Friday, June 14, 2013

Predavanje "Opasnost od samouništenja čovečanstva" prof. dr Aleksandra Prnjata

Predavanje "Opasnost od samouništenja čovečanstva" prof. dr Aleksandra Prnjata
Predavanje "Opasnost od samouništenja čovečanstva" prof. dr Aleksandra Prnjata

Centar za predavačku delatnost
Zadužbine Ilije M. Kolarca
Pozivamo vas na predavanje prof. dr Aleksandra Prnjata:
Opasnost od samouništenja čovečanstva: upozorenja Svetozara Stojanovića

     Opasnost od samouništenja čovečanstva pominje se u svim knjigama Svetozara Stojanovića napisanim posle njegovog doktorata o metaetici. Kakve god da su teme inače obrađivane, Stojanović bi natuknuo ponešto i o ovome. Isprva su ta zapažanja bila formulisana više kao usputne napomene ili kao mogući ugao sagledavanja glavne teme, dok se kasnije opasnost od samouništenja sve više izdvaja kao vodeća perspektiva. U ovom predavanju biće razmotrene sve faze Stojanovićevog rada na ovoj temi. Ona je, kako će predavač pokazati, jedina konstanta na misaonom putu ovog velikana naše filozofije.

     Aleksandar Prnjat je vanredni profesor Alfa univerziteta u Beogradu na predmetima etika, politička teorija, sociologija i poslovna etika. Član je uređivačkih odbora više naučnih časopisa i glavni urednik časopisa Kultura.

     Predavanje će biti održano u Maloj sali Kolarčeve zadužbine, u ponedeljak, 17. juna u 19.30 sati. Ulaz je slobodan.


0 komentara:

Post a Comment

E-mail newsletter

Budite među prvima koji će saznati najnovije informacije
Unesite vaš Email:

* Pogledajte kako izgleda primer maila