Thursday, April 24, 2014

Projekat "Put za Evropu/Sa herojima i svedocima" u subotičkoj galeriji

"Put za Evropu/Sa herojima i svedocima"
"Put za Evropu/Sa herojima i svedocima"

Četvrtak 24. april u 19:00
Moderna galerija Likovni susret Subotica
PUT ZA EVROPU / Sa herojima i svedocima

Gordana Anđelić Galić, Radoš Antonijević, Aleksandar Dimitrijević, Jan Fabr, Vlatka Horvat, Goranka Matić, Vladimir Miladinović, Vladimir Nikolić, Ahmet Out, Andrea Palašti, Maja Rakočević Cvijanov, Balint Sombati, Škart, Vladislav Šćepanović, Dragoljub Raša Todosijević

Svako putovanje nosi izazove. Svaki izazov traži žrtve. Svaka žrtva ostavlja tragove. A tragovi čine istoriju. Od snage, veličine, obima tih tragova zavisi na koji način i u kojim trenucima će biti ispisana i/ili ispričana neka istorija. Istoriju čine heroji. Istoriju prate svedoci. Heroji su uvek svedoci, ali svedoci ne moraju nužno da budu heroji. 
Umetnici nailaze na tragove iz prošlosti u svojim pokušajima da savladaju izazove sa kojima se suočavaju u svom svakodnevnom hodu. Svaki umetnički hod je sam po sebi izazov. Umetnički hod ne sme da ima žrtve ali mora da ostavlja tragove. 
Umetnost može da bude shvaćena kao igra u kojoj umetnici postaju heroji koji povlače poteze i postaju svedoci pomeranja, kretanja, premeštanja, izbacivanja, dobijanja, .... poena ili penala. Nagrada ili kazna?

Subotica je, posle Beča, druga „stanica“ u realizaciji projekta Put za Evropu. Na izložbi u Modernoj galeriji Likovni susret izlažu umetnici čija se dela nalaze u Kolekciji Oktobarski salon. Neki radovi su već deo fundusa Kolekcije (Anđelić Galić, Antonijević, Dimitrijević, Fabr, Horvat, Miladinović, Out, Škart, Šćepanović, Todosijević), neki se prvi put predstavljaju našoj javnosti na ovoj izložbi (Sombati) a neki radovi (Palašti, Nikolić, Rakočević Cvijanov) su izabrani zbog tematskog okvira koji čini projekat Put za Evropu. „Evropa se (s pravom) razmeće tradicijom i istorijom, ali to kulturno bogatstvo sa sobom nosi i odgovornosti. Pokušaj ujedinjenja Evrope je, svakako, jedan od odgovora na to. Ali, da li brisanje granica briše i pitanje identiteta? Zašto mi sa ovih ovih prostora čitav vek pokušavamo da nađemo svoje mesto u toj evropskoj porodici? I tu ne mislimo na političko mesto, već na intimno, lično traganje za pripadnošću“ (M. David i Z. Đaković Minniti)

Autorke projekta: Mia David i Zorana Đaković Minniti 
Kustos izložbe: Aleksandra Estela Bjelica Mladenović 

Izložbu realizuju partnerski Kulturni centar Beograda i Moderna galerija Likovni susret Subotica. Realizaciju izložbe i projekta pomaže Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.

0 komentara:

Post a Comment

E-mail newsletter

Budite među prvima koji će saznati najnovije informacije
Unesite vaš Email:

* Pogledajte kako izgleda primer maila