Friday, April 25, 2014

"Sjedinjenje prirode" - izložba Bojane Knežević u KC Gradu

"Sjedinjenje prirode"
"Sjedinjenje prirode"

Izložba Sjedinjenje prirode Bojane Knežević u Velikoj galeriji Kc GRAD
28. april – 4. maj 2014.
Otvaranje izložbe ponedeljak 28. April u 20h

Kulturni centar GRAD
Braće Krsmanović 4

Bojana Knežević diplomirala je na slikarskom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu u klasi pofesora Zorana Vukovića 2009. Od 2006. izlaže samostalno u zemlji, a na grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu (Nemačka, SAD, Velika Britanija). Svoju četvrtu samostalnu izložbu održaće u velikoj galeriji KC Grada od 28. aprila do 4. maja 2014.

Postavka nosi naziv Sjedinjene prirode, a čine je onirične kompozicije nastale spajanjem egzotičnih pejzaža sa snovima i mitovima. Žive boje i nadrealistički motivi uvode nas u taj miks svetova, a upotpunjuju ga egzotične životinje i senzualni ženski akt.
Autorka navodi da bi bilo lako reći da fascinacija lepotom i misterijom prirode čini suštinu umetničkog stvaranja. Međutim, još jedan umetnički aspekt utiče na stvaranje ove intimne, vizuelne poezije i duhovne evolucije.
Korišćenje mašte u novim iskustvima, kulturni kontakt u različitim regionima Zemlje, interakcija sa egzotičnim, izaziva osećaj sna, mita ili bajke.
Razbijaju se granice fotografije dubokim ronjenjem kroz imaginarno i skriveno.
Tropski pejzaži prenose osećaj smirenosti.
Sprudovi, mangrove, guste šume, prostrani tereni i bića nisu samo tu da zadive lepotom, već stvaraju nerazdvojni mistični univerzum.
Refleksiju više stvarnosti.

Sjedinjene prirode
Predstave prirode, ljudi iz različitih kultura i civilizacija i životinjskog sveta na slikama, crtežima i kompjuterski obrađenim radovima Bojane Knežević, ukazuju na svojevrsno izražavanje sopstvenih umetničkih ideja – mistične emotivnosti, mitološke tajanstvenosti, prepoznavanje veze između primitivnih kultura i prirode.

Stav umetnice je da impresioniranost motivima iz prirode nije njena jedina pokretačka snaga koja je usmerava ka kreativnosti, već je tu i mašta, prožeta ekspirijskim doživljajima, nastalim u dodiru sa različitim kulturama i prirodnim okruženjima. Shodno tome, radovi predstavljaju fantastični spoj realnih predstava ženskih figura, životinja, insekata, ptica i prirodnih motiva iz egzotičnih predela. Sama umetnica kaže da njene „slike prikazuju svet bez početka i kraja“, aludirajući time na „nerazdvojni mistični univerzum“ koga čine „sprudovi, mangrove, guste šume, prostrani tereni i bića“. 

Čista hromatska definisanost radova potencira taj subjektivni spoj bića i prirode proistekao iz mašte, i doprinosi dekorativnosti i visoko-estetsko preciznoj poetici. Gogenovu formulu „slikanja čistim bojama, kojima je potrebno sve žrtvovati“ primenila je i naša umetnica. Dela Bojane Knežević neodoljivo podsećaju na gogenovske ekspresije prirode: tajna univerzuma i beskonačnost su osnovna polazišta i sadržina sintetičkih Gogenovih formi u jednoj fazi njegovog stvaralaštva. Razlika je u tome što je Gogen smatrao da treba postati primitivan, surov i divljak da bi se stvarala umetnost ideja, a autorka likovne celine Sjedinjene prirode je svoje ideje i poimanje umetnosti pretočila u slike na kojima je pokazala neraskidivu vezu prirode i bića i njihovu interakciju. Beskonačnost trajanja procesa, koji se odvijaju između piktoralnih elemenata na bazi fantazije i magije, postignuta je ekspresivnim slikarskim postupcima i prenošenjem realnih predstava prirode i živih bića u stanje transcedentalne duhovnosti, inspirisane imaginarnim i mitološkim predlošcima. 

Glavna inspiracija za nastanak serije ovih radova bila je uska povezanost prirode i živog sveta, obavijena velom bogate i kreativne imaginacije. Doza takvog maštanja učinila je predstave prirode na Bojaninim radovima lepšim mestima za živa bića. Primenjene boje, forme i realistički precizan crtež predstavljaju jedinstvenu umetničku poetiku Bojane Knežević i duboko emocionalno tretiran zreli slikarski senzibilitet. 
Snežana Nikolić, istoričarka umetnosti

0 komentara:

Post a Comment

E-mail newsletter

Budite među prvima koji će saznati najnovije informacije
Unesite vaš Email:

* Pogledajte kako izgleda primer maila