Nemačka

Nemačka - Božićni vašar (fotografije)

Nirnberg

Nemačka - Božićni vašar (fotografije) - drugi deo

Monday, April 02, 2007

Korporativni blog - definicija, podela, prednosti i mane

The New York Times blogovi
Velike kompanije shvatile su da njihov dotadašnji način centralizovanog kreiranja sadržaja postaje isuviše spor u odnosu na milione nazavisnih izvora, kao i da sami treba da se uključe u taj proces. Tako je nastao korporativni blog. 

Ova vrsta blogova je u funkciji ostvarivanja ciljeva organizacije kojoj pripada. Deli se na dva osnovna tipa:

Unutrašnji (interni) blogovi - pišu ih osobe zaposlene u određenoj kompaniji i dostupni su samo njima. Ovaj tip najčešće dozvoljava unos svim zaposlenim licima pošto je njegov cilj unutrašnja komunikacija, kohezija i širenje zajedničke vizije. Nekada se u te svrhe koristio bilten koji je bio jednosmeran, često nedovoljno dostupan, prepun zastarelih informacija zbog vremena potrebnog za njegovu pripremu, realizaciju i distribuciju i sa malo mogućnosti interakcije.

Održavanje sastanaka zahteva da se svi nađu u određeno vreme na dogovorenom mestu. Razmena podataka i dogovaranje putem bloga omogućavaju prilagođavanje svakome ponaosob pošto je sadržaj uvek dostupan, a pristup informacijama nije ograničen na određenu kancelariju, ili salu.

Zapis sastanaka je automatski prisutan i uvek dostupan. Rokovi za predaju izveštaja i dalje postoje, ali su predhodno navedene prednosti omogućile veću fleksibilnost koja je nezamenjliva u oštroj konkurenciji današnjeg poslovanja. Mogugućnost linkovanja ka uvek dostupnim dokumentima sa već održanih sastanaka znači da se više ne moraju donositi i predhodno tražiti dokumenta koja se nalaze po arhivama. Takva dokumenta mogu biti i na mestima na kojima ne bi trebala da budu pošto su recimo predhodno pozajmljena nekome kome su ti podaci bili potrebni, ali nisu vraćena. Sve to naravno štedi i prostor za arhiviranje pošto je elektronski dokument jednako validan, kao i štampani.

Naravno, nakon završetka svakog sastanka suma ideja i odluka, kao i definisani zadaci, mogu se postaviti zasebno kako bi bili dovoljno precizno predstavljeni i jednako dostupni svima. Ovaj vid prezentacije rada omogućava proverljivost koja znači da Vaš kolega može videti do koje tačke ste stigli u svome radu, kao što i Vi možete da se upoznate sa njegovim i radom ostatka tima. Ovo je veoma korisna opcija za praćenje poslovanja od strane rukovodioca.

Mogućnost komentarisanja svakog posta ponaosob, stvara osećaj uključenosti i učestvovanja u procesu donošenja odluke. Kolektivno znanje raste, a atmosfera slobodnog izražavanja podstiče duh inovativnosti i unapređenje od najnižih, do najviših nivoa u poslovnoj strukturi. Naravno, feedback je neprocenjivo vredan za menadžment.

Sadržaj je klasifikovan po tagovima pa se kasnije lako pronalazi, i ova riznica znanja ostaje i za buduće zaposlene.

Nedostatak ovog tipa korporativnog bloga može biti i duži proces donošenja odluka ukoliko ljudi ne koriste sve njegove prednosti na odgovarajući način, pa se recimo čitanje izveštaja pretvori u zadatak koji zahteva puno radno vreme, dok bi suštinu istog neka od osoba koja je bila prisutna na klasičnom sastanku mogla da Vam prepriča za manje od pola sata. Takođe obuka novozaposlenih u korišćenju ovog načina komunikacije i njegovim specifičnostima može potrajati, dok za to vreme sistem čeka.


Spoljašnji (eksterni) blogovi - pre svega služe kompaniji za PR, pravljenje brenda i širenje korporativnog identiteta.

Dele se na dva osnovna tipa:

Produkt, ili blog namenjen uslugama, daje mogućnost korisnicima da saznaju više o proizvodu koji nameravaju da kupe, neke detalje koje do tada nisu znali. Mogu da utiču na njegove kreatore i buduće proizvode putem komentara koji su dragoceni. Ovakvi komentari prave besplatan marketing od strane korisnika kompaniji i daju priliku da se oslušne tržište. Novinari, korisnici i svi zainteresovani mogu se informisati o tome šta ih očekuje u budućnosti. Objavljeno postaje nešto o čemu se priča i dobra je osnova za kreiranje većeg buzz-a.

Na ovaj način mogu se uspešno održavati kontakti sa klijentima i partnerima i pružiti mreža informacija koja dolazi od samih potrošača, ali i svih uključenih od proizvodnje do krajnjih usluga održavanja i savetovanja zavisno od toga kakav materijal se objavljuje.

Nedostatak ovakvih blogova je to što loš proizvod / usluga mogu pokrenuti lavinu neželjenog javnog mnenja koja ako se ne kontroliše na odgovarajući način, može dovesti do toga da kupci izgube poverenje, a nedostaci postanu izraženiji u odnosu na prednosti i kvalitet predhodnih proizvoda i usluga.

Drugi tip eksternog korporativnog bloga je CEO (Chief Executive Officer) blog koji ne mora biti povezan sa dešavanjima u kompaniji i njenim poslovanjem. Smisao njegovog postojanja je više u građenju korporativnog identiteta. U okviru ovakvog bloga mogu se naći razne zanimljive stvari o kojima jedan CEO razmišlja, koje sakuplja, ili ga interesuju. On predstavlja uvid u ekskluzivan život rukovodioca o kome mnogi mogu samo da maštaju i dobru osnovu za povezivanje sa ljudima na sličnim pozicijama.

Produkt, kao i CEO blog, mogu obuhvatati i događaje poput konferencija, prezentacija i drugih koje kompanija organizuje, ili kojima prisustvuje. Novinari takve informacije mogu koristiti kao pripremni materijal, ili osnovu za pravljenje kalendara događaja na kojima Vas mogu pronaći i obavestiti se o Vašem poslovanju.

Na njima se može naći podcasting u video, ili audio obliku koji je odličan materijal za medije i potencijalne klijente. Takvi snimci ne moraju uvek biti nešto što ima direktne veze sa kompanijom. Forma bloga je manje konvancionalna i tu se mogu naći snimci zanimljivih predavanja kojima ste prisustvovali, ili opšte šale u vezi poslovanja. Oni mogu biti tematski vezani za Vašu oblast, ali i uspomena za zaposlene i njihove prijatelje koji su prisustvovali nekom od događaja, pa će i Vaš blog zbog toga svi oni rado posećivati.

Generalni nedostatak ovog tipa komunikacije jeste opasnost odavanja poslovne tajne, pa je potrebno precizno definisati koje oblasti i u kojoj meri se mogu naći na blogu, kao i koje osobe će biti zadužene za njegovo stvaranje i uređenje.

Stvaranje i rad na blogu treba shvatiti ozbiljno. Uz skromne novčane i ljudske resurse, dobru ideju i redovno kreiranje kvalitetnog sadržaja, vaš korporativni blog potpomognut RSS, ili ATOM feedovima koji su njegov sastavni deo, možete dopreti daleko i preneti važne poruke. Njime se može ostvariti veća prisutnost Vašeg poslovanja i otvoriti novi kanal za prodor na druga tržišta. Ako ništa drugo, dobićete veću interaktivnost i poboljšati Vaš postojeći sajt.


Primeri:


NY TIMES
Ovaj medijski gigant je na vreme shvatio da je štampa u klasičnom smislu na izmaku, kao i prednosti koje nudi pristup informacijama putem web sajta. Njegova zavidno sadržajem bogata prezentacija sada je još bolja uvođenjem blogova. Odmah ispod glavnog menija, prva opcija koji ćete pronaći u sledećem izboru kategorija jesu blogovi.

Oni nude bogat izbor tema koje zajednički, ili saostalno stvaraju njihovi novinari i urednici pojedinih redakcija.

Svaki tematski pravac dobio je svog predstavnika u vidu bloga. Možete čitati o: gedžetima, filmovima, politici, spajanju filmi i ukrupnjavanju kapitala, restoranima, kritikama upućenim od strane čitalaca, stilu života, nekretninama, sportu, modi, dizajnu, tehnologiji, vinu, spajanju različitih tipova medija, nauci, automobilima, ali i sami uneti svoje mišljenje, dobiti odgovor nekog od urednika i dati svoj doprinos u daljem razvoju servisa.

Veoma lepa je i opcija da blogove čitate u RSS, ili ATOM formatu feed-a.

BBC
BBC obuhvata TV, radio i internet. Takva širina zahteva drugačiji pristup u odnosu na Ny Times. Na prvoj stranici ne možete pronaći direktan link ka blogovima usled ogromne količine svakodnevno promenljivih informacija koje treba predstaviti. Zato su se i odlučili da naprave čitavu novu sekciju sa odvojenim dizajnom i navigacijom koja je posvećena pre svega ovom sadržaju. Urednici takođe pišu zajedno, ali ima i pojedinaca, autora emisija i novinara koji svakodnevno unose nove članke. Veća je vuzuelna raznovrsnot pojedinačnih blogova.

Njihovi blogovi su tematski grupisani i svaka tema sadrži nekoliko izvora.

Teme: Deca, zajednica, muzika i komedija, vesti, programi, nacija i regije, sport, svet, sadržaj na stranim jezicima.

Postoji grupni RSS feed koji nudi obaveštenja o svim objavljenim postovima kroz ovu zajedničku adresu i distupan je na početnoj, zajedničkoj stranici.

Pojedinačni feed-ovi se nalaze na njihovim stranicama i browser ih automatski prepoznaje.

HP
Izuzetan primer kako jedna kompanija može da iskoristi sve prednosti ovog načina komuniciranja. Ovde mođete pronaći skoro sve tipove korporativnog bloga.

Izvori su tematski uređeni i obuhvataju: Događaje, komunikaciju rukovodilaca, društvenu odgovornost kompanije, inovaciju, IT veštine, sertifikaciju, upravljanje znanjem, marketing, PC, fotografiju, štampu, istraživanje, sigurnost i privatnost, servere, programe, razvoj programa, rešenja, skladištenje, strategiju, i lične blogove zaposlenih.

Zanimljivo je da pojedini blogovi nisu uopšte u okviru njihovog domena, već zasebne prezentacije što pokazuje koliko su obe strane, i kompanija i zaposleni svesni ovog potencijala. Autori su procenili da je vredno truda otvoriti i započeti sopstveni blog, a kompanija, da ih treba podržati.

RSS feedovi su dostupni na samim blogovima.

Tihomir Stojanović

E-mail newsletter

Budite među prvima koji će saznati najnovije informacije
Unesite vaš Email:

* Pogledajte kako izgleda primer maila