Tuesday, April 29, 2014

Fondacija "Dejan Mančić" raspisala konkurs za prvu zbirku pesama mladih autora


Fondacija "Dejan Mančić" raspisala konkurs za prvu zbirku pesama mladih autora
Fondacija "Dejan Mančić" raspisala konkurs za prvu zbirku pesama mladih autora
Fondacija "Dejan Mančić" je osnovana da podsticanjem umetničkog stvaralaštva mladih čuva spomen na Dejana Mančića, koji je 04. aprila 1999. godine kao vojnik poginuo od agresorske kasetne bombe bačene na njegovu protivavionsku bateriju , objavljuje petnaesti
Konkurs za rukopis prve knjige pesama mladog autora


* Tematika zbirke pesama je slobodna.

* Obim rukopisa treba da bude do 80 strana.

* Na konkurs se dostavlja jedan primerak rukopisa otkucan na pisaćoj mašini ili kompjuteru.
* Rukopis treba da bude potpisan šifrom.

* Rukopis treba dostaviti na adresu : Fondacija "Dejan Mančić", 18000 Niš, Bubanjska 12.

* Izbor rukopisa za objavljivanje obaviće stručni žiri imenovan od Upravnog odbora Fondacije.

* Rezultat konkursa biće objavljen 21.juna 2014. godine u glasilima koja su objavila konkurs.

* Autor odabranog rukopisa legitimisaće se kod Fondacije tako što će sa rukopisom dostaviti, u posebnoj zatvorenoj koverti, podatke o sebi: ime, adresu i najvažnije bio-bibliografske podatke.

* Fondacija će odabrani rukopis objaviti u vidu knjige do isteka godine.

* Tiraž knjige biće 300 primeraka.

* Autoru će pripasti 100 primeraka njegove knjige, a ostali tiraž će pripasti Fondaciji.

* Autor je obavezan da o trošku Fondacije učestvuje u promotivnim aktivnostima njegove knjige koje će organizovati Fondacija.

* Rukopisi prispeli na konkurs neće biti vraćeni autorima.

* Krajni rok za slanje rukopisa je 10. maj 2014.

0 komentara:

Post a Comment

E-mail newsletter

Budite među prvima koji će saznati najnovije informacije
Unesite vaš Email:

* Pogledajte kako izgleda primer maila