Friday, April 25, 2014

"Koncert nove muzike" - Ansambl Studio 6

Ansambl Studio 6
Ansambl Studio 6

Studentski kulturni centar Kragujevca u saradnji sa Ansamblom Studio 6 organizuje seriju koncerata, koji za cilj imaju promociju savremene umetničke muzike. Prvi u nizu je Bicinium - Muzički krug, koji će se održati 30. aprila 2014.u 19 časova a koji čini premijerno izvođenje dueta savremenih kompozitora: Bernhard Gander: Dirty Wings (harmonika i truba), Chikage Imai: Osmosis phoneme (truba i blok flauta), Mauro Cardi: Wind (blok flauta i harfa), Svetlana Maraš: Codon24 (harfa i elektronika), Peter Ablinger: Akkordeon und Rauschen (elektronika i harmonika) Muzički krug Ansambla Studio6 izvešće: Milana Zarić - harfa, Nenad Marković - truba , Karolina Beter - blok flauta, Vladimir Blagojević - harmonika i Svetlana Maraš - elektronika.

Ansambl Studio 6 okuplja muzičare iz Beograda, Novog Sada i Karagujevca sa bogatim internacionalnim karijerama na polju savremene i improvizovane muzike. Usmeren je ka promovisanju srpske i jugoslovenske muzičke zaostavštine, kao i stvaralaštvu savremenih kompozitora i umetnika. Umetnički cilj ansambla je da redovnim koncertima i edukacijom doprinese promociji novih svetskih tendencija na domaćim prostorima i da kreativno utiče na dijalog između slušanja, izvođenja i stvaranja u umetničkim praksama danas. Ovaj neobični, modularni i dinamični sastav, posvećen je negovanju zvučnog prostora na razmeđi akustike i elektronike, određenosti i slučaja, notnog zapisa i performativne odluke.

O programu:
Bicinium - Scensko muzički krug
Ansambl Studio 6 u saradnji sa Studentskim kulturnim centrom Kragujevca organizuje seriju koncerata, koji za cilj imaju promociju savremene umetničke muzike. Prvi u nizu od pet ovogodišnjih projekata Ansambla Studio 6, čine srpske premijere dueta savremenih kompozitora Berharda Gandera, Petera Ablingera, Mauro Cardiai Chikage Imai, pod nazivom Bicinium- Scensko muzički krug. Na programu je i svetska premijera novog komada domaće kompozitorke i članice ansambla SvetlaneMaraš.

Koncert je deo projekta Koncertna sezona Ansambla Studio 6, koji su podržali Ministarstvo kulture Republike Srbije, Ernst Von Siemens Music Foundation i Pokrajinski sekretarijat Vojvodine za sport i omladinu.

Program
Bernhard Gander: Dirty Wings (harmonikaitruba)

Chikage Imai: osmosis phoneme (trubaiblokflauta)
Mauro Cardi: Wind (blokflautaiharfa)

Svetlana Maraš: * Novi komad (harfaielektronika)

Peter Ablinger: Akkordeon und Rauschen (elektronikaiharmonika)


O kompozitorima:

Bernhard Gander (1969, Linc, Austrija)
Bernhard Gander je studirao klavir, dirigovanje i kompoziciju u Tirolu i Gracu, UPIC studiju u Parizu i na Švajcarskom centru za kompjutersku muziku u Cirihu. Iako je stekao klasično muzičko obrazovanje, na njegov rad utiče isključivo pop subkultura: hard rock, metal, punk, dance, horor stripovi i horor filmovi. Težnja da preispituje i pomera granice muzike kod Gandera se ogleda na umetničkom i političkom nivou.
Osim što sarađuje sa visokorangiranim muzičkim ansamblima poput Ensemble Modern, Klangforum Wien, Gander komponuje i radi sa rap izvođačima, slam pesnicima i mladima. sa jedne strane ima za cilj da se savremena muzika približi mladima, alii da se njeno shvatanje preispita u kontekstu drugih muzičkih žanrova, kao i u kontekstu pitanja ko izvodi muziku i gde se ona izvodi. Tako delo “Melting pot”, prvi put izvedeno u tržnom centru u Beču, tretira simfonisjki orkestar kao geto unutar kog reperi i slem pesnici dobijaju slobodu izvođenja; kompozicija “ö”, posvećena bendu Motörhead, istražuje formu metal pesama u kontekstu kamernog ansambla; delo “King’s Message” inkorporira delove intervjua sa Kerry Kingom, liderom trash metal benda Slayer.
Po Ganderu, nema razlike između klasične sonate i metal pesme, klasičnog i metal muzičara. Ovu sklonost ka crossover kompozicijama Gander opravdava potrebom da se ruše stereotipi koji postavljaju barijere unutar umetničke zajednice, kao i tezom da muzika nije elitistična sama po sebi, već da elitizam može ležati samo u kompozitoru. Zbog svega navedenog, Gander izbegava suptilni umetnički izraz, i njegove kompozicije često odaju utisak grubo spojenih fragmenata.Peter Ablinger (1959, Linc, Austrija)
Peter Ablinger je studirao kompoziciju sa GöstaNeuwirth u Gracu i Roman Haubenstock-Ramati u Beču. 1982. godine se seli u Berlin i do 1990. studira na Muzičkoj školi u Krojcbergu i radi kao freelance kompozitor.
Čitav rad Ablingera se može okarakterisati kao radikalno preispitivanje ukorenjenih struktura u muzici istraživanjem osnovnih principa perceptivnosti. U tom smislu, Ablinger ističe ključan događaj za vlastiti pristup komponovanju – kada je prvi put uvideo kako različiti oblici kukuruza na vetru daju različite boje zvuka. Od tada, komponovanje za Ablingera znači istraživanje okruženja i percepcije, posmatranje sveta kroz muziku (fonorealizam). Jedan od fundamentalnih elemenata Ablinerovih kompozicija čini statički, jednobojan zvuk (nem. Rauschen; engl.noise, srp.šum), kojiima svoj ekvivalent u okruženju, u zvuku okeana, vodopada, zvuku TV-a bez antene. Kao integralni deo kompozicije, Rauschen izmešta slušaoca iz referentnog polja čulnosti i osujećuje potrebu percepcije da ekstrahuje neku informaciju iz totaliteta čujnog i apstrahuje materijalnost zvuka i tada nastupa momenat kada slušalac propituje vlastitu čulnost.
Ablingerova dela su kompleksna i izmiču tradicionalnoj kategorizaciji jer predstavljaju umetničke instalacije koje uključuju različite umetničke prakse (snimljene zvukove, skulpturne radove, video izvučne instalacije, interaktivne performanse).Chikage Imai (1979, Nagoja, Japan)
Chikage Imai je studirala na Univezitetu lepih umetnosti i muzike u rodnom gradu Nagoji. Tokom 2002. za njen rad se zainteresovao zapaženi japanski kompozitor Joji Yuasa koji postaje njen mentor. 2003. Imai se seli u Evropu i studira kompoziciju u klasi Wim Henderickx-a, i Fabio Nieder-a na Amsterdaskom konzervatorijumu. Internacionalno priznanje je stekla kamernim delom Vectorial Projection I – bouncing ball (2006). Slede Vectorial Projection IV – fire works, Simulgenesis, Morphing – state of matter, H into H.

Imai je angažovana u brojnim umetničkim projektima, bavi se vizuelnom umetnošću scenografije. Trenutno je angažovana na istraživačkom radu na Royal Holloway (Londonski univerzitet) i umetnički je direktor Seainx organizacije koja se bavi produkcijom događaja iz domena savremene umetnosti. Njenu muziku su izdavali Muzik produktion Dabringhaus und Grimm i Ensemble Modern Media.Mauro Cardi (1955, Rim, Italija)
Studirao je kompoziciju, instrumentalnu i horsku muziku na konzervatorijumu Santa Cecilia, a postdiplomske studije pod mentorstvom Franco Donatoni-a. Tokom 80-ih sa kompozicijama Melos, Les Masquesii In Corde osvaja internacionalne nagrade (Valentino Bucchi, Gaudeamus, Gian Francesco Malipiero). Kao kompozitora, angažovale su ga brojne institucije: RAI, AccademiaNazionale Santa Cecilia, Rome and Naples RAI Symphony Orchestras, Gaudeamus Fondation, City of Geneva, Biennale di Venezia, Ravenna Festival, Maggio Musicale Fiorentino… Sarađivao je sa brojnim ansamblima i solistima poput Nieuw Ensemble, Het Trio, Ensemble Recherche, Elision, Perihelion, Contrechamps, Ars Ludi, Musicad’oggi, Freon Ensemble, Icarus Ensemble, Quartetto Bernini, Guido Arbonelli… Naročito plodnu saradnju je ostvario sa Freon ansamblom. Od 1990. počinje da radi na polju elektronske muzike i piše brojna elektro-akustična dela. Iz ovog perioda izdvaja se delo Mao Tapapau inspirisano istoimenim Gogenovim delom koje istražuje odnose boje i muzike. Zajedno sa Luiggi Cecacrelli, Fabio Cifariello Ciardi, Alessandrom Cipriani vodi institut za istraživanje, produkciju i difuziju elektro-akustične muzike Edisson Studio. Rad Edisson Studia se bazira na produkciji kolektivnih elektroakustičnih dela. Pored ovoga, Cardi predaje kompoziciju na Konzervatorijumu “Luigi Cherubini” u Firencii “Alfredo Casella” u Akvili, Italija.Svetlana Maraš (1985, Kragujevac, Srbija)
Svetlana Maraš je kompozitorka i zvučna umetnica iz Srbije, aktivna na polju eksperimentalne muzike kod nas i u inostranstvu. Studirala je kompoziciju u Beogradu i usavršavala se na kursevima i radionicama širom sveta (Mozarteum, Bang on a Can, Columbia University School of Arts…), a magistrirala je u Medijskoj laboratoriji Aalto Univerziteta u Helsinkiju gde se nakon studija bavila i naučno-istraživačkim radom. Njen rad u oblasti umetnosti obuhvata polje nove muzike i sound art-a i kreće se od performansa preko interaktivnih instalacija, do teorijskih radova iz ovih oblasti koje je prezentovala na mestima poput Orpheus Instituta za muzičko istraživanje i The Global Composition konferencije u Darmštatu. Muzikomza film i pozorište predstavila se između ostalog na festivalima Aubagne International Film festival i HERE NYC. Njeni skorašnji nastupi kao izvođača žive elektronske muzike, održali su se u Espace Multimedia Gantner (Francuska), Ausland (Berlin), Onassis Cultural Center (Atina) i A38 (Budimpešta). Pored izvođačke prakse koja se bazira na kompoziciji i manipulaciji kompleksnog elektronskog soundscape-a uz pomoć kompjuterske tehnologije i algoratimskih rešenja, Svetlana se još bavi istraživanjem mogućih načina muzičkog izražavanja kroz tekst, objekte, digitalnu tehnologiju. 

0 komentara:

Post a Comment

E-mail newsletter

Budite među prvima koji će saznati najnovije informacije
Unesite vaš Email:

* Pogledajte kako izgleda primer maila