Tuesday, September 22, 2015

24. Međunarodni festival etnološkog filma

24. Međunarodi festival etnološkog filma
24. Međunarodi festival etnološkog filma

Etnografski muzej u Beogradu je i ovog puta domaćin Međunarodnog festivala etnološkog filma, koji ove godine proslavlja 24. godinu postojanja. Festival će trajati od 6. do 11. oktobra, i celokupan program biće prikazan u kino – sali muzeja. Ovom prilikom će biti predstavljena najnovija svetska i domaća produkcija etnološkog i antropolološkog filma. Filmovi će se, prema propozicijama Festivala, takmičiti za pet nagrada: GRAN PRIX za najbolji film Festivala, najbolji domaći film, najbolji inostrani, najbolji studentski i najbolji film na konkursu ID3min.

Selekciona komisija XXIV Međunarodnog festivala etnološkog filma (Ljiljana Gavrilović, doktor etnologije-antropologije, vanredni profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i naučni saradnik u Etnografskom institutu SANU i Miroslav - Bata Petrović, diplomirani istoričar umetnosti) pogledala je 92 filma iz 36 zemalja, od toga 12 filmova domaće produkcije, 14 studentskih filmova i 66 filmova inostrane produkcije. Jedan od kriterijuma kojima su se vodili bilo je: „Vraćanje Festivala izvornim idejama i principima, tj. doslednijem sprovođenju žanrovskog opredeljenja ka što čistijem etnološkom i antropološkom filmu. Tokom poslednjih nekoliko godina u potpunosti je relativizovana kategorija etnografskog/antropološkog filma. Ako se prihvati tvrdnja da je, maltene, svaki film koji govori o ljudima i prikazuje ljude „antropološki film“, onda bi to značilo da su i svi drugi festivali koji prikazuju ljude i ljudske probleme – antropološki. Etnologija/antropologija, kao disciplina, ipak, ima svoju jasnu i preciznu naučnu definiciju, sfere i metode istraživanja i filmovi prikazani na ovom Festivalu bi trebalo da ih odražavaju.“

Ove godine će zajednički biti procenjena ostvarenja iz takmičarskog, informativnog, a potom i ona iz ne manje bitnog programa Festivala plus. U okviru koga će biti prikazana produkcija etnologa-muzealaca iz Zapadne Srbije.

... „Ovogodišnje izdanje festivala predstavlja jedan od poslednjih koraka na putu ka srebrnom jubileju – 25 godina postojanja. Neprekinuto trajanje za nama i putevi pred nama sačinjavaju obavezu da istrajavamo sa programima, koji su oblikovani i konceptualizovani u cilju daljih ostvarivanja stručno, višeznačno i dobro ukomponovanih prepletaja umetničkih i antropoloških sadržaja i forme“ kažu u saopštenju organizatora festivala.

Program u celosti možete pogledati na našem sajtu http://www.etnofilm.org/index.php/sr/mfef-2015/program

0 komentara:

Post a Comment

E-mail newsletter

Budite među prvima koji će saznati najnovije informacije
Unesite vaš Email:

* Pogledajte kako izgleda primer maila