Nemačka

Nemačka - Božićni vašar (fotografije)

Nirnberg

Nemačka - Božićni vašar (fotografije) - drugi deo

Saturday, May 30, 2015

Koncert "Mojih 40 godina sa muzikom i prijateljima"

Ladislav Mezei
Ladislav Mezei
KONCERT „MOJIH 40 GODINA SA MUZIKOM I PRIJATELjIMA“

Pozivamo vas na koncert profesora i čuvenog violončeliste Ladislava Mezeia pod nazivom “Mojih 40 godina sa muzikom i prijateljima” u ponedeljak 1. juna 2015. godine sa početkom u 20 časova u Studentskom kulturnom centru, na adresi Kralja Milana 48. Ovaj koncert posvećen je jubileju, 40 godina umetničkog rada profesora Mezeia. Nastupiće TRIO Zorica Ćetković (klavir), Mihail Budinski (violina) i Ladislav Mezei (violončelo). Na programu će biti Šubert „Klavirski trio“ br. 2, op. 100 Es - dur i Pjacola „Godišnja doba“. Ulaz na koncert je slobodan.

LADISLAV MEZEI, violončelista, pored redovne gimnazije, završio je nižu i srednju muzičku školu u Subotici a diplomirao i magistrirao na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Poslediplomsko usavršavanje završio je 1980/81. na »Muzičkoj akadeniji Ferenc List« u Budimpešti u klasi prof. Onczai Čabe, a učestvovao je i na stručnom seminaru u Brnu i letnjem kursu prof. Andrea Navare. Kao učenik i student dobio je niz nagrada za solističku i kamernu delatnost, nagrade na republičkim takmičenjima, treću nagradu na Jugoslovenskom takmičenju mladih muzičkih umetnika u Zagrebu u kategoriji klavirski trio (prva i druga nisu dodeljene), godišnju studentsku nagradu Fakulteta muzičke umetnosti. Nastupao je kao solista i član baroknog ansambla »Muzika florida«, Akademskog kamernog ansambla «Jeunesse musicale«, kojim je u to vreme dirigovao prof. Dušan Skovran, i izveo preko 100 koncerata kamerne muzike sa pančevačkim gudačkim kvartetom, snimivši i dva kompakt diska sa muzikom klasičara i domaćih kompozitora. Kao solista nastupao je sa Subotičkom i Beogradskom filharmonijom, a mnogobojne resitale održao je u Beogradu i mnogim gradovima bivše Jugoslavije. Poslednjih godina stalno sarađuje sa pijanistkinjom, prof. Zoricom Ćetković i kao kamerni duo ostvaruju niz veoma uspešnih koncerata sa zahtevnom i velikom repertoarskom širinom. Od 1975. do 2004. bio je stalni član Beogradske filharmonije i vođa grupe violončela. Kao gostujući solo čelista nastupao je sa Sarajevskom filharmonijom, Vojvođanskim simfoničaroma, Simfonijskim orkestrom RTS-a, kamernim orkestrom RT. Skoplje i kao stalni saradnik u orkestru »Kamerata Serbika«. Stalno je zaposlen od 1997. godine na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu gde je 2009. godine postao redovni prof. na Katedri za kamernu muziku.

ZORICA ĆETKOVIĆ, pijanista, čembalista i kamerni muzičar, diplomirala je i magistrirala klavir i čembalo na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Finalista je Jugoslavenskog pijanističkog takmičenja u Zagrebu, kao i Međunarodnog takmičenja čembalista u Parizu, gde je osvojila i specijalnu nagradu za izvođenje kompozicije XX veka. Gostovala je u brojnim evropskim zemljama (Francuska, Češka, Engleska, Škotska, Grčka, Nemačka). Učestvovala je 2009. i 2013. godine na koncertima kamerne muzike u Atlanti i Mičigenu (SAD). Kao član klavirskog kvarteta „The Covent Garden Piano Consort“ nastupala je na turnejama po zemljama Evrope i Mediterana kao i na Kanarskim ostrvima (2011, 2012. i 2103.) Nastupala je i kao solista sa Beogradskom filharmonijom, sa kamernim orkestrima Gudači Sv. Đorđa, BKO Dušan Skovran i „Pro Musica“. Održala je i veliki broj koncerata kao čembalista, klavirski saradnik i kao član klavirskog tria „Musica da Camera“. Zorica Ćetković je redovni profesor kamerne muzike i čembala na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Dobitnik je velike Plakete Univerziteta Umetnosti za 2011. god. 

MIHAL BUDINSKI, violinista i violinski pedagog, rođen je 1966. godine i spada u red jednog od naših najuspešnijih violinista srednje generacije. „Mladi violinista Mihal Budinski svojim sviranjem demonstrira visok kvalitet muzičara sredine iz koje potiče.“ – RTV Erlangen i Bajrojt, Nemačka, 1984. „Maturski ispit violiniste Mihala Budinskog pretvorio se u prvorazredni kulturni događaj.“ - Dušan Mihalek, „Dnevnik“, 1985. „Mladi novosadski violinista Mihal Budinski je veoma kreativan i nadaren.“ – Hrvatska RTV, Finale takmičenja muzičkih umetnika Jugoslavije, Zagreb, 1990. Tokom celokupnog školovanja, Mihal Budinski je od 1980. godine osvojio više domaćih i internacionalnih nagrada i priznanja: I nagrade na Saveznim takmičenjima učenika i studenata muzike Jugoslavije u Sarajevu (1980 i 1989), u Herceg Novom (1983), osvojio je i I nagradu na konkursu „Laureati Orfeja“ u Beogradu (1989). Od medjunarodnih priznanja osvojio je II nagradu na konkursu za mlade violiniste „Città di Stresa“ u Italiji (1990) i V nagradu na Takmičenju muzičke omladine u Beogradu (1996). Mihal Budinski je učestvovao na preko 200 koncerata najpre kao solista, zatim kao solista sa brojnim orkestrima, ali i kao član mnogih kamernih i orkestarskih ansambala. Gostovao je u svim republikama bivše SFRJ, zatim u Grčkoj, Italiji, Švajcarskoj, Nemačkoj, Poljskoj, Rusiji i Mađarskoj. Učestvovao je na poznatim festivalima: „Franjo Krežma“ u Osijeku, Susreti Akademija Jugoslavije na relaciji Novi Sad – Beograd – Priština, razmena studenata Novi Sad – Moskva, „Ohridsko leto“, „Kotorart“, „NOMUS“ i dr. Od 2008. do 2011. godine bio je solista i koncert-majstor reosnovanog kamernog ansambla „Camerata Academica“ i u tom periodu je sarađivao sa vodećim domaćim i svetskim umetnicima današnjice: Stefanom Milenkovićem, Gerard Coseom, Imre Kalmanom, Boštjan Lipovšekom, Dejanom Mlađenovićem i dr. Redovne i magistarske studije je završio na AUNS u klasi profesora Dejana Mihajlovića a usavšavao se na kursevima eminentnih umetnika i pedagoga kao što su: Marina Jashvili, Zakhar Bron, Igor Ozim, Sergej Kravčenko, Ami Flammer i dr. Pedagogijom počinje da se bavi 1995. godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu kao asistent u klasi profesora Dejana Mihajlovića a prošle godine je izabran za vanrednog profesora na istoj Akademiji za predmet violina. Održao je više seminara u većim gradovima Srbije a učestvovao je i u radu žirija na mnogim državnim takmičenjima, festivalima i smotrama za gudače. Poslednjih nekoliko godina Mihal Budinski redovno koncertira sa svojom klavirskom saradnicom Marinom Mikić, a poznata je i njegova saradnja sa čelistom Ladislavom Mezeiem, redovnim profesorom za kamernu muziku na FMU u Beogradu. 


Izložba fotografija "Kina-ulica- ljudi"

34 smile
34 smile
Foaje Kulturnog centra Pančeva

Vojvode Živojina Mišića 4, Pančevo

izložba fotografija

KINA – ULICA – LJUDI

Radojca Raša Milojević

02. - 12. 06. 2015.

otvaranje izložbe 2 juna u 19h

Poetikа istinitog

Rаzvojni put fotogrаfа аutorа rаzlikuje se po individuаlnim procesimа koji polаzi od sаvlаdаvаnjа elementаrnih osnovа medijа, preko аrtikulisаnjа vlаstitog doživljаjа, а u prаvcu izgrаđivаnjа vizuelnog jezikа originаlnih i jаsno prepoznаtljivih osobinа. Kod njih je izrаženа sаsvim jаsnа motivаcijа u rаdu, а to ih vodi kа negovаnju jednog specifičnog tipа vizuelne kulture slike. 

Pronаlаženje specifičnog аutorskog putа kod Rаše Milojevićа uslovljeno je snаžnom stvаrаlаčkom i životnom energijom, fotogrаfskim umećem s jedne strаne, i rаzvijenom svešću o vlаstitim polаzištimа i ciljevimа, o istoriji medijа, o društenim okolnostimа svogа delovаnjа itd., s druge strаne.

Pre svegа, reč je o ozbiljnom fotogrаfskom neimаru koji svojim rаdom obuhvаtа širok rаspon interesovаnjа u okvirimа klаsičnog pristupа bаvljenjа fotogrаfijom, kаo elementаrnog stаnjа nаše dаnаšnje fotogrаfske produkcije. Rаšа Milojević nije sаmo stvаrаlаc fotogrаfskih delа zа svoje zаdovoljstvo ili filаntrop koji nesebično pomаže drugim fotogrаfskim zаnesenjаcimа, već stvаrаlаc koji osećа odgovornost zа fotogrаfsku umetnost i zа umetnike, sа neiscrpnom energijom i voljom dа to osećаnje pretvori u delo. Željа dа se doživljeno podeli s drugim, nаterаlа je Rаšu Milojevićа dа fotogrаfiju tretirа kаo sredstvo individuаlnog stvаrаlаštvа u kojoj će lični ugаo posmаtrаnjа nаdvlаdаti puko dokumentаrno prikаzivаnje. Pаžljivo аnаlizirаjući fotogrаfske rаdove Rаše Milojevićа iz novog ciklusа, lаko se mogu otkriti neke zаnimljive i zа rаzumevаnje drаgocene činjenice. On je аutor s prefinjenim osećаjem o sаmoj suštini medijа, o аutonomiji njenog jezikа, o fotogrаfiji kаo аutentičnom tumаču trenutkа stvаrnosti, koji odmаh zаtim postаje sićušni deo prošlosti.

Nesebično trošeći kreаtivnu energiju nа suženoj temаtskoj osnovi, Rаšа Milojević koristi fotogrаfsku formu rаdi spoznаje ljudskog usudа, bez obzirа nа mesto gde su nаstаli svetlosni zаpisi. U konkretnom slučаju to je dаlekа Kinа, zemljа stаre civilizаcije i bogаte istorije. Nа njegovim fotogrаfijаmа nije ono što bi se nа prvi pogled očekivаlo, i što uglаvnom fаscinirа ljude iz drugih kulturа, već аutorovo trаgаnje i pronаlаženje čovekа-mаrginаlаcа u zаhuktаlom društvenom rаzvoju. Oslikаvаjući život onаkаv kаkаv jeste, opterećen nаjčešće trivijаlnom svаkodnevicom, Milojević se u ovom serijаlu iz Kine, uostаlom, kаo i u većini svojih dosаdаšnjih rаdovа, pozаbаvio poetikom istinitog, pre svegа običnog kаo istinitog. Nа njegovim fotogrаfijа progovаrа život univerzаlnim, svimа rаzumljivim jezikom. A stvаrnost, аko nije stvаrnost, zа Rаšu nije ni istinа, ni opšte mesto. 

Trenuci iz svаkodnevnog životа ljudi iz Kine u neumitnoj prolаznosti inspirаcijа su Milojeviću dа ih uhvаti nа svetlosno osetljivom senzoru svog аpаrаtа, nаstojeći dа dotаkne sаmu srž ljudskog življenjа. Tаko je nаstаo ovаj lični dokument o beskrаjnom ljudskom toku nа drugom kontinentu, sаtkаn od mаlih, običnih stvаri sа, opet, mаlim trenucimа zаdovoljstаvа njenih аkterа, dаleko od veličаnstvenih, pompeznih sаdržаjа. A uprаvo te mаle stvаri čine nаjveću vrednost Milojevićevih fotogrаfijа koje vešto izvlаči iz lаjf kontekstа. Inаče, izložbа imа dvostruk, celovit sаdržаj: život ulice i portret u svаkidаšnjem аmbijentu. 

Ovаkаv nаčin fotogrаfskog stvаrаlаštvа kod nаših аutorа izuzetno je redаk. Nаjčešće se jаvljа kod onih koji se bаve novinskom ili revijаlnom publicistikom. Zа rаzliku od njih, ovde predstаvljene fotogrаfije nisu rаđene po nаrudžbini, niti su rаđene zа novine, i ne služe zа ilustrovаnje tekstа, već su, pre svegа, nаmenjene zа izlаgаnje. Nа tаj nаčin Milojević ističe svoj pristup, selektujući i percipirаjući određeni prizor iz kogа izvlаči pojedinost kojom tumаči širi kontekst. 

Autorovo fotogrаfsko beleženje u Kini trаjаlo je relаtivno krаtko, tokom orgаnizovаnog fotogrаfskog susretа sа kolegаmа iz svih krаjevа svetа, аli sаsvim dovoljno dа obezbedi fini vizuelni tаlog, sа pretenzijom dа se ispričа nekа univerzаlnа pričа, obogаćenа dubljom stvаrnošću. Tаko oplemenjen posebnim sаdržаjem fotogrаfski rаd bivа izložen nа istаknutijem mestu, а sаmim tim trаži i dublju komunikаciju, i specifičnije tumаčenje. 

Nа portretimа nаstаlim u аutentičnom аmbijentu vidljivo je dа su snimljeni ljudi, žene i decа, sа sebe većinom odbаcili neprirodnu pozu i mаsku i tаko ponudili drаgocene, istinite iskrice svojih životа, njegov suštinski smisаo.

Ovа Dvаdesetčetvrtа sаmostаlnа izložbа pokаzuje svu zrelost, doslednost i аmbiciju аutorа koji je želeo i, može se reći, uspeo dа izbegne prosečnost kojа je čestа nа nаšoj аktuelnoj fotogrаfskoj sceni. 

Kulturnа jаvnost Zаječаrа, verovаtno i još nekih grаdovа u Srbiji, imаće priliku dа vidi opus nаstаo tokom krаtkog borаvkа u Kini Rаše Milojevićа, koji se i ovom izložbom predstаvio kаo stvаrаlаc istinske humаne vizije.

Beogrаd, decembаr 2013. godine Miroslаv Predojević

MF FSS

Radojca Raša Milojević

Rođen 1961. godine, profesionalni fotograf i vlasnik fotografskog studija COLOR 202 u Zaječaru. Član likovnog udruženja ZAART u Zaječaru, i osnivač kluba „FOTO KLUB 202“ u Zaječaru. 

Član: 

FSS - FOTO SAVEZ SRBIJE

PSA - FOTOGRAFSKO DRUŠTVO AMERIKE

UPI - UJEDINJENI MEĐUNARODNI FOTOGRAFI, 

NAPB - BUGARSKA FOTOGRAFSKA AKADEMIJA „JANKO KIURKCHIEV“- BUGARSKA,

AAFR - ASOCIJACIJA UMETNIČKIH FOTOGRAFA RUMUNIJE Dubioza kolektiv nastupa na Glastonbury, Boom Town festivalu i sa Faith No More!

Dubioza kolektiv
Dubioza kolektiv
Poslednje nedelje maja iz tabora Dubioza kolektiva dolaze vesti koje potvrđuju da će i u godini pred nama ponovo pomerati granice.Dubioza kolektiv nastupiće na Glastonburyju, najvećem i najpoznatijem muzičkom festivalu na svetu, i to čak dva puta u jednom danu. U nedelju 28. juna grupa će održati dve svirke – na Shangri-La i The Glade pozornicama. Ovo je prvi put u istoriji da jedan sastav sa ovih područja gostuje na najpoznatijem okupljanju izvođača na planeti, a pogotovo da ima priliku da se publici predstavi u više navrata.

“Jako nas raduje da ove godine sviramo u mnogo različitih zemalja Evrope jer smo pasionirani skupljači suvenira u obliku magneta za frižider i sada nam se pruža mogućnost da upotpunimo kolekcije. Čuli smo da Glastonbury festival ima poseban festivalski magnetić koji će zauvek imati posebno mesto u našim srcima, ali i pored ručke za otvaranje fioke za zamrzavanje. Još jedna dobra strana sviranja u inostranstvu je da imamo mogućnost da iz bekstejdža u velikim količinama maznemo piva različitih proizvođača i nosimo ih kući na degustaciju. Uglavnom sve se svodi na ukrašavanje i popunjavanje naših omiljenih kućnih rashladnih uređaja. Takođenas veseli što ćemo po prvi put imati priliku da nekažnjeno isprobamo kontinuiranu vožnju pogrešnom stranom ulice na putu za koncerte u Velikoj Britaniji. Osim magneta i piva, na ovoj letnjoj turneji nas raduje i to što ćemo u setu svirati 8 od 10 pesama sa novog albuma.” – izjavili su članovi Dubioze.

Shangri-La, Glastonburyjev mini-grad, ove godine tematski je obojen aktivizmom i mirnim protestima. Dubiozi će društvo činiti Slaves, Fat White Family, Skints, Rob Da Bank, Skream, Dusky i mnogi drugi. Prostor dodeljen Gladeu sačinjavaju ukupno četiri bine na kojima će između ostalih nastupati i Adrian Sherwood, Don Letts, Alabama 3, Dub Pistols i ceo niz žanrovski različitih izvođača. Ovogodišnje izdanje festivala, koje dnevno poseti 150 hiljada ljudi, a karte se rasprodaju doslovno u minutama, održava se od 24. do 28. juna, a line up čine Kanye West, Foo Fighters, The Who, Florence & The Machine, The Chemical Brothers, Pharrell Williams, Motorhead, Patti Smith, Suede i impresivna lista izvođača na kojoj se sad nalazi i Dubioza kolektiv.

Ovo nisu jedini datumi u Velikoj Britaniji - bend već ima potvrđen i nastup na sjajnom Boom Town Fair Festivalu koji se u avgustuodržava u Hampshireu, a do kraja godine dva puta će solo nastupiti u Londonu.

Dolaskom na tlo Velike Britanije Dubioza će brojku zemalja u kojima će nastupiti ove godine podići na čak 23. Na spisku se već ranije nalaze Nemačka, Slovenija, Hrvatska, Srbija, Bugarska, Turska, Španija, Švedska, Norveška, Engleska, Francuska, Austrija, Poljska, Češka, Slovačka, Belgija, Holandija, Rusija, Mađarska, Rumunija, Luksemburg, Švajcarska i Crna gora.

Uz Poljsku i Nemačku vezana je još jedna sjajna vest, a to je da će bend u tim državama dva puta nastupiti kao gosti grupe Faith No More. Na poziv jednog od najvećih svetskih rock bendova poslednjih decenija Dubioza će gostovati na koncertima u Krakowu 8.i Hamburgu 23. juna.

Diskografski grupa je bila aktivna prošle godine objavivši zapaženi EP “Happy Machine” kojim najavljuju istoimeni album koji će u inostranstvu biti objavljen ove jeseni. Album «Happy Machine» biće njihov prvi album od izdanja «Apsurdistan».

U sezoni u kojoj im se smeše ozbiljni globalni uspesi Dubioza kolektiv nastupiće u Srbijisamo jednom – na Zaječarskoj Gitarijadi 30.07.

POSETITE: 

SLUŠAJTE: 

Milan Petrović Quartet sutra u nastavku DŽEZA ZA DŽ

Dzez za DZ
Dzez za DZ
MILAN PETROVIĆ KVARTET SUTRA U DOMU OMLADINE BEOGRADA

Dom omladine Beograda nastavlja koncept upoznavanja publike sa savremenom domaćom džez scenom, kroz serijal besplatnih matine koncerata „Džez za Dž“. Na trećem koncertu u novom ciklusu, u subotu 30. maja u sali Amerikana od 13 časova nastupiće grupa Milan Petrović Kvartet, koju čine: Milan Petrović (klavijature), Lehel Nagy (saksofon), Robert Gostinčar (bas gitara) Bogdan Zdjelar (bubnjevi).

Milan Petrović je preko dvadeset godina aktivan na našoj muzičkoj sceni. Sarađivao je sa Del Arno Band - om, Anom Stanić, više različitih bluz bendova kao što su Texas flood, Raw Hide, Bootleg blues (E 75), Blue family, a svirao je i kao gost na albumima Kande Kodže i Nebojše, Ventolina, Poliester Shock-a... Milan Petrović Kvartet osnovao je 2011. godine. Autorski album "Excursion" rađen sa 38 prijatelja među kojima su neki od naših najpoznatijih džez i bluz muzičara (Vasil Hadžimanov, Dušan Bezuha, Wikluh Sky, Raw Hide i mnogi drugi) izašao je marta 2012. godine. Dobio je sjajne kritike kako u Srbiji, tako i u okruženju. Naime, to je jedan od najbolje recenziranih džez/bluz albuma u 2012. godini, a bio je i u izboru godine portala Popboks. Do 2013. godine bend je postao jedan od najaktivnijih na domaćoj džez/bluz sceni, svirajući instrumetalni fank, džez i bluz, sa elementima popularne muzike, uz autorske teme, ali i svetski poznate svetske teme u specifičnim aranžmanima. Drugi album benda pod nazivom "Favorites" pojavio se 11. septembra 2013. godine i tu se nalaze svetske i domaće teme u njihovom specifičnom izvođenju. Album je ušao u izbor 10 najboljih u 2013. godini po mišljenju novinara NOCTURNE magazina. U februaru 2015. godine snimili su treći, autorski album u saradnji sa hrvatskim gitaristom Brunom Mičetićem s kojim su nastupili na Nišville Jazz festivalu 2014. godine. Trenutno se privodi kraju rad na trećem studijskom albumu i on će se pojaviti u toku 2015. godine.

Petrović smatra da najveći uspeh benda tek dolazi: "Svaki nastup je posebno drag, a najsvežiji i najemotivniji sa ovogodišnjeg Northcity Jazz & Blues festivala u Kosovskoj Mitrovici gde smo jako lepo primljeni, i gde smo zatim podelili binu sa lokalnim muzičarima, ali i muzičarima iz Robben Ford benda. Muzika i emocije nemaju granice, a ponekad mislim da kod takvih nastupa nije presudna ni tehnika niti znanje, već energija i pristup. Iako smatram da imamo još mnogo da napredujemo, mi se uz sve naše greške i manjkavosti i dalje držimo stare fudbalske: “ostavljamo srce na terenu”. To je rezultiralo lepim reakcijama i u Rumuniji, Austriji, Zagrebu i Ljubljani."

Ceo intervju sa Milanom Petrovićem povodom koncerta: http://www.domomladine.org/vesti/intervju-milan-petrovic-muzicar-spremamo-dinamican-i-zanimljiv-nastup/


Kurt Kobejn: Montaža pakla na 8. Cinema City festivalu - “Najintiminiji rok dokumentarac ikada”, Rolling Stone

Kurt Cobain
Kurt Cobain
Sa velikim zadovoljstvom vam predstavljam uzbudljivu Planet Rock selekciju ovogodišnjeg Cinema City internacionalnog filmskog festivala i obaveštavam da je Cinema City festival nosilac EFFE label-a za 2015/2016. godinu. 

Kurt Kobejn: Montaža pakla na 8. Cinema City festivalu “Najintiminiji rok dokumentarac ikada”, Rolling Stone

Na 8. Cinema City festivalu koji se održava od 29. juna do 5. jula, na Planet Rock Music Stage-u susrešće se i ove godine muzika i film u okviru popularne selekcije Planet Rock, koja svake godine izaziva veliko interesovanje publike zahvaljujući odličnom odabiru muzičkih filmova. Ovogodišnju selekciju predvodi film Kurt Kobejn: montaža pakla, scenariste i reditelja Bret Morgena, koji je časopis Rolling Stone okarakterisao kao “najintimniji rok dokumentarac ikada”. Nizaće se muzički filmski hitovi poput Depeche Mode: živi u Berlinu, Potraga za Felom, Ulični svirači i mnogi drugi. 

Na ovogodišnjem festivalu koji se održava pod sloganom Na pravom mestu u pravo vreme, u novoj kreativnoj četvrti, koju čine Kineska četvrt i Limanski park u Novom Sadu, publici će biti predstavljeno 70 filmskih ostvarenja. Među njima su filmovi o muzičkim zvezadama i legendarnim bendovima, njihove neverovatne životne priče i karijere koje donose na veliko platno proslavljeni reditelji i glumci, a koji kao i svake godine čine srce selekcije Planet Rock. Dobro poznatu selekciju na istoj sceni - Planet Rock Music Stage & Open Air Cinema, prati sjajan muzički program Cinema City festivala koji ove godine čine 7 koncerata raznovrsnih mladih bendova i stvaralaca: Jarboli, Threesome, Stray Dogg, Iskaz, Zemlja Gruva, Vis limunada, kao i DJ-evi Rasheed & Flip, Future Sound of Danube. 

Detaljnije informacije o filmovima koje predstavljamo iz ovogodišnje Planet Rock selekcije možete preuzeti OVDE

CINEMA CITY dobitnik EFFE label - Evropske festivalske asocijacije u konkurenciji 869 festivalaOdlukom međunarodnog festivalskog žirija evropske festivalske asocijacije Cinema City je dobitnik EFFE label-a za 2015/2016. godinu, čime postaje član EFFE platforme (Europe for festivals, Festivals for Europe), za umrežavanje i promociju evropskih festivala.
PEDALA! 2

Pedala 2
Pedala 2
Kulturni centar GRAD, 

Braće Krsmanović 4, 

11000 Beograd 

GRAD, Evropski centar za kulturu i debatu, je nastao na inicijativu Kulturnog Fronta Beograd i Felix Meritis fondacije iz Amsterdama. Zahvaljujući podršci Ministarstva inostranih poslova Holandije kroz program MATRA i beogradske opštine Savski venac, po prvi put kod nas jedan objekat industrijskog nasleđa postaje mesto kulturnih dešavanja.

PEDALA! 2

Utorak 2. jun, 20h

Muzičari, improvizatori, eksperimentalisti, štreberi i ludaci, pridružite nam se!
Pedala 2 je nastavak priče koja je svoj život započela u aprilu ove godine zahvaljujući najhrabrijim entuzijastima svih spavaćih soba i teži da postane pravo takmičenje u stvaranju i oblikovanju najluđih zvukova koji nastaju kombinacijom baš tvojih pedala i efekata.
Pedala je veče sirove improvizacije, razmene energije i potencijalno nezamislive kreativnosti i nastavlja se u utorak, 2. juna u Kc Grad, sa početkom od 20h.

Na tebi je da odabereš ulazni signal, bila to gitara, sint, mic, semp sa moba, gong, truba ili gole ruke, a jedini uslovi su da nema komjutera i da sve ide na živo!
Prikaži šta znaš u žanrovski neodređenom, ukusno neukalupljenom, i pre svega potpuno slobodnom nastupu koji će ocenjivati naš stručni žiri (TBA).

Prijave sa imenom, prezimenom, umetničkim imenom, opremom koju donosite, opremom koja vam je eventualno potrebna i ako imate i linkom ka nekoj pesmi ili radu koji bi nas približio vašem stvaralaštvu šaljite na pedala@gradbeograd.eu.

Spisak učesnika i nagrade biće naknadno objavljene, a o prethodnim informišite se na: https://www.facebook.com/events/1623043594578771/

Satnica:
19.00 - registracija učesnika i setup
20.00 - vrata
21.00 - takmičenje
23.00 - proglašenje i nastup pobednika

Ufur 200 kinti, za učesnike free.

Tribina o romanu "Grad i psi" Marija Vargasa Ljose

Laguna
Laguna
Lagunin književni klub: Mario Vargas Ljosa – „Grad i psi“ 

Ukoliko ste željni dobrih razgovora o književnosti Lagunin književni klub je pravo mesto za vas! Svakog prvog petka u mesecu pričamo o velikim svetskim piscima i njihovim delima zajedno stvarajući klub ljubitelja lepe književnosti, klub različitih mišljenja i debata, klub pitanja i traženja odgovora.

Jun mesec će ceo biti u znaku velikog peruanskog pisca Marija Vargasa Ljose budući da će u drugoj polovini juna biti gost Beograda i Lagune. I tema četvrte tribine, 5. juna od 18. sati u Delfi Caféu u SKC-u biće upravo njegov život i stvaralaštvo sa posebnim osvrtom na roman „Grad i psi“, kojim je Vargas Ljosa zadobio međunarodno priznanje. Radnja romana odvija se u vojnoj gimnaziji s internatom gde su pitomci podvrgnuti strogoj vojničkoj disciplini, i gde vladaju nepisana pravila i zakon jačega. Mladi ljudi primorani su da nauče da se uklope u takvu sredinu i žive otuđujućim načinom života, koji im ne dozvoljava da se razvijaju kao ličnosti, i gde su neprekidno potčinjeni i poniženi.

Ovaj roman nije samo žučna kritika uperena protiv surovog ponašanja u grupi pitomaca Vojne gimnazije Leonsio Prado nego i direktan napad na pogrešne predstave o muškosti, o tome čemu ona služi, kao i o posledicama loše shvaćenog vojničkog obrazovanja.

Mario Vargas Ljosa rođen je u Arekipi, u Peruu 1936. godine. Piše romane, drame, eseje, priče. Dobitnik je brojnih priznanja za svoju književnost a kao velika potvrda važnosti i vrednosti Vargasa Ljose, usledila je i Nobelova nagrada za književnost 2010. godine.

Izdavačka kuća Laguna objavljuje izabrana dela ovog velikog pisca i knjige koje su nastale u poslednjih nekoliko godina. Ovog meseca biće objavljena i autobiografija Marija Vargasa Ljose, „Riba u vodi“.

O stvaralaštvu nobelovca Marija Vargasa Ljose i njegovoj knjizi „Grad i psi“ u petak, 5. juna od 18 sati u Delfi Caféu u SKC-u govoriće Gordana Mihajlović, prevodilac, Bojana Kovačević Petrović, asistent na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i Uglješa Šajtinac, pisac. Na tribini će biti reči o burnom životu Marija Vargasa Ljose, o značaju romana „Grad i psi“ u kontekstu latinoameričkog buma i začetka Novog romana. Razmatraćemo koliko ima autobiografskih elemenata u romanu, kakva je slika vojske koju predočava pisac, po čemu je ovaj roman izraz nezadovoljstva, pobune i neslaganja sa svetom, po rečima samog autora. Za čitaoce dela Vargasa Ljose biće zanimljivo i na koji način pitomci iz različitih socijalnih sredina daju različite slike Perua i šta je to što književnost ovog pisca čini univerzalnom, vanvremenom i humanom.

Očekujemo vas !

Reut Regev Trio - besplatan koncert u Kulturnom centru Pančeva

Reut Regev
Reut Regev
REUT REGEV TRIO (USA/Izrael)

Pozivamo vas na besplatan koncert sastava Reut Regev Trio, koji će biti održan u subotu, 30. maja, sa početkom u 21 čas na platou ispred Kulturnog centra Pančeva.

REUT REGEV TRIO (USA/Izrael)

Reut Regev - trombon

Jon Sass - tuba 

Igal Foni - bubnjevi

Izraelsko-američka trombonistkinja Rut Regev (Reut Regev) s velikim uspehom svira duže od dve decenije. Tokom srednjoškolskih dana nastupala je na prestižnim festivalima, a u biografiji ima i članstvo u orkestru Izraelske armije. Nakon preseljenja u Njujork sarađivala je sa muzičarima širokog stilskog opsega, od Entonija Brekstona i Buča Morisa do klecmer, rok, i bluz bendova. Kao bendlider debituje 2009. godine albumom “This is R Time”, kojim se pozicionira na tamošnjoj downtown sceni kombinujući uticaje džez-roka, fanka i fri-džeza. Debi ostvarenje predstavila je i na Beogradskom džez festivalu, 2010. godine.

Tri godine kasnije objavljuje drugi album „Exploring the vibe“ za poznatog minhenskog izdavača Enja Records, na kome razrađuje svoje kreativne ideje u labavim aranžerskim strukturama, bliskim estetici džem-sešna, sa elementima fanka i bluza. „Želeli smo da odemo daleko od komponovanja muzike i stvaranja ritmičkog koncepta. Hteli smo da se fokusiramo na istraživanje atmosferičnih aspekata muzike, raspoloženja, drugim rečima – vajba“, zapisala je Rut na omotu svog albuma.

Rut Regev će biti narator i vodič u novom dokumentarno-igranom filmu Mladena Matičevića, “Meet Micky Jazz”, o prvim džezerima u Srbiji, po scenariju Lavinije Davenport i ideji Miše Blama.

​korisni linkovi:​

Film koji je uzburkao svetsku javnost u bioskopu Cineplexx UŠĆE Shopping Center

Snouden
Snouden
CITIZENFOUR: DOSIJE SNOUDEN U BIOSKOPU CINEPLEXX

Film koji je uzburkao svetsku javnost u bioskopu Cineplexx UŠĆE Shopping Center

Na repertoaru bioskopa Cineplexx UŠĆE Shopping Center će se od sutra naći još jedno ostvarenje sa ovogodišnjegfestivala Beldoks. U narednih nedelju dana u terminu od 21 čas, posetioci bioskopa će imati priliku da pogledaju film „Citizenfour: Dosije Snouden“, ovogodišnjeg dobitnika Oskara za najbolji dugometražni dokumentarac.

Edvard Snouden, strateg američke agencije NSA, obelodanio je u junu 2013. tajna dokumenta vezana za nadgledanje običnih ljudi i prisluškivanje visokih zvaničnika Evropske unije, a potom prebegao u Rusiju gde mu je odobren azil. Igrom slučaja, Laura Poitres, prvi medijski profesionalac sa kojim je Snouden stupio u kontakt, zabeležila je čitavo dešavanje video kamerom i godinu dana kasnije izmontirala ovaj vanredno uzbudljiv i aktuelan dokumentaristički triler. „Citizenfour: Dosije Snouden“, nalik na pravi holivudski triler, obiluje napetošću i nikog ne ostavlja ravnodušnim po pitanju bezbednosti podataka u digitalnom svetu.

Da je film specifičan dokazuju i rekacije gledalaca, koji su ga pogledali na ovogodišnjem Beldoks festivalu, pa su se po završetku mogli čuti i komentari: „Isključujem telefon! Prisluškuju nas! Možda nas i sada posmatraju! Šta sve znaju o nama..?“.

Trejler možete pogledati na sledećem linku: https://www.youtube.com/watch?v=s5-EASNrxUo

Karte za film „Citizenfour: Dosije Snouden“ su već u prodaji na blagajni bioskopa Cineplexx UŠĆE Shopping Center, više informacija možete naći na sajtu www.cineplexx.rs

Cinema City predstavlja muzički program - Jarboli, Stray Dogg, Zemlja gruva, Iskaz, Vis limunada...

Cinema City
Cinema City
Nekadašnje "gruvi bradonje" na otvaranju Cinema City festivala 

70 filmova i 7 koncerata u 7 festivalskih dana 
Na pravom mestu u pravo vreme 

Zadovoljstvo mi je da Vam predstavim muzički program 8. Cinema City festivala. 

Tokom Cinema City festivala - od 29. juna do 5. jula - publika će imati priliku da pogleda 70 filmova i poseti 7 fantastičnih koncerata u 7 festivalskih dana. Nova kreativna četvrt biće ispunjena beskompromisnim, svežim, aktuelnim mladalačkim zvukom i dobrim “vajbom”. Od “tvrdog” zvuka pa sve do plesnih šlagera za sve oni koji jesu ili se osećaju mladima, vodiće nas afirmisani muzički stvaraoci i bendovi: Jarboli, Thresome, Stray Dogg, Iskaz, Zemlja gruva, Dj-evi Flip & Rasheed i Vis Limunada, a koji poput filmskih kolega uveliko oblikuju domaću i regionalnu muzičku scenu. 

Osmo izdanje Cinema City internacionalnog filmskog festivala, pod sloganom Na pravom mestu u pravo vreme,održava se u novoj kreativnoj četvrti, koju čine Kineska četvrt i Limanski park u Novom Sadu. Kao i prethodnih godina, posetioci će uživati u bogatom programskom sadržaju posvećenom pre svega mladoj, filmskoj i muzičkoj sceni. U skladu sa izoštrenim programskim fokusom i u muzičkom delu programa akcenat je na mladim muzičkim stvaraocima, i profesionalcima koji će se iz večeri u veče smenjivati na koncertnoj bini Planet Rock Music Stage-u smeštenoj u Kinesku četvrt. 

Kompletno saopštenje sa detaljnim informacijama, datumima nastupa kao i fotografijama možete naći OVDE.

Vidimo se @Cinema City 2015 - Na pravom mestu, u pravo vreme

cinemacity.org

Programska celina "Junski rok" u UK Vuk Stefanović Karadžić

Programska celina "Junski rok" u UK Vuk Stefanović Karadžić
Programska celina "Junski rok" u UK Vuk Stefanović Karadžić

“VUK STEFANOVIĆ KARADžIĆ”

NOVO POZORIŠTE – NOVA ŠANSA

Program gradske ustanove kulture „Vuk Stefanović Karadžić“ razvijaće se kroz tri osnovna pravca – kroz sopstvenu produkciju, koprodukcije i gostujuće projekte, ali i kroz održavanje tribina, otvorene razgovore, izložbe i koncerte. Nova pozorišna scena, „Vuk Stefanović Karadžić“ biće pre svega okrenuta domaćoj drami i promociji novih autora, kao i otkrivanju mladih pozorišnih talenata kroz aktivnu saradnju sa svim umetničkim akademijama. Time će “Vuk“ ostvariti svoju misiju: razvoj i negovanje domaće drame, otkrivanje mladih pozorišnih talenata, predstavljanje novih tendencija u svetskom pozorištu i stalno obnavljanje i okupljanje nove publike.

„Vuk Stefanović Karadžić“ okreće se onima kojima ta šansa najviše pripada – mladima. Kroz saradnju sa fakultetima Univerziteta umetnosti u Beogradu, Novom Sadu i Prištini, studenti će dobiti priliku da svoje ispitne predstave, koncertne nastupe, kao i izložbene radove prikažu u UK Vuk Stefanović Karadžić, te da ih tim putem predstave široj javnost. „Vuk“ će na taj način pružiti priliku posetiocima da se upoznaju sa najranijom fazom stvaralaštva mladih umetnika, ali i samim studentima umetničkih fakulteta omogućiti da se međusobno povežu i tako, nadamo se, doprineti nekoj budućoj saradnji.

Studentskim pozorišnim predstavama koje, prema odluci programskog tima UK „Vuk Stefanović Karadžić“, budu bile najbolje, biće omogućeno da postanu deo repertoara. Prema istom kriterijumu, najzapaženija izvođenja će studentima Fakulteta muzičke umetnosti otvoriti priliku za nastupe u UK Vuku, dok će za najuspešnije izlagače sa Fakulteta likovnih i Fakulteta primenjenih umetnosti i dizajna biti organizovane samostalne izložbe.

JUNSKI ROK

Programskom celinom JUNSKI ROK, koja će biti organizovana tokom juna 2015., UK „Vuk Stefanović Karadžić“ predstaviće početak svoje saradnje sa Fakultetima univerziteta umetnosti za koju želimo da preraste u tradiciju. Tokom prvog letnjeg meseca studenti režije, glume i pozorišne produkcije Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, Akademije umetnosti u Novom Sadu, Fakulteta umetnosti Priština-Zvečan, i Fakulteta umetnosti iz Kosovske Mitrovice, prikazaće predstave sa završnih ispita druge i treće godine studija, kao i predstave sa kojima su diplomirali tokom prethodnih godinu dana. Publika će po promotivnoj ceni moći da kupi kartu za celokupan repertoar programske celine JUNSKI ROK ili da se opredeli za svaku predstavu ponaosob.

Dođite da upoznate mlade umetnike, buduće velike glumačke i rediteljske zvezde pozorišnih scena!

JUNSKI ROK- REPERTOAR

01.06. „DEJSTVO GAMA ZRAKA NA SABLASNE NEVENE“, Scena „Kult“, 20 časova

DEJSTVO GAMA ZRAKA NA SABLASNE NEVENE, Pol Zindela, FDU

Ispit studentkinja 4. godine Glume Nine Nešković i Marte Bjelice, klasa prof. Dragana Petrovića, komad Pola Zindela "Dejstvo gama zraka na sablasne nevene". Premijerno je izveden 22. maja 2015. na sceni "Mata Milošević" Fakulteta dramskih umetnosti.

03.06. „ART“, Scena „Kult“, 20 časova

ART, Jasmina Reza, FDU

Režija: Vladan Đurković

Scenograf: Neda Spalajković

Kostimograf: Lara Popović

Igraju: Brankica Sebastijanović, Ivana Dudić, Anita Stojadinović

Tri mlade glumice Ivana Dudić, Brankica Sebastijanović i Anita Stojadinović Fakulteta dramskih umetnosti, koje su diplomirale kod profesora Vladimira Jevtovića i Srđana Karanovića, predstaviće nam svoju diplomsku predstavu "Art" u režiji Vladana Đurkovića. Predstava je premijerno izvedena 14. aprila na sceni "Mata Milošević" Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. 

Komediju "Art" je napisala francuska spisateljica Jasmina Reza i predstavlja veliko delo savremenog dramskog stvaralaštva, koje će zasigurno vremenom prerasti u klasike dramske književnosti. Originalna priča napisana je za tri muškarca, čije se prijateljstvo dovede u sumnju, kada jedan od njih za veliku sumu novca kupi jedno belo platno, i u njemu prepozna vrhunac savremenog likovnog stvaralaštva. Ova predstava se razlikuje od prethodnih postavki po tome što je priča transponovana i dešava se između tri prijateljice, a ta naizgled banalna intervencija će otvoriti novi pogled na čitanje komada. Kroz predstavu gledaoci će imati prilike ne samo da učestvuju u rasturanju jednog prijateljstva, već će moći da prepoznaju tipične situacije koje dugogodišnje prijatelje mogu da snađu.

04.06. „FELIKS I DORIS“, Scena „Kult“, 20 časova, premijerno izvođenje

FELIKS I DORIS, Bil Menhof, Fakultetu umetnosti u Kosovskoj Mitrovici 

Igraju: Tamara Tomanović, Uroš Milojević

Master rad Tamare Tomanović 

Mentor: prof.Dejan Cicmilović

"Feliks i Doris" Bila Menhofa je duodrama koja na komičan način predstavlja publici jedan fatalni susret dva antipoda, odnosno muško - ženski odnos pun predrasuda, nesporazuma, straha i laži, ali i skrivenih nežnosti, strasti, želje i ljubavi. Ovo je jednostavna, ali istovremeno zabavna priča o muškarcu i ženi. Muškarcu i ženi koji su na prvi pogled sušte suprostnosti, ali postoji ta mala, neraskidiva nit koja ih spaja, a to je usamljenost.

09.06. „PIKNIK“, Scena „Aleksandar Popović“, 20 časova

PIKNIK, Fernanda Arabala, FDU

Režija: Tijana Vasić

Igraju: Aleksandar Vučković, Aleksandar Kecman, Vaja Dujović, Stefan Bundalo,

Vučić Perović i Aleksandar Ristoski.

Kostimografi: Rialda Dizdarević, Andrijana Janković

Scenografi: Marija Mandić, Mila Mazić

Ispitna predstava "Piknik" studentkinje treće godine pozorišne i radio režije Tijane Vasić, u klasi profesora Dušana Petrovića, po tekstu Fernanda Arabala, prevod Bojana Kovačević Petrović. 

10.06. „BAJKA O MRTVOJ CAREVOJ KĆERI“, Scena „Kult“, 20 časova

BAJKA O MRTVOJ CAREVOJ KĆERI, Nikolaj Koljada FDU

Režija: Nataša Radulović – klasa profesora Egona Savina

Igraju: Teodora Ristovski, Pavle Jerinić, Iva Kevra, Milan Vučković

Studentska predstava Fakulteta dramskih umetnosti. 

Koljadine likove vezuju očaj, besmisao, neostvarenost, nedostatak perspektive. Prljava, zapuštena žena, životinjoubica, profesionalna kurva, neradnik, imigrant, ali i sitni kapitalista koji u potpunosti odgovara društvenom kodeksu, zapravo su isti na bazičnom nivou, svi su ljudi, prema tome, svi imaju iste potrebe, težnje, stremljenja. Ljudska potreba da bude voljen nije zakazala ni među pripadnicima marginalnog sloja društva, koji, da bi je zadovoljili, primorani su da koriste surova sredstva, zalazeći u nasilje i kriminal da bi se domogli nečega što bi trebalo da im, kao ljudima, pripada. Bez zadovoljene potrebe da bude voljen čovek će biti nepotpun, bio on nakaza ili ne. Oni se smeju nakazi, a zapravo su i sami nakaze...

11.06. „PORODIČNE PRIČE“, Scena „Kult“, 20 časova

PORODIČNE PRIČE, Biljana Srbljanović, Fakultet umetnosti Priština-Zvečan

Režija: koletivna

Mentori : prof. Milan Plećaš i asistent Nemanja Savković 

Igraju: Ivana Pavlović, Uroš Milojević, Stefan Mladenović, Petra Dimitrijević

Premijera predstave četvoro mladih glumaca Fakulteta umetnosti Priština-Zvečan, bila je 26.05.2014. u Zvezdara teatru. Predstava prikazuje kako deca, u jednom ruiniranom društvu, vide svoje roditelje i njihove probleme. Imitirajući ih oni tumače razne načine funkcionisanja porodice, niz porodičnih situacija, neravnopravnih odnosa izmedju samih roditelja, ali i dece Zajedničkim znanjem glumci su uspeli da kolektivno režiraju predstavu. Pored režije muziku, kostim i scenografiju su takođe sami osmislili. 

15.06. „LIK-EKONOMIJA EMOCIJA“, Scena „Kult“, 20 časova- ispit druge godine pozorišne režije

red. prof. Alisa Stojanović i stručni saradnik Igor Vuk Torbica

red. prof. Biljana Mašić i stručni saradnik Pavle Lazić

Vežbe su navedene po redu izvođenja na Fakultetu dramskih umetnosti:

1. JOVANA STOJANOVIĆ- Franc Ksaver Krec- „NI RIBA NI MESO“

Emi: Anja Knežević, student II godine Glume u klasi prof. Biljane Mašić

Edgar: Nikola Stanković, student II godine Glume u klasi prof. Biljane Mašić

Dramaturg: Galina Maksimović, student II godine Dramaturgije

Producent: Tijana Marović, student II godine Menadžmenta i produkcije pozorišta, radija i kulture 

2. MAKSIM MILOŠEVIĆ- Rajner Verner Fazbinder- „GORKE SUZE PETRE FON KANT“

Petra: Mina Obradović, student II godine Glume u klasi prof. Biljane Mašić

Valerija: Aleksandra Bibić, student II godine Glume u klasi prof. Biljane Mašić

Marlena: Milena Radulović, student II godine Glume u klasi prof. Biljane Mašić

Gabi: Dunja Stojanović, student II godine Glume u klasi prof. Biljane Mašić

Dramaturg: Tijana Grumić, student III godine Dramaturgije

Producent: Marija Milosavljević, student II godine Menadžmenta i produkcije pozorišta, radija i kulture

3. TARA MANIĆ- Bertolt Breht- „OPERA ZA TRI GROŠA“

Maki Nož: Joakim Tasić, student II godine Glume u klasi prof. Biljane Mašić

Poli Pičam: Andrea Ržaničanin, student II godine Glume u klasi prof. Biljane Mašić

Braun Tigar: Dragan Sekulić, student II godine Glume u klasi prof. Biljane Mašić

Matija Groš: Nemanja Stamatović, student mastera Glume u klasi prof. Biljane Mašić

Volter Tužna Vrba: Marko Mak Pantelić, Master glume

Robert Testerče: Vladimir Vučković, student IV godine Glume u klasi prof. Dragana Petrovića

Policajac: Nikola Stanković, student II godine Glume u klasi prof. Biljane Mašić

Dramaturg: Ognjen Obradović, student IV godine Dramaturgije

Kostimograf: Milica Radovanović

Producenti: Katarina Ivakić i Ninoslav Spasić, studenti II godine Menadžmenta i produkcije pozorišta, radija i kulture

17.06. „POKONDIRENA TIKVA“, Scena „Kult“, 20 časova

POKONDIRENA TIKVA, Jovan Sterija Popović, Fakultet umetnosti Priština-Zvečan

Ispit 3.godine glume, klasa prof. Jovice Pavića

Predstava nastala kao deo ispitnog zadatka studenata III godine glume, pa se tako nalazi između „mekog vojvođanskog stila“ i grotesne potrebe za višim slojem, za Evropom, noblesom... Ovo dvojstvo stilizacije donosi slojevitost koja u samom komadu veličanstvenog Sterije ima tako mnogo. Fema, Sara i Ružičić na jednoj, Evica, Vasa, Mitar na drugoj strani i Jovan i Ančica, kao podmitljivi šegrti „na usluzi“ negde između su protogonisti i antaginisti ovog komada. Femino upinjanje za Parizom kao „tikva koja želi da postane kondir“ je ipak blisko svima i dalje aktualno, pa tako epoha nije napravila distancu od ovakvih likova, odnosa, malograđanštinem primitivizma, potrbe da nekog zakinemo, prevarimo, da se lažno predstavimo, samo nam dozvoljava da se bez brige smejemo, zapravo, sebi i vremenu čiji smo savremenici. 

21.06. „MALOGRAĐANSKA SVADBA“, Scena „Kult“, 20 časova-premijerno izvođenje

MALOGRAĐANSKA SVADBA, Bertold Breht, FDU

Režija: Ana Vučelić

22.06. „BOG MASAKRA“, Scena „Kult“, 20 časova

BOG MASAKRA, Jasmina Reza FDU

Režija: Igor Vuk Torbica

Scenograf i kostimograf: Veljko Stojanović 

Kompozitor: Marko Marić 

Igraju: Iva Stefanović, Ivan Zablačanski, Maja Stokić, Milan Marić 

Diplomska predstava, studenata glume i pozorišne režije Fakulteta dramskih umetnosti, “Bog masakra” premijerno je izvedena 4. marta 2013. godine na sceni “Mata Milošević” .

Reč je o satiričnoj drami savremene francuske autorke Jasmine Reza. Uloge dva bračna para tumače mladi glumci Ivan Zablaćanski, Milan Marić, Marija Stokić i Iva Stefanović, klasa profesorke Biljane Mašić. Ovo je ujedno bila i diplomska predstava reditelja Igora Vuka Torbice na četvrtoj godini.

24.06. „GLUMAC SAM...GLUMAC SAM GLUMAC“, Scena „Kult“, 20 časova

Master rad glume Uroša Milojevića, mentor prof. Aleksandar Đinđić

Student : Uroš Milojević

Profesor docent : Aleksandar Đinđić

Dizajn Plakata : Aleksa Skočajić i Uroš Milojević

Izbor Muzike : Uroš Milojević

Video rad : Uroš Milojević i Stefan Mladenović

Konsultacije : Zijah A. Sokolović

Moralna podrška : Miljana Đorđević

O predstavi :

Za master rad sam izabrao dramski tekst „ Glumac je glumac je glumac...“ autora Zijaha A. Sokolovića. U tom smislu važno je reći da iako je ovaj tekst napisan 1977. godine, na mnogo nivoa korespondira sa savremenim trenutkom. Pre svega, na nivou značenja, ova monodrama postavlja neka i danas veoma važna pitanja,kao što je pitanje mesta umetnosti u društveno-političkom životu . 

Deficit novca ili deficit ideja,deficit hrabrosti ili deficit morala,uvređena umetnost ili uvređena publika,kako glumac da približi pozorište publici a da ostane veran umetnosti,kako da predstava uperi prst u najgoreg od nas a da ne uvredi, kako da pozorište boli a da ipak pruži utehu, samo su neke od dilema kojima se ovaj tekst bavi. Napisan pre 37 godina, ovaj tekst u potpunosti oslikava trenutnu situaciju u kulturi naše zemlje,repliku koju u tekstu izgovara jedan od likova iz Ministarstva kulture : „Ali mi smo budžet za kulturu za ovu godinu potrošili još prošle godine“, kao da smo skoro čuli u vestima. Kolike su nam šanse u ovakvim društveno – političkim okolnostima? Ko je taj koji daje šansu? Kako se izboriti za svoje mesto, a ostati dosledan svojim principima i odoleti raznim iskušenjima vezanim za ovaj posao? Koliko dugo je potrebno čekati na svoju šansu? Sa druge strane, otkada je to umetnost svedena na „ čekanje posla“? Valjda je umetnost poziv, a ne posao. - Uroš Milojević, januar 2015.

27.06. „RAZRED“, Scena „Kult“, 20 časova

RAZRED, po motivima Volterovog romana "Kandida", Akademija umetnosti Novi Sad

Režija: Radoslav Rale Milenković

Igraju: Jovana Belović, Nataša Keser, Ana Milosavljević, Bojana Milanović, Sunčica Milanović, Nina Rukavina, Kristina Savkov, Dimitrije Aranđelović, Marko Vasiljević, Stefan Vukić i Bratislav Janković, dok se u ulozi profesora pojavljuje sam reditelj Radoslav Milenković. 

Predstava "Razred" rađena po motivima Volterovog romana "Kandida", u režiji Radoslava Rale Milenkovića, koja postavlja pitanja ukazujući na svakodnevne probleme, ali ih zaobilazimo ne trazeci rešenje,

Svakodnevno ignorisanje problema u društvu, kriza identiteta, svetska kriza veoma utiču na decu, obrazovni sistem i njihovo ponašanje unutar školskih ustanova. 

Predstava je nastala kao završni rad studenata master studija glume na Akademiji umetnosti Novi Sad u produkciji Proces Teatra iz Beograda.

Studentska sekcija Srbije na Praškom kvadrijenalu 2015

Studentska sekcija Srbije na Praškom kvadrijenalu 2015
Studentska sekcija Srbije na Praškom kvadrijenalu 2015
RAZGOVORI O SCENSKOM DIZAJNU:

Studentska sekcija Srbije na Praškom kvadrijenalu 2015.

„Proces ili Šta je stvarno VAŽNO za mene“

utorak, 2. jun 2015, 18.00h

Muzej primenjene umetnosti, Galerija „Žad“, Vuka Karadžića 18, Beograd

Pozivamo vas na predstavljanje Studentske sekcije Srbije na Praškom kvadrijenalu scenskog dizajna i scenskog prostora koje će biti održano od 18. do 28. juna 2015. godine. 

„Proces ili Šta je stvarno važno za mene?“ je performativna instalacija četrnaestoro studenata s različitih fakulteta i univerziteta u Srbiji koji će, u prostoru Kafkine kuće u Pragu, pričati o formiranju identiteta - ličnih, grupnih i kolektivnih - nastalih pod uticajem političkih okolnosti. Polazeći od iskustva sopstvenog odrastanja i života na turbulentnom području na kome političke prilike izrazito utiču na pojedinca, učesnici su u procesu rada razmenili svoje lične priče, ustanovivši da je zajednička ravan tih priča, naoko veoma različitih, neminovna uslovljenost svih nivoa i aspekata identiteta o kojima govore. Proces pričanja priča potom je postao alat pomoću koga studenti uvode publiku u prostor svog uspostavljenog zajedničkog identiteta. Priče se pričaju u različitim formatima i medijima, pomoću više od sto ličnih predmeta - artefakata autentično vezanih za te priče.

Studenti autori:

Natalija Bogdanović, Pavle Dinulović, Katarina Đorić, Iva Ilić, Dejan Kostadinović , Anđelka Marković, Sofija Mitrović, Vladan Perić, Nikola Radosavljević, Aleksandra Rakić, Vladimir Savić, Milica Stojšić, Luna Šalamon i Tamara Tomanić

Mentori:

Daniela Dimitrovska, Vladimir Ilić i Dušan Mamula

Gost:

Branko Pavić, član Programskog saveta

Razgovor vodi:

Tatjana Dadić Dinulović, član Kustoskog tima

Organizatori nastupa Srbije na Praškom kvadrijenalu scenskog dizajna i scenskog prostora 2015. godine su Muzej primenjene umetnosti u Beogradu i Centar za scenski dizajn, arhitekturu i tehnologiju (SCen) Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.

Foto: Nemanja Knežević

Friday, May 29, 2015

6. Salon pejzažne arhitekture 2015

6. Salon pejzažne arhitekture 2015
6. Salon pejzažne arhitekture 2015
6. Salon pejzažne arhitekture 2015

6th Landscape Architecture Exhibition 2015

Izložba 04. jun – 04. jul 2015. godine

Organizator: Udruženje pejzažnih arhitekata Srbije (UPAS)

U Galeriji nauke i tehnike SANU od 04. juna 2015. godine biće postavljena izložba VI Salona pejzažne arhitekture 2015. Organizator Salona je Udruženje pejzažnih arhitekata Srbije. Izložba će biti otvorena do 04. jula 2015.

Svečano otvaranje izložbe Salona sa dodelom priznanja je u petak, 05. juna 2015. u 19 sati.

U okviru Salona izlažu se radovi iz oblasti pejzažne arhitekture: planovi, realizovani i nerealizovani projekti, studije, video i studentski radovi. U okviru izložbe biće izložen 61 rad. Salon je međunarodnog karaktera, pa je pored radova iz Srbije, izloženo i 27 radova iz inostranstva i to iz 8 zemalja (Slovenije, Italije, Hrvatske, Bugarske, Grčke, Španije, Belgije i Nigerije).

U okviru Salona međunarodni Žiri dodeljuje priznanja za najbolje radove, kao i Veliku nagradu - Grand Prix.

Posetioci izložbe će moći da vide različita planerska i dizajnerska rešenja uređenja različitih prostora, počev od širokih predela u kojima se nude rešavanja problema zaštite prirode, klimatskih promena, zaštite kulturnog nasleđa, pa do oblikovnih rešenja parkova, vrtova, javnih gradskih otvorenih prostora, zelenih zidova i slično. Takođe se mogu videti i istraživačka razmišljanja o problemima uređenja predela i životne sredine.

Cilj Salona je, osim afirmacije profesije i autora, širenje pozitivnog uticaja na javnost Srbije radi unapređenja kulture uređivanja, zaštite i nege pejzaža.

Organizator Salona je uočio da ova izložba, iz godine u godinu, ima sve pozitivnije efekte na zainteresovanost šire kulturne javnosti za pejzažnu arhitekturu, kao i na zainteresovanost stručnjaka za savremena dešavanja u struci, u cilju kvalitetnijeg bavljenja profesijom.

Ove godine je mali jubilej - 10 godina od prvog Salona. Tokom šest bijenala izloženo je ukupno 340 radova iz Srbije i još 16 zemalja. Salon je u međuvremenu postao najznačajniji strukovni događaj u jugoistočnoj Evropi.

Nakon 10 godina postojanja, Salon više nije događaj, on postaje tradicija.

Pored izložbe, u okviru Salona su predviđeni i prateći događaji.

U četvrtak, 04.06.2015. u 18 sati u svečanoj sali Skupštine grada Beograda (ul. Dragoslava Jovanovića 2) biće održana prezentacija pobedničkog rada Salona kao i nekoliko predavanja domaćih i stranih stručnjaka na aktuelnu temu:

"Prirodne katastrofe i pejzažna arhitektura: uloga struke u prevenciji i saniranju posledica poplava".

U petak, 05.05.2015. od 9 do 15 časova u Inženjerskoj komori Srbije biće održan stručni skup "Pejzaž – Krajina – Krajobraz", zajednički skup udruženja pejzažnih arhitekata Slovenije, Hrvatske i Srbije.

U petak, 05.06.2015. u 19 sati je svečano otvaranje izložbe Salona sa dodelom priznanja u Galeriji nauke i tehnike SANU (Đure Jakšića 2).

Salon je podržan od Međunarodnog udruženja pejzažnih arhitekata za region Evrope - IFLA Europe, čiji je UPAS kolektivni član.

Izložba Salona je otvorena za posetioce do 04. jula 2015. godine.

PREDAVANjA

Galerija nauke i tehnike SANU, Đure Jakšića 2

petak 12. jun 2015. godine u 18 časova

· Dejan Lazić, Katarina Penonić i Nebojša Miletić

Savremeni koncepti ozelenjavanja u urbanim sredinama - zeleni krovovi i zeleni zidovi

· Uroš Brzaković

Vegetacija na prostorima za igru dece – Crna lista; Promocija priručnika: Inspekcijski pregledi prostora za igru dece

Festival tradicionalnih igara studenata

Festival tradicionalnih igara studenata

"Festival tradicionalnih igara studenata" održaće se u subotu 30. maja na centralnoj livadi kod sportskih terena u Košutnjaku, saopštili su danas organizatori.

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja već godinama unazad u saradnji sa asocijacijom Sport za sve organizuje ovaj festival, sa idejom da se kroz različite sportsko-rekreativne sadržaje okupi što veći broj studenata sa svih fakulteta i da se kroz druženje održi duh tradicionalnih igara.

U tročlanim ekipama (muškim, ženskim i mešovitim) studenti će se takmičiti u bacanju kamena s ramena, nadvlačenju konopca, obaranju ruku, skoku u dalj, hodanju na štulama, zakucavanju eksera, mimoilaženju na deblu, pikadu, trci u džakovima i mnogim drugim igrama, a pobednicima u svakoj kategoriji kao nagrada sledi letovanje u trajanju od 7 dana.

Pored ovih nagrada biće i još drugih nagrada koje su obezbedili sponzori: organizacija Nastavi tradiciju, Srbijašume, asocijacija Sport za sve, Pro Flash Studio, fitnes klub i studio FIT. Poželjno je obući se u skladu sa događajem, jer i za to sledi posebna nagrada.

Festival je otvorenog tipa, startuje od 12h i svi su pozvani na učešće.

Otvaranje izložbe Mladena Srbinovića

Otvaranje izložbe Mladena Srbinovića
Otvaranje izložbe Mladena Srbinovića
Nacionalna Galerija i porodica Simić imaju veliko zadovoljstvo da vas pozovu na svečano otvaranje izložbe Mladena Srbinovića 

02.06.2015. u 19h. Adresa galerije - Andrićev venac 12

Slikarstvo Mladena Srbinovića Kolekcionarstvo kao društveni fenomen predstavlja značajnu pojavu u savremenom kulturnom životu. Posebno kad se radi o većoj ili manjoj zbirci jednog istog autora. Takav je slučaj i sa dragocenim izborom slika Mladena Srbinovića iz bogatog fonda Miodraga Simića. S jedne strane taj izbor otkriva nam istančan lični senzibilitet vlasnika kolekcije. Međutim, s druge strane, sveden na 13 izloženih dela, on nesumnjivo predstavlja svojevrsnu retrospektivu; malu, ali dovoljno da nas podseti na opus jednog od reprezentativnih predstavnika beogradske kolorističke škole XX veka. Kad je u pitanju njegovo slikarstvo, u svojoj najranijoj razvojnoj fazi Mladen Srbinović je zainteresovan za predmetni svet, koji prikazuje u jednom sukobu dramskog i lirskog; najstarije mrtve prirode, pejzaže i portrete odlikuju tamnija gama, valerski postupak i lako geometrizovana forma. U nastavku, između 1958. i 1964.godine slikar je već izgradio sopstvenu umetničku poetiku, kojom se izdvaja od ostalih iz svoje generacije. On usvaja žensku figuru i krug, poznate arhetipske predstave anime i jastva, kao jedine motive svog slikarstva. Najzad , posle 1964. započinju promene koje će oko 1970. rezultirati jedan obogaćen slikarski jezik. Pre svega , Srbinović proširuje svoj tematski repertoar, pa se pored ženske figure sad javlja figura starca, kao i teme plodova. Ženska figura najčešće predstavlja Evu, Suzanu ili Floru, nagu mladu ženu, onekad sa draperijom preko nogu. Figure starca, uvek u antičkoj draperiji, sugerišu filozofa, umetnika, odnosno učitelja koji mlađim naraštajima prenosi nataloženo iskustvo. Nekad je to skromni povrtar koji nudi luk i ljubičice, neka dslikar za štafelajem, a nekad usamljeni pilot kosmičke odiseje; ali je uvek tumač tajanstvenih poruka koje traju kroz vreme. U stvari, zajedno sa temom plodova i nekih predmeta koji se češće pojavljaju – štafelaj, krčag, kotarica - složen odnos likova starca i žene tretira različite probleme opštečovečanske egzistencije, najčešće prenošenjem mitoloških parabola u savremni trenutak. Za ovakav sistem kazivanja Srbinović je postepeno ustanovio određen sistem simbola, pa u skladu s tim i određen sistem likovnih vrednosti – bojenih odnosa, odnosa grafičko – slikarstvo, svetlo – tamno , površinsko – trodimenzionalno , asocijativno – relističko. Što se tiče formalnih novina, platno postepeno osvajaju koloristički postupak i razuđeni višeznačni prostoru funkciji vremena. Zaključujući ovaj kratak osvrt, mogli bismo zaključiti da je na putu do potpunog slobodnog iskaza vlastite ideje slikar pratio opštu situacijuu domaćoj sredini, ali i u svetu; od dekorativnosti koja je bliska apstrakciji, preko asocijativne simbolike, do figuralne kompozicije. Pri tom je bitna karakteristika njegovog slikarstva puna ravnoteža između balkanske osećajnosti u mediteranskog razuma, između temperamentnih poetskih izliva i osmišljenih kompozicijskih rešenja. Ako su prvi izraženi kroz zvučni kolorit, arabesku u crtežu i dopadljiv detalj, onaj drugi najčešće dubinski – prisutni su kroz svođenje bojenih odnosa na gotovo svetlotamno, na grafizam geometrijskih formi, na nedopadljiv detalj. Dakle, svojevrsno jedinstvo suprotnosti, kao harmonija između racionalnog i emotivnog; racionalnog da ne dozvoli suvišan gest ili patetiku; emotivnog, da ispuni svoju poruku onim teško objašnjivim nabojem stvaralačke energije, koji može da zrači kroz generacije.

SENKE ZVUKA - otvaranje izložbe rok fotografija Nemanje Đorđevića

Senke zvuka
Senke zvuka
Izložba rok fotografija “Senke zvuka” autor: Nemanja Đorđević

Nemanja Đorđević, vrli beogradski rok fotograf, predstaviće publici novi ciklus fotografija pod nazivom “Senke zvuka”. Ovom postavkom će pokušati da nam otkrije svoje istraživanje u okviru rok fotografije, koja već punu deceniju zaokuplja njegovu pažnju.

Nemanjine fotografije oduvek su odlikovale preciznost i tehnička besprekornost. Nadogradnjom tih kvaliteta i pažljivim izborom prizora uspeo je da izgradi svoj prepoznatljiv stil. Naslov izložbe „Senke zvuka“, privlačan po igri reči, tako karakterističnoj za sve njegove ostale izložbe („Buka u boji“, „Raskorak“, „Pesme ispod pokrivača“...) nagoveštava u čemu je enigma. Zajedničko svim radovima je to što prostor i udaljenost prestaju da budu bitni. Identitet uslikanih izvođača ostaje nepoznat. Gubljenjem identiteta, autor težište bitnosti prenosi sa spoljašnjeg prizora na unutrašnji, sa spektakla na preobražaj. Zaustavljajući vreme u datom momentu hvata prizor umetnika u trenutku transformacije, u trenutku proboja na drugu stranu. Prostor je još uvek tu, ali je izgubio svoju moć. Prizori obojene magle i svetlosti koja se prepliće sa tamom pojačavaju utisak mističnog trenutka. Pred ovim fotografijama stičemo utisak beskonačnog trajanja, kao da se jednoj tački sakupljaju svi elementi stvarnosti I stvaraju jednu harmoniju i jedinstvo. Nemanjino majstorstvo leži u jednostavnosti i težnji ka tehničkom perfekcionizmu. Utisak koji dobijamo rezultat je jedinstvenog viđenja i znanja.

Uhvaćeni u trenutku, meditativnom, kao da nam poručuje da oslušnemo tišinu i uživamo u trenutku. Gledajući Nemanjine fotografije čućemo muziku.

Jelena Soldo

Istoričar umetnosti

Nemanja Đorđević je rođen 1985. godine u Vranju. Fotografijom se bavi od 2000. godine. Član je foto kluba FON u Nišu. Pored socijalne i lajf fotografije posebno ga privlači i rok fotografija, kojom se intenzivno bavi od 2005. godine. Učestvovao je na grupnim izložbama fotografija u Nišu i Vranju, marta i decembra 2007. godine. Svoje radove izlagao je na dve izložbe fotografija u Pančevu 2008. i 2009. godine u sklopu „Reggae Serbia festivala“. Kao član „Grupe 32“ učestvovao je na više izložbi fotografija „Čuvari trenutaka“ u Beogradu, Novom Sadu i Subotici. Priredio je sedam samostalnih izložbi fotografija u 2012. i 2013. godini. 2012: Galerija Narodnog muzeja u Vranju - "Buka u Boji"; Kulturni centar Inđija - "Buka u Boji"; Klub Pravnog Fakulteta u Nišu - "Raskorak"; Dom omladine Beograda - "Raskorak"; 2013: Studio M, galerija radio-televizije Vojvodine, Novi Sad - "Raskorak"; Kulturni centar REX, Beograd - "Pesme ispod pokrivača"; Galerija "Američkog kutka" u Vranju - "Nežni Dalibor". 2014: Dom omladine Beograda i Galerija Narodnog muzeja u Vranju - „Rock Momenti“. 2015: SKC Beograd - „Rok Momenti“ U maju 2015. drži dvodnevnu radionicu koncertne fotografije u Vranju. U novembru 2013. godine dobija nagradu za najbolju koncertnu fotografiju, Kancelarija za mlade Subotica. 2009. godine od EXIT-ovog foto tima dobija nagradu za najbolju fotografiju festivala. Od 2008. radi kao foto-reporter (fotograf i novinar) web magazina „Balkanrok“ kao i hrvatskog web magazina „SoundGuardian“. Jedan je najaktivnijih rok fotografa na Balkanu. Sarađuje sa mnogim dnevnim listovima u Srbiji i regionu. Oficijelni je fotograf raznih festivala i koncerata. Živi i radi u Beogradu.

Počeo 55. BAP

BAP
BAP
Izvođenjem predstave SUMNJIVO LICE, Branislava Nušića, a u režiji Slobodana Ž.Jovanovića, ansambl KOT TEATRA, sinoć je u Domu kulture Studentski grad otvorio 55. festival beogradskih amaterskih pozorišta BAP 2015. Tokom pet festivalskih dana biće izvedeno još 4 predstave u zvaničnom programu (“NE IGRAJ NA ENGLEZE” –BAG TEATAR Boljevci, “Šećerna vodica “ – Teatar 011, “IBLIS” – Teatar Levo i “NEKI TO VOLE VRUĆE” – Teatar PET i Pozorište MASUKA – Velika Plana). O predstavniku Beograda na državnom festivalu u Kuli odlučivaće žiri u sastavu: Petar Stanojlović, reditelj; Stojan Srdić, dramski pisac i Milovan Zdravković, teatrolog.

U revijalnom delu programa u petak 29.maja biće izvedena predstava SOLUNCI GOVORE, Poetskog teatra iz Obrenovca.

Oragnizator 55. BAP-a je Savez KUD Beograda, u saradnji sa Domom kulture Studentski Grad i Tangram Centrom, a pokrovitelj je Sekretarijat za kulturu Grada Beograda.

Sve predstave počinju u 20,00 sati i ulaz je besplatan.

Posle svake odgledane predstave održavaju se tribine o ogdledanim predstavama, čiji je moderator Vladimir Putnik, selektor 55.BAP-a

Dani Izraelskog filma 2015.

Izraelski-Film
Izraelski-Film
DANI IZRAELSKOG FILMA 2015.

Od 28. do 31. maja 2015.

DOB//Velika sala

Organizacija: Dom omladine Beograda u saradnji sa Ambasadom Izraela. 

Cena ulaznice: 100 dinara

Treća po redu revija izraelskog filma jedinstvena je prilika da se domaća publika upozna sa pet premijernih, nagrađivanih filmova iz najnovije produkcije ove kinematografije koja je već godinama u usponu. Od urnebesnih komedija pa do uzbudljivih i kontraverznih dokumentaraca, ova kinematografija pokazuje izuzetnu vitalnost i raznovrsnost koja je itekako primećena od strane međunarodne kritike i publike na najprestižnijim festivalima.

Četvrtak, 28.maj 19:30 

Film: BEZ TOLERANCIJE (Zero Motivation, Izrael, 2014, 97 min) 

Režija: Talya Lavie

Uloge: Dana Ivgy, Nelly Tagar, Shani Klein

Otkačena, mračna i urnebesna komedija o svakodnevnici žena vojnika u Izraelskoj vojsci... U nedođiji grupa mladih žena živopisnih karaktera provode vreme brojeći dane do kraja roka. Priča o ambiciji, seksizmu, ljubavi i prijateljstvu. Film je dobio šest najprestižnijih izraelskih nagrada (uključujući scenario, režiju i glavnu ulogu), nagradu na Tribeka filmskom festivalu (uz komentar da je jedan od najurnebesnijih ikad prikazanih na ovom festivalu) kao i prestižnu Nora Efron nagradu. 

Petak, 29. maj 20:00 

Film: VITLEJEM (Bethlehem, Izrael, 2013, 99 min) 

Režija: Yuval Adler

Uloge: Tsahi Halevi, Shadi Mar'i, Hitham Omari 

Vitlejem je kompleksna i uzbudljiva priča o odnosu službenika Izraelske tajne policije i njegovog mladog palestinskog informanta. Film na sirov način prikazuje svu kompleksnost sukoba, snažne karaktere koji su u procepu između moralnih dilema i lojalnosti istovremeno dajući do sada neviđen pogled na svet tajnih službi i njihov način rada. Film je osvojio na Venecijanskom festivalu prestižnu Fedora nagradu, kao i pet nacionalnih nagrada. 

Subota, 30. maj 20:00 

Film: BLIZU NjE (Next to her, Izrael, 2015, 90 min) 

Režija: Asaf Korman

Uloge: Liron Ben-Shlush, Liat Goren, Varda Ben Hur

Jedan od ovogodišnjih uzdanica izraelske kinematografije, film koji je iznenadio i oduševio mnoge kritičere neobačnom mešavinom drame i komedije o kompleksnim odnosima dve sestre od kojih jedna ima probleme u razvoju. Stvari se usložnjavaju kada u njihov život dolazi mlad i poželjan muškarac... Film je dobio niz nagrada na brojnim festivalima od Tokija, Čikaga do Soluna, a bio nominovan je za gotovo sve nagrade na Izraelskom nacionalnom festivalu. 

Nedelja, 31. maj 18:00

Film: ZELENI PRINC (The Green Prince, Izrael, 2014, 101min)

Režija: Nadav Schirman

Uloge: Mosab Hassan Yousef, Gonen Ben Yitzhak, Sheikh Hassan Yousef

Eksplozivan dokumenatrac o tome kako je sin osnivača Hamasa počeo da špijunira za Izrealsku tajnu policiju. Priča o dva čoveka, o poverenju i lojalnosti, izdaji i prijateljstvu, jedan od njih učiniće najveću sramotu u svom životu, dok će drugi doživeti krunu svoje karijere. Film je izabran kao najbolji dokumentarni film na nizu festivala, od Sandensa, preko Moskve pa sve do Izraelske filmske akademije. 

Nedelja, 31. maj 20:00 

Film: U POTRAZI ZA MAĐIONIČAREM (Magic man, 2014, Izrael, 100 min) 

Režija: Guy Nattiv, Erez Tadmor

Uloge: Ariane Labed, Makram Khoury, Marina Tsigonaki

Gorko smešan film o čoveku od 78 godina koji se vraća u Grčku praćen svojim sinom reperom da bi pronašao čoveka koji ga je spasao holokausta. Na putovanju će sresti mnoge neobične ljude, susrešće se sa raznim iznenađenjima, ali što je najvažnije naučiće da komuniciraju kao otac i sin. Film je otvorio Jevrejski festival u San Francisku i dobitnik je nekoliko prestižnih nagrada.


Dom omladine Beogra

E-mail newsletter

Budite među prvima koji će saznati najnovije informacije
Unesite vaš Email:

* Pogledajte kako izgleda primer maila