Wednesday, April 30, 2014

Ante Grgin "Sonatissimo" - veče sonata za duvačke instrumente

Ante Grgin "Sonatissimo" - veče sonata za duvačke instrumente
Ante Grgin "Sonatissimo" - veče sonata za duvačke instrumente
Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu Vas poziva na Autorsko veče - 8 sonata za duvačke instrumente kompozitora i profesora Ante Grgina. Jubilarni koncert pod nazivom ,,Sonatissimo`` biće održan u subotu, 10. maja u 20 časova u Velikoj sali Zadužbine Ilije M. Kolarca. Dela poznatog kompozitora i profesora Fakulteta muzičke umetnosti izvešće profesori i kolege Ljubiša Jovanović (fluta), Miloš Vasiljević (oboa), Nenad Janković (fagot), Ante Grgin (klarinet), Ognjen Popović (sopran saksofon), Milan Radić (horna), Aleksandar Benčić (trombon) i Mladen Djordjević (truba). Klavirska saradnja: Rada Pećanac, Zorica Ćetković, Antonela Grgin, Dragana Raić, Melita Benčić i Vladimir Stojnić.

Besplatne karte možete preuzeti na blagajni Kolarca.

Program koncerta: Ante Grgin Sonatissimo - Veče sonata za duvačke instrumente

Sonata za flautu i klavir
Allegro – Blues – Jazz-Valtz
Solista Ljubiša Jovanović, umetnička saradnja Meri Bojić Radojčić

Sonata za obou i klavir
Allegro – Adagio – Allegro vivo
Solista Miloš Vasiljević, umetnička saradnja Rada Pećanac

Sonata za klarinet i klavir
Allegro – Adagio – Vivo
Solista Ante Grgin, umetnička saradnja Antonela Grgin

Sonata za fagot i klavir
Allegro – Blues – Valtz
Solista Nenad Janković, umetnička saradnja Zorica Ćetković

Sonata za sopran saksofon i klavir
Allegro – Blues – Swing
Solista Ognjen Popović, umetnička saradnja Ante Grgin

Sonata za hornu i klavir
Allegretto – Largo – Allegro
Solista Milan Radić, umetnička saradnja Dragana Raić

Sonata za trombon i klavir
Swing – Slow – Jazz-Valtz
Solista Aleksandar Benčić, umetnička saradnja Melita Benčić

Sonata za trubu i klavir
Allegro – Slow – Jazz-Valtz
Solista Mladen Đorđević, umetnička saradnja Vladimir Stojnić

Ante Grgin u Beogradu profesionalno nastupa kao solista na klarinetu od 1966. godine. Poreklom Kaštelanin, prve poduke u muzici dobio je od oca Frane Grgina, koji je bio orguljaš i kantor u mesnoj crkvi. U muzičku školu polazi sa sedam godina, upisujući klavir u klasi Nade Peričić u splitskoj muzičkoj školi „Josip Hace”. Svoj instrument kojem će posvetiti najveći deo profesionalne karijere upoznaje tek u četrnaestoj godini, kada je, nastavljajući učenje klavira, upisao i klarinet u klasi Joška Biskupovića, učenika Bruna Bruna. Diplomirao i magistrirao je na Muzičkoj akademiji u Beogradu u klasi Bruna Bruna. Još kao student postiže zapažene rezultate na uglednim internacionalnim konkursima u Ženevi, Minhenu i Pragu, kao i na međunarodnom takmičenju Jeunesses Musicales u Beogradu. Ante Grgin deluje u našoj muzičkoj javnosti kao istaknuti solista, kamerni muzičar, solista i prvi klarinet Beogradske filharmonije tokom trideset godina (1975–2005). Nastupao je sa mnogobrojnim orkestrima u zemlji i inostranstvu (Švajcarska, Francuska, Italija, Mađarska, Čehoslovačka, Rusija, Belorusija, Kina), a kao solista i kamerni muzičar svirao je na festivalima BEMUS, Mokranjčevi dani, Mermer i zvuci. Bio je član Ansambla za novu muziku i često interpretirao premijere savremenih kompozicija za klarinet (između ostalih, Koncert za klarinet Aleksandra Obradovića, Sonatu za klarinet Zlatana Vaude, Concerto abbreviato Petra Bergama, Devet igara za solo klarinet Dejana Despića, Koncert za klarinet Vuka Kulenovića koji mu je i posvećen).

Uporedo sa izvođaštvom, veoma uspešno deluje kao kompozitor i dela posvećuje klaviru, violini, violi, violončelu, flauti, klarinetu, oboi, fagotu, horni, trubi, trombonu, tubi i saksofonu, što pokazuje da inspiraciju prvenstveno nalazi u otkrivanju izražajnog potencijala različitih instrumenata. U Grginovom opusu danas je više od osamdeset kompozicija, a obuhvata solistička, kamerna i koncertantna dela. Najveći broj kompozicija posvećen je klarinetu. U njegovim delima preovlađuje sklonost prema varijacijama i slobodnoj formi, stilskim obrascima simfoniziranog džeza, koristi evergrin harmonije, folklornu ritmiku balkanskog tla, kao i naglašenu melodioznost u kojoj se prepoznaje mediteranski duh. Kompozicije je štampao u Švajcarskoj (Edition Marc Reift), a izvođen je u celom svetu.

Profesor je klarineta na Fakultetu muzičke umetnosti. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja, među kojima nagrade Dositej Obradović, Plakete grada Beograda, Zlatne medalje Beogradske filharmonije povodom 75. godišnjice rada ove institucije, Srebrne medalje i Zlatne plakete Univerziteta umetnosti, kao i Godišnje nagrade UMUS-a. Posebno se izdvaja Nagrada za životno delo Udruženja muzičkih umetnika Srbije 2011.

Projekat Sonatissimo nastajao je postepeno tokom čitavog niza godina i na našim prostorima je jedinstven po posvećenosti duvačkim instrumentima. Inspiraciju za pojedina dela Grgin je prvenstveno našao u sviračkom umeću svojih kolega duvača – Ljubiše Jovanovića, Miloša Vasiljevića, Mladena Đorđevića, Aleksandra Benčića, Milana Radića, Ognjena Popovića i Nenada Jankovića. Sonate su trostavačno koncipirane, sa efektnim, virtuoznim i bravuroznim spoljnim stavovima koji uokviruju lagani, baladni intermeco, naglašene lirike i melodike. Za Grgina inače karakteristični džez elementi korišćeni su u sonatama za fagot, trombon, trubu i saksofon.

0 komentara:

Post a Comment

E-mail newsletter

Budite među prvima koji će saznati najnovije informacije
Unesite vaš Email:

* Pogledajte kako izgleda primer maila