Nemačka

Nemačka - Božićni vašar (fotografije)

Nirnberg

Nemačka - Božićni vašar (fotografije) - drugi deo

Monday, March 31, 2014

Rimski festival nezavisnog filma na 61. Kratkom metru

5 Film LA STANZA
5 Film LA STANZA
Još od prvog izdanja 2001. godine, Rimski festival nezavisnog filma (RIFF) postao je događaj koji javnost u Rimu prati sa sve većim interesovanjem, pretvorivši se u važan događaj za svetske filmske stvaraoce. Tokom svih ovih godina, za RIFF su se prijavljivali autori sa svih pet kontinenata, time čineći ovaj festival pažljivim i reprezentativnim svedokom pravaca i strasti nezavisne filmske industrije. Poslednjih godina festival izaziva naročitu pažnju javnosti i kritičara budući da su dobitnici bili velikani režije poput Stiva MekKvina za Glad i Andree Arnold za Akvarijum.

Međunarodna duša ovog festivala pružila mu je priliku da se fokusira ne samo na određenu problematiku, već da iskoristi dijalog, istraživanje i filmsko ekperimentisanje kao zaštitne znakove festivala. Emocionalni tok počinje pristizanjem novih radova na selekciju (u proseku preko hiljadu godišnje), a pojačava se kada se u bioskopskoj sali upoznaju razni ljudi, glumci i režiseri koji predstavljaju stvarnost filmske industrije. Međutim, glavni dobitak nastupa kada filmovi na festivalu osvoje nagrade i međunarodni uspeh. Priča sa Zapadne obale Arija Sandela, na primer, čudesan kratki film koji je ušao u selekciju 2005. godine, osvojio je Oskara za najbolji kratki film 2007. godine. Slično se desilo i sa filmom iz selekcije 2006. godine, Zimski poljubac.

Dela koja ne nađu svoje mesto u bioskopskoj sali „ožive“ tokom festivala gde je kvalitet nagrađen bez ozbira na tržište. Iz tog razloga poslednjih nekoliko godina festivali deluju „kružno“, odnosno upućuju jedni na druge (RIFF ima preko pedeset „prijatelja“), a nije neobično videti najbolje filmove kako učestvuju na 10 ili 20 festivala, gotovo podražavajući prosečnu bioskopsku distribuciju. RIFF postaje ona „druga kinematografija“, nezavisna (već više od deset godina), ona koja nije pod monopolom, jedina koja je u stanju da odgovori na „pitanja“ publike. 

Najbolji filmovi sa RIFF festivala će biti prikazani na 61. Kratkom metru u Domu Omladine u sredu 2. aprila od 17h.

Eurochannel - Smeh: Univerzalna čežnja na 61. Kratkom metru

Water Lilies in Bloom
Water Lilies in Bloom
Ovogodišnji Eurochannel odabir filmova posvećen je komediji. Program pod nazivom Smeh: Univerzalna čežnja prikazuje širok dijapazon evropskih komedija u vidu 21 ostvarenja. Smeh je dobro poznata antistres terapija, eliksir za dug život i pomaže nam da izađemo na kraj sa raznim teškoćama i problemima. Smeh: Univerzalna čežnja je zanimljiv i jedinstven način da steknete sliku o Evropi sa svim njenim različitostima i sličnostima. Jedno je sigurno, humor je univerzalni jezik koji prevazilazi granice zemlje i nacije stoga sigurno nećete ostati razočarani ovogodišnjom selekcijom komedije u saradnji sa Eurochannel-om.

Eurochannel je svetski televizijski kanal posvećen promovisanju evropske kulture i načina života koji nudi samo evropske programe (filmove, TV serije, dokumentarce i muziku) na engleskom, španskom, portugalskom, poljskom i koreanskom. Eurochannel pokriva i Južnu Ameriku, SAD, Kanadu, Karibe, Angolu, Mozambik, Portugaliju i Koreju. 2011. godine, ovaj kanal je dostupan u 11 miliona domaćinstava u 27 zemalja.

Program Smeh: Univerzalna čežnja je na programu 61. Kratkog metra u DKC-u 3., 4. i 5. aprila od 23h.


Predstavljanje edicije Nova srpska antropologija na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju

Predstavljanje edicije Nova srpska antropologija na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju
Predstavljanje edicije Nova srpska antropologija na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju
Pozivamo vas da prisustvujete predstavljanju edicije Nova srpska antropologija, koje će se održati u sredu, 2. aprila od 12h u sali na I spratu Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. 


Nova srpska antropologija

sreda, 2. april u 12h

sala na I spratu

učesnici: prof. Ivan Kovačević, dr Ljiljana Gavrilović

Nova metodologija - Uticaj strukturalne antropolo­gije Levi-Strosa i Edmunda Liča. Nasuprot stanju domaće etnologije srpska naučna javnost je već početkom 70 – ih godina Dva­desetog veka bila u prilici da se na razumljivim jezicima upozna sa važnim delima svetske antropološke misli (M.Mid, K.Levi-Stros, B.Malinovski). U početku retko, a potom sve frekventnije, pojavljivanje važnih dela svet­ske antropologije u okruženju tadašnje srpske etnologije samo je povećavalo uočljivost postojećeg jaza. Prevod Levi-Strosove ''Strukturalne antropologije'' izlazi 1977. godine a što je, bar za recepciju strukturalne analize u srpskoj etno­logiji još značajnije, godinu dana ranije izlazi knjiga Edmunda Liča ''Kultura i komunikacija'' koja vrlo brzo postaje pravi priručnik za upotrebu strukturalne ana­lize.

Nova, antropologija, sa imperati­vnim za­datkom objašnjavanja pojava i sa strukturalno-semiološ­kom analizom kao sredstvom naučnog objašnjenja, stigla je iz okruženja u srpsku etnologiju u raznim for­mama: kao strukturalno istraživanje običaja bazirano na Levi-Strosu i Edmundu Liču kao semio­loško proučavanje moderne narodne književnosti, naz­vane ''divlja književnost'', istraživanje fol­klor­nih tesktova iz ugla ruske semiotičke škole. Polazne pretpostavke nove interpretati­vne metodologije su vrlo brzo akceptirane i aplicirane od strane, mlađih etnologa

Nova polja – novi predmeti. Od najmanjeg melanezij­skog plemena do metropole - Urbane teme. Akceptiranje strukturalne antropologije u bilo kojoj formi ili meri, nužno podrazumeva, osim prihva­tanja eksplikacije kao osnovnog zadatka nauke, kidanje bilo kakvih prostornih ili kulturnih granica u od­ređivanju predmeta istraživanja. Stoga je ''urbana temati­ka'' vrlo brzo postala sastavni deo brojnih pojedinačnih i kolektivnih istraživačkih projekata. Prvi radovi koji su u sebi spajali ''novu'' metodologiju (objašnjavanje) i nov ''prostor'' (modernu civilizaciju, grad) odnosili su se na polaganje ispita na fakultetu, legende o modnim predme­tima ili turističkim mestima, prijem u pionirsku orga­nizaciju, odlazak industrijskih radnika u penziju, pona­šanje u kancelariji, fabrički ritual puštanja u pogon proizvodne trake, prvomajsku proslavu u Beogradu, pona­šanje fudbalskih navijača.

U toku perioda antropologizacije transforma­cija osnovnih etnoloških institucija bila je postepena i spora. Stoga je od ra­nije prisutna, ali periferna, institucija, Etnološko društvo, postala važan, ako ne i centralni, agens pro­mena. Tematika godišnjih skupova Etnološkog društva Srbije krajem 70-ih i tokom 1980-ih godina i radovi sa tih skupova, objavljivani u ''Etnološkim sveskama'', u ko­jima dominira nastojanje da se predmet izučavanja objasni, pokazuju da je stvorena osnova za premošćavanje ogromnog vremenskog, ali i saznajnog, jaza koji je delio srpsku etno­logiju od svetske nauke. 

Ivan Kovačević je redovni profesor na Odeljenju za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakultetg u Beogradu. Autor je većeg broja knjiga (Istorija srpske etnologije I i II, Semiologija miota i rituala I-III, Tradicija modernog, Antropologija tranzicije, Urbane legende i dr.) kao i više studija i članaka iz oblasti etnologije i antropologije. Glavne oblasti interesovanja istorija ideja, urbani folklor, semiologije rituala, antropologija turizma, ekonomska antropologija, antropologija politike, naučna politika itd.

Ljiljana Gavrilović je naučni savetnik Etnografskog instituta SANU i vanredni profesor na Odeljenju za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Autor je više knjiga (Muzeji i granice moći, Pazarsko-sjenički kvartet, Svi naši svetovi : o antropologiji, naučnoj fantastici i fantaziji, Muzeologija : istorija, razvoj i savremeni izazovi, Kultura u izlogu : ka novoj muzeologiji, Jugoslovenski etnograf Nikola Arsenović, Balkanski kostim Nikole Arsenovića) i većeg broja naučnih članaka i rasprava. Glavne oblasti istraživanja materijalna kultura, naučna fantastika, muzeologija i kulturno nasleđe.

Plesni teatar Gospođe nastupa u Madlenianumu

Plesni teatar Gospođe nastupa u Madlenianumu
Plesni teatar Gospođe nastupa u Madlenianumu
Da za igru nisu važne godine svedoči i novi Plesni teatar Gospođe, autora koreografije mr Aleksandra Ilića i rediteljke i tekstopisca Dare De Luke. Ovaj razigrani teatar čine dame preko 59 godina starosti, različitog miljea, sa zajedničkim imeniteljem - bez scenskog iskustva.

Ideja autora je neobično humana: niko ne sme biti uskraćen i omeđen granicama godina u iskazivanju iskonske potrebe za aktivnim učešćem u životu, kreativnosti i zašto ne, igri kao univerzalnog, neograničenog i bezvremenog načina sporazumevanja. Za vreme predstave smenjuju se ples, muzika i govor, sve prošarano humorom, „mrvicom“ tuge, romantizmom i radošću.

Posle velikog uspeha premijernog izvođenja u okviru međunarodnog projekta „One night show“ u Narodnom pozorištu Plesni tetar Gospođe nastavlja svoj život i gostuje na Velikoj sceni Madlenianum opere i teatra. Predstava je u nedelju 06. aprila u 19.30 časova.

Kompozitor i odabir muzike Ivica Stjepanović, scenografija Boris Maksimović, kostim Aleksandra Karović.

Plesni teatar Gospođe čine: Teodora Sujić, Leposava Stanković, Milana Vučković, Ljiljana Mladenović, Nada Kecman , Mira Ivančević, Nada Ćulibrk i Radojka Mnetović.

Sinoć je u Centru Sava svečano otvoren 11. Beogradski festival igre

Sinoć je u Centru Sava svečano otvoren 11. Beogradski festival igre
Sinoć je u Centru Sava svečano otvoren 11. Beogradski festival igre
Predstavom „Hiljadu delova“ Hubbard Street Dance kompanije sinoć je u punoj dvorani Sava Centra počeo 11. Beogradski festival igre. Publici se, pre početka predstave, obratila direktorka i osnivačica festivala Aja Jung i umetnički direktor Hubbard Street Dance kompanije Glen Edžerton (Glenn Edgerton).

Edžerton je tokom obraćanja publici podsetio da je predstava "Hiljadu delova" premijerno izvedena za 35. godišnjicu kompanije Hubbard Street Dance.

Celovečernji balet španskog koreografa i igrača Alehandra Serude "Hiljadu delova" inspirisan je Šagalovim vitražima "Američki prozori" koji su nastali 1977. godine, u periodu kada je nastao i Hubbard Street Dance, i koje je on poklonio Čikagu. Alehandrovo delo je upotpunjeno muzikom Filipa Glasa. 

Ova izvrsna predstava potvrdila je da je "Neverovatna moć ljudskog tela da ispriča priču" sa razlogom ovogodišnji slogan festivala.

Beogradski festival igre održava se do 14. aprila, a osim u Beogradu predstave će biti održane u Novom Sadu, Vršcu i Pančevu.

PROGRAM FESTIVALA

31. mart, 21h i 1. april, 17h| Pozorište na Terazijama
Cimerman & de Pero, Cirih, Švajcarska
Šija je bila Vrat, Cimerman & de Pero


1. april, 20h| Kulturni centar, Pančevo
2. i 3. april, 20h| Beogradsko dramsko pozorište
Kompanija Malka, Grenobl, Francuska
Šaputanja, Buba Landrij Čuda


5. april, 20h| Sava Centar
Kompanija Akrama Kana, London, Velika Britanija
iTMOi (u igorovim mislima), Akram Kan


6. april, 20h| Beogradsko dramsko pozorište
Matilda Monije & La Ribot, Monpelje, Francuska / Ženeva, Švajcarska
Gustavija, Matilda Monije & La Ribot


7. april, 20h| Pozorište na Terazijama
Kompanija Šona Parkera, Sidnej, Australija
Srećan kao Lari, Šon Parker


8. april, 20h| Beogradsko dramsko pozorište
Kompanija Zappalà Danza, Katanija, Italija
Instrument 1 , Roberto Zapala


9. april, 20h| Opera Madlenianum
10. april, 20h| Narodno pozorište “Sterija”, Vršac
Balet Augzburg, Augzburg, Nemačka
Igra senki, Icik Galili


11. april, 20h| Sava Centar
12. april, 20h| Srpsko narodno pozorište, Novi Sad
Veliki kanadski balet, Montreal, Kanada
Minus jedan, Ohad Naharin


12. april, 20h | Opera Madlenianum
Andonis Fonjadakis, Atina, Grčka / Lion, Francuska
Wisteria Maiden - (svetska premijera), Andonis Fonjadakis


14. april, 20h| Opera Madlenianum
Kompanija Mišel Noare, Brisel, Belgija
Zapisnik sa lica mesta, Mišel Noare


Više informacija možete pronaći na: www.belgradedancefestival.com

Saturday, March 29, 2014

Otvoren konkurs za dizajn plakata i fotografiju - PDP Conference

Otvoren konkurs za dizajn plakata i fotografiju - PDP Conference
Otvoren konkurs za dizajn plakata i fotografiju - PDP Conference
PDP Conference i ove godine raspisuje konkurs za studentske radove. Kategorije su FOTOGRAFIJA i DIZAJN PLAKATA, a konkurs je otvoren do 25. aprila 2014.

Konkurs je internacionalnog karaktera, a odabrani radovi postaju deo putujuće izložbe koja će svoj put započeti na PDP konferenciji, a zatim ga nastavlja u Sao Paolu, u julu, i u oktobru na sarajevskom SOS dizajn festivalu.

Ove godine uvodimo specijalnu nagradu za pobednike konkursa – PDP Cube, ručno izrađen trofej koji će osvojiti autori najboljeg plakata, fotografije i serije fotografija.

Prijave se vrše popunjavanjem online formulara na ovom sajtu, u sekciji KONKURSI.

Pročitajte detaljne propozicije konkursa i prijavite svoje radove na sledećim linkovima: FOTOGRAFIJA DIZAJN PLAKATA

Premijera filma “Vlasina 4 elements 2013”


4 elements vlasina 2013 - film
4 elements vlasina 2013 - film
Veliko nam je zadovoljstvo da vas pozovemo na premijeru filma “Vlasina 4 elements 2013”. U pitanju je trka u prirodi, multi štafetnog tipa, koju organizujemo već po treći put u Srbiji. Takmičenje obuhvata 5 različitih sportova: brdsko trčanje, paraglajding, plivanje, kajak i brdski biciklizam. Svaki sportista se takmiči u svom elementu (voda, vazduh, zemlja) a svi “sagorevaju” u znaku četvrtog elementa –vatre, zbog napora koji je potreban da bi se cela trka izvela.

Premijera je zakazana za 01. april (utorak) u prostorijama Turističke organizacije Srbije, Čika Ljubina 8. sa početkom u 17:30.

Očekuje vas devetominutni film, koji će predstaviti celokupnu trku i fantastične lokacije “Predela izuzetnih odlika – Vlasinsko jezero” .

Konferencijućeispredorganizatoravoditi Slobodan Đorović a njemuće sepridružitinekoodsportistailjudikoji se bavepromocijomaktivnogturizma u zemlji.

Pogledajte video trailer kaonajavu za film: https://vimeo.com/73655302

Fotogalerijatakmičenja: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.528420710546891.1073741826.194227610632871&type=3

Molimo Vas da mailom potvrditeVašdolazak. Vidimo se!

Savezextremnihsportova Srbije

marko@udruzenjefreestylera.com

Turističkaorganizacija Srbije

Ivan Vuković

ivukovic@serbia.travel

Počela sa radom prva Akademija informaciono-komunikacionih tehnologija u Novom Sadu

Počela sa radom prva Akademija informaciono-komunikacionih tehnologija u Novom Sadu
Počela sa radom prva Akademija informaciono-komunikacionih tehnologija u Novom Sadu
Tokom jučerašnjeg dana sa radom je počela prva IKT klaster akademija u Novom Sadu. Polaznici Akademije informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) će kroz obuku, specijalizovane kurseve i praktičan rad, sticati znanja i veštine koje će im omogućiti da lakše dođu do posla. Po završenoj šestomesečnoj obuci, polaznici će stažirati u firmama - članicama Vojvođanskog IKT klastera. Kompanije Prokomsoft, ComData, Execom, Intens, Vega IT Sourcing, RT-RK, M&I Systems, Prozone, Tajfun Hil i TIAC omogućiće mladima da kroz rad sa mentorima steknu nova iskustva i stečena znanja primene u praksi.

Više od polovine projektovanih novih radnih mesta u oblastima nauke, tehnologije, inženjeringa i matematike su računarske profesije. Potreba za IT kadrovima je velika, ali je broj onih koji su kvalifikovani nedovoljan. Mladi koji poseduju tražena znanja i veštine konkurentni su na tržištu rada, te lako i brzo dolaze do posla.

“U uslovima velike nezaposlenosti veoma je važno da preduzeća koja traže nove zaposlene mogu lako da pronađu one sa odgovarajućim kvalifikacijama”, rekla je na otvaranju IKT klaster akademije direktorka Kancelarije za ekonomski razvoj USAID-a Suzan Kutor i dodala: “USAID podstiče saradnju naučno-obrazovne i poslovne zajednice kako bi stimulisao transfer znanja i primenu inovacija u poslovanju. Na taj način firme postaju konkurentnije, mogu da osvoje nova tržišta i zaposle više ljudi”. 

Nedostatak IT kadrova globalni je problem. “Naš odgovor na ovaj izazov je Akademija čiji su nastavni plan i program prilagođeni potrebama IT kompanija. Znamo koje profile stručnjaka kompanije traže i znamo kako da, za kratko vreme, poslodavcima obezbedimo kvalitetne i kompetentne saradnike. Akademija će pružiti mladim ljudima priliku da rade u sektoru koji stalno stvara nova radna mesta “, izjavio je Milan Šolaja, direktor Vojvođanskog IKT klastera.

Predviđeno je da se prva generacija od 40 polaznika Akademije, u periodu od aprila do oktobra 2014. godine, osposobi za uspešan rad na poslovima za kojima trenutno postoji najveća tražnja u Vojvodini: administrator baza podataka, web developer, developer za mobilne aplikacije i front-end developer.

Projekat IKT klaster akademije, uz finansijsku pomoć USAID-a, sprovodi Vojvođanski IKT klaster.

Friday, March 28, 2014

Otvaranje izložbe "Let's call it love" Breda Beban

Otvaranje izložbe "Let's call it love" Breda Beban
Otvaranje izložbe "Let's call it love" Breda Beban 
Kulturni centar Beograda

Likovna galerija, galerija Artget, galerija Podroom

3 - 26. april 2014.

Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad

15. maj - 15. jun 2014.

BREDA BEBAN Let’s call it love 

Izložba / projekat Breda Beban Let ’s call it Love /Nazovi to ljubav, koji partnerski organizuju Kulturni centar Beograda i Muzej savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu, u saradnji sa Portalom za Jugoistočnu Evropu Seecult, održaće se u Likovnoj galeriji, galeriji Artget i galeriji Podroom od 3 - 26. aprila, a u Muzeju u Novom Sadu od 15. maja do 15. juna, da bi potom potom tokom jula - avgusta izložba gostovala u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci. 

Na izložbi će biti prikazani radovi ove poznate jugoslovenske i evropske multimedijalne umetnice iz perioda 1992 - 2012 koji predstavljaju period stvaralaštva Brede Beban posle njenog emigriranja iz ratom zahvaćene Jugoslavije u Veliku Britaniju, pa sve do prerane smrti umetnice aprila 2012. Likovna publika u Beogradu i Novom Sadu imaće priliku premijerno da vidi serije fotografija, video instalacije i filmove koje je ova umetnica izlagala u najpoznatijim institucijama savremene umetnosti u svetu kao što su Tate Modern u Londonu, MOMA u Njujorku, Muzeju kraljice Sofije u Madridu i dr, za koje je dobijala prestižne nagrade i priznanja na savremenoj vizuelnoj sceni i na ugledenim filmskim festivalima u svetu. 

Baveći se delikatnim temama iz intimnog života u egzilu, Breda Beban u svom radu kamerom i fotoaparatom govori o jednostavnim životnim temama - ljubavi, smrti, prijateljstvu. Između ostalih dela biće prikazane fotografije iz serije I lay on the bed waiting for his heart to stop beating / Ležim na krevetu čekajući da njegovo srce prestane da kuca (2000), i ciklus Arte Vivo/ Umetnost uživo (2008-2011), koje su nastale kao omaž poznatom argentinskom umetniku Albertu Greku, video radovi: The beautiful woman in Gucha, 2007-2008, koji se nalazi u kolekciji video radova Tate Modern, Let ’s call it Love / Nazovimo to ljubav( 2000), Walk on three chairs / Hodanje na tri stolice (2003), The beautiful exile / Prelepo izgnanstvo (2003), How to change your life in a day / Kako promeniti život za jedan dan (2004), My funeral song / Moja posmrtna pesma (2008-2011), te filmovi Little films to cry to / Kratki filmovi za plakanje i drugi koje je umetnica snimala zajedno sa svojim partnerom Hrvojem Horvatićem. 

Ova nesvakidašnja i reprezentativna izložba imaće i veliki broj pratećih programa: vođenja kroz izložbu, radionice za mlade, razgovore posvećene čestim boravcima Brede Beban u Beogradu gde je imala prvu samostalnu izložbu slika u Galeriji SKC 1984. godine, i učestvovala u snimanju više performansa za kulturnu emisiju „TV Galerija“ autorke Dunje Blažević krajem 80-ih. O Bredi će govoriti njeni beogradski prijatelji: video umetnica Dragana Žarevac, slikarka Marija Dragojlović, fotografkinja Goranka Matić, novinar Miroljub Marjanović, biće organizovano filmsko veče posvećeno filmovima koje su Breda i Hrvoje koautorski realizovali, sa uvodnim predavanjem likovnog kritičara Stevana Vukovića.

Izložba fotografija, video radova i filmova Brede Beban u Beogradu, Novom Sadu i Banja Luci na kojoj će biti prikazani radovi iz njenog londonskog perioda, predstavlja ujedno i najcelovitiji uvid u stvaralaštvo ove umetnice u našoj sredini i regionu nakon izložbi organizovanih tokom 2013. u Museo L’ Arte Contemporanea u Trstu, Photon galeriji u Ljubljani, Muzeju savremene umjetnosti u Rijeci i Muzeju savremene umjetnosti u Zagrebu.

Breda Beban je rođena u Novom Sadu 1952, odrastala je u Skoplju, Umetničku akademiju, slikarstvo, završila je u Zagrebu. Po iseljenju iz Jugoslavije, živela je i radila u više zemalja u Evropi i Južnoj Americi, najviše u Velikoj Britaniji čiji je bila državljanin. Pored umetničkog rada, bogate izlagačke prakse na samostalnim izložbama i grupnim izložbama u celom svetu, predavala je multimedije na Umetničkoj akademiji u Stokholmu i prestižnom Halam univerzitetu u Šefildu, a delovala je i kao kustos u nekoliko projekata od kojih su najpoznatije izložbe Imaginarni Balkan, 2002 (Šefild, Edinburg, Mančester), i The Endles School, 2010. Preminula je 2012. u Londonu.

Izložba se realizuje ljubaznošću porodice i Kalfayan galerije Atina-London, London. Projekat su podržali Grad Beograd - Sekretarijat za kulturu, Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, Pokrajinski sekretarijat za kulturu i informisanje Vojvodine, McCann Erickson, Beograd.

Ciklus predavanja "Aktuelnost ekspresionizma danas" u Kolarčevoj zadužbini

Ciklus predavanja "Aktuelnost ekspresionizma danas" u Kolarčevoj zadužbini
Ciklus predavanja "Aktuelnost ekspresionizma danas" u Kolarčevoj zadužbini
Obaveštavamo vas da Kolarčeva zadužbina organizuje ciklus predavanja "Aktuelnost ekspresionizma danas", povodom 100 godina od smrti Georga Trakla. Program je organizovan u saradnji sa profesorkom Bojanom Stojanović Pantović, sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, koja je koncipirala ovaj ciklus, predloživši teme i predavače. O važnosti ekspresionizma u književnosti govoriće se u godini jubileja Georga Trakla i početka Prvog svetskog rata kao prekretnice za razvoj ovog avangardnog pokreta. Prvo predavanje "Jedan vek posle: dometi i značaj evropskog ekspresionizma" održaće dr Bojan Jović, naučni savetnik Instituta za književnost i umetnost, u ponedeljak 31. marta, u Maloj sali Zadužbine, u 18h.

Otvaranje izložbe "100 dela iz zbirki Muzeja savremene umetnosti - Jugoslovenska umetnost od 1900. do 1945."

Otvaranje izložbe "100 dela iz zbirki Muzeja savremene umetnosti - Jugoslovenska umetnost od 1900. do 1945."
Otvaranje izložbe "100 dela iz zbirki Muzeja savremene umetnosti - Jugoslovenska umetnost od 1900. do 1945."
Nakon skoro sedam godina od zatvaranja zgrade na Ušću i zastoja u rekonstrukciji, Muzej savremene umetnosti u Beogradu organizuje izložbu na kojoj će biti predstavljena najznačajnija dela i autori jugoslovenske i srpske umetnosti od 1990. do 1945. godine iz zbirki Muzeja:


100 dela iz zbirki Muzeja savremene umetnosti - Jugoslovenska umetnost od 1900. do 1945.


Svečano otvaranje izložbe je u subotu, 29. marta 2014. godine u 13.00h.

Muzej istorije Jugoslavije (Botićeva 6)

Na otvaranju će govoriti v.d. direktora Vladislav Šćepanović i autor izložbe Dejan Sretenović, a izložbu će otvoriti umetnik i akademik Dušan Otašević.

Izložba će biti otvorena do 18. maja 2014. godine i može se pogledati svakim danom od 10h do 18h, osim ponedeljkom.

Ideja o organizovanju izložbe podstaknuta je činjenicom da, ne računajući povremene studijske i monografske izložbe, Muzej u ovom periodu nije bio u mogućnosti da celovitije predstavi zbirke kroz stalnu postavku i da je samim tim njegova funkcija izlaganja umetnosti 20. veka suspendovana. Kolekcija je bazična identitetska karta svake muzejske ustanove i njena primarna briga, a stalna postavka uvek raspoloživi resurs produkcije i diseminacije znanja o umetnosti, što znači da je neshvatljivi nemar države za sudbinu Muzeja savremene umetnosti ostavio duboke posledice kako po funkcionisanje i razvojnu politiku kuće, tako i po njenu društvenu, kulturnu i obrazovnu funkciju. Zato predstavljanje izbora iz fundusa treba da unekoliko premosti ovu nemoguću situaciju koja je rezultirala višegodišnjim odsustvom reprezentativne postavke moderne i savremene umetnosti u glavnom gradu Srbije, osipanjem muzejske publike i lišavanjem stručne javnosti, ljubitelja umetnosti i mladih generacija neposrednog uvida u ovu značajnu umetničku baštinu naše zemlje.

Odluka da se pokaže samo deo fonda koji reprezentuje umetnost prve polovine prošlog veka pre svega je uslovljena tehničkim razlozima, a onda i uverenjem da je ovaj segment fonda, budući istorijski najviše udaljen, najmanje poznat najširoj javnosti i kao takav zaslužuje posebnu pažnju. Izložba se tipološki može odrediti kao pokazna izložba „iz kolekcije“ koja – postavljena u prostoru drugog muzeja kao gostujuća izložba – naglasak stavlja na prezentaciju singularnih dela i kao takva nema pretenziju da neposredno interveniše u narative istorije moderne umetnosti. Njen cilj je da afirmiše kolekciju Muzeja savremene umetnosti kao takvu, odnosno onaj segment kolekcije koji omogućava upoznavanje sa ključnim ili karakterističnim pojavama koje su obeležile naznačeno razdoblje jugoslovenskog i srpskog modernizma.

Na izložbi su zastupljena dela Đorđa Andrejevića-Kuna, Antuna Augustinčića, Jovana Bijelića, Marka Čelebonovića, Avgusta Černigoja, Marijana Detonija, Petra Dobrovića, Lojze Dolinara, Vilka Gecana, Krste Hegedušića, Riharda Jakopiča, Ignjata Joba, Milana Konjovića, France i Tone Kralja, Frana Kršinića, Mirka Kujačića, Mila Milunovića, Petra Palavičinija, Milene Pavlović Barilli, Mihaila Petrova, Nadežde Petrović, Zore Petrović, Vase Pomorišca, Ivana Radovića, Marka Ristića, Tome Rosandića, Veljka Stanojevića, Eduarda Stepančiča, Sretena Stojanovića, Zlatka Šulentića, Save Šumanovića, Ivana Tabakovića, Vana Živadinovića Bora i dr.

Autor koncepcije i postavke je Dejan Sretenović, a kustos je Mišela Blanuša.

U toku trajanja izložbe biće organizovan bogat prateći program, koji obuhvata predavanja i tematska vođenja kroz izložbu kustosa Muzeja savremene umetnosti i drugih stručnjaka, kao i edukativne radionice, a dostavljamo ga u prilogu.

Prvo vođenje kustosa Žane Gvozdenović planirano je za nedelju, 30. aprila u 13 časova.

Cena ulaznice je 300 dinara, a prateći programi su besplatni. Za otvaranje, ulaz je slobodan.

PRATEĆI PROGRAM

Predavanja i tematska vođenja:

Nedelja, 30. mart u 13h
Tematsko vođenje „Pijana lađa“, Žana Gvozdenović, kustos Muzeja savremene umetnosti

Subota, 5. april u 13h 
Predavanje „Kolekcija, kontekst, narativ“, Dejan Sretenović, autor izložbe i kustos Muzeja savremene umetnosti

Subota, 12. april u 13h 
Tematsko vođenje „Socijalna umetnost u Jugoslaviji između dva rata“, kustos izložbe i Muzeja savremene umetnosti Mišela Blanuša 

Sreda, 23. april u 13h 
Predavanje o bibliotečkoj delatnosti “Creative Commons, Copyright i Copyfight”, Nevenka Antić (Creative Commons Serbia Legal Project Lead)

Subota, 26. april u 13h 
Tematsko vođenje „Slika i reč srpske avangarde“, kustos Muzeja savremene umetnosti Aleksandra Mirčić i naučni savetnik sa Instituta za književnost i umetnost Bojan Jović 

Subota, 3. maj u 13h 
Tematsko vođenje „Intimizam u srpskom slikarstvu“, kustos Muzeja savremene umetnosti Svetlana Mitić

Subota, 10. maj u 13h
Tematsko vođenje “Tokovi moderne skulpture”, kustos Muzeja savremene umetnosti Rajka Bošković 

Subota, 17. maj u 13h 
Tematsko vođenje „Crtež u jugoslovenskoj umetnosti prve polovine 20. veka“, kustos Muzeja savremene umetnosti Žaklina Ratković


Edukativni program:

Subota, 5. april u 13h 
radionica Omladinskog kluba Muzeja savremene umetnosti, kustos Vesna Milić i umetnica Katarina Bunuševac 

Nedelja, 6. april u 11h 
radionica Dečjeg kluba Muzeja savremene umetnosti i vođenje za roditelje, kustos Vesna Milić i umetnica Katarina Bunuševac 

Četvrtak, 17. april u 11h 
“Pogled u umetnost”, radionica za decu i omladinu ometenu u razvoju, Muzej savremene umetnosti (kustos Katarina Krstić) u saradnji sa Dnevnim boravkom Stari Grad (Nikola Dragomirović)

Subota, 26. april u 13h 
radionica Omladinskog kluba Muzeja savremene umetnosti, kustos Vesna Milić i umetnica Katarina Bunuševac 

Nedelja 27. april u 11h 
radionica Dečjeg kluba Muzeja savremene umetnosti, kustos Vesna Milić i umetnica Katarina Bunuševac 

Subota, 10. maj u 13h
radionica Omladinskog kluba Muzeja savremene umetnosti, kustos Vesna Milić i umetnica Katarina Bunuševac 

Nedelja, 11. maj u 11h
radionica Dečjeg kluba Muzeja savremene umetnosti, kustos Vesna Milić i umetnica Katarina Bunuševac 

Četvrtak, 15. maj u 11h
“Pogled u umetnost”, radionica za decu i omladinu ometenu u razvoju, Muzej savremene umetnosti (kustos Katarina Krstić) u saradnji sa Dnevnim boravkom Stari Grad (Nikola Dragomirović)

Subota 17. maj u 10h
Seminar Nastavničkog kluba Muzeja savremene umetnosti, kustos Vesna Milić.

Izložba Mate Djordjevića u Niškoj galeriji Art55

Izložba Mate Djordjevića u Niškoj galeriji Art55
Izložba Mate Djordjevića u Niškoj galeriji Art55

Niška galerija Art55 prvi put će prikazati radove mladog umetnika Mate Đorđevića 2. Aprila sa početkom u 19h Niškoj publici.

Mate Đorđević će se Niškoj publici predstaviti radovima na papiru-kolažima,grafika,crtežima nastalim u periodu 2012. - 2014. godine.
“Radovi su se nagomilali,kako bi prodisali potrebno je videti ih” izjavio je autor. “Ovo je samo jedan mala vertikala o papiru i mojoj navici da crtam,bez pretenzije,izokolo” nastavlja autor. 

Materijal će biti raznolik po datumskim odrednicama.
“ Upravo tako ,sve ovo je jedan recidiv rada koji ja krpim,već poduže.Prosto je potrebno izgurati sve to na površinu i videti,da li se taj teatar u mojim radovi umorio.”

Mate Đorđević je rođen u Beogradu 1983. godine. Fakultet likovnih umetnosti završio je 2008. godine u klasi Gordana Nikolića. Iste godine postaje član ULUSA.
Na predlog Vladimira Veličkovića dobitnik je nagrade Francuske Akademije Lepih Umetnosti za podstrek slikarstvu iz fonda Roux et Tronchet (L’Academia des Beaux Arts, le prix en peinture sur les Fondations Roux et Tronchet) za vreme četvoromesečnog boravka pri Cite Internationale des Arts u Parizu, 2012 .godine.
Nagradu prima 21. novembra iste godine pod Kupolom Akademije, četiri veka stare institucije sa velikom međunarodnom reputacijom. Iste godine učestvuje na bijenalu crteža u Rijeci, u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka, pored Marcosa Carrasquera, Ernesta Pignona, Marlene Mocquet, Marka Velka, Mrdjana Bajića, Vladimira Veličkovića itd. 
Prvonagrađeni je laureat fonda za crtež Vladimir Veličković 2009. godine.
Kao i dobitnik nagrade za slikarstvo na 47.Zimskog salona u Herceg-Novom, Crna Gora,2014.godine.
Bavi se slikarstvom, crtežom, grafikom, skulpturom. Izlagao je na mnogim grupnim i samostalnim izložbama domaćeg i inostranog karaktera.

Niška publika će imati priliku, da vidi izložbu do 12. Aprila, 2014 godine.


Tekst povodom dela Mate Djordjevića

1. Filozofija podzemlja počinje tamo gde je Nada zauvek nestala: to je mesto dogadjaja Djordjevićeve umetnosti i iz tog sveta nema više povratka u udobnu plitkost zdravorazumske realnosti. 

Ako je suština olimpijske umetnosti da svoju dušu oslobodimo vlasti mraka i tame, da bi se dostigla lakoća lebdeće vedrine svetlosti, let ptice, onda je stvaralaštvo Mate Djordjevića anti-olimpizam na svom vrhuncu - olimpijski bogovi su konačno pali! Došlo je vreme za vladavinu Hada. 

2.  Prostori Djordjevićeve umetnosti predstavljaju gnostički svet Zla bez soterioloskog momenta: svet bez Mesije i konačnog razrešenja (mrtvi, nevaskrsli Isus); tamna dijabolična materija u besciljnom kretanju, crna utopija. 

Ne groteskno izobličavanje putem mešanja stvarnog i nestvarnog, nego potpuna dezintegracija, uništenje simboličnog univerzuma. Šta ostaje? Gotovo ništa. Prazni i teskobni hermetički prostori Beznadja (Kafka? Bejkon?), kojim lutaju, unaokolo, bez cilja, demonske utvare jezovitog osmeha. 

Svet bez cveća i zelenila (ruže su počele da šire miris konjskih crkotina), bez osmeha, vedrine, lakoće, bez drveća, biblioteka i javnih parkova, bez okeana i plavih reka, bez plesa i igre, bez, kako kaže Mate Djordjević “upeglane slike koju nudi stvarnost” – svet mrtvoga Boga i raspadnutih ideja, kojim se širi smrdljivi miris ovih leševa. 

Mate je suludi kolekcionar izopačenosti rableovskog tipa, koji pravi svoj mračni katalog: enumeracija i stručni opis fanatasticno-grotesknih bića, ludilo taksonomije! (“moje slike, crteži su…nekakava ekspertiza o nesreći.”) 

Degeneričnost koja hoda, rektumske kreature, noćna gamad, vristeće glave bez udova, alijeni, pacovi koji se tranformisu u ljude (poslednje poniženje pacova?), lignjoliki paraziti, harpije, okom vidljive bakterije, kvarni i disfunkcionalni mehanički udovi bez glave, hodajuće genetske pogreške, sablasne lobanje i defektni skeleti, cerekajuće utvare – ponorna bića nastala iz praistorijskog gliba, prvobitne tamne amorfnosti, čulno konkretna, a ne prazne apstraktne koncepcije, obicne metafizičke utvare kao proizvodi jedne pojačane imaginacije (“uostalom, nekada uobrazavam da su moji crteži zivi”). Letimičan pogled na njih izaziva u nama tektonsku jezu, koja nas čupa iz konformističke užlebljenosti u svakodnevni poredak stvari; ona su sioranovski zajedljiva, keze nam se, cerekaju, plaše nas ćutanjem; nedovršena su, prelaznog i procesualnog karaktera (plutajući delovi organizma odvojeni od celine, raspolućena tela, rasparcani organi itd.), kao i nepoznatog smera kretanja. 

Odakle dolaze ove grozote? Iz Hada? Ne. Još dublje treba kopati, sve do primordijalnog bezdana mračnog Tartara, sve do otrovne fantazije jednog racionalnog ludaka. 

Poreklo Djordjevićeve umetnosti? 

Organsko. Organska umetnost, sioranovski rečeno, je “pesma krvi, mesa i nerava”. Mate je svoje organske smetnje uzdigao do umetnosti; poremećeni organi su osnovna stvaralačka sredstva. Disfunkcionalna jetra kod Mate Djordjevica je glavni organ produkcije: poremećena jetra umesto da apsorbuje, luči otrove, koji nagrizaju vezivna tkiva naše stvarnosti, koji truju naše jalove nade. Izučavati patologiju! 

Njena intencija? 

Demonska. Demonska umetnost je ekvivalentna silama koje razaraju, cepaju, kidaju, ruše, izobličuju, kvare i uništavaju život i njegove poretke smisla. Demonski umetnik je razoritelj koji, kako to kaže Bela Hamvas, uništava svesno, racionalno, planski, pri tom osećajući uživanje i nasladu; radikalno zlo koje potkopava harmonicnu dovršenost bilo koje Celine, onemogućava bilo kakvo dovršavanje - Bos, Brojgel, Fransis Bejkon, Mate … 

Mesto njenog prebivanja? 

Podzemlje. Paskal, De Sad, Dostojevski, Raskoljnikov, mistik San Huan, Sioran , Beket , Jonesko , Karakoa, Mate Djordjević – podzemni ljudi (“ove duše udisu miris u Hadu”, kaze Heraklit.) U podzemlju ne prebiva Bog, optimizam i znanje su narkotici glupih; ovde umetnik, kako kaže sam Mate, “svrlja kroz dane poput nekog izgladnelog, olindranog, lipsalog psa bez trotoara”; ne žive tu dobroćudni i brižni ljudi, vec fanatici bez vere, zlovoljni i abulični mračnjaci kojima teče crna toksična krv; ovde je svako saznanje – bolest (Dostojevski); istina je otrovna a ne spasonosna, ona truje a ne leči. Bolest, Patnja, Jad, Očaj, Mržnja, Apsurd – to su jedini uzroci saznanja, to je jedino poreklo podzemne umetnosti. 

Umetnost Mate Djordjevica kao estetika ružnog dovedena do paroksizma: dosezanje tačke pucanja svega ljudskog – ulazak u dimenziju neljudskog (“osećanje lepog i stvarnog je skoro nemoguće, čovekov instinkt destrukcije je nadvladao sve”). 

Poiesis kao zanatska veština, kao tehnika, kao procedura i majstorstvo; poznavanje geometrije: Pitagora je poznavao geometriju. Kao i Sezan. I Mate je poznaje. 

Osnove iz medicine, master iz anatomije. Psihologija? Ne psihologija, to je gradjanska optika malog frojdovca na patološko, na ljudsko, Djordjević nije psiholog. Shizopsihologija! – jezovito buncanje ludaka, cepanje izvornog jedinstva Logosa, kidanje simbola i pojmova, silovanje mozga, razbijanje jezika (oneobičavanje, biti tudjin u sopstvenom jeziku), ubistvo i Oca i Majke, nepostojanje velikog Drugog, svršavanje po smrdljivim javnim klozetima u prljavu, poremećenu materiju – stvaranje sivih mutacija bez smera. Shizopsihologija kao jezovito vrištanje! (neartikulisani glas, njegova neutemeljenost u javnom pismu i odsečenost od oficijelne azbuke i gramatike, uvek predstavlja pretnju sistemima moći) Mate je shizopsiholog. 

Da bi nastala društvena realnost, kaze Lakan, nešto mora da bude primordijalno prigušeno, potisnuto, ali ne kaže šta je to, ostaje na tom mestu nedorečen. Umetnost Nemanje Mate Djordjevica je, naprotiv, bas to: materijalna aktuelizacija primordijalnog prigušenog, deideologizovani, ogoljeni pogled na užas i uzaludnost naše egzistencije, na ono što se mora sakriti da bi život bio moguć. 

Ko je Mate Djordjević? 
Podzemni filozof, “lutalica, nataložen necenzurisanom maštom”, prijatelj Rablea, koji pomoću ledene koncentracije, tehnički preciznim sredstvima, čulno aktuelizuje ono neuhvatljivo života: Uzaludnost, Stravu, Jad, Dosadu, Tamu, Zamor (“kada gledaš svet spolja, on je živ, u svojoj vrevi, ali je iznutra jedan veliki zamor.”), Truljenje.. - moderna fabrika zla! 

Boris Mandić

Tradicionalni Aprilski susreti u SKC-u

Tradicionalni Aprilski susreti u SKC-u
Tradicionalni Aprilski susreti u SKC-u

APRILSKI SUSRETI - O T V A R A N J E 
UTORAK, 1. APRIL 
19.00 Ispred svečanog ulaza Nela Antonović & Teatar Mimart, SKULPTURE svečano otvaranje 

Pokretne skulpture ispred Studentskog kulturnog centra... Tela koja govore svedoci su susretanja savremenih umetnika. Linijska postavka kao „svečana traka“ od performerskih tela, modifikuje se kroz prostor i vreme do konačnog „prolaza od telesnih figura“, kroz koji će proči publika da bi ušla na svečani ulaz u zgradu Studentskog kulturnog centra. 

19.00 Galerija Cirkus: Ovde u ovom prostoru, održavali su se Aprilski susreti, stari i novi, izložba printova: 

19.10 
Galerija: Delići života, Mišković Branko, izložba skulptura 
Autobiografsku izložbu „Delići života“ čine skulpture sastavljene od delova različitih materijala zatečenih u okruženju umetnikovog radnog prostora. Koristeći metal, terakotu, papir, drvo, autor koristi prirodu materijala, njihovih dimenzija i naziva samih dela da bi proizveo određene asocijacije. Početna kao i krajnja tačka doživljaja ove izložbe jesu emocije kako autora dela, tako i ljudi oko njega i skulpture kao medija za njihov prenos. Osećajući da mu se ideja o životu polako urušava i transformiše usled turbulentnog perioda, pokušava da definiše svoje emocije i razmišljanja kroz skulpture. Koncentrišući se samo na svoju emociju i trenutak u kome se nalazi, autor je počinjao skulpture bez prethodnog dugog promišljanja. Nošen tim osećajem koji se menjao kao što su se i prilike u životu menjale, menjali su se i materijali, teme, razmišljanje i način na koji im se prilazi. Svaka od skulptura proživljavala je autorov život, neke bukvalno, a neke sasvim neprimetno. Zbog života koji je svaka od njih imala, njihove priče neizbežan su i vrlo bitan deo ove izložbe. Ispričana svaka na svoj način, pokušava da približi ono što je utkano u svaku od njih i pruži novi doživljaj te emocije pretočene u neki materijal, oblik, položaj tela... 

Branko Mišković (Beograd,1980 ) 2006. diplomirao je vajarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, u klasi Vladimira Komada. Svoje stvaralaštvo bazira na figuraciji većih formata koristeći uglavnom prirodne materijale. Glavni motiv u njegovim skulpturama jesu životne priče koje priča koristeći ljudsku figuru i mimiku. Učestvovao je na grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu. 

Srećna galerija: “Moje R’N’R nebo” Anamarija Vartebedijan, izložba i video 
Izložba „Moje r'n'r nebo“ predstavlja likovna rešenja za oblikovanje knjige rok poezije od ideje do realizacije. Ovom postavkom biće prikazan kompletan materijal u više likovnih disciplina: kroz crteže u kombinovanoj tehnici, male crteže, ilustracije, fotografije, video animaciju i samu knjigu – bibliofilsko izdanje kao objekat. 
„Rokenrol je stav, ideal, žeđ za slobodom i boljim svetom. Rokenrol stremi ka prepoznavanju, povezivanju, komunikaciji. To je muzika koja prelazi granice, osvaja prostore duha i svesti. Rokenrol je ritam srca, ritam života. Rokenrol je u jednom trenutku u potpunosti postao i ritam mog života. Radeći nekoliko godina kao koncertni rok fotograf bila sam foto-dokumentarista i svedok mnogih društveno značajnih događaja (...) 
Želeći da kroz svoju prizmu likovnog stvaraoca sačuvam te rok momente i nesvakidašnju energiju kojom sam bila okružena, predstavljam svoj omaž rokenrol sceni sa naših ex-ju prostora i podsećanje na ljude bez čijeg postojanja mi danas ne bismo bili kakvi jesmo. Svoji, drugačiji, uporni, pravični i nezaustavljivi. 
Ilustracija za rok poeziju kojom se trenutno bavim jeste novi kompleksniji izraz koji u sebi sublimiše likovne medije kojima se godinama bavim (crtež, fotografiju, slikarstvo, grafički dizajn) i sva moja stremljenja (...) 
Knjiga prati formu harmonike, rasklapa se, ne zaustavlja se, širi se kao zvuk. U knjizi su ilustrovane pesme: „Nebo“ Električnog orgazma, „Sunce u noći“ grupe Fit, „San“ od Starfakersa, ,,Ima nas“ od Goblina, „Nafta“ od grupe Let 3, „Mir no Alternativ“ od Kud Idijota, „Bluz Gnjus“ od Buldožera i „Mislim dakle postojim“ grupe S.U.S. 
Video animacija ilustracija jeste još jedan deo ovog projekta koji dočarava taj svet i čini da ilustracije ožive“. (izvod iz teksta autorke) 

Anamarija Vartabedijan rođena je 1974. godine u Beogradu. Diplomirala je slikarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu januara 1998. godine. Novembra 2001. magistrirala je na slikarskom odseku – smer mozaik, kod prof. Branka Miljuša, FLU u Beogradu. Od 1998. član je ULUPUDS-a, u dizajn sekciji. Od 2001. član je ULUS-a u slikarskoj sekciji. Grafičkim dizajnom bavi se od 1994. god. Član je Umetničkog saveta ULUPUDS-a za 2012/14. godinu. 
Priredila je dvadeset i šest samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu od 1995. godine do danas. Osamnaest puta izlagala je sa porodicom Vartabedijan u muzejima, galerijama centrima za kulturu širom Srbije, Crne Gore, i Kulturnom centru „Farinera“ u Barseloni, Španija. Grupno izlaže od 1994. na preko sedamdeset izložbi. Predavač je na predmetima grafički dizajn 1 i 2 na Visokoj školi strukovnih studija Beogradska politehnika. 
Bavi se rok fotografijom od 2004. godine. Urednik je fotografije u nedeljnom rok i art veb magazinu – www.davidsubrock.com
Slike Anamarije Vartabedijan nalaze se u kolekcijama muzeja i kulturnih centara u Srbiji, Crnoj Gori, BiH, Španiji, kao i u mnogim privatnim kolekcijama u zemlji i širom sveta: Velikoj Britaniji, Nemačkoj, Kanadi, SAD, Francuskoj, Španiji, Norveškoj, Sloveniji, Hrvatskoj, BiH 


Stepenište prema Happy centru: APRILSKI SUSRETI plakati, izložba printova 
Happy centar: Reč u prostoru, izložba 
Happy centar: Umetnički koncept “Rad”, digitalno crtanje i slikanje, autor: Marija Šavija 
Umetnički koncept pod nazivom „Rad“ zasnovan je doslovno na procesu crtanja na telefonu, ajpedu. U programu za crtanje i beleženje, služeći se elektronskim alatom ona nanosi različita linijska obojenja iz kojih uobličava nefigurativne forme. Ovom umetničkom akcijom ukazuje se na mogućnost kreativne autentičnosti svakog rada, odnosno da autentičnost nije sama po sebi umetnost ali bez nje nužno i nema umetničkog dela. Umetnik koji danas nema vremena za štafelaj, četku, platno koristi se brzim sredstvima u radu. Ovaj projekat je i ilustracija, a i za teoriju proširenih medija, znatno produbljivanje promovisane konvencije prepoznavanja odnosa umetnika prema nekonvencionalnom pojmu slike kao umetničkog dela. To je i odredilo pravac sloboda individualnih poetika po kojima sve do danas skoro svaki umetnik stvara i nameće sopstvene konvencije o statusu umetničkog dela. 
U organizaciji ostvarenja umetničkog dela, procesualno, sve više ulazi u važenje estetičko a materijalitet ostvarenog dela postaje značenjem dostignuti poezis njegovog smisla. (autor) 

Marija Šavija rođena je 1975.godine u Beogradu. Završila je srednju Dizajnersku školu. Diplomirala na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu u klasi profesora Čedomira Vasića. Magistrirala Višemedijske umetnosti na Rektoratu umetnosti u Beogradu. Član ULUS-a u statusu slobodnog umetnika. Predaje privatne časove crtanja i slikanja za osnovce u školi „Svetozar Miletić“ u Zemunu, i za srednjoškolce u prostorijama Doma omladine u Beogradu. Izlaže od 1996. godine na grupnim i samostalnim izložbama. 


Foaje ispred male sale: Izložba studenata Fakulteta Primenjene umetnosti „Reciklaža je u modi “Skulpture 

Studenti Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu učestvovali su na konkursu za najlepšu skulpturu od limenki koji je u okviru društveno odgovorne akcije „Reciklirajte i vi“, organizovala Apatinska pivara. Kroz umetničke radionice i urađene skulpture od otpadne ambalaže student su pokazali kako je za umetnost potrebno malo mašte i dosta volje, kao i koliko je važno podići svest o razvoju ekologije i očuvanju planete Zemlje. Na konkursu je učestvovalo 27 studenata sa svih smerova Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu. 

„Studenti Fakulteta primenjenih umetnosti ovim projektom imaju priliku da se na najbolji način predstave široj publici u demistifikaciji umetnosti. Reciklaža kao problem postala je potrebna i u moralnom smislu veoma važna. Upravo zbog toga videli smo veliko interesovanje i motivaciju studenata da stvaraju sa skromnim sredstvima i da u veoma kratkom roku daju vrlo kvalitetna rešenja. Podrška ovakvim projektima ima i te kako smisao u afirmaciji mladih umetnika i popularizaciji kulture kroz alternativne, ali i savremene pristupe stvaranja umetničkih dela”, izjavio je Marko Lađušić, prodekan i profesor na Fakultetu primenjene umetnosti u Beogradu i član stručnog žirija. 


Mala sala: U LIČNOM SPRAVOSPISU DŽONA LENONA , izložba studenata Fakulteta primenjene umetnosti i dizajna sa odseka primenjena grafika 

Aprilski susreti biće obeleženi izložbom studenata Fakulteta primenjene umetnosti i dizajna sa odseka primenjena grafika. Izložba će biti propraćena muzikom Bitlsa. 
Izložba ilustrovanih plakata na nadrealističke tekstove pisane u slengu iz knjige Džona Lenona „In His Own Write“ (1964). Na plakatima je korišćen sjajan prevod Dragane Trandafilović iz knjige „U LIČNOM SPRAVOSPISU“ koju je 1982. izdala „Gradina“ iz Niša. 
Od ukupno 48 ilustrovanih plakata najveći deo uradili su studenti 3. i 4. godine sa odseka primenjena grafika Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu (predmeti ilustracija kod prof. Rastka Ćirića i plakat kod prof. Zdravka Mićanovića), a nekoliko su radovi njihovih profesora Rastka Ćirića i Jugoslava Vlahovića. Prvih 16 plakata nastalo je 2006, a ostali 2012. i 2013. 
Prva izložba održana je decembra 2006. u galeriji „District“ (današnja galerija „Žad“ Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu) u organizaciji prof. Marka Lađušića. Posle izložbi u galeriji „Vodolija“ na Fakultetu primenjenih umetnosti, marta 2013. plakati su bili predstavljeni u „Art Caffe­u“ Sava centra u okviru Guitar Art festivala i obeležavanja izlaska prve ploče Bitlsa (1963). 


Novi prostor: Video radovi Mladen Blaževića: Migracije i Radmile Lizdek: Bičalj 
Izbor video radova studenata na doktorskim akademskim studijama likovne umetnosti na Akademiji lepih umetnosti u Beogradu u klasi prof. Slobodana Trajkovića. 

Mladen Blažević: Migracije, video rad 
„Rad se bavi problemom migracija stanovništva. Problem je aktuelan u Crnoj Gori kao i u zemljama regiona ili je globalni problem. Tiče se konstantnog raseljavanja stanovništva iz manjih gradova, sredina, ka centrima. Primer - stanovništvo severnog regiona Crne Gore  konstantno migrira, prema centru - Podgorici. Isto važi za migracije stanovništva Srbije prema Beogradu, Novom Sadu... Možemo navesti i primjer Detroita, doskorašnjeg industrijskog centra čiji se broj stanovnika umanjio tri puta u kratkom vremenskom roku. Zanimljivo je uporediti razloge migracije stanovništva na različitim stranama sveta. Koje su sličnosti i razlike? I da li su u suštini iste? Zašto stanovništvo migrira? Koji su razlozi migracije? Koje su posledice migracija? Da li stanovništvo privremeno napušta region? Da li stanovništvo definitivno napušta region i više se ne vraća?” 
(iz izjave autora) 

Radmila Lizdek: Bičalj, video rad 
„Ovaj rad govori o tri starice koje žive po malim zabačenim i zaboravljenim selima po Hercegovini... I koje govore o svom doživljaju boje. Tačnije, šta je za njih boja? 

Kroz njihove odgovore o boji mi u stvari dobijamo mnogo više od toga: 
- pre svega imamo sliku o njima, o onome kako one izgledaju, vidimo njihove ruke, lica, izraz, govor, sklad i način na koji su odevene... 
- imamo ambijent u kome žive, male kamene kućice i još manje začađene sobice u kojima izgledaju kao ptice u kavezima... 
- način na koji daju odgovore i njihov doživljaj boje, primena te iste boje i sama tehnologija o kojoj govore koja iz njihovih usta zvuči kao magijski ritual... 
- osjećamo prolaznost jednog vremena i života, čega su i one duboko svesne... 
- između ostalog, čujemo i njihove stavove prema današnjem životu i savremenom svetu...“ 

U dnu kružnog stepeništa: Točak kantri pevača Dona Vilijamsa je interaktivna zvučna instalacija u kojoj hodanje, čovekov prirodni ritam, analogno pokreće gramofon. 

Instalaciju čini dvoipometarski točak/cilindar na postolju sa valjcima, sajla tahografa, gramofon i ploče. 

U zavisnosti od brzine hodanja u točku, kao i od izbora gramofonske ploče, zvuk varira. 
Harmonija se događa na 33 i 1/3 obrtaja ploče u minutu, a sva odstupanja u obrtajima tiču se mogućnosti/nemogućnosti hodača da održi ritam. 
Time se u zoni greške stvara polje za kreaciju/zvučni eksperiment. 
Karkatag je umetnički kolektiv iz Beograda formiran 2009. 
Rad kolektiva obuhvata interaktivne i autonomne instalacije, mašine i manipulabilne objekte. 
Karkatag se u svom radu služi industrijskim materijalima i tehnologijama istražujući različite prirodne i naučne fenomene, interaktivnost i performativnost mašina, zvuk, kretanje. 

Kroz specifične javne akcije i performanse, postavljajući instalacije i mašine u javni prostor kao urbanu scenografiju i rekvizite, kolektiv se takođe bavi istraživanjem društvenog aspekta svog delovanja. Posmatrač/prolaznik se dovodi u situaciju da u saigri sa mašinom/instalacijom postane performer/aktivni učesnik u menjanju percepcije prostora i dnevne rutine grada. 

Karkatag instalacije i mašine se uvek tiču učešća i događaj koji se generiše kroz njihovu upotrebu predstavlja neodvojivi i suštinski deo samog ostvarenja. 


Unutrašnja struktura kolektiva je fluidna i, pored tri stalna člana, po pravilu podrazumeva saradnju većeg broja ljudi. 


20.00 Velika sala: Reč u prostoru, Iščitavanje radova 
radove birali: Ana Ristović, Živorad Nedeljković i Mirko Demić. 
autor i urednik: Vesna Kapor 
Književnost kao potraga za rešenjima i izraz vremena kroz varijacije ličnog ne prestaje. Reč u prostoru pokazuje da egzistiraju različite poetike u istoj vrednosnoj ravni. 


21.00 Velika sala: Rain Dogs, koncert 
Fantastični beogradski tribute to Tom Waits bend sa tradicijom dugom skoro jednu deceniju, Waitsovu muziku drži „u malom prstu“, a zahvaljujući unikatnoj interakciji s publikom i odličnoj interpretaciji, Dogsi pune beogradske klubove stvarajući svojevrstan muzičko- poetski performans. Rain Dogs na čelu sa frontmenom Nenadom Vasićem koji svojim autentičnim izvođenjem Toma Vejtsa uspevaju svojom energijom da odvedu publiku u zadimljeni njujorški lokal u koji se ne ulazi pre ponoći i gde između zavodljivog zvuka saksofona i hrapavog vokala, oživljava mala gradska noćna magija. 


APRILSKI SUSRETI 
SREDA, 2. APRIL 
od 11.00 Izložbe u svim izložbenim prostorima 
19.00 Novi prostor: Video radovi 
19.00 U dnu kružnog stepeništa: Točak kantri pevača Dona Vilijamsa 

20.00 velika sala OTPADNIK, Multimedijalni muzički performans 
autor: Primož Oberžan, Maribor Muzička stereodrama za čoveka i mašinu 
Priča Otpadnika formirala se kroz život Primoža Oberžana koji već dve decenije stupa neobičnim stvaralačkim putem kao muzičar, filozof, pedagog i vođa kolektiva The Stroj. Otpadnik je njegov prvi pozorišno-muzički projekt koga je, kako sam kaže, pisao, konstruisao i komponovao poslednje dve godine. 
Protagonista Otpadnika, profesor Franz Spielmann, kao bezposlen filozof naseli se na otpadu gde počne da traga za neobičnim predmetima i otpadnim mašinama iz kojih izrađuje metamašine, odnosno strojeve za proizvodnju smisla. 
Otpadnik je originalna kritika i refleksija potrošačkog društva, nabijena energičnim muzičkim kompozicijama na specialno izrađenih instrumentih autora, koji kroz predstavu u ulozi prof. Spielmanna na duhovit i bezkompromisan način izlaže vlastitu životnu filozofiju – metamehaniku. 

23.00-24.00 Heppy centar: POP-OFF, muzički performans 
Pop-off je novi projekat braće Popov za koji su karakteristični spori tehno i dub obrasci, dopunjeni 3d projekcijama. Srđan i Pavle su do sad imali priliku da sviraju na AS i u SKC-u uopšte, gde su gradili svoj izraz koji je varirao između eksperimentalne, rock, kao i electro muzike, često uz dodatni vizuelni sadržaj. Ovaj nastup je pretpremijera izdanja ''Purple'', koje će uskoro biti objavljeno. 


APRILSKI SUSRETI 
ČETVRTAK, 3. APRIL 
od 11.00 Izložbe u svim izložbenim prostorima 
19.00 Novi prostor: Video radovi 
19.00 U dnu kružnog stepeništa: Točak kantri pevača Dona Vilijamsa 
18.00 velika sala 

VIDEO SELEKCIJA 
Portland/SAD 
odabir: Insa Evans & Gabrijel Savić Ra 
Portland je jedan od gradova koji privlači umetnike iz celog SAD-a. U tom kontekstu predstaviti umetničku scenu Portlanda, pogotovo video scenu znači predstaviti Ameriku u celini, sa svim različitostima koje je čine interesantnom. Ova video selekcija upravo ukazuje na to, a geografske, nacionalne, rasne, lične i druge granice prevazilaze se i daju jedinstveno ljudski, i u tom pogledu prelepi segment umetnosti. 
Umetnici: Linda Kliewer, “Looking Within”, Demian Diné Yazhi’, “Untitled”, Michael Martinez, “Only To Dream”, Steven Gonzalez, “Dear, (Remembering)”, Joe Noreen, “I Only Think About It”, Isabelle Harada, “Entropy”, Heidi Schwegler, “Wrest 01”,  Avery L Gilbert II, “Psyking Room Control”, Ajna Lichau, “On Demand”, Insa Evans, “Taken As Directed”, Tatjana Šešerko, “Self Painting Action Countdown”, Gabrijel Savić Ra, “We All Fall Down” 


19.30 velika sala Performansi SPOT 30 
„Telo izbačeno u prostor izloženo je stotini uticaja, ali je ipak samo u svojoj težnji da bude ono što je!" Ivo Andrić 
Teatar Mimart, po treći put organizuje veče performansa SPOT 30, gde će se predstaviti performeri sa autorskim radovima: Marina Bukvički “Srećni dani”, Ljubica Ilić “IT ožiljak”, Verica Jovanović “START”, Anja Nikolić “Seppuku”, Miodrag Kovačević “Breaking the Silence - dok pevam Milenine reči”, Dobrica Kamperelić “Protivrečna osećanja u istoj stvarnosti”, Đurđa Pavlović “Tuluz” , Arion Asllani “Actionart-SKOK”, Dubravka Popović “Šta nas ne ubije, ojača nas”, Tanja Damjanovski “Yoga trans”, Teuta Asllani “Nota & Teuta”, Nikola Vranić “Ja-Drvo”, Gabrijel Savić RA “ No reason for beign”, Vukašin Popović “Kad te nema” i Biljana Kosmogina “Biračko telo”. 

23.00 velika sala i Klub„Musica Dividientis“ Andrija Sagić & Miša Savić 
Koncert u dve dvorane u kojima se čuje razdeljen zvuk postavlja situaciju audio-vizuelnog diverziteta u kome izvođač na jednom instrumentu emituje zvuk u drugoj sali. Posmatrač ne čuje ono što vidi već naknadno uobličava doživljaj. Asinhrona pojava slika-zvuk u prvoj sali u ostvaruje sinhronizacuju u drugoj sali prizivajući sećanje iz prethodne. Posmatrač može u više navrata da prelazi iz jedne sale u drugu i tako da sam stvara svoj sopstveni koncertni doživljaj. Razdeljeni segmenti, koji se uobličavaju naknadno mogu se, po želji, rasporediti, birajući u kojoj sali će više ili češće boraviti. 


APRILSKI SUSRETI 
PETAK, 4. APRIL 
od 11.00 Izložbe u svim izložbenim prostorima 
19.00 Novi prostor: Video radovi 
19.00 U dnu kružnog stepeništa: Točak kantri pevača Dona Vilijamsa 
16.00 Galerija Cirkus 

TRANSMEDIJALNI PROJEKAT 
Sumiranje utisaka prikazanih performansa dovodi se u vezu sa evaluacijom izvedenih performansa, publike i zajedničke kritičke analize koja sve više postaje potreba razvoja savremene umetnosti. Transmedijalni projekat pruža mogućnosti razvoja savremene umetnikove misli i primena otvorenih koncepata, gde se sve više koriste znanja i iskustava iz drugih vanumetničkih oblasti: nauke (matematike, fizike, hemije, biologije…) kao i filozofije, psihologije i istorije umetnosti. Prikazani performansi jesu lična iskustva performera, njihovi životi i znanja, a važni su za razvoj kulturnih potreba publike kroz suočavanje sa inovativnim, što sve utiče na razvoj kulturne politike. Razgovor koordinira Nela Antonović sa učesnicima performansa na SPOT 30, u okviru Aprilskih susreta. 

21.00 velika sala Koncerti
Multietnička atrakcija 
Multietnička atrakcija muziku i zvuk, najprodorniju i najjasniju emociju, koristi kao alat za ostvarivanje i proizvodnju jasne slike filtriranog i proživljenog sveta! 
Sublimacijom savremenog društva u kome živi, Atrakcija svoj izraz neminovno naziva progresivnim rokenrolom. Pažljivo osmišljeni i unikatni nastupi sigurno su najveća atrakcija Atrakcije. 
Multietnička atrakcija su: Osman Ahmed-ManBlack (bubnjevi, vokal, efekti) i Nemanja Kojic-Expeditor (bas,vokal, trombon, efekti). 

Lira Vega 
Grupa Lira Vega nastala je 1998. godine kao deo alternativne pozorišne trupe "Pozorište šešira". Posle nekoliko predstava i serije koncerata pod ovim imenom, 2002. godine bend se odvaja od trupe i menja ime u Lira Vega. Grupa iza sebe ima veliki broj koncerata (po Srbiji, regionu, Poljskoj i Nemačkoj), nekoliko nacionalnih i regionalnih nagrada (Beovizija, Davorin, B92, MTS, Popbox...) i dva albuma ("Lira Vega" 2004. i "Sreća i ljubav" 2009.).
Bend trenutno radi kao duet i promoviše (još neobjavljeni) album "Duhovi" i novi zvuk koji, osim prepoznatljivog vokala Zoje Borovčanin i gitare Vladimira Đorđevića, sadrži i ritam mašinu i sint bas. 

Teleport 
Grupu čine Đura na gitari, Laza na basu, Boske za bubnjevima i Beba i Alisa za mikrofonima. Muziku koju bend stvara možemo svrstati pod space rock, mada su prisutni razni uticaji. Za sada su objavili EP "Dobra dimenzija'' koji je pušten na besplatno skidanje sa stranice grupe na Fejsbuku. Za sada je objavljen jedan spot za pesmu „Kompjuteri i roboti“ i nekoliko live snimaka. Ovih dana bend ulazi u studio sa novim pesmama koje će biti praćene video zapisima... Teleport stiže u vaše domove. 

E-Play 
Sastav E-play iza sebe ima četiri studijska albuma, veliku listu samostalnih i festivalskih nastupa (od Main stagea na Exit festivalu, preko koncerta u Parizu za “Dan muzike” pa do koncerta u Bolonji povodom “Dana Beograda”), učestvovao je na viče kompilacija (kompilacija muzike iz filma Munje, kompilacija posvećena Milanu Mladenoviću...) 
E – play trenutno svira u postavi: Maja Cvetković, Danilo Nikodinovski i Goran Ljuboja Trut. 
U SKC-u bend će imati i gostujući prateći vokal Kiku Jovanović. 
Bend E-play krajem 2012. godine objavio je singl “Hiljadu ljudi” i tom pesmom najavio pravac u kome će se kretati album “OBIČNI LJUDI”. Nakon toga usledili su singlovi “Iluzija” sa Matijom Dedicem, “Ljubica” i “Divan dan”, a zatim u decembru 2013. godine E-play je i zvanično objavio svoj četvrti studijski album. Bend je trenutno na koncertnoj turneji "Obični ljudi". 

Trese, Lupa, Udara 
Reč je o ad-hoc postavi koju čine Koja (Disciplin A Kitschme, ovog puta solo gitara + vokal), Švaba (Električni orgazam, bas + vokal) i Buca (Disciplin A Kitschme, bubnjevi + vokal). Gostujuće prateće vokale obezbeđuju Manja i Đurđica. 
Repertoar T.L.U, kako i samo ime kaže, baziran je na Kojinoj muzici (na tekst Gorana Gajića) iz filma "Kako je propao rokenrol", ali ponekad uključuje i srodne rok standarde.

Ciklon 
Muzika Ciklona struji od krajeva ka središtu, suprotno od smera kazaljke na satu. Usled koncetracije počinje se uzdizati i oslobađati u vidu kiše ritma i vetra repetativnih melodija. 
Ciklon donosi promenljiv stilski pritisak obično viši od 103 bpm. 
Kreatori Ciklona su Jovan Vesić i Nemanja Aćimović. 
Ciklon je live-intelekt-elektro-garage svevremenski scenska pojava.

                                                                                              
Aprilski susreti, posle prekida od dve i po decenije ponovo su ustanovljeni 2002. godine kao tradicionalna glavna godišnja manifestacija SKC-a, koja se organizuje početkom aprila. Iako u velikoj meri modifikovan, ovaj festival pokrenut je sa ciljem da se obnovi tradicija i ponovo uspostavi duh originalnih Aprilskih susreta koji su osnovani 1972. godine povodom 4. aprila, Dana studenata Beograda i dana Studentskog kulturnog centra. Prvu seriju AS-a (koja se održavala od 1972 do 1977. godine pod punim nazivom Aprilski susret - festival proširenih medija) karakterisao je aktivan interdisciplinarni umetnički program, koncipirani u aktuelnom duhu onog vremena - sa ciljem prevazilaženja klasičnih granica među umetnostima. Aprilski susreti su bili toliko uspešni u postizanju tih ciljeva tako da je festival ubrzo dokinuo smisao svog postojanja i bio napušten u korist drugačijih programskih praksi. Međutim, koncept višednevnih multidisciplinarnih događanja koja okupljaju u isto vreme i na jednom mestu veliki broj, pre svega mladih, umetnika i stvaraoca različitih profila, ostao je delotvoran i dalje. To se potvrđuje novom serijom AS-a čiji broj je, u nešto izmenjenom obimu i obliku, sa manje zahteva i ograničenja.

E-mail newsletter

Budite među prvima koji će saznati najnovije informacije
Unesite vaš Email:

* Pogledajte kako izgleda primer maila