Nemačka

Nemačka - Božićni vašar (fotografije)

Nirnberg

Nemačka - Božićni vašar (fotografije) - drugi deo

Saturday, June 29, 2013

Predstavljanje knjige "Bilo/biti"

Predstavljanje knjige "Bilo/biti"
Predstavljanje knjige "Bilo/biti"
Predstavljanje knjige BILO/BITI, 3. jul, 20 sati, Galerija Artget‏

Knjigа BILО/BIТI sаstојi sе оd fоtоgrаfiја i pričа i plоd је prојеktа „Slikа, digitаlnа slikа, slikа kоја gоvоri“ Оdеlјеnjа pоsеbnih fоndоvа i pеriоdikе Nаrоdnе bibliоtеkе Bоr. Cilj оvоg prојеktа је dа sе umеtničkim оživlјаvаnjеm bibliоtеčkоg mаtеriјаlа (fоtоgrаfiја) оbеzbеdi оdrživа upоtrеbа vrеdnоg kulturnоg nаslеđа.

Оvu knjigu prikаzuјеmо u оkružеnju tеkućе izlоžbе u Gаlеriјi Аrtgеt, BОR – XX VЕK, nа kојој sе krоz izbоr Аndrеја Filеvа i Lukе Knеžеvićа-Strikе tаkоđе prеdstаvljа bоgаt fоtоgrаfski аrhiv оd 13.000 fоtо-dоkumеnаtа Zаvičајnоg оdеlјеnjа Nаrоdnе bibliоtеkе Bоr kао svеdоčаnstvо о јеdnоm vеku istоriје grаdа Bоrа i društаvа i držаvа kојimа је pripаdао.

Sаmа knjigа BILО/BIТI nаstаlа је kao rеzultаt pоzivа upućеnоg piscimа dа nа оsnоvu stоtinаk pоnuđеnih fоtоgrаfiја iz оvоg аrhivа nаpišu svојu priču. Мnоgi pisci u оvоm pоzivu nisu vidеli sеbе, а njih dеvеtоrо је svојu fоtоgrаfiјu, pо rеčimа prirеđivаčа Gоrаnа Мilеnkоvićа, zаprаvо trаžilо i prеpоznаvаlо „nаlаzеći njеnе sаdržаје, prоstоrе, prеdmеtnоst u njој, аtmоsfеru – u nеkој vеć znаnој priči, kоја је uvеlikо bilа vеć njihоvа, kоја је оdаvnо bоrаvilа u njimа. Svаkа pričа u оvој knjizi јеstе sаčinjеnа оd јеzikа, оd rеči i rеčеnicа kојima sе služе lјudi. Svаkа fоtоgrаfiја u оvој knjizi sаčinjеnа је оd bоја i slikа. Тrеbаlо је nеkаkо podstaknuti priču dа nа vеrbаlni nаčin prеdstаvi оnо vizuеlnо. Јеdini uslov bio je da mаkаr i kоnčićеm vеžu priču zа fоtоgrаfiјu. Таkо pričе kоје slеdе nisu nužnо јеdnаkе fоtоgrаfiјi, niti је pričа fоtоgrаfiје јеdnаkа zbivаnjimа iz pričе.“

Оvа knjigа оd dеvеt fоtоgrаfiја i dеvеt pričа svој nаslоv „u izvеsnој mеri duguје utisku kојi је izаzvаn čitаnjеm fоtоgrаfiје Аlеksаndеrа Gаrdnеrа Оna је mrtvа i umrеćе. Оvu fоtоgrаfiјu Rоlаn Bаrt је оbјаviо i kоmеntаrisао 1980. gоdinе u knjizi Svеtlа kоmоrа.“

Аutоri pričа: Јеlеnа Lеngоld, Divnа Vuksаnоvić, Мihајlо Pаntić, Dаvid Аlbаhаri, Sаšа Stојаnоvić, Zоrаn Ćirić, Igоr Маrојеvić, Dејаn Vukićеvić, Мilеtа Prоdаnоvić

Аutоri fоtоgrаfiја: Đurо Kоlоvrаtаr, Drаgоlјub Мitić, Bајrаm Sаliјеvić, Ljubоmir Маrkоv, nеpоznаti аutоr.

Fenomenalni Etnofest, po 10. put!

Aca Seltik na Etnofestu 2013 - petak 21 06 2013 - Velika terasa Palić - foto Edvard Molnar
Aca Seltik na Etnofestu 2013 - petak 21 06 2013 - Velika terasa Palić
foto: Edvard Molnar

Alberto Lopez y Grupo Flamenco (Španija) na Etnofestu 2013 - subota 22 06 2013 - Velika terasa Palić - foto Nikola Lučić
Alberto Lopez y Grupo Flamenco (Španija) na Etnofestu 2013 - subota 22 06 2013 - Velika terasa Palić
foto: Nikola Lučić
Dagadana (Poljska - Ukrajina) na Etnofestu 2013 - subota 22 06 2013 - Velika terasa Palić - foto Nikola Lučić
Dagadana (Poljska - Ukrajina) na Etnofestu 2013 - subota 22 06 2013 - Velika terasa Palić
 foto: Nikola Lučić
Etnofest 2013 - Velika terasa Palić - foto Nikola Lučić
Etnofest 2013 - Velika terasa Palić 
foto: Nikola Lučić
Orkestar Szokos na Etnofestu 2013 - petak 21 06 2013 - Velika terasa Palić - foto Edvard Molnar
Orkestar Szokos na Etnofestu 2013 - petak 21 06 2013 - Velika terasa Palić
foto: Edvard Molnar 

Yolanda Osuna (Španija) na Etnofestu 2013 - subota 22 06 2013 - Velika terasa Palić - foto Nikola Lučić
Yolanda Osuna (Španija) na Etnofestu 2013 - subota 22 06 2013 - Velika terasa Palić
foto: Nikola Lučić

Orthodox Celts na Etnofestu 2013 - petak 21 06 2013 - Velika terasa Palić - foto Edvard Molnar
Orthodox Celts na Etnofestu 2013 - petak 21 06 2013 - Velika terasa Palić
foto: Edvard MolnarPijanista Nenad Ivović ostvario fantastičan uspeh u Rusiji


Pijanista Nenad Ivović ostvario fantastičan uspeh u Rusiji
Pijanista Nenad Ivović ostvario fantastičan uspeh u Rusiji
     Mladi pijanista i student Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, Nenad Ivović, /1993/ pobednik je velikog troetapnog međunarodnog pijanističkog takmičenja "Steps towards mastery" koje je pred par dana završeno u St Petersburgu-Rusija.

      Pored glavne nagrade, Nenad Ivović osvojio je i nagradu za najbolje izvodjenje dela ruskog autora, kao i nagradu EMCY -organizacije evropskih takmičenja za mlade umetnike, sa sedištem u Minhenu, koja je našem mladom umetniku kao apsolutnom pobedniku dodelila koncerte po evropskim gradovima i festivalima u naredne dve sezone .

      Nenad Ivović je, sa nepunih dvadeset godina, apsolvent na FMU u Beogradu u klasi Nevene Popović, a ove godine mu je dodeljena nagrada fonda "Olga Mihailović" za najtalentovanijeg studenta klavira.

Radionice BNU od 28.juna u DOB-u

   
Radionice BNU od 28.juna u DOB-u
Radionice BNU od 28.juna u DOB-u
     Beogradska nedelja umetnosti (BNU) će i ovog leta mladima ponuditi priliku da prikažu svoja dela i prošire znanje kroz raznovrsne radionice, koje će se održavati u Domu omladine Beograda, kao i na nekoliko drugih lokacija u gradu, u periodu od 28. juna do 7. jula. BNU je osmišljena 2010. godine kao studentski projekat Milice Spasojević, diplomiranog menadžera u oblasti kulture, i od tada se sve više razvija i obogaćuje program. Sa svojim partnerima i prijateljima, poput Doma omladine Beograda i Jugoslovenskog dramskog pozorišta, BNU organizuje ukupno 16 besplatnih radionica.

     U Klubu DOB-a i sali Amerikana će se tokom deset dana Beogradske nedelje umetnosti, održavati radionice iz oblasti kreativnog pisanja, stripa, fotografije, scenskog dizajna, pojma „brend”, muzike, modnog dizajna, slikarstva, elektro bugija, hip hopa, grafita, krampa, brejk densa.

     "Edukativan program je namenjen onima koji žele da nauče nešto novo, da razmene mišljenje i upoznaju mlade i kreativne ljude. Radionice su osmišljene tako da zadovolje potrebe različitih profila mladih ljudi. Sa jedne strane organizujemo radionice fotografije, modnog i scenskog dizajna koje su namenjene onima koji već imaju osnovno znanje o ovim oblastima, a sa druge strane organizujemo radionice ulične umetnosti koja je namenjena onima koji žele da se upoznaju sa novim oblicima umetnosti", kaže Milica Spasojević, koordinatorka programa.

     Radionica kreativnog pisanja Beogradske priče je namenjena srednjoškolcima i studentima koji žele da se oprobaju u kreativnom pisanju i usput utvrde pravopis srpskog jezika, a vodiće je tekstopisac Aleksandar Saša Ignjatović. Na radionici hip-hopa svi učesnici će imati priliku da nauče osnovne pokrete ovog plesa i da kroz druženje i dobru muziku steknu znanje o hip-hop kulturi, a vodiće je Dragana Drapić.

     Kramp je vrsta plesa koji je relativno nov i nepoznat većem delu publike, a u Domu omladine će polaznici učiti njegove osnove i razvitijati tehnike disanja i izdržljivosti. Instruktor će biti jedan od vodećih plesača u Srbiji i na Balkanu, Žarko “James” Radovančev, koji je trenutno na čelu plesne ekipe ,,4 Coast Buckness”.

     Koncept pratećeg programa je osmišljen sa idejom da mladi i neafirmisani umetnici imaju mogućnost da predstave svoj rad.

"U okviru pratećeg programa organizujemo modnu reviju Young Walk gde će modni dizajneri koji nisu imali mogućnost da organizuju revije, moći da predstave svoje kreacije. Pobednik, koga bira žiri, kao nagradu dobija produkciju autorske revije koja će biti organizovana sledeće godine. Tu je i SHONSKI izložba grafičkih dizajnera, kao i muzički performans studentkinja sa muzičke akademije”, kaže Milica Spasojević.

Beogradska nedelja umetnosti se otvara u petak 28. juna u 20 časova u UK Parobrod.

Kustosiranje #27

Kustosiranje #27
Kustosiranje #27


Galerija Kuće legata, četvrtak 27.06.2013. u 19č

Razgovor (70’):
- Razgovor o izazovima rada u nezavisnom i javnom sektoru, prožimanju uloge kustosa i umetnika, umetničkim inicijativama kao političkom činu, kustoskim projektima, o potrebnim kustoskim veštinama u savremenom svetu, definisanju struke iz vlastitog iskustva. 

Gost: Vladan Jeremić
Umetnik, kustos

Oni koji nisu prisustvovali dosadašnjim izdanjima Kustosiranja su, takođe, dobrodošli da učestvuju u programu. Program je besplatan i otvoren za javnost. Kustosiranje je edukativni i istraživački program namenjen prvenstveno studentima završnih godina i postdiplomcima umetničkih fakulteta (istorija umetnosti, akademije likovnih i primenjenih umetnosti, arhitektura, dramske umetnosti itd) i profesionalcima iz oblasti umetnosti i kulture (kustosi, umetnici, menadžeri i preduzetnici u kulturi), oblikovan kao priprema za poziv samostalnog kustosa i zamišljenkao podrška za proaktivan pristup u traženju odgovarajućeg zanimanja, razvoju i realizaciji projekata u polju kulture.

Autori projekta Kustosiranje: Andrej Bereta i Srđan Tunić, kustosi- istoričari umetnosti

Otvaranje izložbe "21.mart"


Otvaranje izložbe "21.mart"
Otvaranje izložbe "21.mart"

Pozivamo Vas na otvaranje izložbe "21. mart" umetničkog dua EMAEMAEMA + SRETAN BOR, koja će biti otvorena u petak 28. juna u 20h u Uličnoj galeriji u Beogradu. 

EMAEMAEMA + SRETAN BOR su umetnički duo koji zadnjih godinu i po dana oslikava zidove raznih gradova i iscrtava papire pod noćnim lampama. Poliptihom, u tehnici akril na drvetu, za izložbu u Uličnoj galeriji želeli bi da ponude svoje dobronamerno viđenje leka za današnje društvo. 

Više o umetnicima pogledajte na

A o izložbi:

Mamaroš na SOFEST-u

Mamaroš na SOFEST-u
Mamaroš na SOFEST-u

     Posle svetske premijere na Filmskom festivalu u Moskvi, film Mamaroš u režiji Momčila Mrdakovića domaću premijeru imaće na otvaranju SOFEST-a.

     Film je snimljen u koprodukciji Srbije, Nemačke i Mađarske, a jedan od producenata filma je i čuveni rediteljFatih Akin. Muziku je komponovao Nikola Piovani, koji je u svojoj dugoj karijeri komponovao muziku za filmove Felinija, Nanija Moretija, braće Taviani, Roberta Benjinija, Dušana Makavejeva, Bigasa Lune i mnogih drugih.

     Internacionalnu ekipu glumaca predvode Mira Banjac, Bogdan Diklić, Sergej Trifunović, Bane Vidaković, Anita Mančić, Goran Radaković, Miloš Samolov, Nada Macanković, Vlasta Velisavljević i mnogi drugi.

     O samom filmu scenarista I reditelj filma Momčilo Mrdaković kaže: ‘’Pokušao sam da ‘Mamaroš’ snimim kao što su filmovi bili snimani ’70-tih godina XX veka koje veoma volim, što znači da prava priča filma nije toliko bitna kao likovi i sama atmosfera filma. Takođe pokušao sam da napravim glavne likove uglavnom smirenima, miroljubivima i da nisu neljubazni jedni prema drugima, jer sam postao umoran od gledanja svih frenetičnih psihopata kojih je pun današnji film. Neko je rekao ‘cilj umetnosti je da proširi naše saosećanje‘ i u potpunosti se slažem sa tim.‘‘

     Film Mamaroš je na programu SOFEST-a u utorak, 2. jula u 21.15h, odmah nakon Svečanog otvaranja Festivala.

Samostalna izložba Emira Šehanovića

   
Samostalna izložba Emira Šehanovića
Samostalna izložba Emira Šehanovića
    Emir Šehanović, poznat pod pseudonimom ESH, tokom jula meseca će se predstaviti samostalnom izložbom u Beogradu u umetničkom prostoru U10, što će ujedno biti njegova do sada najobimnija realizovana postavka.

     Brojni radovi, kao i sasvim novi pripremljeni specijalno za beogradsku izložbu, moći će da se vide u umetničkom prosotru U10 od 4. do 20. jula. Otvaranje izložbe zakazano je za 4. jul u 20 časova, nakon čega će tim povodom biti upriličena i zabava na brodu 20/44 sa početkom u 23.30 kada će nastupiti DJ Moodswinger, Feloneezy i Andrea3000.

     Izložba će biti otvorena do 20. jula 2013. godine, a radno vreme galerije U10 biće od 13 do 21 h. Galerija se nalazi na adresi Kosovke devojke br.3.

6. Japanizam u Domu omladine

6. Japanizam u Domu omladine
6. Japanizam u Domu omladine

6. JAPANIZAM! Festival
Od 04. do 07. jula 2013.
Dom omladine Beograda

Organizacija: Društvo SAKURABANA, ambasada Japana i Dom omladine Beograda.
Festival se organizuje pod pokroviteljstvom Skupštine grada Beograda.

Dnevne ulaznice, po ceni od 150 dinara mogu se kupiti od 28. juna!

Japanizam je jedini regionalni festival posvećen japanskoj pop kulturi - stripu, animaciji, kinematografiji, modi, odnosno svemu onome što trenutno predstavlja modernu kulturu u Japanu.

OVDE možete preuzeti kompletan program festivala.

Program letnjih radionica "Priča o... ornamentu kroz medije"

Program letnjih radionica "Priča o... ornamentu kroz medije"
Program letnjih radionica "Priča o... ornamentu kroz medije"
     Letnje besplatne kreativne radionice za srednjoškolce 9. "Priča o... ornamentu kroz medije" održaće se u Galeriji "Stara kapetanija u Zemunu, od 21. jula do 25. avgusta 2013. pod pokroviteljstvom Sekretarijata za sport i omladinu Uprave grada Beograda. 

     Broj mesta je ograničen, prijavljivanje u toku na tel. 2612 023 i 064 2140042

     Radionice se realizuju od 2005. god. u okviru Posebnih programa Galerije: MLADI ZA MLADE - po koncepciji urednice likovnog programa Galerije Vere Vitorović.

     Tema 9 ."Priča o...." serije letnjih kreativnih radionica je ornament kroz medije ( slikarstvo, mozaik, keramika, kaligrafija, video i animacija), njegovo apstrahovanje do znaka - od dekorativnog do simoličkog- sa posebnim osvrtom kroz istoriju umetnosti o antičkom mozaiku, srpskom srednjevekovnom slikarstvu i plastici, antičkoj grčkoj umetnost kao i savremenom slikarstvu......

     Ciklus susreta, razgovora i demonstracija ima za cilj da animira učecnike, afirmiše određene teme, discipline, kreativni čin stvaralaštvom pojedinih izuzetnih umetnika, izložbenu aktivnost Galerije i umetnost uopšte, upozna ih sa specifičnostima svake likovne tehnike ali i pripremama i organizacijom izložbi.

     U okviru svih susreta - demonstracija realizovani radovi, slike, keramika, mozaici, će se katalogizirati, učesnici će samostalno, uz podršku instruktora postaviti izložbu, grafički oblikovati katalog, plakat, otvoriti izložu - na otvaranju izložbe biće organizovana aukcija svih radova, po promotivnim cenama koju će učesnici - učecnici i voditi.

VODITELjI
Natalija Banjac, akad.slikar, voditeljka za slikarstvo
Valentina Savićakad.slikar, voditeljka za keramiku
Silvana Ručnov, voditeljka za kaligrafiju
Jovana Filipovića,akad.slikar,voditeljka za mozaik
Bojana Rajević, likovna umetnica voditeljka za animaciju
Marko Ubović, akad.slikar, voditelj za video
Vera Vitorović, dipl.ist.um - koncepcija, organizacija projekta

saradnik volonter: Mateja Vulić

Otvaranje izložbe slika "Love Dolls"

   
Otvaranje izložbe slika "Love Dolls"
Otvaranje izložbe slika "Love Dolls"
     U ime Galerije Stara Kapetanija Vas pozivam na muzicko-likovni dogadjaj! U pitanju je otvaranje samostalne izlozbe "Love Dolls" Nevene Prijic uz muzicku pratnji atraktivnih celistkinja kvarteta "Mistik cello" (Pop, Rock, Evergreen...) i dua Mishe Cvijovic (klavir) i Mine Mladenovic (violina). Takodje na izlozbi ce po prvi put biti izlozene autorske majice na kojima su motivi sa slika. 

     Na slikama ( ulja na platnu) su predstavljene figure ljudi koji su pozirali kao modeli namenski za sliku, medju ostalima Olja Crnogorac, Vasa Nestorovic i drugi, koje ja fotografisem i naknadno slikam koristeci fotografiju kao predlozak. Poslacu Vam ispod i kraci tekst ( statement ) mog rada.

     Kao povod za mogucu saradnju i promociju mog rada moze da se uzme u obzir moj skorasnji tromesecni boravak u Parizu, u rezidencijalnom programu, kao predstavnika Srbije, tj SULUJ-a (Savez udruzenja likovnih umetnika Jugoslavije ) kao i naredna izlozba. 

Love Dolls

     Uticaj kulture i medija 21. veka na čoveka predstavlja glavno polje istraživanja na mojim slikama. Psihologija pojedinca koji je obeležen brendovima i opsednut lepotom, lako ulazi u krajnost i gubi se u svetu prekomerne potrošnje, tabletomanije, glamura i plastične hirurgije. Preterana plastičnost i silikonizacija tela predstavljaju ideal 21. veka. Globalizacija brzo standardizuje estetiku ljudske lepote širom sveta. Jedinstveni ideal lepote je definisan od strane medija - prevashodno putem reklama i holivudskih filmova. Danas se vrednuje prazna lepota poput Barbi lutke – plastična lutka savršenih proporcija čiji je omiljeni hobi šoping. Potrošačka želja je delom oblik seksualne želje.

      Na mojim slikama su likovi koji su duboko utonuli u razvrat izobilja svega, trenutnog zadovoljenja želje, bilo materijalne ili seksualne. Poželi, kupi, troši, baci i ponovo poželi. Takvo brzo pražnjenje počinje da izostavlja želju koja je ustvari najlepši deo i posle koga dolazi do duhovne praznine i istrošenosti. Proces slikanja i ideja su bazirani na potrazi za modelima koji odgovaraju citavom konceptu - najcesce ljudi iz sfera mode, filma, televizije ili jednostavno selebritija. Zatim modele fotografisem i tokom slikanja koristim fotografije modela kao predlozak. Sve slike su u tehnici ulja na platnu.

Friday, June 28, 2013

4. Internacionalna izložba likovne minijature Minimum Maximum

4. Internacionalna izložba likovne minijature Minimum Maximum
4. Internacionalna izložba likovne minijature Minimum Maximum
MINIMUM MAXIMUM
4. Internacionalna izložba likovne minijature, Banja Luka 2013.

Poziv za slanje radova: od 24. juna do 25. jula 2013. godine

Tema četvrte po redu internacionalne izložbe minijatura MINIMUM MAXIMUM je kriza.

Umjetnici imaju potpunu slobodu da tretiraju zadatu temu.
Tehnike: slikarstvo, grafika, crtež, kombinovana tehnika, skulptura
Konkurs je otvoren od 24.6 do 25.7.2013. godine.

Tehnička uputstva:
Maksimalne dimenzije rada su 10 cm x 10 cm, a za skulpturu 10 cm x 10 cm x 10 cm. Broj radova, koje umjetnik želi poslati nije ograničen. Pristigli radovi se ne vraćaju i ostaju u fundusu internacionalne izložbe minijatura MINIMUM MAXIMUM, pod nadzorom Udruženja anonimnih artista UAA! Banja Luka.

Nagrade:
I. 500 KM ( 250 € ) II. 300 KM ( 150 € ) III. 200 KM (100 € )

Premijerno otvaranje izložbe će se desiti u Bazelu (Švajcarska) u oktobru mjesecu, a nakog tog i u Banjoj Luci.

Radove slati na adresu:
Za izložbu MINIMUM MAKSIMUM
poštanski pretinac br.57
78102 Banja Luka
Bosna i Hercegovina

Radovi se šalju poštom, bez okvira, u koverti zajedno sa popunjenim formularom, koji možete preuzeti sa ove adrese www.uaa.rs.ba/minimum-maximum-4/

Predstavljanje knjige Ernsta Kantorovića "Dva kraljeva tela" u Kulturnom centru Beograda

Predstavljanje knjige Ernsta Kantorovića "Dva kraljeva tela" u Kulturnom centru Beograda
Predstavljanje knjige Ernsta Kantorovića "Dva kraljeva tela" u Kulturnom centru Beograda
Prvobitno objavljena na engleskom jeziku 1957. Kantoroviceva studija Dva kraljeva tela, kao i svaka klasična knjiga – dolazi u pravi čas. Iza složenog i tačno usmerenog naslova, kao i relativno obimne naučne aparature, „krije se“ intelektualno beskrajno uzbudljiva priča o tome kako se, jednostavno rečeno, vlast odvajala od naroda. Od prvog teksta u kome analizira pravne izveštaje uticajnog elizabetanskog pravnika i teoretičara Plaudena, pa do završnog eseja posvećenog Danteovom „konceptu kraljevskog statusa zasnovanog na Adamu, odnosno čoveku“ – Kantorovic istražuje složene i dugotrajne intelektualne procese u kojima se kraljevo političko (besmrtno) telo odvaja od prirodnog (grešnog, propadljivog) tela. Upravo u toj tački razdvajanja dva tela, nalazi se srž problema, koji od tada traje sve do danas, i zbog čega ova knjiga samo dobija na aktuelnosti.

Ernst Kantorovic (1895-1963) je u mladosti bio član čuvenog Georgeovog kruga (pesnik Štefan George), a nakon Prvog rata studirao je istoriju u Hajdelbergu. U vreme dolaska nacista na vlast nalazi se na frankfurtskom univerzitetu, odakle odlazi na kratko na Oksford, nakon čega ide u Ameriku, prvo na univerzitet Berkli, a potom na Prinston, gde ostaje sve do svoje smrti. Pored studije „Dva kraljeva tela“, najpoznatiji su mu radovi „Car Fridrih drugi“ i „Laudes Regiae: Ogled o liturgijskoj aklamaciji i kultu srednjovekovnih vladara“.

Koncert mecosoprana Ane Jovanović

Koncert mecosoprana Ane Jovanović
Koncert mecosoprana Ane Jovanović
Mecosopran ANA JOVANOVIĆ u Guarneriusu

Istaknuta operska umetnica, mecosopran ANA JOVANOVIĆ, će koncertom u subotu, 29. juna 2013. godine (20h), zatvoriti junski program u Guarneriusu.

Ana Jovanović je dobro poznata domaćoj i stranoj muzičkoj javnosti, nastupa širom Evrope u poznatim koncertnim salama, učestvovala je na prestižnim festivalima i sarađivala sa velikim orkestrima i poznatim dirigentima.

Pored izvođačke karijere, Jovanovićeva je jednako uspešna i kao pedagog, a trenutno je angažovana kao profesor solo pevanja u muzičkoj školi "Kosta Manojlović", kao i na Akademiji lepih umetnosti.

Na koncertu u Guarneriusu, Ana će nastupiti sa pijanistkinjom Tatjanom DROBNI, a publiku očekuje popularan program, ispunjen kompozicijama Bramsa, Forea i De Falje.

Mecosopran ANA JOVANOVIĆ je diplomirala na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, na odseku za solo pevanje, u klasi prof. Biserke Cvejić, a post-diplomske studije je završila kod prof. Vere Vitkai – Kovač, na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.
Osim brojnih resitala koje je održala širom naše zemlje i u inostranstvu, nastupala je sa svim našim značajnijim simfonijskim i kamernim sastavima. Kao solista učestvovala je u Međunarodnoj koncertnoj sezoni Evropske radio difuzne unije (EBU), Koncertnoj seriji „Atina-Beograd-Sofija“, sarađivala je sa Simfonijskim orkestrom Grčkog radija - ERT i državnim Simfonijskim orkestrima Atine i Soluna, Filharmonijom Burgasa i Vrača (Bugarska), Simfonijskim orkestrom RTV Ljubljana, Simfonijskim orkestrom Krasnojarska (Rusija), orkestrom Filharmonije Jaši (Rumunija/Brukner i Verdi Revijem), Kamernim orkestrom Amsterdama (Holandija) i Simfonijskim orkestrom RTS-a (Italija/Verdi Rekvijem).
Među dirigentima sa kojima je pevala, treba pomenuti Antona Nanuta (Slovenija), Mikisa Teodorakisa, Alkisa Baltasa (Grčka), Ivana Tabakova (Bugarska), Mladena Jagušta, Angela Šureva, Dejana Savića (Srbija)...
Gostovala je na velikom broju festivala, a kao dugogodišnji solista mešovitog hora RTS-a, nastupala je na brojnim koncertima u zemlji i u inostranstvu.

Thursday, June 27, 2013

Trubadur - Đuzepe Verdi

Trubadur - Đuzepe Verdi
Trubadur - Đuzepe Verdi

Proslava povodom 1700 godina od objavljivanja Milanskog edikta (313-2013) i 200 godina od rođenja Đuzepea Verdija (1813-2013)


Petak, 28. jun 2013, 21.00 h
NIŠ, Niška tvrđava

TRUBADUR Đuzepea Verdija
Opera u cetiri cina po libretu Salvadorea Kamarana


Orkestar i hor Narodnog pozorišta u Beogradu
Dirigent: VAHTANG MAČAVARIJANI
Režija: IVANA DRAGUTINOVIĆ MARIČIĆ
Uz učešće:
STEFANA LA KOLE, tenora i DOMENIKA BALCANIJA, baritona

Povodom proslave 1700 godina od proglašenja Milanskog ili Konstantinvog edikta, kojim je car Konstantin Veliki, rodom iz Naisusa, današnjeg Niša, ozakonio versku slobodu za sve veroispovesti, uključujući i hrišćanstvo, stajući tako na kraj progonima hrišćana, orkestar i hor Narodnog pozorišta u Beogradu, pod dirigentskom palicom maestra Vahtanga Macavarijanija, predstavljaju “Trubadur” Ðuzepea Verdija u postavci rediteljke Ivane Dragutinović Maričić.
Zahvaljujući Italijanskom institutu za kulturu u Beogradu, koji sarađuje na realizaciji ovog događaja, učestvuju dva pevača iz Italije: tenor STEFANO LA KOLA i bariton DOMENIKO BALCANI.
Stefano La Kola je diplomirao na Konzervatorijumu “Pjetro Maskanji” u Livornu i pohađao kurseve na Akademiji za visoko usavršavanje iz Pučinijevog repertoara u mestu Tore del Lago u klasi Magde Olivero, Katje Ričareli i Rajne Kabajvanske. Učestvovao je na brojnim muzičkim konkursima u Italiji i u inostranstvu i dobio brojna priznanja, među kojima i prvu nagradu na Međunarodnom takmičenju “Izmaele Voltolini” u Mantovi. Pevao je u brojnim operama u Italiji, nastupao je i u inostranstvu, naročito u Nemačkoj i Japanu sa Fondacijom Arena u Veroni.
Debitovao je u julu 2006. u “Madam Baterflaj” u ulozi Pinkertona tokom letnjeg festivala u Fontanelatu (Parma), a zatim ponovo nastupio u toj ulozi u oktobru iste godine u Reðo Emiliji. Potom je pevao i u Operskoj kući u Mantovi u “Nabuku”, u ulozi Ismaela. Učestvovao je u snimku RAI-a opere u dva čina “Bjanka i Fernando” Vinčenca Belinija u teatru Vinčenco Belini u Kataniji pod dirigentskom palicom maestra Ðulijana Karele. Godine 2008. sa sopranom Lučanom Serom nastupio je u Auditorijumu “Park muzike” u Rimu. Godine 2011. debitovao je u “Turandotu” u ulozi Kalafa u Državnom teatru u Regensburgu i bio Radames u “Aidi” u Teatru Verdi u Pizi.
Godine 2012. igrao je ulogu Kanija u operi “Pajaci” Ruđera Leonkavala, u Teatru Filarmoniko u Veroni u režiji Franka Zefirelija i pod muzičkom direkcijom Ivana Kovačeva. Potom je pevao u operi “Manon Lesko” sa Simfonijskim orkestrom iz Palerma u operi “Rigoleto” u Seulu i igrao ulogu Kalafa u “Turandotu” u Teatru Verdi u Pizi.
Domeniko Balcani je diplomirao na Odseku za solo pevanje na Konzervatorijumu “F. Dal Abako” u Veroni a 1999. otpočeo je briljantnu pevačku karijeru i osvojio brojne konkurse među kojima su Međunarodni konkurs “Mario Baziola” u Kremoni, Međunarodni konkurs “Feruco Taljavini” u Dojclandsbergu (Austrija), Konkurs ”A.Beli “ u Spoletu i “Plasido Domingo Operalia” u Hamburgu.
Domeniko Balcani, cenjeni interperetator Verdija i Pučinija, uvrstio je u svoj repertoar i moderne opere poput “Sirana de Beržeraka” Marka Tutina, u kojoj je kao protagonista u teškoj ulozi Sirana nastupio na apsolutnoj premijeri u Operi u Mecu.
Pod dirigentskim vođstvom Rikarda Šajija interpretirao je 2002. ulogu Pinga na svetskoj premijeri “Turandota” sa finalom Lučana Berija čiji je CD snimak realizovala Decca. Snimio je i apsolutno prvo izvođenje opere “Zaza” Ruđera Leonkavala. Potom je usledila značajna karijera. Nastupa kao protagonista u brojnim svetskim teatrima među kojima su: Teatro Masimo u Palermu, Teatro Redo u Torinu, Konserthebou u Amsterdamu, Teatro liriko “Vinčenco Belini” u Kataniji, Novi nacionalni teatar u Tokiju, Nemačka opera u Berlinu, Teatro del opera u Rimu, Teatro San Karlo u Napulju.
Sarađivao je sa uglednim dirigentima poput Klaudija Abada, Rikarda Šajija, Ðulijana Karele, Mišela Plasona, Mauricija Arene, Mikelea Mariotija i Ðanluidija Ðelmetija kao i sa režiserima svetskog ugleda: Frankom Zefirelijem, Mauriciom Skaparom, Mariom Martoneom, Ðuzepeom Patronijem Grifijem, Lukom Ronkonijem.

U organizaciji:
Narodno pozorište iz Beograda
U saradnji sa:
Italijanski institut za kulturu u Beogradu
Uz podršku:
Banka Inteza

Zatvaranje 152. sezone Srpskog narodnog pozorišta

Zatvaranje 152. sezone Srpskog narodnog pozorišta
Zatvaranje 152. sezone Srpskog narodnog pozorišta

Informacije o sezoni 2012/2013. koju završavamo koncertom Opere Srpskog narodnog pozorišta koji će biti odrzan u subotu, 29. juna:
http://www.snp.org.rs/latinica/predstave/2013-06-29-20:00:00/koncert-opere-srpskog-narodnog-pozorista

Koristimo priliku i da najavimo novu predstavu Drame SNP-a Šekspir u Kremlju koja ce premijerno biti izvedena 2. avgusta na Brionima, kao i saradnju sa firmom Media Planet koja će prodavati promotivne kartice sa popustima za naše predstave.

Sve dodatne podatke o našim predstavama možete naći na sajtu www.snp.org.rs

SEZONA 2012/ 2013.
Premijere, festivali, gostovanja

Septembar 2012. – Obeležavanje 10 godina Foruma za novi ples Baleta Srpskog narodnog pozorišta.

Oktobar 2012.
PREMIJERE: Karlo Goldoni Sluga dvaju gospodara režija Boris Liješević (5. oktobar) – koprodukcija SNP, Narodno pozorište „Toša Jovanović“ Zrenjanin i Grad Teatar Budva

A. P. Čehov Galeb režija Tomi Janežič (26. oktobar)

FESTIVALI, GOSTOVANJA:
Presrećni ljudi na Pozorišnom festivalu u Mladenovcu
Mileva na Operskom festivalu ARMEL u Segedinu

Novembar 2012.
PREMIJERE: Oskar Vajld Saloma_Reloaded režija Predrag Štrbac (3. novembar) – koprodukcija SNP i Narodno pozorište Sombor

Goran Stefanovski Odisej režija Aleksandar Popovski (22. novembar) – koprodukcija Ulysses Zagreb, GDK Gavella Zagreb, Slovensko narodno gledališče - Drama Maribor, Pozorište Atelje 212 Beograd, Sterijino pozorje Novi Sad i Teatar na Navigatorot Skopje

Bridžit Karpenter Veče s Tinijem režija Bogdan Janković – koprodukcija SNP i Plus Teatar (20. novembar)

OBNOVA: Imre Kalman Kneginja čardaša (30. novembar)

GOSTOVANJE: Milena Marković Brod za lutke režija Ana Tomović - Teatar La Mama, Njujork (29. novembar – 2. decembar)

Decembar 2012.

GOSTOVANJА:

Brod za lutke u Teatru La Mama u Njujorku (29. novembar – 2. decembar)

Dani Srpskog narodnog pozorišta u Zagrebu – 9-12. decembar (Galeb (ZKM), Godo na usijanom limenom krovu (Kerempuh), Jezik zidova (Gavella) i Mileva (HNK)

Januar 2013.

Gala koncert Opere Srpskog narodnog pozorišta (14. januar)

Februar 2013.

PREMIJERA: Li Mekdugal Zdrav(o) život(e)! /High Life režija Nikola Zavišić (9. februar)

Season of Love – kolaž songova iz poznatih mjuzikla, režija Agota Vitkai Kučera (14. 2.)

Mart 2013.

PREMIJERA: Posljednji ljetni cvijet kompozitor, dirigent i reditelj Zoran Juranić (28. mart, Dan Srpskog narodnog pozorišta)

FESTIVAL: Sluga dvaju gospodara na Danima komedije u Jagodini (21. mart)

April 2013.

PREMIJERA: Đakon autor i reditelj Ana Đorđević (13. april)

FESTIVALI: Posljednji ljetni cvijet na Muzičkom bijenalu Zagreb (zagrebačka premijera) 8. april

Galeb na 63. festivalu Profesionalnih pozorišta Vojvodine (18. april)

GOSTOVANJE: Karmina burana u Narodnom pozorištu Sombor (25. april)

JUBILEJ: 20 godina umetničkog rada Milana Lazića (29. april)

Maj 2013.

FESTIVALI: Galeb na Evroregionalnom festivalu TESZT u Temišvaru (26. maj)

Galeb na Sterijinom pozorju (30. maj)

GOSTOVANJA Karmina burana u Rumi (10. maj)

Grk Zorba u Sava Centru (30. maj)

Jun 2013.

PREMIJERA: P. I. Čajkovski Uspavana lepotica koreograf i reditelj Vladimir Logunov (13. jun)

FESTIVALI: Zdrav(o) život(e)/ High Life na 16. Teatar festu „Petar Kočić“ u Banja Luci (5. jun)

Zdrav(o) život(e)/ High Life na 4. Kikindskom pozorišnom festivalu (15. jun)

GOSTOVANJA: Presrećni ljudi u Gradskom pozorištu u Bečeju

NAGRADE:

63. Festival profesionalnih pozorišta Vojvodine (Kikinda):
- Nagrada za najbolju režiju TOMIJU JANEŽIČU za predstavu Galeb A. P. Čehova
u izvođenju Srpskog narodnog pozorišta Novi Sad
- Najbolja epizodna muška uloga DUŠAN JAKIŠIĆ za ulogu Sorina u Čehovljevom Galebu u izvođenju Srpskog narodnog pozorišta Novi Sad

58. Sterijino pozorje
- Sterijina nagrada za glumačko ostvarenje: JASNA ĐURIČIĆ za ulogu Irine Nikolajevne Arkadine u predstavi GALEB Antona Pavloviča Čehova, režija Tomi Janežič, Srpsko narodno pozorište Novi Sad
- Specijalna Sterijina nagrada za predstavu u celini – GALEB Antona Pavloviča Čehova, režija Tomi Janežič, Srpsko narodno pozorište Novi Sad
- Žiri Nacionalne sekcije Međunarodnog udruženja pozorišnih kritičara u sastavu: Igor Burić, Vladimir Kopicl, Boban Jevtić, većinom glasova je doneo odluku da dodeli nagradu Okruglog stola 58. Sterijinog pozorja za najbolju predstavu – GALEB, Antona Pavloviča Čehova, u režiji Tomija Janežiča, Srpskog narodnog pozorišta Novi Sad.
- Nagrada redakcije novosadskog lista "Dnevnik" za umetničko ostvarenje – TOMI JANEŽIČ za režiju predstave GALEB Antona Pavloviča Čehova, Srpsko narodno pozorište Novi Sad.


Teatar Fest „Petar Kočić“ Banja Luka
Najbolja uloga: IVAN ĐURIĆ – Doni u predstavi „Zdrav(o) život(e)!“ Lija Mekdugala u režiji Nikole Zavišića (SNP Novi Sad). „Atraktivna uloga marginalca, luzera i narkomana pružila je lep prostor za igru i razigravanje raznovrsnih obrazaca medijske kulture.“

4. Kikindski pozorišni festival
Najbolja predstava: „Zdrav(o) život(e)!“ Lija Mekdugala u režiji Nikole Zavišića
Nagrada za kostimografiju: Marina Sremac za „Zdrav(o) život(e)!“ Srpskog narodnog pozorišta i „Tri ukradena romana“ Narodnog pozorišta iz Kikinde.

Beogradski festival evropske književnosti - treći dan‏

Beogradski festival evropske književnosti - treći dan‏
Beogradski festival evropske književnosti - treći dan‏

Igor Štiks, Živorad Nedeljković i film Ljubavnici kafea Flor na 2. Beogradskom festivalu evropske književnosti
Beograd, 27. juna 2013. - Igor Štiks, čiji je roman Elijahova stolica preveden na šest evropskih jezika i pretočen u višestruko nagrađivanu pozorišnu predstavu, i jedan od vodećih savremenih srpskih pesnika Živorad Nedeljković nastupaju završnog, četvrtog dana na 2. Beogradskom festivalu evropske književnosti, u okviru programa Na sceni. Oni će razgovarati s publikom i čitati tekstove iz svojih novih rukopisa. Osim kao pisac, Štiks je poznat i kao esejista i politički teoretičar koji je poslednjih meseci napisao nekoliko izuzetno provokativnih i angažovanih tekstova o novoj dinamici svetske politčke scene u rasponu od arapskog do turskog i brazilskog proleća. Živorad Nedeljković je dobitnik gotovo svih važnijih književnih nagrada, a prošle godine je učestvovao na najznačanijem evropskom festivalu poezije u francuskom gradu Setu.
Svi programi Beogradskog festivala evropske književnosti održavaju se u Velikoj sali Doma omladine Beograda. Najpre u 19 časova nastupa Živorad Nedeljković koji će, između ostalog, pročitati i nekoliko svojih novihu pesama, dok književno veče Igora Štiksa počinje u 20 časova.

Završni program 2. Beogradskog festivala evropske književnosti pripada filmu. U okviru festivalskog programa Književnost na filmu u 21 čas počinje besplatna projekcija filma Ljubavnici kafea Flor Ilana Durana Koena (film o Žan-Pol Sartru i Simon de Bovoar).
Uporedo s drugim programima festivala traje i izložba posvećena Zbignjevu Herbertu, jednom od najvećih evropskih pesnika XX veka, na kojoj posetioci mogu da vide crteže, rukopise i fotografije ovog modernog klasika evropske književnosti.
Beogradski festival evropske književnosti počeo je 25. juna i privukao je veliku pažnju javnosti. Organizator festivala je Izdavačka kuća Arhipelag, u saradnji sa Domom omladine Beograda.

Koncerti na Zidiću

Koncerti na Zidiću
Koncerti na Zidiću

NASTAVAK KONCERATA NA ZIDIĆU ISPRED DOB-a
"Jimi Triple-B's 666" 28. juna na mini letnjoj sceni na Platou Milana Mladenovića


U nastavku novog letnjeg programa, koji je Dom omladine Beograda pokrenuo prošlog vikenda nastupom mlade ekipa bitboksera i MS-jeva Radioaktiv, ovog petka 28. juna od 20 časova, po povratku sa beogradskih kupališta i šetališta ili sa posla, pre nego što krenete u vikend provod, svratite do Platoa Milana Mladenovića i uživajte u nastupu "Jimi Triple-B's 666" benda.

Ovaj beogradski bluz bend najmlađe generacije, pravi podmladak i osveženje za ljubitelje ovog muzičkog pravca, postoji već nekoliko godina na srpskoj underground blues/country sceni. Iza sebe imaju dva albuma, prvi je izdat za "Incident Records" Beograd, 2010. Drugi je izašao u digitalnom formatu, 2012, samostalno izdanje u vidu "free download"-a. Bend je koncertno prilično aktivan sa prosekom od 50 nastupa godišnje širom zemlje. U Beogradu 666 Blues Band možete videti kao deo stalne postave legendarnog blues kluba VOX na Banovom Brdu. Pored svojih autorskih pesama, bend uživo rado izvodi i svoje favorite klasika žanra, kao recimo pesme Hank Williamsa, Johnny Casha, Howlin' Wolfa, Bob Dylana, Muddy Watersa, Willie Dixona, Merle Haggarda....

Sledeći izvođači koji nastupaju na Platou Milana Mladenovića, u petak 05. jula od 20 časova, su "JC BREAKZONE CREW" - deo JC tima Yugoslavian bboys, godinama odgovorni za širenje, napredovanje i održavanje scene Breakinga (Breakdance - akrobatski ples) kao kulture, na našim prostorima.

Plato ispred Doma omladine zove se po Milanu Mladenoviću, frontmenu Ekatarine Velike, muzičaru koji predstavlja jednu od najznačajnijih figura u našoj popularnoj muzici, osobi koja je umećem, integritetom i stavom inspirisala mlađe generacije. Neki od najvećih uspeha njegove grupe vezani su upravo za Dom omladine Beograda. Nema ničeg logičnijeg, nego da se baš sa ove lokacije nova energija i muzika usmere pravo u centar grada.

Svakog petka od 20č do 21 časova imaćete priliku da čujete neke od najnovijih domaćih muzičara, mlade i talentovane izvođače različitih muzičkih pravaca, ali i one nešto starije "omladince" sa novim i uzbudljivim idejama.

Novi, brzi, spori, čudni, bučni, tihi, otkačeni i pre svega neočekivani izvođači imaće priliku da pokažu šta umeju pred slučajnom i namernom publikom: pred ljudima koji su došli na koncert, jednako kao i pred slučajnim prolaznicima. Svi mogu doprineti da Beograd pokaže svoju najbolju i najkreativniju stranu.

Pozivamo đake i studente koji raspust provode u Beogradu, ali i ostale naše sugrađane i goste glavnog grada, na jedinstveno muzičko druženje u sveže letnje predvečerje i uzbudljiv početak vikenda. Ulaznice ne postoje dok raspust u velikom gradu traje!

Wednesday, June 26, 2013

Izložba Zdravka Milinkovića

Izložba Zdravka Milinkovića
Izložba Zdravka Milinkovića
Galerija savremene umetnosti Kulturnog centra Pančeva
Vojvode Živojina Mišića 1

izložba skulpture PREOBLIKOVANJE, GLEDANJE, MIŠLJENJE, TUMAČENJE...

Zdravko Milinković

03-12. 07. 2013. otvaranje izložbe 03. jul u 19h


Za ime Zdravka Milinkovića se ne može vezati pojam konvencionalnog izražavanja iako koristi klasične materijale. Kada mu je kamen bio predmet interesovanja, osnovna ideja je bila, osetiti materijal, pronaći i pratiti energetski tok.

Sadašnji ciklus je povezan sa doživljenim, dotaknutim. Još uvek su sveža sećanja na ratne događaje a naročito pogađa čoveka rođenog na prostoru gde su bila odsudna dešavanja. On je svestan da ne može ništa da promeni ali kao umetnik i kao čovek, oseća potrebu da na svoj način, razotkrije, podseti i zabeleži.

Pokušava da dešifruje ljudsko ponašanje likovnim jezikom kombinujući dva materijala, narušavajući podatnu mekoću drveta zastrašujućom snagom metala. Za njega je drvo organska materija i energija, a metal ono što ga uništava, proždire i satire.

Ljiljana Subotić
ist. umetnosti

Zdravko Milinković, rođen 1943. godine u Boboti kod Vukovara. Akademiju za likovne umetnosti završio u Beogradu, gde je takođe magistrirao i doktorirao. Kao student završne godine i posle diplomskih studija dobitnik je:

- Prve nagrade za slikarstvo na zajedničkoj izložbi studenata završnih godina akademija iz Beograda, Zagreba i Ljubljane (Ivanjica 1968. godina);

- Druge nagrade za skulpturu na Jugoslovenskoj omladinskoj izložbi, Dom omladine Beograd (1968. godina);

- Nagrada Fakulteta likovnih umetnosti za mozaik (1970.);

- Nagrada za slikarstvo na Studentskoj univerzijada u Berlinu (1972.);

- Nagrada za mozaik na izložbi Trinaesti novembar na Cetinju (1973.).

Prosvetnim radom i edukacijom bavi se od završetka studija. Izlaže od 1970. godine. Piše udžbeničku i priručnu literaturu od 1985. godine. Zaslužan je za uvođenje sedamnaest umetničkih obrazovnih profila u sistem srednjeg obrazovanja. Inicijator je osnivanja Škole za umetničke zanate u Šapcu, Tehno-art i Drvo-art škola u Beogradu, zatim Umetničke škole u Užicu. Član Udruženja likovnih umetnika Srbije od 1972. godine. Bio je član međunarodne organizacije INSE. Osnivač centra za vizuelnu tehničku kulturu 1978. godine u Šapcu. Od 1977. godine započeo organizaciju seminara i predavanja za nastavnike likovne kulture osnovnih i srednjih škola.

U međuvremenu je realizovao mnoga predavanja na teritoriji bivše Jugoslavije posebno u Srbiji zatim u Budimpešti, Pečuju i Beču.

Zdravko Milinković se dugi niz godina bavi popularizacijom dečjeg likovnog stvaralaštva organizovanjem republičkih smotri od 1995. do danas. Imajući u vidu da je na taj način prikupljeno oko osamdeset hiljada učeničkih radova trenutno radi na zaživljavanju Muzeja dečjeg likovnog stvaralaštva kao jedinstvene institucije u Srbiji.

Bio predsednik Saveza likovnih pedagoga Jugoslavije u periodu od 1987. do 1989. godine. Član je Nacionalnog prosvetnog saveta Srbije od 2009. godine.

Priznanja:
Priznanje Saveza likovnih pedagoga Jugoslavije za unapređivanje nastave likovnog vaspitanja, Banja Luka, (1979. godine);
Povelja Društva likovnih pedagoga Srbije, Savetovanje, Beograd (1986. godine);
Diploma zaslužnog likovnog pedagoga Jugoslavije, Sedmi kongres, Beograd (1989. godine)

BELEF 2013

BELEF 2013
BELEF 2013

POZORIŠNA UMETNOST NA BELEFU

Teatar 5 i Festival koreografskih minijatura na BELEF-u

Beograd 25. jun 2013 – Nakon prvih, Beograđane u naredna tri dana očekuju dva festivala okrenuta pozorišnoj umetnosti: 26. juna Festival koreografskih minijatura na BELEF-u, i 27. i 28. juna Teatar 5 na BELEF-u. Oba festivala održaće se na BELEF sceni u dvorištu Pete gimnazije u Ilije Garašanina 24 blizu Tašmajdana. Ulaz će, kao za sve festivale na BELEF-u, biti besplatan.

Festival koreografskih minijatura predstavlja internacionalno takmičenje koreografa, i kao takvo, jedinstveno je u ovom regionu. Od svog osnivanja, Festival je pružao jedinstvenu priliku velikom broju mladih koreografa da u živom nastupu, pred publikom, promovišu svoj koreografski stil, ideje i način rada. Mnogim takmičarima Festival je svojevremeno otvorio mogućnost da krenu u dalji samostalni koreografski rad, u okviru pozorišta, ili alternativnih trupa.

Saradnja Festivala koreografskih minijatura sa Belef centrom započela je još na BELEF-u 2007. godine. Za leto 2013, Festival koreografskih minijatura na BELEF-u je pripremio plesnu predstavu „Raskršće“.

Teatar 5, po mnogima najbolji i najaktivniji amaterski ansambl u Srbiji, je pripremio veliku premijeru mjuzikla "Balkan ekspres" na ovogodišnjem Beogradskom letnjem festivalu. Komad Gordana Mihića, režirao je Zoran Rakić, a korišćena je originalna muzika Zorana Simjanovića. Preko 40 učesnika, glumačkog, plesačkog i muzičkog ansambla postaraće se da niko ko bude prisustvovao ovom spektaklu ne bude razočaran.

Program: Festival koreografskim minijatura na BELEF-u 26. jun 2013. 
 
od 21h DJ Choreographer / Istraživanje koreografije kao proširene prakse. Ako je koreografija organizacija pokreta u vremenu i prostoru, možemo li DJ nastup da koncipiramo/izvodimo/posmatramo kao koreografski čin? 
 
od 21:45h Predstava „Raskršće“(u trajanju od 45 minuta). Predstava koja je osvojila nagradu “Ohrabrenje“na ovogodišnjem Festivalu koreografskih minijatura koju dodeljuje Udruženje baletskih umetnika Srbije.

Teatar 5 na BELEF-u 27. i 28. jun 2013. od 21h Predstava Balkan ekspres

Napišimo priču zajedno‏

Napišimo priču zajedno‏
Napišimo priču zajedno‏
Nagradni konkurs: Napišimo priču zajedno

Sa prvim letnjim danima izdavačka kuća Laguna poziva sve posetioce najposećenijeg izdavačkog sajta u regionu www.laguna.rs da zajedno sa nama napišu priču.

Odredili smo naslov - "Budna uz knjigu" - a na vama je da napišete priču. Priča će se sastojati od petnaest rečenica, a svakog radnog dana do utorka 9. jula biraćemo po jednu rečenicu koja će biti deo priče "Budna uz knjigu".
Izbor za prvu rečenicu priče je počeo. Vaše predloge možete ostavljati do 9 sati ujutru narednog dana, a Lagunin autor i urednik Igor Marojević će do podneva izabrati jednu od ponuđenih rečenica za nastavak priče - po ovom principu, radnim danima, biće izabrano svih petnaest rečenica.
Svaka sledeća rečenica treba da se nadovezuje na prethodno odabrane i da prati i/ili usmerava radnju priče u nastajanju. Petnaestu, i poslednju, rečenicu proglasićemo u utorak 9. jula i tada ćemo završiti priču.

Vaši predlozi ne mogu biti duži od 200 karaktera (sa proredima), a jedan učesnik može ostaviti najviše tri predloga u okviru izbora jedne rečenice.

Autori izabranih rečenica biće nagrađeni knjigama izdavačke kuće Laguna.


"Omnibus plus" otvara drugi P(h)antomfest

"Omnibus plus" otvara drugi P(h)antomfest
"Omnibus plus" otvara drugi P(h)antomfest
Omnibus plus – predstava u kojoj glume gluve i nagluve osobe otvara drugi P(h)antomfest
Na drugom Međunarodnom festivalu pantomime – P(h)antomfest, koji se održava u Vranju 28. i 29. juna, u organizaciji Međuopštinske organizacije gluvih i nagluvih Vranje, biće premijerno prikazana pozorišna predstava „Omnibus plus“ u režiji Trajčeta Gjorgieva nastala u produkciji Festivala, u kojoj glume članovi pomenute organizacije: Đorđević Snežаnа, Asanović Aleksandra, Demirović Miodrаg, Rаmаdаnović Goran, Spasić Ivica, Demirović Velizar i Demirović Ninoslav.

Predstava će biti odigrana odmah nakon svečanog otvaranja Festivala 28. juna od 20.10h u sali Doma vojske.

Ova pantomimska predstava u kojoj igraju gluve i nagluve osobe bazirana je na adaptaciji nekih od najpopularnijih svetskih pantomimskih etida, izvođenih od strane skoro svih značajnijih svetskih pantomimičara. Delovi omnibusa su:

1. Suncokret
2. David i Golijat
3. Lutkar
4. Lift
5. Bioskop
6. Western Saloon

“Adaptacija korespondira sa vremenom u kojem živimo i predstavlja komentar problema i dilema koje nas kao ljudska bića muče. Ovi problemi i dileme su razmatrane filozofski i sa izvesnom komičnom distancom što je bilo i neminovno u radu sa ovom sjajnom ekipom, koja sve više i više ulazi u tajne scenskog pokreta i pantomime, te se saživljava sa istim tim problemima i situacijama, pritom žestoko ulazeći u scenski konflikt, goreći u želji da budu što tačniji, sceničniji, interesantniji – glumci”, kaže reditelj predstave Trajče Gjorgiev, i dodaje: „I to je logično, jer radeći po drugi put sa ovom ekipom i sa još nekoliko novih članova koji su se priključili, stičem utisak kao glumac, pantomimičar i reditelj da čovek može štošta da nauči iz tog njihovog sveta tišine u kojem žive. Pritom se oni svakodnevno hvataju u koštac sa teškom stvarnošću, realnim životom i realnim problemima, i sve to pokušavaju da upotrebe na sceni. I to, nadam se, uspešno. Dočaravajući taj svoj ego i ličnost publici, oni više nisu “ONI”… “ONI”, postaju moji, vaši, naši, glumci iz udruženja…glumci iz Vranja, pantomimičari iz Vranja. Retko se koji grad može pohvaliti da ima svoju grupu pantomimičara. Vranje ih sada ima. Srećno!”

Tokom dva dana u Vranju će u Domu vojske biti izvedene četiri predstave pantomime (dve profesionalne predstave i dve predstave pantomime sa gluvim i nagluvim glumcima). Pored „Omnibus plus“ igraće se i predstava iz Rumunije „Nas dvoje“, „Noć/Romeo i Julija“ iz Srbije i „Izuzeci od gravitacije“ specijalnog gosta iz Amerike - Avnera Eisenberga.

Predstava “Noć/Romeo i Julija” je pobednik konkursa koji je P(h)antomfest raspisao za najbolju predstavu pantomime u Srbiji sa gluvim i nagluvim glumcima. Glavni akteri ove predstave su članovi Međuopštinske organizacije gluvih i nagluvih iz Kragujevca.

Avner Eisenberg sa svojom novom predstavom “Izuzeci od gravitacije” (“Exceptions to Gravity”) stiže čak iz Amerike na P(h)antomfest. Reditelj I glumac ove predstave je i osnivač trupe The Eccentric Company koja sa svojim predstavama gostuje svuda po svetu razbijajući jezičke i kulturne barijere.

Rumunska predstava “Nas dvoje” urađena je u produkciji "Passe-Partout D. P." Theater Company iz Bukurešta, a u glavnim ulogama pojaviće se Ana Pepine i Paul Cosma.

Podsećamo da je predstava “Ljubav” (nastala prošle godine u produkciji P(h)antomfesta), u kojoj glume članovi Međuopštinske organizacije gluvih i nagluvih iz Vranja, osvojila Nagradu za kolektivnu igru na 49. Dramskom amaterskom festivalu koji je održan u Kočanima (Makedonija), od 27. maja do 1. juna 2013 godine.

Ove godine umesto u pozorištu “Bora Stanković” koje je nažalost izgorelo u požaru, predstave će se igrati u sali Doma vojske.

Ulaz na sve programe je slobodan kao i prethodne godine.

Festival su ove godine podržali: Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, Grad Vranje i Ministarstvo kulture Republike Srbije.
www.phantomfest.rs

Drugi Međunarodni festival pantomime P(h)antomfest u Vranju

Drugi Međunarodni festival pantomime P(h)antomfest u Vranju
Drugi Međunarodni festival pantomime P(h)antomfest u Vranju
Drugi Međunarodni festival pantomime – P(h)antomfest, biće održan u Vranju 28. i 29. juna u organizaciji Međuopštinske organizacije gluvih i nagluvih Vranje.

Festival je prošle godine pokrenut sa plemenitom idejom da se kroz umetnost, u ovom slučaju pantomimu, u umetnički proces aktivnije uključe ljudi sa hendikepom nedostatka sluha i govora, te da se izbrišu razlike koje ih čine skrajnutim sa umetničke scene i u društvu uopšte.

Tokom dva dana u Vranju će u Domu vojske biti izvedene četiri predstave pantomime (dve profesionalne predstave i dve predstave pantomime sa gluvim i nagluvim glumcima). 

I ove godine biće premijerno izvedena predstava koja je nastala u produkciji P(h)antomfesta, ovog puta u pitanju je ostvarenje „Omnibus Plus“, u režiji glumca i profesionalnog pantomimičara iz Skoplja Trajčeta Gjorgieva, u kojem glume članovi Međuopštinske organizacije gluvih i nagluvih Vranje. Igraće se i predstava iz Rumunije „Nas dvoje“, „Noć/Romeo i Julija“ iz Srbije i „Izuzeci od gravitacije“ koja dolazi iz SAD. 

Ove godine umesto u pozorištu “Bora Stanković”, koje je nažalost izorelo u požaru, predstave će se igrati u sali Doma vojske. 

Ulaz na sve programe je slobodan kao i prethodne godine. 

Podsećamo da je predstava “Ljubav” (nastala prošle godine u produkciji P(h)antomfesta), u kojoj glume članovi Međuopštinske organizacije gluvih i nagluvih iz Vranja, osvojila Nagradu za kolektivnu igru na 49. Dramskom amaterskom festivalu koji je održan u Kočanima (Makedonija), od 27. maja do 1. juna. 

Festival su ove godine podržali: Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, Grad Vranje i Ministarstvo kulture Republike Srbije. 

Prošlogodišnji festival privukao je veliku pažnju Vranjanaca i uspeo da izazove iskrenu emociju i energiju o kojoj se pričalo dugo vremena nakon samog festivala. 


Heinrich Boll Foundation Scholarships for German and International Students

Heinrich Boll Foundation Scholarships for German and International Students
Heinrich Boll Foundation Scholarships for German and International Students
Applications are open for Heinrich Boll Foundation scholarships for German and International students. The foundation grants scholarships to approximately 1,000 for pursuing undergraduate, graduate & doctoral programme in all subjects offered at universities of applied sciences or universities of the arts in Germany. There are two types of scholarships i.e. student scholarship and doctoral scholarship which is offered for those students who gained their university entrance qualification in Germany to study in Germany or EU country and for those students who gained their university entrance qualification outside of Germany to pursue studies in Germany.

Study Subject(s): Scholarships are offered to all subjects offered at universities of applied sciences or universities of the arts in Germany.
Course Level: These scholarships are available for pursuing undergraduates, graduates, and doctoral degree level.
Scholarship Provider: The Heinrich Boll Foundation
Scholarship can be taken at: Germany (German students can pursue their higher studies in Germany or an EU country)

Eligibility:
Student scholarship: Applications are possible before you begin your study programme or within the first three semesters.
Doctoral scholarship (PhD): Applicants must provide proof that they have been accepted as a doctoral student by an institution of higher education in Germany or an EU country.
General: Special (but not exclusive) focus groups are: First-generation students, students with a migrant background, or students from universities of applied sciences ('Fachhochschulen'). Students in MINT study programmes (mathematics, informatics, natural sciences, or technical subjects), especially with an environmental focus (e.g. environmental studies, climate studies, renewable energies etc.).
journalism programme: The programme is aimed at students with a migrant background who want to become journalists. Funding is not limited to students in a journalism studies programme.
International students of all subjects in a MASTER'S programme or doctoral programme, who gained their university entrance qualification from a school outside of Germany and who would like to study in Germany.
Special (but not exclusive) focus regions are: Central/Eastern Europe, EU neighbourhood/CIS; Middle East/Northern Africa; transition and newly industrialised countries as well as conflict regions worldwide.
Applications are possible before you begin your Master's programme or within the first semester (at the time of application).
Applicants must have already obtained a first university degree.
Good or very good knowledge of German is a requirement. The selection workshops are generally held in German (if a scholarship is granted, additional German language courses can be financed).

Scholarship Open for International Students: International Students can apply for this scholarship.

Scholarship Description: The Heinrich Boll Foundation grants scholarships to approximately 1,000 undergraduates, graduates, and doctoral students of all subjects and nationalities per year, who are pursuing their degree at universities, universities of applied sciences ('Fachhochschulen'), or universities of the arts ('Kunsthochschulen'). We expect our scholarship recipients to have excellent academic records, to be socially and politically engaged, and to have an active interest in the basic values of the foundation: ecology and sustainability, democracy and human rights, self determination and justice.

Number of award(s): 1,000 scholarships are offered.

How to Apply: The mode of applying is online. Application process is as follows:
Check if you are among the special focus groups in this application round
Gather information on the application process and the requested documents
REGISTER for the online application portal
Provide the requested information in the ONLINE APPLICATION PORTAL
After uploading all of your documents, submit you application before the end of the application deadline.

Student scholarship:
Application form (in German, PDF) Please use only Adobe Acrobat Reader to fill in the form.

Doctoral scholarship:
Application form (in German, PDF) Please use only Adobe Acrobat Reader to fill in the form.

Scholarship Application Deadline: The application deadlines are 1 September 2013 and 1 March 2014 for students of all subjects who gained their university entrance qualification in Germany and who wish to do their doctoral studies in Germany. Intenational students of all subjects in a MASTER'S programme, who gained their university entrance qualification from a school outside of Germany and who would like to study in Germany can apply till 1 March 2014.

AfghanMade Carpet Design Competition

AfghanMade Carpet Design Competition
AfghanMade Carpet Design Competition

Students and young designers who have an interest in product design and textiles are invited to create modern carpet designs using the traditional weaving techniques of Afghanistan.

The carpet design competition is part of The Carpet Design Awards at DOMOTEX Hannover 2014 (11-14 January 2014); which is the world’s leading carpet design competition held at one of the largest and most influential fair for floor coverings.

There are two categories:

Students - currently enrolled in an undergraduate or graduate program
Young designers - who are either (i) under the age of 25 and not currently a student or (ii) are over the age of 25 and have graduated (from an undergraduate or graduate program)

The design must be for a whole carpet and should consider the potential for commercial production. Designs must be original and entrants will retain the copyright to their design.

There is no entry fee.

Eligibility

This contest is open to students and young designers worldwide.
Prize

Each finalist will receive a 5’ x 7’ carpet of their design handmade in Afghanistan and the winner of each category will receive a $1,000 cash prize.

The winning designs will be featured in HALI (the leading international quarterly magazine for the rug and textile market) and be displayed at DOMOTEX 2014, as part of The Carpet Design Awards.

Moreover, the winners of each category will have the opportunity to travel to Hannover to receive their awards during DOMOTEX 2014. Travel expenses will be provided.


Deadline: July 15, 2013

E-mail newsletter

Budite među prvima koji će saznati najnovije informacije
Unesite vaš Email:

* Pogledajte kako izgleda primer maila