Nemačka

Nemačka - Božićni vašar (fotografije)

Nirnberg

Nemačka - Božićni vašar (fotografije) - drugi deo

Monday, April 29, 2013

Galerija Remont: Svečano zatvaranje izložbe "Kružni put - treći krug"

Galerija Remont: Svečano zatvaranje izložbe "Kružni put - treći krug"
Galerija Remont: Svečano zatvaranje izložbe "Kružni put - treći krug"
Galerija REMONT
Utorak, 7. maj, 18h
Svečano zatvaranje izložbe "Kružni put - treći krug"


Na nikada završenim crtežima Nikole Džafa u galeriji Remont radili su umetnici:
Žolt Kovač, Dragana B. Stefanović i Aleksandar Rafajlović

Suština nikad završenih crteža je participativni rad umetnika u kreiranju predstava koje “nastaju i nestaju” sa platana i tematski predstavljaju reakcije na dnevno-političke sadržaje. Samom formom ova akcija kružnog docrtavanja istih crteža asocira na oblikovanje kolektivne svesti građanskog bunta i građanskog unisonog glasa.

Tokom trajanja izložbe u galeriji Remont na nikad završenim crtežima Nikole Džafa intervenisali su umetnici Žolt Kovač, Dragana B. Stevanović i Aleksandar Rafajlović. Na svečanom zatvaranju publika će moći da vidi 7 panela posle ovog trećeg crtačkog kruga.
Crteže je prvobitno inicirao novosadski umetnik Nikola Džafo na osnovu sinopsisa za nikad realizovanu predstavu Neoplanta metro Gorana Mimice. Serija nikad završenih crteža pod nazivom Kružni put predstavlja stradanje Zeca kroz ’tragediju u 7 slika’ (7 imaginarnih stanica novosadskog imaginarnog metroa). Drugu ruku docrtavanja radili su umetnici Zoran Bulatović, Slobodan Stošić i Uroš Pavlović.

Nakon intervencija u galeriji Remont crteži će u budućnosti nastaviti svoj put.

Više o akciji Kružni put u tekstu Andree Palašti:

Kružni put – treći krug

Serija nikad završenih crteža pod nazivom Kružni put predstavlja stradanje Zeca kroz ’tragediju u 7 slika’. Crteži su nastali na osnovu sinopsisa za nikad realizovanu predstavu Neoplanta metro Gorana Mimice.
Aludirajući na ’formu’/stanice Hristovog križnog puta, rad Kružni put sadrži sedam novosadskih nepostojećih metro stanica/tabli na kojima je prikazana sudbina belog Zeca pionira. U tom svetlu, serija crteža gradi se kroz: (i) kompozicijske uticaje Đota i Mazača; (ii) citatnu rekonstrukciju biblijskih prikaza razapinjanja na krst, pokolja betlehemskih dečaka, obezglavljivanja Jovana Krstitelja; (iii) kolažno-montažnu dekonstrukciju Kirhnerovih dama sa Potsdamera, futoškog kupusa, stare novosadske lokomotive i zgrade Banovine; (iv) kroz lajtmotiv nikad posećenog planinskog vrha Maču Pikču; (v) kao i kroz vizuelnu personifikaciju malih/velikih, crvenih/belih, pomodnih, ljutih, gladnih, mrtvih zečeva. Kružni put je zapravo svojevrsna rekontekstualizacija istorije umetnosti, religije i kulture, putem koje zečevi preuzimaju kulturološko značenje i zauzimaju ulogu osuđenog, vojnika, dželata, razbojnika, putnika, majke.
’Prva ruka’ Kružnog puta bio je autorov svesni clinamen (Bloom), postupak kreativnog revizionizma u kojem se rekonstruiše (intra)poetički uticaj prethodnika. Drugi krug bile su korekcije/reagovanje umetnika po pozivu: Zoran Bulatović, Slobodan Stošić, Uroš Pavlović. Treći krug intervencija započeće Žolt Kovač, Aleksandar Rafajlović i Dragana B Stevanović.
Serija crteža Kružni put je participativni rad u konstantnom na/(ne)stajanju. Nikola Džafo je dopola ’otišao u belo’, ’napustio’ svoje slike s ciljem da uspostavi/otvori dijalog sa drugim umetnicima. ’Kruženjem’ oko stanica/crteža, čini se otklon od samog objekta (slike) ka subjektu i njegovim relacijama: iniciranjem interakcije, rad se otvara ka različitim uticajima, te podrobnijim manipulacijama i zahvatima. U tom svetlu, Džafo/autor postaje onaj koji predlaže i inicira proces (author-as-proposer), dok se autorstvo nad samim slikama u krajnjoj liniji zamagljulje – ono postaje prostor sudelovanja i saučesništva. Stoga sama slika više nije cilj nego sredstvo istraživanja i stvaranja situacije u kojoj se premošćava i/ili ukazuje na lične, političke, kulturne, ideološke, estetske i etičke razlike. Uspeh komunikacije individua koje dolaze iz pretežno različitih prostornih, vremenskih i iskustvenih zaleđa zavisi samo od njihove želje za komunikacijom.
Međutim, ovakva vrsta komunikacije čini nas “nervoznima”: Da li je reč o manipulaciji, provokaciji ili pukoj lenjosti da se radovi završe? Da li je inicijativa komunikacije osmišljena s namerom autora da mu se pomogne da radove “dovede u red”? Da li je saučesništvo u stvari zaDrugarski gest oslobađanja autora od tereta nikad završenih crteža? Da li oslobađanjem autora od tereta i sami pristajemo na serijski teret koga se nikada nećemo rešiti? Da li nas je Džafo sve ubacio u ’Zečje polje’ iz kog više nema izlaza, samo neprekidno skakutanje u mestu? Iako smo svi već odavno u njemu, toga postajemo svesni tek nakon direktnog učešća i prihvatanja uloge unutar strukture dijaloga. Otuda i odluka da se serija crteža nikada ne završi, jer upravo ukidanjem vremena i prostora, početka i kraja, potvrđujemo da se stvari uvek ponavljaju u istom ne-redu. Stoga i ponavljanje ’tragične sudbine Zeca’ leži u nameri da se demaskira lokalni kontekst umetnosti i kulture, ali i šire, ideološke okolnosti.
Kružni put ne govori toliko o slici, već više o kolaborativnom istraživanju i eksperimentu, koji se nalazi negde između akcije i performansa, redi mejda i in-situ instalacije. Uspostavljanjem odnosa između učesnika, formira se nova pozicija koja postaje zbir ideja, pitanja i saznanja – zametak referentnog jezika uhvaćenog i artikulisanog unutar dijaloga, kako bi se postupak dalje mogao razvijati, kružiti.

Kulturni centar Beograda: Program dešavanja za 29. i 30. april

Kulturni centar Beograda: Program dešavanja za 29. i 30. april
Kulturni centar Beograda: Program dešavanja za 29. i 30. april


Ponedeljak, 29. april

 
Pop-up prostor, Trg Republike 5
16.00h – 17.00h
Inicijativa "Nemoj sam - uradi projekat"
Besplatni saveti arhitekte Nikole Stojkovića


Inicijativa "Nemoj sam - uradi projekat" promoviše prednosti učešća arhitekata u tradicionalnim zonama "uradi sam": zidanje porodičnih kuća i vikendica, nadziđivanje, pregrađivanje i reorganizacija stanova, zastakljivanje terasa, uređenje dvorišta i sl. Kroz širi okvir, inicijativa reklamira arhitekturu kao struku, približava i odgovara na pitanja građana o ulozi arhitekata i osnažuje ulogu projektanata u ukupnoj društvenoj odgovornosti.


Galerija Artget / Trg Republike 5/I
18.00h
Predavanje: Razvoj grada u vreme krize: Iskustva Amsterdama"
Mirjana Milanović (Zavod za prostorno planiranje – DRO, Amsterdam)

U poslednjih pet godina Amsterdam se, kao i mnogi drugi gradovi u Evropi, nalazi u periodu usporenog rasta i velikih promena u načinu razvoja grada. Uzroci su globalno-ekonomske prirode, pojačani političkim previranjima i promenama u funkcionisanju poslovnog i stambenog sektora. U razvoju grada to se odražava u praznim poslovnim zgradama i mnogo manjem broju novih stanova.

Pad potražnje poslovnog prostora posebno je izražen na takozvanim B-lokacijama: monofunkcionalnim poslovnim kompleksima na obodu grada, u blizini železničkih stanica i auto-puteva. I dalje ima interesovanja za nove poslovne zgrade, ali u mnogo manjem obimu i na lokacijama koje su integralni deo grada. Nov način rada, fleksibilni radni prostori, mobilnost koju omogućava korišćenje interneta, kao i sve veći broj malih kompanija, značajno smanjuju potrebu za poslovnim prostorom. U kvalitativnom smislu, promene u načinu poslovanja sve veći značaj pridaju okolini poslovne zgrade: mogućnost neformalnih susreta u gradskom okruženju veoma je važna za nove kompanije iz sveta medija, dizajna i reklame. Ovakve kompanije koriste, pre svega, stare industrijske objekte ili napuštene školske zgrade i relativno malo učestvuju u zidanju novih poslovnih objekata.

Stambena izgradnja u Amsterdamu poslednjih decenija se, velikim delom, finansira prihodima od prodaje zemljišta za poslovne zgrade. To se posebno odnosi na socijalno stanovanje čija je gradnja u nadležnosti nekoliko velikih stambenih korporacija. Korporacije su takođe deo stambenog stanovanja finansirale gradnjom i prodajom stanova na tržištu. Usled pada tržišta stanova i novih evropskih pravila za socijalno stanovanje, korporacije su suočene sa izostankom novih prihoda i velikim troškovima održavanja postojećeg stambenog fonda. Time je 70% godišnje proizvodnje stanova u Amsterdamu praktično zaustavljeno. U potrazi za novim načinima stambene izgradnje, grad se okrenuo malim i privatnim investitorima, zainteresovanim da zidaju na individualnim i kolektivnim parcelama, u manjem obimu i sa minimalnim postavljenim uslovima.

Za razliku od velikih stambenih celina iz perioda ekonomskog rasta, razvoj grada u ovom periodu obeležava ponovno otkrivanje malih lokacija i privatnih investitora koji zidaju za sebe, u skladu sa sopstvenim željama. Period krize, čini se, zapravo se može čitati i kao pobeda grada nad periferijom, gradskog duha i razmere nad finansijski motivisanom produkcijom stambenog i poslovnog prostora. Vreme krize je takođe i vreme preispitivanja vrednosti, ponovnog otkrivanja prostora grada i traženja novih impulsa. Poslednjih pet godina, Amsterdam je uz pomoć države, ulagao u infrastrukturu i kulturne objekte i razvijao strategije za novi način učešća gradske uprave i zavoda u razvoju grada: programi pretvaranja poslovnih objekata u stambene, prodaje građevinskih parcela direktnim korisnicima uz angažovanje arhitekata kao novih posrednika u procesu, otvaranje javnih platformi za razgovor o budućnosti grada i program koncentracije investicija na lokacijama značajnim za njegov dalji razvoj.


Utorak, 30. april


Pop-up prostor, Trg Republike 5

16.00h – 17.00h
Inicijativa "Nemoj sam - uradi projekat"
Besplatni saveti arhitekte Nikole Stojkovića17.00h
Vođenje kroz izložbe BINA 2013:
 
- Godišnje nagrade za arhitekturu i arhitektonski i urbanistički konkursi u periodu maj 2012. - april 2013.
Kustos izložbe: Darko Marušić
- Nevidljivi gradovi
Kustos izložbe: Jelena Todorović
- Nova slovenačka arhitektura
Kustos izložbe: Damir Kovačić
- Oko grada
Kustos izložbe: Dragan Kujundžić
- Le Korbizjeovo reORIJENTisano putovanje 1911. - 2011.
Kustos: Estela Bjelica


Dečji kulturni centar, Takovska 10
20.00h
 
Projekcija filma sa radionicom: "Animirana arhitektura - mala škola animiranog filma" i "Scenografija grada"
Predstavljanje rezultata radionice "Zemljana arhitektura - proces" (Centar za promociju nauke)

Dela iz zbirke Savremene galerije Zrenjanin na tri lokacije u Noći muzeja

Dela iz zbirke Savremene galerije Zrenjanin na tri lokacije u Noći muzeja
Dela iz zbirke Savremene galerije Zrenjanin na tri lokacije u Noći muzeja


U okviru manifestacije Noć muzeja moći će da se vide i dela iz bogate zbirke Savremene galerije Zrenjanin i to na jednoj lokaciji u Zrenjaninu (Salon Savremene galerije Zrenjanin) i na dve lokacije u Novom Sadu (Spomen zbirka Pavla Beljanskog i Likovna galerija poklon zbirka Rajka Mamuzića). Na ovaj način široj javnosti će biti dostupno 67 slika koje inače nisu dostupne zato što Savremena galerija Zrenjanin nema prostor za stalnu postavku gde bi predstavila svoju jedinstvenu kolekciju.

Zrenjanin
Salon Savremene galerije Zrenjanin, Trg slobode 7
Otvoranje izložbe - ponedeljak, 13. maj, 19h
Izložba će biti otvorena do 21.06.2013.
Autori izložbe: dr Ješa Denegri i Slavica Popov


Izložba Poklon Saveznog izvršnog veća Savremenoj galeriji Zrenjanin 1963. godine prikazaće deo poklona koji je Savremena galerija Zrenjanin dobila od Saveznog izvršnog veća 22. januara 1963. godine. Ovaj poklon čini 78 slika, 5 akvarela, 21 grafika, 15 crteža i 17 skulptura, ukupno 136 radova značajnih autora jugoslovenske umetnosti 40-tih, 50-tih i početka 60-tih godina XX veka (Mića Popović, Igor Vasiljev, Ferdinand Kulmer, Vladislav Todorović, Beta Vukanović, Bora Baruh, Stane Kregar i mnogi drugi), a usledio je kao priznanje Savremenoj galeriji Zrenjanin za afirmaciju na polju likovne kulture. Realizacijom ovog projekta obeležilo bi se 50 godina od poklona Saveznog izvršnog veća Savremenoj galeriji Zrenjanin, a s obzirom da Savremena galerija Zrenjanin nema prostor za stalnu postavku radova koje čuva u svojoj zbirci, ovo bi bila jedinstvena prilika da se ove slike izlože široj javnosti na uvid.Na izložbi će biti prikazano 29 umetničkih dela.

Ovako dopunjena zbirka Savremene galerije Zrenjanin 1963. godine postala je nezaobilazna za svako proučavanje umetnosti sredine XX veka na ovim prostorima i uveliko prevazišla samo lokalno-regionalni
značaj.

Novi Sad
Spomen zbirka Pavla Beljanskog, Trg galerija 2
Izložba će biti otvorena u četvrtak, 16. maja


Izložba Ečka: kolonija Novih ideja predstavlja saradnju dve ustanove i zajednički projekat čiji su autori kustoskinje Marta Đarmati i Slavica Popov. Izložba obuhvatila umetnička dela iz fonda Savremene galerije
Zrenjanin, čiji su autori zastupljeni i u kolekciji Pavla Beljanskog (Jovan Bijelić, Ivan Tabaković, Ivan Radović, Milan Konjović, Peđa Milosavljević, Ljubica Cuca Sokić i drugi), dokumentarni segment (katalozi izložbi Kolonije, fotografije, novinski članci itd), ali i dela autora čijih slika nema u kolekciji Pavla Beljanskog ali su aktivno učestvovali u kreiranju novih ideja u savremenom stvaralaštvu 50tih godina 20. veka kao i u radu kolonije. Postavka će pružiti novo viđenje o značaju ove umetničke kolonije, koja je imala važnu ulogu u razvoju savremene umetnosti u Jugoslaviji kao i u stvaralaštvu pojedinih slikara iz fonda Spomen-zbirke Pavla Beljanskog. Na izložbi će biti prikazano 29 umetničkih dela.

Novi Sad
Likovna galerija poklon zbirka Rajka Mamuzića, Vase Stajića 1
Izložba će biti otvorena u subotu, 18. maja


Izložba Slikarstvo Zorana Petrovića u okviru koje će moći da se vidi devet slika Zorana Petrovića iz zbirke Savremene galerije Zrenjanin nastala u periodu od 1955. – 1983. godine.

Gostovanje Adama Pogofa na Beldocs festivalu

Gostovanje Adama Pogofa na Beldocs festivalu
Gostovanje Adama Pogofa na Beldocs festivalu


Beldocs festival ne prestaje sa pozitivnim iznenađenjima. Za sve ljubitelje dokumentarnih filmova i filmske umetnosti organizatori festivala su omogućili gostovanje Adama Pogofa, jednog od scenarista filma "Zemlja trubača". Projekcija filma će se održati u Domu omladine, 30. aprila, sa početkom u 21h. Nakon projekcije posetioci će biti u prilici da postavljaju pitanja autoru.


O filmu "Zemlja trubača":

U vreme kаdа se ljudi sve više udаljаvаju jedni od drugih, nаstаje film „Zemljа trubаčа“ , koji dokаzuje dа smo svi mi više slični nego rаzličiti. Film pružа intimаn, ponekаd mаlo grub, аli fаscinаntаn uvid u sаvremene аmeričke pejzаže koji se sudаrаju sа brdovitim regionom Srbije - Guče koji je bogаt intimnim pričаmа običnih ljudi koje dodiruju srcа publike i ujedno je i inspirišu.

„Zemljа trubаčа“ je dokumentаrni film o moći muzike, kojа nаs oblikuje, ujedinjuje i kojа pred sobom ruši sve bаrijere.
Sniman je u Njujorku i Guči, i to nа 50. godišnjici ovog nаjvećeg svetskog muzičkog festivаlа. Film „Zemljа trubаčа“ prаti putovаnje orkestrа Zlаtna Usta, koji je već 27 godinа nа čelu bаlkаnske muzičke scene u SAD. Niko od njegovih člаnovа nije profesionаlni muzičаr niti bilo ko od njih bаlkаnskog porekla, već sаmo gаje ljubаv premа muzici. Oni su prvi аmerički orkestаr koji je ikаdа svirаo u Guči i jedini orkestаr koji je imаo ženu u svom sаstаvu. Film nаm prikаzuje pripremu ovog orkestrа zа povrаtаk u Guču , nа prvo međunаrodno tаkmičenje gde predstаvljа SAD, i to skoro deceniju nаkon što je NATO bombаrdovаo Beogrаd.

Sа druge strаne, preko okeаnа, mаli grаd Gučа se pripremа zа dolаzаk polа milionа odаnih posetilаcа. U Guči susrećemo neke od glаvnih likovа poput Dejаnа Petrovićа, nаjmlаđeg "mаjstor trubаčа" u srpskoj istoriji, i tаdаšnjeg šаmpionа Guče, koji se vrаćа dа odbrаni titulu, i Demirаnа Ćerimovićа, romskog trubаčа, koji se bori protiv ukorenjenog rаsizmа zа priliku dа zаrаdi novаc zа svoju porodicu.

Sа više ekipа snimаteljа, reditelji su estetskim kаdrovimа vešto spojili istinitost rаdnje filmа sа muzičkim senzibilitetom. Vizuelnа kompozicijа i stil prikаzuju i upoređuju pejzаže NJujorkа sа Gučom, kаo i energetske nivoe urbаnog podzemljа sа svаkodnevnim poslovimа pаstorаlne Evrope, kаo i široki spektаr dogаđаjа ovog muzičkog festivаlа. Strpljivim snimcimа posmаtrаnjа interаkcijа likovа i krupnim kаdrovimа zlаtnih poljа u kombinаciji sа glаsovimа iz obаvljenih intervjuа obuhvаćen je prаvi jezik filmа.

Film sаdrži bogаtu muzičku podlogu, ritmove koji vаs pokreću, vаtrene performаnse nаjboljih trubаčkih orkestаrа u svetu.
„Zemljа trubаčа“ je više od običnog filmа o bаlkаnskoj trubаčkoj muzici. To je neobičnа i jedinstvenа pričа kojа prikаzuje svetsku muziku i muzičаre, kаo i tenzije i borbe koje leže ispod njene površine.

Ovаj film je izuzetаn projekаt, jer je nаprаvljen zаhvаljujući finаnsijskoj pomoći njujorkških umetnikа, mnogobrojnih ljubiteljа limenih duvаčkih instrumenаtа, kаo i ljubiteljа dokumentаrnih filmovа.

U srcu ovog dokumentаrnog filmа je sаmа muzikа, pesme sа višestrukim znаčenjimа, čije su melodije i poletni ritmovi preživeli rаt i kulturnu globаlizаciju, i predstаvljаju dokаz dа usred frаkturisаne svetske politike postoji univerzаlnа ljudskа potrebа zа izrаžаvаnjem identitetа i pripаdnosti.

EBEC Balkan- regionalno inženjersko takmičenje studenata Evrope

EBEC Balkan- regionalno inženjersko takmičenje studenata Evrope
EBEC Balkan- regionalno inženjersko takmičenje studenata Evrope
Inžinjersko regionalno takmičenje – EBEC Balkan, u organizaciji BEST-a (Board of European Students of Technology) u Sofiji 26.-30. April 2013. Međunarodni EBEC Balkan tim u saradnji sa lokalnom BEST grupom Sofija organizuje inženjersko takmičenje studenata Evrope na kome će učestvovati studenti iz: Srbije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Bugarske.

Takmičari će se na regionalnom takmičenju EBEC Balkan kvalifikovati za finalno takmičenje na Evropskom nivou EBEC Final koje se održava 1.-8. avgusta u Varšavi. Svi učesnici regionalnog takmičenja EBEC Balkan su pobednici lokalnih inžinjerskih takmičenja EBEC Local u: Beogradu i Nišu (Srbija), Skoplju (Makedonija), Mostaru (Bosna i Hercegovina), Podgorici (Crna Gora) i Sofiji (Bugarska).

U beogradskim timovima su studenti fakulteta Organizacionih nauka,Mašinskog, Elektrotehničkog, Fizičkog, Tehnološko-Metalurškog fakulteta, a u timovima iz Niša studenti Elektronskog i Mašinskog fakulteta.

Samo takmičenje je najznačajniji deo događaja. Timovi od po četiri studenta takmičiće se u dve kategorije – Case Study i Tim Dizajn. Case Study zahteva od studenata da se stave u ulogu lidera kompanije rešavajući realne probleme kroz teorijski pristup, druga kategorija Tim Dizajn im daje mogućnost da pokažu spretnost – moraće da naprave funkionalni model sprave koja obavlja odgovarajuću operaciju kao odgovor na zadatu temu. Obe kategorije testiraju inženjerski način razmišljanja i kreativnost, takođe timovi će morati da pokažu timski rad i komunikaciju da bi uspeli da savladaju zadatke i ostvare uspeh.

Događaj je podržan od strane: Energoprojekt, Hemofarm fondacija, Asseco i Tehničkog Univerziteta u Sofiji.

Izložba slika "Atmosfera tajanstvenog simbolizma"

Izložba slika "Atmosfera tajanstvenog simbolizma"
Izložba slika "Atmosfera tajanstvenog simbolizma"
Foaje Kulturnog centra Pančeva
Vojvode Živojina Mišića 4, Pančevo
 
izložba slika

ATMOSFERA TAJANSTVENOG SIMBOLIZMA 
Milica Škrbić Škipina

30. 04-17. 05. 2013.

otvaranje izložbe: 30. aprila u 20h

Tamo (i) ili ovde

Milica Škrbić pripada generaciji mladih umetnika, koja svoju ikonografiju gradi kroz različite medije vizuelnog stvaralaštva. Autorka svoje stavove iznosi kroz crteže, slike, kolaže, objekte, performans i video radove, unoseći specifičnu poetiku imaginarnog i tajanstvenog.

U radovima dominiraju motivi ljudskih figura, uklopljeni u prostor, obavijeni dramatičnom atmosferom, isprepleteni sa predmetima, oblicima i simbolima. Pored figure čoveka na slikama se često nalaze i razne fantazmagorične životinje, kao alegorija duha. Prostor slike je ispunjen kolorističkim vrednostima toplih i hladnih boja, bogato i slojevito islikanim površinama, koje u preklopljenim momentima stvaraju neočekivano hipnotičko dejstvo opijenog okoliša.

izvod iz teksta 
Goran Despotovski, docent


Biografija

Milica Škrbić je rođena 1986. godine u Zrenjaninu. Diplomirala je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, u klasi prof. Dušana Todorovića, na Smeru slikarstvo, 2009. godine. Završila je master studije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, Odsek slikarstvo, u klasi prof. Gorana Despotovskog. Izlagala na više samostalnih i grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Učestvovala na više likovnih kolonija.
Član je SULUV-a od 2010. godine. Dobitnik stipendije Fonda za mlade talente republike Srbije - 1000 najboljih studenata za 2009. i 2010. godinu.
Učesnik na više kolektivnih izložbi i likovnih kolonija.


Nagrade:

2009. Nagrada “Boško Petrović” za najuspešniji rad iz stručno umetničke discipline slikanje.
2010. Plaketa za pozitivno likovno stvaralaštvo na IV Banatskom umetničkom salonu, KOC “Vuk Karadžić”, Plandište
2010. Otkupna nagrada „Paleta mladih 2010.“, na 42. Festivalu poezije mladih, Vrbas


Samostalne izložbe:

2009. Sala mesne zajednice, Krajišnik,
2009. Muzej Ponišavlja, Pirot
2010. Marina, Monastir, Tunis
2010. Šok galerija, Artklinika, Novi Sad (multimedijalni iskaz - “Komunikacija”)
2010. Dom kulture, Sečanj
2010. Atmosfera tajanstvenog simbolizma, Galerija “Duhovni centar Prepodobni Rafailo Banatski”, Zrenjanin
2011. “Atmosfera tajanstvenog simbolizma”, Projekat “Paleta mladih”, Vrbas
2011. “Atmosfera tajanstvenog simbolizma“, Galerija SULUV, Novi Sad

Izložba Leonardo i Pačoli "De divina proportione" u okviru "Maja-meseca matematike"

 Izložba Leonardo i Pačoli "De divina proportione" u okviru "Maja-meseca matematike"
 Izložba Leonardo i Pačoli "De divina proportione" u okviru "Maja-meseca matematike"
Maj mesec matematike (M3)
ponedeljak, 29. april - utorak 28. maj 2013. godine

BEOGRAD, Galerija Robna Kuća, Knez Mihailova 5
Izložba
LEONARDO I PAČOLI. DE DIVINA PROPORTIONE
(30. april 2013 - 28. maj 2013)

otvaranje: utorak, 30. april 2013. u 18.00 h

“Neka me ne čita onaj ko nije matematičar.” (Leonardo da Vinči)

Izložba “De Divina Proportione - Poliedri Leonarda da Vinčija” koja će prvi put biti postavljena u Srbiji, predstavlja najinteresantniji deo manifestacije “Maj- mesec matematike (M3)” posvećene matematici. Održaće se u periodu od 29. aprila do 28. maja 2013. u organizaciji Matematičkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Njen centralni deo predstavljaju poliedri iz traktata “De Divina Proportione” Luke Pačolija koju je ilustrovao Leonardo. Reč je o 40 trodimenzionalnih modela u drvetu dimenzija i do 186 cm, koji su po prvi put realizovani uz pomoć posebne hromatske tehnike i predstavljeni publici zajedno sa faksimilima crteža.
Ovi Leonardovi poliedri inspirisani su klasičnom grčkom i helenističkom kulturom, a pokazuju i povezanost sa drugim velikim ličnostima italijanske renesanse (od Paola Učela i Pjera dela Frančeske i Đovanija da Verone i njegovih intarzija) i sa arapskom i jevrejskom kulturom. Pomenuti poliedri, u kojima se vidi iznenađujuća sličnost sa veoma modernim skulpturama, ističu važnost Leonarda i njegovog umetničkog i intelektualnog konteksta u savremenom svetu. Na otvaranju, kao i na samoj izložbi, biće predstavljeni i crteži Pjera dela Frančeske i Pačolijeve slike, slova alfabeta sa geometrijskom konstrukcijom i druge studije samog Leonarda u vezi sa geometrijom, matematikom, harmonijom i proporcijama, od “Vitruvijanskog čoveka” do analogija sa životinjama. Ovi poliedrični modeli, pre postavke u Beogradu, bili su izloženi u Idealnom muzeju Leonarda da Vinčija u Vinčiju, Leonardovom rodnom mestu, u muzeju Del Bigalo u Firenci i na stalnoj izložbi Leonarda da Vinčija u Rimu.


Organizuju:
Matematički institut Srpske akademije nauka i umetnosti, Italijanski institut za kulturu u Beogradu, Museo Ideale “Leonardo da Vinci” di Vinci i Centar za promociju nauke

Izložba nagrađenih radova sa 91. izložbe ADC Njujork u Novom Sadu

Izložba nagrađenih radova sa 91. izložbe ADC Njujork u Novom Sadu
 Izložba nagrađenih radova sa 91. izložbe ADC Njujork u Novom Sadu
Izložba će se održati u Galeriji ITD (Institut za Transfuziju Dizajna), pored sata, na Petrovaradinskoj tvrđavi od 27. aprila do 15. oktobar 2013. godine.

O ADC-u

Art Directors Club je vodeća organizacija za integrisane medije i prvi međunarondni kreativni kolektiv te vrste. Osnovan u Njujorku 1920. godine, ADC je neprofitna organizacija sa članstvom, čija misija je da POVEŽE, PROVOCIRA i UZDIŽE menjajući svet ideja. Koncentriše se na najviše standarde kvaliteta i integriteta u vizuelnoj komunikaciji i ohrabruje studente i mlade profesionalce da se bave dizajnom. ADC pruža plodno tle kreativcima iz sfera advertajzinga, dizajna, interaktivnih medija i komunikacija da istražuju smer u kom se menjaju i zbližavaju te industrije.

Kratka istorija ADC nagrada
Prilikom osnivanja ADC-a 1920. godine, vajar Paul Manship, koji je napravio statuu Prometeja na Rokfeler trgu u Njujorku, osmislio je prvobitnu ADC nagradu. Manship Medallion, kako se zvala, prikazuje Apolona, boga Sunca i vođu muza, kako leti na Pegazu, simbolu inspiracije. Sedamdesetih godina, svetski priznati art direktor i dizajner Gene Federico napravio je novu nagradu – elegantnu kocku – koja danas predstavlja najviše priznanje u dizajnerskoj industriji.

91. dodela godišnjih ADC nagrada

Žiri godišnjih ADC nagrada, koje postoje već 91 godinu, sačinjen je od najuglednijih svetskih kreativnih profesionalaca i cilj mu je da oda počast najboljim delima iz celoga sveta iz oblasti interaktivnih medija, emitovanog i štampanog advertajzinga, grafičkog dizajna, publikacijskog dizajna, ambalaže, fotografije i ilustracije. Pobednici primaju uvažene zlatne i srebrne Kocke (Cube), nagrade ADC-a, koje će im biti uručene na gala ceremoniji u galeriji Art Direktor Kluba. Osim toga, ADC Hybrid nagrada odaje priznanje najinovativnijem radu, koji je pomerio granice, dok se ADC Design Sphere dodeljuje pojedincu ili dizajnerskoj kompaniji koja je ostvarila dugotrajni dizajnerski program koji postavlja standard kvaliteta u dizajnerskoj komunikacija.

ADC je posvećen uvažavanju prošlosti, proslavljanju sadašnjosti i osnaživanju  budućnosti u korak sa neprestanim promenama. Stoga, ADC je 2008. godine izmenio svoju misiju ne bi li oslikavala njegovu ključnu ulogu kao fizički i virtuelni centar za nove ideje i saradnju; da provocira dizajnersku industriju da se bavi važnim pitanjima; da slavi inovativne ideje.

ADC Vision nagrada dodeljuje se kompanijama predvođenim pojedincima čije stvaralaštvo oslikava novu misiju ADC-a: POVEZIVANJE.PROVOCIRANJE.UZDIZANJE ideja koje mogu izmeniti svet. Nagrada je ustanovljena 1954. godine, a neki od ranijih dobitnika su: IBM, Volkswagen, RCA, Levi-Straus, Ford, MTV Music Television i Martha

Stewart Living Omnimedia.

ADC je prilikom 88. dodele nagrada uveo i jedan broj novih priznanja uključujući Crnu kocku (Black Cube) za najbolja dostignuća u sferi advertajzinga, dizajna i interaktivnih medija; novu bronzanu Kocku (kao dodatak postojećim zlatnim i srebrnim Kockama); i zbirne nagrade za dizajnersku kompaniju, advertajzing agenciju, interaktivnu agenciju i najbolju mrežu institucija godine, na osnovu broja osvojenih poena u toku godine.

Svi pobednici biće uključeni u nagrađivani Art Directors Godišnjak 88 (ADC Annual 88), najstariju i najugledniju zbirnu publikaciju izvanrednih radova dizajnerske industrije, na čijim stranicama su se našli velikani poput Saula Bassa, Roya Gracea, Helmuta Kronea i Billa Bernbacha. Sa svojih 500 kolor strana, Godišnjak je nezamenljiv referentni alat i izvor inspiracije – takozvano vizuelno gorivo – za kreativce, klijente i studente. Po završetku nagradne ceremonije, ADC će poslati nagrađene Hybrid, Design Sphere, zlatne, srebrne i bronzane radove na svetsku turneju – od Njujorka do Sao Paola, Visbadena, Pekinga i brojnih drugih mesta, medu kojima je i Novi Sad – kao deo Izložbe godišnjih internacionalnih nagrada.

Kriterijumi za ocenjivanje

Pet grupa uglednih članova žirija iz oblasti dizajna, advertajzinga i interaktivnih medija okupilo se u Njujorku da odabere radove koji zaslužuju zlatnu, srebrnu, bronzanu nagradu, ili posebnu pohvalu. Primenjujući najrigorozne kriterijume, žiri je ocenjivao radove na osnovu kreativne, konceptne i strateške inovacije, odabirajući one koji imaju moć da dodirnu, inspirišu i postave nove i još više kriterijume kreativnog kvaliteta.

Ove godine, dodelom ADV Vision nagrade odaće se čast kompaniji ili pojedincu koji oličava misiju ADC-a tako što povezuje na nove i zanimljive načine, provocira industriju, bavi se ključnim pitanjima i predstavlja ideje koje stvaraju pomak.

Avgusta 2009. godine u Njujorku u sedištu je dogovoreno da se po prvi put u istoriji Art Directors Cluba ustanovi međunarodna veza predstavnika koji će u svetskoj kreativnoj javnosti promovisati klupsko članstvo i samim tim i korist koja iz toga proizilazi.

U svojoj ranoj fazi međunarodna veza ADC sadrži 15 predstavnika koji pokrivaju 28 država. Za područje država Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije, Slovenije i Srbije je izabran Eduard Čehovin, vlasnik i kreativni direktor Design centra i profesor na Akademiji za likovnu umetnost i dizajn na fakultetu u Ljubljani. Ideja ADC je da se na nivou svake države, uz pomoć lokalnih partnera, (za Srbiju i Vojvodinu imenovan je art direktor Branislav Radošević i Galerija ITD na Petrovaradinskoj tvrđavi) promovišu različiti programi i aktivnosti ADC kao [što su ADC Annual Awards, ADC Young Guns i prestižnog novoustanovljenog ADC Cube (Eduard Čehovin je prvi dobitnik ADC Cube Award sa ovih prostora).

2012. na predlog Branislava Radoševića, a uz odobrenje ADC NY i njenog zvaničnog predstavnika za Jugoistočnu Evropu, uveden je metod GRAD KAO GALERIJA. Za što potpuniju i kvalitetniju prezentaciju nagrađenih radova 91. izložbe ADC NY u projekat su uključeni prostori Muzeja savremene umetnosti Vojvodine i Kulturnog centra grada Novog Sada sa svojim Likovnim salonom tribine mladih.

Program izložbi Savremene galerije Zrenjanin za maj 2013.


Program izložbi Savremene galerije Zrenjanin za maj 2013.
Program izložbi Savremene galerije Zrenjanin za maj 2013.


DELA IZ ZBIRKE SAVREMENE GALERIJE ZRENJANIN

NA 3 LOKACIJE U NOĆI MUZEJA 18.MAJA 2013. GODINE

U okviru manifestacije NOĆ MUZEJA dela iz bogate zbirke Savremene galerije Zrenjanin moći će da se vide na tri lokacije, i to na jednoj lokaciji u Zrenjaninu u Salonu Savremene galerije Zrenjanin i na dve lokacije u Novom Sadu u Spomen zbirci Pavla Beljanskog i Likovnoj galeriji poklon zbirka Rajka Mamuzića. Na ovaj način široj javnusti će biti dostupno 67 slika iz zbirke Savremene galerije Zrenjanin koje
inače nisu dostupne jer Savremena galerija Zrenjanin nema prostor za stalnu postavku gde bi predstavila svoju jedinstvenu kolekciju.

Novi Sad

(18.05.2013.)

Likovna galerija poklon zbirka Rajka Mamuzića, Vase Stajića 1


Izložba Slikarstvo Zorana Petrovića u okviru koje će moći da se vidi devet slika Zorana Petrovića iz zbirke Savremene galerije Zrenjanin nastala u periodu od 1955 – 1983 godine

Spomen zbirka Pavla Beljanskog, Trg galerija 2

Izložba Ečka: kolonija Novih ideja predstavlja saradnju dve ustanove i zajednički projekat čiji su autori kustoskinje Marta Đarmati i Slavica Popov. Izložba obuhvatila umetnička dela iz fonda Savremene galerije
Zrenjanin, čiji su autori zastupljeni i u kolekciji Pavla Beljanskog (Jovan Bijelić, Ivan Tabaković, Ivan Radović, Milan Konjović, Peđa Milosavljević, Ljubica Cuca Sokić i drugi), dokumentarni segment (katalozi izložbi Kolonije, fotografije, novinski članci itd), ali i dela autora čijih slika nema u kolekciji Pavla Beljanskog ali su aktivno učestvovali u kreiranju novih ideja u savremenom stvaralaštvu 50tih godina 20. veka kao i u radu kolonije. Postavka će pružiti novo viđenje o značaju ove umetničke kolonije, koja je imala važnu ulogu u razvoju savremene umetnosti u Jugoslaviji kao i u stvaralaštvu pojedinih slikara iz fonda Spomen-zbirke Pavla Beljanskog.Na izložbi će biti prikazano 29 umetničkih dela.

Izložba će biti otvorena u četvrtak 16. maja 2013. godine


Zrenjanin

Salon Savremene galerije Zrenjanin, Trg slobode 7

Otvoranje izložbe - ponedeljak 13. maja 2013. godine


Izložba Poklon Saveznog izvršnog veća Savremenoj galeriji Zrenjanin 1963. godine prikazaće deo poklona koji je Savremena galerija Zrenjanin dobila od Saveznog izvršnog veća 22. januara 1963. godine. Ovaj poklon čini 78 slika, 5 akvarela, 21 grafika, 15 crteža i 17 skulptura, ukupno 136 radova značajnih autora jugoslovenske umetnosti 40-tih, 50-tih i početka 60-tih godina XX veka (Mića Popović, Igor Vasiljev, Ferdinand Kulmer, Vladislav Todorović, Beta Vukanović, Bora Baruh, Stane Kregar i mnogi drugi), a usledio je kao priznanje Savremenoj galeriji Zrenjanin za afirmaciju na polju likovne kulture.
Realizacijom ovog projekta obeležilo bi se 50 godina od poklona Saveznog izvršnog veća Savremenoj galeriji Zrenjanin, a s obzirom da Savremena galerija Zrenjanin nema prostor za stalnu postavku radova koje čuva u svojoj zbirci, ovo bi bila jedinstvena prilika da se ove slike izlože široj javnosti na uvid.Na izložbi će biti prikazano 29 umetničkih dela.

Ovako dopunjena zbirka Savremene galerije Zrenjanin 1963. godine postala je nezaobilazna za svako proučavanje umetnosti sredine XX vek na ovim prostorima i uveliko prevazišla samo lokalno-regionalni
značaj.

Autori izložbe: dr Ješa Denegri i Slavica Popov
Izložba će biti otvorena do 21.06.2013.

Techno na Dance Areni EXIT festivala

Techno na Dance Areni EXIT festivala
Techno na Dance Areni EXIT festivala
EXIT s ponosom predstavlja nastupe trojice vizionara elektronske muzike koji svojim radom pomeraju granice techno žanra. DJevi i producenti Jeff Mills, Mathew Jonson i Gregor Tresher, uz već potvrđene Pan-Pot i Matador Live, tokom svojih nastupa na Dance Areni predstaviće publici istoriju i beskompromisnu snagu techno zvuka.

Jeff Mills na Dance Arenu donosi svoju neponovljivu tehniku miksovanja i stil koji je umnogome uticao na razvoj kompletnog techno pokreta. Ovaj DJ, producent, muzičar, fotograf, reditelj i, pre svega, umetnik ne posustaje ni posle više od dvadeset godina na sceni. Uspeh pokretača detroitske techno škole, osnivača najpoznatije urbane muzičke organizacije Underground Resistance i nosioca titule Viteza Umetnosti Francuske leži u konstantnoj inovaciji: „Nikada nisam bio osoba koja se drži prošlosti. Kada sam napustio Detroit i Underground Resistance, ostavio sam ih zauvek. To možda nije bila dobra stvar, ali mi je pomogla u stvaranju novih ideja.“ Mills je jedan od najproduktivnijih stvaralaca techno žanra sa preko dvadeset albuma i više od stotinu drugih izdanja. Istražujući granice, smestio je techno muziku u nesvakidašnje okruženje, koristeći je kao podlogu za nemi film Fritza Langa „Metropolis“ iz 1927. godine i kao pratnju simfonijskom orkestru. Jedan je od prvih DJeva koji su počeli da koriste tehniku miksovanja muzike na tri gramofona, pa korišćenje više od 70 različitih ploča tokom jednog sata njegovim nastupima daje izraženu dinamiku.

Kanadski producent Mathew Jonson, kao i Mills, figurira kao predstavnik škole slobodne misli techno muzike. Neopterećen trendovima, Jonson je stvorio svoj karakteristični stil kombinujući analognu tehnologiju i dramatične tonove. Numere ovog majstora atmosfere su deo kataloga prestižnih etiketa Kompakt, Sub Static i M_nus. Posle Berlina, Majamija, Ibice i Tokija, Mathew Jonson će i publici Dance Arene
predstaviti svoje viđenje techno muzike kroz spektakularni Live nastup.

Putovanje kroz istoriju techno muzike upotpuniće Gregor Tresher, nemački producent, koji će se publici Dance Arene takođe predstaviti Live nastupom. Njegova muzika prožeta dubokim bas linijama i jakim uticajem elektro muzike ’80ih godina lako je našla put do šire publike, pa je 2008. godine njegova pesma „A Thousand Nights“ bila najprodavanija techno numera na internetu. Dok ga izdavačke kuće Drumcode i Ovum opisuju kao beskompromisnog, sigurno je da će tokom svog premijernog nastupa na
EXITu pokazati publici najbolje iz svog tehno arsenala.

Aktuelni i traženi berlinski dvojac sa etikete „Mobilee records“, Pan-Pot, oduševiće publiku svojim karakterističnim zvukom, dok će Matador svojim Live nastupom potvrditi status jednog od najperspektivnijih imena techno scene.

Kao zagrevanje za predstojeći šou na Dance Areni pogledajte jedinstvenu tehniku gospodara miksete, Jeff Millsa: http://www.youtube.com/watch?v=7bLanIfR13A

Pored najnovijih izvođača koji če nastupiti na Dance Areni, zvezde koje su potvrdile svoj dolazak na EXIT 2013 su Atoms For Peace, Bloc Party, CeeLo Green, Fatboy Slim, Snoop Dogg aka Snoop Lion, Chase & Status DJ set & Rage, Diplo, DJ Fresh live, Dubfire, Eric Prydz, Rudimental live, SBTRKT, Seth Troxler, Ana Popovic i mnogi drugi.

www.exitfest.org 

Humanitarni koncert za Materinski dom u Zvečanskoj ulici

Humanitarni koncert za Materinski dom u Zvečanskoj ulici
Humanitarni koncert za Materinski dom u Zvečanskoj ulici
Na inicijativu pijaniste i profesora Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, Nenada Radića pokrenuta je akcija za obnovu Materinskog doma u Zvečanskoj ulici. Ovaj istaknuti pijanista organizovaće svoj solistički koncert u nedelju, 12. maja 2013. godine sa pošetkom u 20 časova u Velikoj sali Kolarčeve Zadužbine.

Sav prihod od prodaje ulaznica biće uplaćen na račun Fonda B92 za obnovu sigurne kuće za trudnice u Zvečanskoj ulici. Cene karata su 800, 1000 i 1200 dinara i mogu se kupiti na blagajni Kolarčeve Zadužbine. Takođe, postoji mogućnost i kupovine VIP karata po ceni od 5000 dinara, kojom postajete zlatni donator za obnovu Materinskog doma. Za kupovinu VIP karata najljubaznije Vas molimo da nas kontaktirate.

Na programu će biti Sonata B-dur F. Šuberta i Diabeli varijacije Ludviga van Betovena.
Sigurna kuća je montažna zgrada u Zvečanskoj ulici, izgrađena 1973. godine. Ona je utočište ugroženim trudnicama i majkama sa malom decom. Prvi štićenici danas su već zreli ljudi, koji su pod okriljem Materinskog doma dobili šansu da ostanu uz biološke majke i da snagom zajedničke ljubavi i uz pomoć humanih ljudi, nađu svoje mesto u društvu. Štićenice, odbačene i povređene, ponižene i uplašene, stotine tužnih majki sa malom decom, decenijama već nalaze neophodnu sigurnost, toplinu i razumevanje, ali pre svega stručnu pomoć i zdravstvenu negu u prostoru Materinskog doma.

Ova kuća danas, osim velikog srca, odavno više ne pruža ni minimum uslova za pristojan život. Ipak, stanarima Materinskog doma su neispravne instalacije, trošni zidovi i nehigijenski uslovi jedini pravi dom ispunjen verom da bolje sutra postoji i nadom da će se sa svojom decom, sigurnim korakom otisnuti izvan ta četiri zida.

Potrebno je uraditi: podpolagačke radove, keramičke, vodovod i kanalizacija, stolarske radove, gipsane radove, elektro radove i molersko farbarske radove.

Prosperitet jednog društva ogleda se u sreći dece. PRIDRUŽITE NAM SE!

Fakultet muzičke umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Kralja Milana 50
www.fmu.bg.ac.rs

Foto-Sajam 2013

Foto-Sajam 2013
Foto-Sajam 2013
9-13. maj, galerija Artget, Beograd.
Promocija štampane fotografije i foto-knjige kao umetničkog objekta

Drugi po redu Foto-Sajam, u organizaciji fotografskog kolektiva Belgrade Raw, održaće se u galeriji Artget Kulturnog centra Beograd, od 9. do 13. maja.

Fokus sajma i ove godine je na štampanoj fotografiji i foto-knjizi kao umetničkom objektu, dve teme koje će se obraditi kroz različita predavanja i radionice.
Nastavljajući ideju ad-hoc biblioteke foto-knjiga od prošlog foto-sajma, posetioci će u toku tri dana (10-12. maj) moći da uživaju u velikom izboru knjiga, skupljenih iz različitih privatnih i javnih kolekcija. Tokom sva tri dana biblioteke biće organizovani razgovori o određenim tematskim celinama koje će se izdvojiti iz fonda knjiga, pa će posetioci dobiti jasniji uvid u kontekst, pristup i uopšte vrednost određenog perioda ili grupe autora, uz priliku da na licu mesta prelistaju knjige o kojima se priča. Na sajmu će se svojim knjigama predstaviti i studenti “School of Arts Berlin Weissensee”.

Prateća predavanja i prezentacije imaju za cilj da predstave različite aspekte fotografske produkcije, kao i da ukažu na određene izazove sa kojima se ona danas sreće.

Otvaranje sajma je ujedno i otvaranje zvanične izlagačke sezone 2013, čiji su art direktori članovi kolektiva Belgrade Raw.

Istog dana, 9. maja, paralelno sa sajmom otvara se izložba pet novih članova Belgrade Raw-a, koji će publici, kroz zajednički izbor i postavku fotografija, predstaviti sopstveno viđenje života grada.

Prvi Foto-Sajam, održan u Kulturnom centru REX od 8-10. juna 2012. godine, okupio je brojne ljubitelje štampane fotografije i foto-knjige. Preko osamdeset knjiga činilo je jednodnevnu ad-hoc biblioteku, a na prodajnoj izložbi predstavilo se 18 autora sa ukupno 28 fotografija.

http://www.belgraderaw.com/foto-sajam-2013/

Izložba "Živeo život" uskoro u Beogradu

Izložba "Živeo život" uskoro u Beogradu
Izložba "Živeo život" uskoro u Beogradu
Jedinstvena multimedijalna i interaktivna izložba ŽIVEO ŽIVOT, osmišljena tako da pokaže kako je izgledao život u Jugoslaviji u periodu od 1950. do 1990. kroz svakodnevicu običnog čoveka, biće otvorena 4. juna u Galeriji Robne kuće „Beograd“ (Knez Mihailova 5) i trajaće do 31. jula.

„Običan čovek“ je ustajao u 6 sati, prao zube domaćom pastom, koristion „Pitralon“ losion, a stan mu je mirisao na toplo mleko. Vozio je novog „Fiću“, čitao magazin „Start“, slušao Ivu Robića i „Siluete“. Išao je u Trst da kupi ono što nije mogao u domaćim robnim kućama, kampovao je bez para sa društvom, radovao se državnim praznicima...

Izložba ŽIVEO ŽIVOT je koncipirana tako da omogući posetiocima da ovaj period dožive svim čulima putem autentičnih eksponata, audio i video instalacija, 3D projekcija, scenografija. Svaki posetilac će imati priliku da sedne u vozila iz tog vremena i proba simulaciju vožnje ulicama onovremenog Beograda, obuče uniforme radnika karakterističnih za taj period ili se podseti mirisa kolonjske vode „Pino Silvestre“, prepoznatljivog mirisa svakog muškarca iz 70-tih godina. Za razliku od uobičajenih izložbi, gde je posetilac samo pasivni posmatrač, ŽIVEO ŽIVOT će omogućiti aktivni odnos sa postavkom, čime on postaje njen sastavni deo.

Kakve su se frizure nosile? Ko je bio Alija Sirotanović? Kako smo se prevozili? Koja su se jela spremala? Kako je izgledao tadašnji supermarket? Kako su se koristili prvi kompjuteri? Koji filmovi su bili popularni? Koja muzika se slušala? Šta se čitalo? Na koga smo bili ponosni? Odgovore na ova i mnoga druga pitanja iz oblasti sporta, filma, nauke, mode i dr. posetioci će moći da saznaju kroz svojevrsni vremeplov međunarodne izložbe ŽIVEO ŽIVOT uz prisustvo brojnih ličnosti iz kulturnog i javnog života.

Zbog svog obima postavka je podeljena u dva dela. Prvi deo izložbe biće predstavljen od 4. juna do 31. jula, a drugi deo će trajati od 20. septembra do 31. decembra u prostoru Galerije Robne kuće „Beograd“. Od početka sledeće godine izložba će gostovati u zemljama regiona.


Izložba ŽIVEO ŽIVOT, Galerija Robne kuće „Beograd“, Knez Mihailova 5, Beograd

Saturday, April 27, 2013

"Izdaja" - samostalna fotografska izložba, Miloš Gazdić

"Izdaja" - samostalna fotografska izložba, Miloš Gazdić
"Izdaja" - samostalna fotografska izložba, Miloš Gazdić
29. april – 5. Maj

Otvaranje izložbe ponedeljak 29. april u 20h

Velika galerija /Kulturni centar GRAD, Braće Krsmanović 4


Kroz pojednostavljenu naraciju sačinjenu od univerzalnih vizuelnih arhetipa, Miloš želi da se zapitamo o sopstvenim etičkim vrednostima i izborima koje pravimo u životu.

Lepota, posesivnost, dominacija, agresivnost, materijalizam, žudnja su neki od elementa koji se protežu kroz fotografije noseći poruku potrebe da se u nešto veruje i da se to nešto materijalizuje i stvori, poseduje kao deo sopstvenog ili globalnog identiteta.

Tu nema puno metafora i kompleksnosti jer je umetnički jezik prilično pojednostavljen. Nema vizualnog prezasićenja niti multipliciranosti estetskog kićenja, vec očiglednih simbolističkih elemenata koji su nam uveliko poznati. Deo današnjice i kolektivnog uma jeste identifikacija sebe kroz jaku vizuelnu poruku koju svi transmituju

A šta se dešava sa osnovnim ljudskim vrednostima i verovanjima?

Kod Miloša je moralni kontekst i osvrt na moralno posrnuće ono što vodi svaku fotografiju, a nas postavlja u položaj posmatrača vrlo očigledne naracije koja se odvija pred nama. Da li to u šta verujemo zaista primenjujemo na nas svakodnevni život i izbore koje pravimo jeste ideja vodilja ove izložbe.

Jubilarni "Katapult 20" u TC Delta City

Jubilarni "Katapult 20" u TC Delta City
Jubilarni "Katapult 20" u TC Delta City
 
Ukoliko ste bar jednom tokom meseca pomislili kako treba da osvežite vaš garderober ili životni prostor u periodu od 27 do 29. aprila posetite ,,Katapult 20’’ na glavnom atrijumu Delta Cityja.

Jubilarni "Katapult 20" je mesto gde će posetioci pronaći sve ono što im je neophodno da njihov stil i dom zablistaju punim sjajem: glamurozni asesoari, atraktivna garderoba kao i maštoviti dekorativni predmeti za kuću. Sa dolaskom proleća preko 100 dizajnejra pripremilo je kreacije kojima će posetioci moći da vide na ovoj trodevnoj manifestaciji.

,,Nakon 3 godine , Pero Art Centar slavi jubilej ,,20. Katapulta’’, koji je postao najveći regionalni festival modnog asesoara, nakita i garderobe. Delta City svakog meseca postaje mesto gde svi ljubitelji unikatnog stvaralaštva imaju prilike da se upoznaju sa novitetima iz oblasti modnog dizajna i primenjene umetnosti. Za svaku pohvalu je činjenica da je nakon 20 uspešno održanih izložbi veliki broj zainteresovanih sugrađana za dela naših talentovanih dizajnera i njihovih sjajnih kreacija. Ovim manifestacijama je do sada promovisano više od 1000 mladih dizajnera, a Pero Art Centar će i dalje nastojati da promoviše mlade talente Srbije i regiona.’’, izjavio je Milan Paradinović, director Pero Art Centra.
„Katapult 20“ će trajati od 27. do 29. aprila 2013. godine, u periodu od 10.00h do 22.00h.

Friday, April 26, 2013

6. Naučni skup Balkan Workshop "Iza standardnih modela"

6. Naučni skup Balkan Workshop "Iza standardnih modela"
6. Naučni skup Balkan Workshop "Iza standardnih modela"
 
Šesti po redu naučni skup Balkan Workshop "Iza Standardnih modela", u okviru obeležavanja desetogodišnjice rada Mreže matematičke i teorijske fizike za Jugoistočnu Evropu (SEENET-MTP), danas je počeo u Vrnjačkoj Banji i trajaće do 29. aprila.

Prva tri dana posvećena su naučnim problemima iz oblasti fizike čestica i kosmologije. Četvrtog dana skupa biće organizovana serija okruglih stolova sa predavačima i učesnicima iz Centralnoevropske inicijative (CEI), UNESCO, Evropskog fizičkog društva (EPS), Balkanske unije fizičara (BPU) i drugih. Uže naučne oblasti koje će biti razmatrane na BW2013 su fizika čestica (u svetlu otkrića Higsovog bozona), kosmologija, kvantna gravitacija, teorija struna itd.

BW2013 će okupiti oko 80 eksperata i mladih istraživača iz Evropskih zemalja u cilju razmatranja otvorenih problema i perspektiva glavnih tema ovog naučnog skupa.

Serija Balkanskih naučnih skupova čini važan deo originalnog projekta (Southeastern European Network in Mathematical and Theoretical Physics) SEENET-MTP mreže, osnovane u Vrnjačkoj Banji 2003. godine, u okviru Balkan Workshop-a BW2003, uz podršku WIGV inicijative prof. Juliusa Vesa i uz pokroviteljstvo UNESCO. Osim u Vrnjačkoj Banji ovi naučni skupovi održavani su u Kladovu (2007), Beogradu i Nišu (2009) i Donjem Milanovcu (2011).

Mreža je način povezivanja naučne zajednice Jugoistočne i Zapadne Evrope i sveta. Tokom deset godina postojanja, SEENET-MTP je podsticala zajednička istraživanja, realizovala 15 međunarodnih naučih i naučno-obrazovnih projekata u kojima je učestvoalo preko 1000 istraživača i studentata, i nastojala da doprinese razvoju atmosfere saradnje u ovom delu sveta sa svetskom naučnom zajednicom.

Mreža okuplja 20 univerziteta, fakulteta i instituta iz 11 zemalja regiona, kao i 14 partnerskih institucija širom sveta, i ima preko 300 individualnih članova. Od svog osnivanja aktivnostima SEENET-MTP mreže koordinira Departman za fiziku Niš, sa stalnom kancelarijom od 2009.

Naučni skup BW2013 organizuju PMF Univeriteta u Nišu i SEENET-MTP u saradnji sa Departmanom za Teorijski fiziku CERN iz Ženeve, Univerzitetom Ludvig Maksimilijan i Institutom Maks Plank iz Minhena, Međunarodnom školom za napredne studije (SISSA) i Međunarodnim centrom za teorijsku fiziku (ICTP) iz Trsta, Kancelarijom UNESCO iz Venecije i Društvom fizičara Niš kao lokalnim koorganizatorom.

Finansijsku podršku organizaciji skupa su obezbedili CEI i ICTP Trst, UNESCO Office Venecija, uz pokroviteljstvo i podršku Evropskog društva fizičara.

Opširnije o mreži naučnom skupu pogledajte na: www.seenet-mtp.info

Konkurs za Nagradu "Dimitrije Bašičević Mangelos" za 2013. godinuKonkurs za Nagradu "Dimitrije Bašičević Mangelos" za 2013. godinu
Konkurs za Nagradu "Dimitrije Bašičević Mangelos" za 2013. godinu


Raspisan je konkurs za Nagradu "Dimitrije Bašičević Mangelos" u organizaciji Remont – nezavisne umetničke asocijacije iz Beograda i Fonda "Ilija & Mangelos" iz Novog Sada.

Nagrada "Dimitrije Bašičević Mangelos" dodeljuje se za osoben i izvanredan višegodišnji umetnički rad, koji podrazumeva zaokruženo kritičko i estetsko promišljanje i realizaciju, ostvarene u kontinuitetu.

Nagrada "Dimitrije Bašičević Mangelos" dodeljuje se vizuelnim umetnicima i umetnicama do trideset pete godine života, koji/e se aktivno bave umetnošću i državljani/ke su Republike Srbije.
Umetnik/ca mora imati najmanje jedan umetnički rad realizovan tokom prethodne dve godine.
Nagrada "Dimitrije Bašičević Mangelos" se dodeljuje pojedincu/ki godišnje, u obliku šestonedeljnog boravka u umetničkom centru ISCP (International Studio and Curatorial Program) u Njujorku, SAD.

Konkurs je otvoren od 24. aprila do 24. maja 2013. godine. 
Prijavljivanje se obavlja u dva obavezna koraka:

- online, na sajtu Nagrade "Dimitrije Bašičević Mangelos" (www.mangelosnagrada.org.rs) i

- dostavljanjem portfolia na adresu: Remont – nezavisna umetnička asocijacija, Maršala Birjuzova br. 7, Beograd, svakog radnog dana od 12 do 17h (u slučaju da portfolio šaljete poštom, uz navedenu adresu treba staviti i naznaku: ZA KONKURS "DIMITRIJE BAŠIČEVIĆ MANGELOS")

Rok za online prijavu i dostavljanje portfolia je 24. maj do 17 h. Ukoliko portfolio šaljete poštom, pošiljka mora biti poslata najkasnije 24. maja (pečat na koverti).

Online prijava treba da sadrži:
Formular popunjen na sajtu www.mangelosnagrada.org.rs, posle čega ćete elektronskom poštom dobiti uputstvo za online registraciju i upload kraće verzije portfolia.

Portfolio treba da sadrži:
– vizuelni materijal (predstaviti do 10 radova; za video radove postoje dve opcije: u formularu za online registraciju mogu se uneti linkovi, ukoliko video radovi postoje na nekom od video servisa (YOUTUBE, VIMEO), ili se mogu doneti na CD/DVD-u u prostorije Remont – nezavisne umetničke asocijacije)
– tekstove – kratka objašnjenja radova (do 2000 karaktera sa razmacima po radu)

Napomene:

Pravo prijavljivanja imaju umetnici i umetnice rođeni posle 31. decembra 1977. godine.

Nagrada – studijski rezidencijalni boravak u ISCP-u (International Studio and Curatorial Program)
Rezidencijalni boravak u Njujorku, u prestižnom umetničkom centru ISCP (International Studio and Curatorial Program), traje šest nedelja i organizuje se u periodu između 1. oktobra 2013. i 31. marta 2014. godine. Obezbeđeni su troškovi vize, zdravstveno osiguranje, putni troškovi, smeštaj i dnevnice. Nagrađenom/oj umetniku/ci po povratku iz Njujorka biće organizovana samostalna izložba u Beogradu.

Izbor dobitnika/ce i finalista/kinja

Žiri u sastavu: Jelena Veljković (istoričarka umetnosti i nezavisna kustoskinja), Una Popović (istoričarka umetnosti i kustoskinja Muzeja savremene umetnosti Beograd), Jelena Spaić (istoričarka umetnosti i kustoskinja Galerije Fakulteta likovnih umetnosti Beograd), Srđan Tunić (istoričar umetnosti i kustos – Nezavisni edukativni i istraživački projekat Kustosiranje), Slobodan Stošić (umetnik, dobitnik Nagrade "Dimitrije Bašičević Mangelos" za 2012. godinu) odabraće do pet finalista i finalistkinja, sa kojima će obaviti intervjue kako bi odlučio o dobitniku/ci Nagrade.

Online konkursni materijal će u celosti biti dostupan na sajtu Nagrade nakon 24. maja 2013. godine.
O rokovima glasanja i rezultatima konkursa svi/e prijavljeni/e umetnici/ce biće blagovremeno obavešteni elekronskom poštom.

Sve dodatne informacije možete dobiti na sledeće kontakte: mangelosnagrada@gmail.com i +381 (0)11 3223406.

Podrška:

Nagrada, koja nosi ime značajnog umetnika, rodonačelnika konceptualne umetničke prakse i istoričara umetnosti sa prostora bivše Jugoslavije, Dimitrija Bašičevića Mangelosa, ove godine će biti dodeljena dvanaesti put. Rezidencijalni boravak u Njujorku je organizovan uz podršku Fonda za međusobno razumevanje (Trust for Mutual Understanding).

SANU: Predstavljanje knjige „Živa teorema“ matematičara Sedrika Vilanija

SANU: Predstavljanje knjige „Živa teorema“ matematičara Sedrika Vilanija
SANU: Predstavljanje knjige „Živa teorema“ matematičara Sedrika Vilanija


NAUČNA SARADNJA IZMEĐU FRANCUSKE I SRBIJE
Ponedeljak 29. april, 15.00h
Srpska akademija nauka i umetnosti, glavni galerija, Knez Mihailova 35Predstavljanje knjige „Živa teorema“ autora Sedrika Vilanija

U okviru proslave Meseca matematike, Sedrik Vilani, francuski matematičar, dobitnik Fildsove medalje 2010. godine, predstaviće svoju knjigu Živa teorema. Knjigu je preveo na srpski Centar za promociju nauke uz podršku Francuskog instituta u Srbiji. Promocija knjige biće upotpunjena koncertom pijaniste Vladimira Miloševića. Više o Sedriku Vilaniju na http://cedricvillani.org/

Tokom celog meseca maja, Centar za promociju nauke i Matematički institut Srpske akademije nauka i umetnosti, u saradnji sa drugim partnerima, među kojima je i Francuski institut u Srbiji, organizuju „Mesec matematike“. Matematika će izaći na ulice i trgove, osvojiće muzeje, galerije i druge javne prostore. Biće organizovana predavanja, izložbe, filmske projekcije kao i radionice za najmlađe.
Više informacija na http://m3.cpn.rs/
 
Događaji koji su, takođe, planirani u skorijem periodu u vezi sa francusko-srpskom naučnom saradnjom:

Interaktivna izložba posvećena Mariji Kiri obilazi Srbiju: biće otvorena u Nišu 10. maja uz projekciju filma „Marija Kiri: Više od mita“. Biće organizovane i radionice u vezi sa eksperimentima i lekcijama Marije Kiri i to u dvojezičnim odeljenjima u Nišu. Izložba će biti otvorena do 27. maja u Biblioteci Stevan Sremac, Borivoja Gojkovića 9, Niš.

Na polju arheologije, profesor Fransis Taso sa Univerziteta Bordo 3, stručnjak za rimsku arheologiju, i Vladimir Petrović, istraživač na Balkanološkom institutu SANU održaće predavanje 8. maja u 12h u Nišu, na Filozofskom fakultetu, ul. Ćirila i Metodija. Profesor Taso govoriće o „Kontaktima oblasti Jadrana i srca Balkana u rimskoj epohi“ a profesor Petrović na temu „Naissus – raskršće rimskih transbalkanskih komunikacija“.

Interaktivna izložba foto instalacija "Poziv na sudar" i konkurs

Interaktivna izložba foto instalacija "Poziv na sudar" i konkurs
Interaktivna izložba foto instalacija "Poziv na sudar" i konkurs

"Poziv na sudar" je interaktivna izložba foto instalacija koja će biti otvorena u okviru manifestacije Noć muzeja 18. maja 2013. u galeriji Eurocentra u Makedonskoj 30 u Beogradu.

Izložba će se sastojati iz tri segmenta: izložbe foto-kolaža nastalih mobilnim telefonom (autora Jelene Micić), kolekcije "Sudari" autora Žarka Aleksića i interaktivnog momenta gde će posetioci biti pozvani da, od već izrađenih pojedinačnih fotografija ova dva autora, sklope dve fotografije u diptih i postave ih direktno na zid u galeriji!

Kako koncept "Sudara" već duže vreme živi na različitim fotografskim blogovima, odlučeno je da u saradnji sa neformalnom grupom "Umetnik" bude raspisan konkurs i da se najbolji radovi uvrste u izložbu!

Da biste učestvovali na konkursu potrebno je da najkasnije do 5. maja pošaljete kombinaciju od dve vaše stare i neiskorišćene fotografije koje pojedinačno ne zadovoljavaju tehničke i estetske kvalitete, ali čijim sukobom izrasta nezavisna celina koja se može posmatrati kao umetničko delo, na mejl umetniksazvezdicom@hotmail.com ili da ih postavite u FB grupi Poziv na sudar https://www.facebook.com/groups/151986258308123/?fref=ts, gde ćete moći da vidite i ostale radove koji su pristigli na konkurs.

Više detalja možete pronaći na:

https://www.facebook.com/events/162722740557178/

https://www.facebook.com/umetnik.sazvezdicom

Thursday, April 25, 2013

Intervju sa Mladenom Vušurovićem, direktorom festivala BELDOCS

Intervju sa Mladenom Vušurovićem, direktorom festivala BELDOCS
Intervju sa Mladenom Vušurovićem, direktorom festivala BELDOCSNa predstojećem Medjunarodom festivalu dugometražnog filma BELDOCS koji će se održati se 26. do 30. aprila biće prikazano ukupno 40 filmova koji će biti podeljeni u 5 kategorija. Tokom proteklih nekoliko godina, BELDOCS je postao značajan festival na kome ovdašnji ali i svetski autori prikazuju svoja ostvarenja. O nastanku i razvoju festivala govorili smo sa direktorom festivala Mladenom Vušurovićem koji dirljivo govori o svojoj inspiraciji za pokretanje ove značajane kulturne manifestacije.

- Inspiraciju za osnivanje festivala pronašao sam u sjajnim filmovima koje sam 2007. godine gledao na festivalu u švajcarskom gradu Nyonu, gde sam se našao spletom čudnih okolnosti. Još u predškolskom uzrastu film me privlačio, tako da me je ponovni susret sa dugometražnim dokumentarnim filmom vratio svom biću i želeo sam taj doživljaj da podelim sa auditorijumom u gradu u kome živim. Zatim, ovde se niko nije bavio dugometražnom dokumentaristikom, koja je u ekspaniziji širom sveta. Ideja je bila podržana od ljudi koji su se bavili dokumentarnim filmom koje sam susretao na međunarodnim festivalima. Dokumentarac se bavi ljudskom bliskošću, i trezvenošću, pa mi je ideja osnivanja festivala bila osnovana.

Kao direktor festivala imate mnogobrojne dužnosti i uloge. Da li nam možete reći nešto više o vašim ulogama u organizaciji?

- Najpre sam se više bavio programom i selekcijom filmova ali kako postajemo sve ozbiljniji festival, ovo je već 6. godina, više se bavim menadžerstvom, na moju veliku žalost i razočarenje. Pobegao sam iz bankarske profesije, da ne bih morao da nosim odelo svaki dan na poslu, ali me je izgleda sačekalo, pa sada tražim izlaznu strategiju. Prvih godina kada sam se bavio selekcijom na mnogobrojnim festivalima koje sam posećivao bio sam u stanju da za jedan dan odgledam i do deset filmova, a danas, nažalost, sve je manje vremena za uživanje u odličnom filmu, a sve više radnih sastanaka.

Na koji način se vrši selekcija filmova koji će biti predstavljeni na festivalu?

- Program festivala je uvek rezultat timskog rada profesionalne ekipe filmskih režisera i stvaralaca, tako da konačna odluka uvek proizilazi iz saglasnosti svih nas. Ja biram filmove na osnovu nekih svojih kriterijuma koje nazivam „stepenice“. Prva stepenica je kada me film navede na razmišljanje i sebi kažem – ’’u redu, to je dobar film’’. Druga stepenica je kada me emotivno pokrene, i tada pomislim – ’’ovo je super’’, a treća stepenica je ona odlučujuća kada film počne da mi pretura po utrobi i tada kazem – ’’e to je film za BELDOCS!’’

Po čemu se 6. po redu Beldocs razlikuje od svojih prethodnika, osim po programu?
- Pre svega po tome što postaje zreliji, prepoznatljiviji, pronalazi svoj put do publike. Za pozicioniranje nekog festivala potrebno je 5 do 10 godina. Svake godine na BELDOCSu dešava se napredak u organizaciji i realizaciji programa. Takodje festival je krenuo i da se širi, ove godine biće i Novi Sad Beldocs a uskoro bi trebalo da se afirmišemo i u Banja Luci, Nišu i u dva grada u Crnoj Gori. Ono što mi posebno daje samopouzdanje i potvrdjuje moj rad je što je Beldocs bio prepoznat od strane srpskih dokumentarista i što je napredovao kao sredstvo distribucije i promocije srpske dokumentaristike u regionu, a i u svetu. Prvi smo ostvarili prodor na balkanskom bioskopskom tržištu i beležimo zadovoljavajuće uspehe.

Da li se publika više interesuje za filmove srpskih autora ili inostranih?

- Srpski filmovi su predmet većeg interesovanja iako ljude više zanima da pogledaju dobar film nego ko je njegov autor. Mi smo dali priliku i manje afirmisanim autorima da pokažu svoj talenat i na taj način smo dobili profilisaniji program.

Da li postoji neki film koji će biti prikazan na festivalu a na koji ste posebno ponosni?

- U svojim zrelim godinama sada sve manje me bilo šta može učiniti ponosnim, davno već sam napustio taj pristup svom životu i stavralaštvu, ali me mnogo toga čini srećnim, nasmejanim, radosnim, tako i dobar,odličan ili spektakularan film, kao što je na primer „The act of killing“ pa se radujem da ćemo beogradskoj publici ponuditi ovaj film. Zatim tu je film o Mašini pred kpojm sve nestaje, pa brazilski film „Elena“ koji govori o odnosu dve ćerke sa majkom, dakle porodičan film jer sam uvek gledao da porodica bude u fokusu našeg interesovanja. Imamo i film o modernoj civilizaciji koja uništava samu sebe Više od meda, ... domaći Anplagd, Jugoslaviju, Dragan Wende, samo su neki od naslova, koje sam izdvojio.

Da li je tematika izabranih filmova interesantna i mladjoj i starijoj generaciji?

- Bez sumnje filmovi su interesantni svim uzrastima, mada je naša ciljna grupa više mladja generacija - srednjoškolci, studenti – ujedno svi oni s kojima komunicira naš ovogodišnji slogan.

Dobijate li neku pomoć za realizaciju manifestacije?

- Festival ne bi bio moguć bez moralne podrške i finansijske pomoći Fondacije za otvoreno društvo Srbije, na čemu smo jako zahvalni.

Okrugli sto na temu "Knjiga i njeno prikazivanje" u Domu kulture Studentski grad

Okrugli sto na temu "Knjiga i njeno prikazivanje" u Domu kulture Studentski grad
Okrugli sto na temu "Knjiga i njeno prikazivanje" u Domu kulture Studentski grad

U Domu kulture Studentski grad u četvrtak 25. aprila biće održan okrugli sto na temu vidljivosti i predstavljanja knjiga kod nas. U razgovoru će učestvovati izdavači i dizajneri knjiga, art direktori izdavačkih kuća, knjižari, novinari i urednici kulturnih rubrika u medijima.


Okrugli sto: "Knjiga i njeno prikazivanje"

Četvrtak, 25. april 
Klub Magistrala DKSG u 12:00

Tema ovog razgovora je izgled i vidljivost knjiga koje se objavljuju kod nas. Urednici/ direktori izdavačkih kuća i njihovi dizajneri govoriće o koncepciji likovnog uređenja svojih knjiga. Izdavači koji imaju knjižare, zajedno s knjižarima, pozvani su da nas uvedu u svoju logiku postavljanja knjiga u knjižarama. Šta je ono što u njima vidimo, možemo li da nađemo to što tražimo i gde stoje pesme? Posle razgovora o pakovanju sledi ispitivanje novinara zašto govore o ovoj, a ne o onoj knjizi. Koliko mesta na srpskom medijskom nebu ima za književne prikaze, a kolikog uticaja imaju najave novih knjiga na šarenoj podlozi čitanih novina?

Polazište ovog Okruglog stola bila je izvesna unisonost novih izdanja pojedinih izdavača u sferi beletristike i izvesna nepreglednost u pojedinim knjižarama, kao i pitanje šta iz šume novih naslova nalazi put do dobronamernog čitaoca koji želi da bude u toku sa savremenom književnošču, na koji način čitalac bira, ili to mi za njega činimo, ono što čita.

Učešće na Okruglog stolu potvrdili su:

Arhipelag – Gojko Božović i Dušan Šević

Geopoetika – Jasna Novakov Sibinović i Vladislav Bajac

Službeni glasnik – Nataša Marković, Gordana Milosavljević i Milorad Mitić

Vulkan – Aleksandar Jerkov

Futura publikacije – Relja Dražić

Laguna – Marica Bucek i Mina Kebin

Clio – Svetlana Volic i Zoran Hamović

Albatros plus – Radmila Koraćević , Jovo Cvjetković i Jagoš Đuretić

Treći trg – Dragana Nikolić i Dejan Matić

Kornet – Pavle Ćosić

Plato - Nataša Anđelković

City magazine / Booka - Ivan Bevc

Beopolis – Aleksandar Nikolić

Plavi krug – Zona Stevanović

Blic – Vesna Trijić

NIN - Dragan Jovićević

RTS - Jasmina Vrbavac i Josip Babel

Radio Beograd II - Tamara Krstić i Dragana Kovačević

Studio B – Milica Lepčević

Aprilski koncerti i predavanja u organizaciji Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu

Aprilski koncerti i predavanja u organizaciji Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu
Aprilski koncerti i predavanja u organizaciji Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu
Katedra za kompoziciju organizuje  predavanje Anthony Paul De Ritisa, profesora i šefa Odseka za muziku Northeastern Univerziteta u Bostonu.
Na predavanju će govoriti o svojim kompozicijama "Legerdemain za orkestar i elektroniku", "Chords of Dust" za simfonijski orkestar i "Devolution koncert" za DJ-a i simfonijski orkestar izdatim na kompakt disku „Devolution“, u izvođenju Modern Orchestra Project (BMOP) u junu 2012. godine.


Aprilski koncerti i predavanja u organizaciji Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu
Aprilski koncerti i predavanja u organizaciji Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu

Koncert mešovitog hora i Simfonijskog orkestra Fakulteta muzičke umetnost

Solisti: Maja Mijatović, Nenad Čiča, Dragutin Matić, Sava Vemić

Dirigent: Biljana Radovanović

Program: Marko Tajčević - Četiri duhovna stiha i Josip Slavenski- Simfonija Orijenta

Utorak, 30. april 2013. u 20 časova, Zadužbina Ilije M. Kolarca

Besplatne ulaznice se mogu nabaviti na blagajni Kolarca!


Aprilski koncerti i predavanja u organizaciji Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu
Aprilski koncerti i predavanja u organizaciji Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu
Katedra za klavir organizuje koncert pijanistkinje Marine Marvučić, klasa profesorke Tijane Humo - Rajevac.

Program: Bah, Frank, Rahmanjinov, Šuman, Šopen

Utorak, 30. april 2013, u 20 časova

Velika dvorana Dečjeg kulturnog centra

Takovska 8

Ulaz je slobodan!

Koncert grupe Majamisty TriO u Domu omladine Beograda

Koncert grupe Majamisty TriO u Domu omladine Beograda
Koncert grupe Majamisty TriO u Domu omladine Beograda


Već afirmisani projekat, ciklus besplatnih koncerata "Džez za Dž" se nastavlja, a ove subote, 27. aprila u 13h u Klubu Doma omladine uživaćemo u muzici grupe Majamisty TriO. Ovaj bend, čiji je album prvenac "Mistyland" jedno od najboljih domaćih džez izdanje u protekle dve godine, predstavlja saradnju pijanistkinje Maje Alvanović, lidera trija i autora muzike, sa fantastičnim muzičarima sličnog senzibiliteta ‒ Ištvanom Čikom, Ervinom Malinom i Aleksandrom Drobac Čik.

Kako Maja Alvanović ističe, za nju bavljenje muzikom ima smisla samo kada je okružena pravim ljudima, sa kojima ostvaruje neophodnu harmoniju i hemiju: "Prijateljstvo i stvaranje se prepliću i nerazdvojive su komponente. Tako je i došlo do saradnje sa bubnjarem Ištvanom Čikom, a potom i kontrabasistom Ervinom Malinom. Pored toga što su iskusni i sjajni muzičari, kao i veliki kreativci čiji sam rad pratila godinama pre naše saradnje, oni su i moji prijatelji sa kojima me ne vezuje samo zajedničko muziciranje. Tu je i Aleksandra Drobac Čik sa kojom najčešće nastupamo kao 'trio plus jedan'. Ona svojim vokalom posebno doprinosi našem karakterističnom zvuku, kao i pojedinim aranžmanskim ostvarenjima." Zvuk svog benda opisuje kao
instrumentalnu muziku u kojoj se tri instrumenta (klavir, kontrabas i bubnjevi) dopunjuju i imaju podjednako važnu ulogu: "Često dodajemo vokal, ali tekstova nema. Danas je maltene svaka muzika fuzija više pravaca, tako da ni našu ne možemo odrediti samo jednim. Stoga, definisanje pravca prepustam kritičarima i publici. Kritičari kažu: "... savremeni džez po uzoru na ECM produkciju, spoj klasičarskih, džez i latino elemenata, ambijentalni džez...", a publika prepoznaje iskrenost i emociju" - objašnjava Maja.

Za koncert na Beogradskom džez festivalu Maja kaže da je njihovo najznačajnijie izvođenje do sada: "Nama je taj nastup doneo novu publiku, kao i odlične kritike u domaćim i svetskim medijima. To je momenat u kom smo dospeli u žižu interesovanja džez javnosti, a desio se samo godinu i po dana od formiranja našeg trija. Za mene lično to je bio veliki preokret u životu ‒ do juče na klasičnoj sceni, a danas na najvećem džez festivalu u zemlji, uz imena kao što su Pet Metini, Čarls Lojd, sve sami velikani i moji uzori," objašnjava Maja Alvanović.

Ona svesrdno podržava ovu ideju Doma omladine o organizovanju besplatnih džez matinea: "Svaka inicijativa koja će učiniti da džez bude prisutniji u našoj svakodnevici, da se o njemu govori u medijima i da je lako i često dostupan ljudima, veliki je plus za organizaciju koja je pokreće."

Majamisty Trio publika najčešće može čuti koncertno, na raznim festivalima, kao i na njihovim samostalnim nastupima. Koncert u Domu omladine biće dobra prilika da se podsetimo sjajnih numera sa debi albuma, ali i da premijerno čujemo nove pesme koje će se naći na drugom izdanju benda: "Publika će imati ekskluzivnu priliku da čuje većinu numera koje će se naći na našem novom albumu," ističe Maja i dodaje: "I ovog puta ćemo nastupiti kao trio plus jedan, sa vokalom Aleksandrom Drobac Čik."

Planovi benda u narednom periodu vezani su za novo izdanje: "Već nekoliko dana nakon koncerta ulazimo u studio i započinjemo snimanje drugog albuma. Praznik rada proslavićemo radno!" sa osmehom zaključuje Maja Alvanović.

ULAZ JE SLOBODAN!

5. Trijenale tapiserije u Novom Sadu

5. Trijenale tapiserije u Novom Sadu
5. Trijenale tapiserije u Novom Sadu


Ustanova za izradu tapiserija ATELJE 61 poziva Vas da učestvujete na

5. TRIJENALU TAPISERIJE

Novi Sad 2013.

Trijenale tapiserije u organizaciji Ustanove za izradu tapiserija „Atelje 61“ ustanovljen je 2001. godine sa ciljem da podstakne razvoj i širu popularizaciju umetnosti tapiserije na tlu Srbije.

Trijenalna izložba je planirana kao internacionalna manifestacija, na kojoj će učestvovati umetnici koji se problemski bave tapiserijom kao likovnim izrazom.
Izložba će se održati u septembru 2013. godine u Novom Sadu, u galeriji Matice srpske.

Uslovi za učestvovanje precizirani su propozicijama koje je definisao Umetnički savet ATELJEA 61.
 

P R O P O Z I C I J E

Učesnici konkurišu sa 1 (jednom) do 3 (tri) tapiserije.
Moguće je da sva tri rada budu izložena, ukoliko tako odluči žiri.
Predložene tapiserije moraju biti izvedene u periodu od 2010. do 2013. godine.
Dimenzije tapiserije moraju biti najviše do 300 x 300 x 150 cm.
Tapiserija mora biti izvedena tehnikom ručnog tkanja, slobodnog ručnog preplitanja ili slobodnim tekstilnim tehnikama.
Popunjenu prijavu za izložbu poslati najkasnije do 30. juna 2013. godine.

Uz prijavu poslati fotografije radova i fotografije detalja u elektronskih formi (JPEG, TIFF; rezolucija 300 dpi; dimenzije ≈ 20 x 20 cm). Ukoliko se radi o prostornoj tapiseriji/objektu, molimo da pošaljete fotografiju rada snimnjenog iz više uglova.
Prijave se podnose na CD-u, na on-line formularima na Internet stranici „Ateljea 61“ (www.atelje61.org.rs), ili elektronskom poštom (atelje61@open.telekom.rs).
Selekciju radova vršiće stručni žiri, a umetnici čiji su radovi izabrani biće o tome obavešteni do 30. jula 2013. godine. Radove koje je odabrao žiri lično doneti ili poslati na adresu „Ateljea 61“ najkasnije do 25. avgusta 2013. godine.
Transport radova i troškove carinjenja u oba pravca snose sami umetnici.
Svi radovi moraju biti osigurani od oštećenja, krađe i gubitka u transportu.
Molimo umetnike da prilikom pakovanja radova vode računa da se ambalaža može ponovo koristiti.
Radovi odabrani za izložbu moraju biti pripremljeni za izlaganje. Učesnici imaju obavezu da uz rad pošalju dodatnu opremu, ukoliko je ona satvani deo tapiserije (specifični rekviziti, osvetljenje, software, driver...).


OBAVEZE ORGANIZATORA:

- "Atelje 61" će oformiti stručni žiri koji će odabrati tapiserije za ovu izložbu.

- Stručni žiri će dodeliti novčanu nagradu 5. trijenala tapiserije, koja će biti dodeljena odabranom autoru na svečanom otvaranju izložbe.
- "Atelje 61" obezbeđuje izložbeni prostor, tehničko osoblje i osnovne rekvizite za postavku izložbe.
- "Atelje 61" će za potrebe izložbe izraditi katalog i propagandni materijal, koji će dobiti svi učesnici izložbe.
- Svi eksponati za vreme trajanja izložbe biće osigurani i obezbeđeni od nestanka i bilo kakvog oštećenja.
- "Atelje 61" će u izložbenom prostoru organizovati svečano otvaranje 4. trijenala tapiserije.
 
Dodatne informacije možete dobiti putem telefona +381 21 64 31 519 ili putem mejla atelje61@open.telekom.rs; atelje61@nspoint.net
Osoba za kontakt: Goranka Vukadinović, istoričar umetnosti

Predavanje o “crowd-funding” platformama i preduzetništvu u Novoj Iskri

Predavanje o “crowd-funding” platformama i preduzetništvu u Novoj Iskri
Predavanje o “crowd-funding” platformama i preduzetništvu u Novoj Iskri


Dizajn inkubator "Nova Iskra" ove nedelje predstavlja završetak seminara o preduzetništvu za dizajnere, kao i predavanje o alternativnim platformama za finansiranje projekata u okviru redovnog Otovorenog dana.

Svakog poslednjeg petka u mesecu, dizajn inkubator Nova Iskra od 15 časova otvara svoja vrata zainteresovanim posetiocima, kolegama, stručnoj i široj javnosti. Ovom prilikom se u okviru redovnog edukativog programa Nove Iskre održavaju i predavanja koja su posvećena temama relevatnim za autore, dizajnere i kreativne preduzetnike u najširem smislu. Do sada su predstavljeni fenomen co-workinga, kao i platforma za uvezivanje freelancera Elance, dok će ovog meseca u fokusu biti alternativni načini finansiranja i podrške samostalnih projekata, bilo da govorimo o umetničkim inicijativama, privatnim projektima, preduzetničkim idejama, razvoju proizvoda, pokretanju kompanije ili novog biznisa. U pitanju su sve prisutniji pojmovi crowdsourcing ili crowdfunding, a predavanje će biti održano u petak (26. aprila) sa početkom u 18 časova.

Važan aspekt ove sfere delovanja predstavlja učešće zajednice u naporu da se neka ideja pretoči u realnost, što se najčešće realizuje putem online platformi kao što su Kickstarter ili IndieGoGo. Ovakav način delovanja posebno je aktuelan tokom poslednjih nekoliko godina, u kontekstu sve manjih resursa koji su autorima na raspolaganju, posebno u zemljama i regijama u kojima podrška kulturnim industrijama, međusektorskom povezivanju i start-up sceni nije razvijena. Beogradski fotograf Luka Knežević Strika, član kolektiva Belgrade Raw, će govoriti o ovim ali i drugim načinima kreativnog razvoja projekata i oslanjanja na alternativne izvore finansiranja. Luka je ujedno i autor prvog uspešnog crowdfunding projekta kod nas, fotografske izložbe "Norveška šuma" koja je realizovana 2011. godine po ovom principu.

Dan ranije, u četvrtak 25. aprila, završava se još jedan u nizu seminara posvećenih mladim dizajnerima koji su na početku razvoja svoje profesionalne karijere. U Novu Iskru se vraća Đorđe Krivokapić, asistent na FON-u i doktorant Pravnog fakulteta.

E-mail newsletter

Budite među prvima koji će saznati najnovije informacije
Unesite vaš Email:

* Pogledajte kako izgleda primer maila