Tuesday, September 15, 2015

3. Međunarodni festival kratkog filma Kratka forma i 4. Youth Cinema Network konferencija

3. Međunarodni festival kratkog filma Kratka forma i 4. Youth Cinema Network konferencija
3. Međunarodni festival kratkog filma Kratka forma i 4. Youth Cinema Network konferencija
Međunarodni festival kratkog filma Kratka forma jedan je od najznačajnih svetskih festivala u oblasti kratkometražne filmske umetnosti. Festival promoviše umetničke vrednosti savremenog srpskog i međunarodnog filmskog stvaralaštva u oblasti kratkog filma, kao i nasleđe nacionalne i svetske kulturne baštine na području kratkometražne filmske umetnosti. 

Afirmicija filmskog stvaralaštva, širenje filmske kulture, edukacija mladih, potsticanje raznolikosti filmskog izraza, interkulturnog dijaloga i interakcije između, autora, publike i učesnika projekta, širenje aktivne mreže festivala, kao i razvoj kulturnog turizma, ciljevi su koje zastupa festival Kratka forma.

Škola filma, predavanja, seminari, gostovanja filmskih autora, projekcije sa tematskim razgovorima o filmu i filmskoj umetnosti, kao i izrada dokumentarnih, kratkih filmova u okviru Filmskog studija Kulturnog centra Gornji Milanovac i Filmske kolonije, doprinosi konstantnoj i kontinuiranoj edukaciji mladih i talentovanih ljudi u oblasti filmskog stvaralaštva između dva festivala.

TREĆI MEĐUNARODNI FESTIVAL KRATKOG FILMA „KRATKA FORMA“

Gornji Milanovac, 19 – 27. septembar 2015. godine

Datum / vreme / mesto otvaranja festivala Kratka forma

� Subota, 19. septembar / 19:00 časova

� Svečana sala Gimnazije „Takovski ustanak“ (Ulica Miloša Velikog 11)

Datum / vreme / mesto održavanja centralne večeri Festivala i svečana dodela nagrada i priznanja

pobednicima Drugog festivala Kratka forma (2013)

� Sreda, 23. septembar / 18:00 časova

� Otvoreni prostor ispred Moderne galerije Kulturnog centra (Trg kneza Mihaila 1 / zgrada Okružnog

načelstva u kojoj je i sedište Kulturnog centra, kao i svečana sala opštine)

PROTOKOL SVEČANE DODELE

� Obraćanje predstavnika opštine Gornji Milanovac

� Obraćanje predstavnika generalnog pokrovitelja

� Dodela nagrada pobednicima Drugog festivala Kratka forma

� Predstavljanje Četvrte godišnje konferencije filmske mreže mladih (Youth Cinema Network)

� Prateći scenski/muzički program

ORGANIZATOR FESTIVALA

� Kulturni centar, Gornji Milanovac (Ustanova za kulturu, umetnost i vanškolsko obrazovanje)

GENERALNI POKROVITELj

� Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije (posredstvom Konkursa za projekte).

STATISTIKA UČEŠĆA AUTORA

Na Trećem međunarodnom festivalu kratkog filma Kratka forma učestvuju filmski stvaraoci iz 43 zemalje

(Portugalija, Kipar, Francuska, Peru, Španija, Belgija, Meksiko, Italija, Norveška, SAD, Hrvatska, Rusija,

Argentina, Estonija, Poljska, Švajcarska, Holandija, Kostarika, Izrael, Belgija, Kanada, Japan, Danska, Finska

Bosna i Hercegovina, Mađarska, Brazil, Urugvaj, Kina, Nemačka, Iran, Kuba, Čile, Češka Republika, Slovenija,

Irak, Australija, Kolumbija, Grčka, Indija, Irska, Ukrajina i Srbija). Na festivalu će od 681 prijavljenog

ostvarenja biti prikazano 207.

Prihvaćeni su samo filmovi, nastali u poslednje dve godine, ocenjeni kao dela visokog umetničkog i

profesionalnog dometa.

Spisak filmova koji su uvršćeni u takmičarski program objavljen je na sajtu: http://kratkaforma.kcgm.org.rs/

TAKMIČARSKE KATEGORIJE

TAKMIČARSKE KATEGORIJE BROJ FILMOVA POSLE SELEKCIJE

1. Mikro film (film do jednog minuta) 20

2. Mini film (film od 1 do 3 minuta) 18

3. Kratki film (film od 3 do 15 minuta) 87

4. Filmsko stvaralaštvo dece i omladine (film do 15 minuta, uzrast do 19 godina) 82

PRATEĆI PROGRAM

Revijalni deo festivala Kratka forma sadrži odabrane filmske sadržaje, edukacijske radionice, panele, tribine, izložbe i druge prateće sadržaje.

SELEKCIONE KOMISIJE

Selekciona komisija za kategorije mini, mikro i kratkog filma

� Doc. Narcisa Darijević Marković, reditelj, Fakultet dramskih umetnosti, Beograd

� Stefan Ivančić, reditelj,

� Boban Stefanović, rukovodilac službe filmskog programa KCGM

Selekciona komisija za kategoriju filmsko stvaralaštvo dece i omladine

� Maša Seničić, dramaturg

� Stefan Stefanović, saradnik filskog programa KCGM

� Đuro Ceranić, profesor i rukovodilac kino sekcije u osnovnim školama

MEĐUNARODNI ŽIRI

Žiri za kategorije mini, mikro i kratki film

� Mladen Matičević, reditelj, Srbija

� Boštjan Mašera, reditelj, Slovenija

� Igor Jelinović, reditelj, Hrvatska

Žiri za kategoriju filmsko stvaralaštvo dece i omladine

� Marija Ratković Vidaković, Hrvatska

� Nikola Janković, Srbija

� Boban Stefanović, Srbija

NAGRADE FESTIVALA

� GRAN PRI za najbolji film u kategorijama mini, mikro i kratki film i tri ravnopravne nagrade u rangu prve nagrade za svaku kategoriju. Nagrade dodeljuje Žiri za mini, mikro i kratki film.

� GRAN PRI za najbolji film u kategoriji filmsko stvaralaštvo dece i omladine, kao i dve ravnopravne nagrade u rangu prve nagrade i to: za najbolji film dečjeg filsmkog stvaralaštva (uzrast do 15 godina), odnosno za najbolji film omladinskog filmskog stvaralaštva (uzrast od 15 do 19 godina).

Nagrade dodeljuje Žiri za kategoriju filmsko stvaralaštvo dece i omladine.

Oba Žirija mogu dodeliti i specijalna priznanja i pohvale u svojim kategorijama.

Odluke o nagradama u svim kategorijama donose se na javnom žiriranju. Javno žiriranje podrazumeva pravo publike da iznese svoje mišljenje, da polemiše sa članovima Žirija ili da svojim analizama utiče na njihove odluke. Odluke Žirija moraju biti jednoglasne.

� Nagrada publike za najbolji film u svakoj od takmičarskih kategorija.

PROJEKCIONA SALA

� Sala Gimnazije „Takovski ustanak“, (Uliva Miloša Velikog 11)

� Moderna galerija Kulturnog centra ( Trg kneza Mihaila 1 / zgrada Okružnog načelstva)

POSETIOCI FESTIVALA

Očekuje se, kao na prethodnom, Drugom festivalu Kratka forma, poseta većeg broja autora, producenata, filmskih radnika i poklonika kratke filmske forme iz zemlje i inostranstva.

KATALOŠKA IZDANjA

Po utvrđenoj koncepciji biće objavljen Katalog festivala koji će sadržati podatke o učesnicima Festivala, kao i kataloške podatke, o filmovima, autorima ...

ISTORIJAT FESTIVALA

Nakon dvogodišnjih priprema, održanog Promotivnog festivala kratkog filma (2010, nacionalni) i organizovanja dve filmske kolonije (2010 i 2011), Kulturni centar je 2011. godine pokrenuo Prvi festival kratkog filma Kratka forma. Festival je bio regionalnog karaktera i na njemu su predstavljena 93 filmska ostvarenja autora iz: Srbije, Hrvatske, Makedonije, Bugarske i Mađarske. Od Treće filmske kolonije (2012)

Ministarstvo kulture Republike Srbije uključilo se u realizaciju filmskog festivala u Gornjem Milanovcu.

Svetski publicitet Festival je dobio 2013. godine kada je realizovan Drugi festival Kratka forma. U četiri takmičarske kategorije prikazana su 144 filma koja potpisuju autori iz 38 zemalja.

Međunarodni karakter imala je i Četvrta filmska kolonija koja je za decu organizovana u Gornjem Milanovcu uz gostaovanje polaznika Kolonije Varaždinu i Čakovcu (Hrvatska). Program je podržala Agencija za mobilnost EU, u okviru programa Erasmus+. Zajedno sa decom iz Srbije, filmska iskustva u Varaždinu i Čakovcu su sticala i deca iz Slovenije, Mađarske, Makedonije, Turske, Italije, Jermenije i Hrvatske . Za nepunu deceniju festival Kratka forma prerastao je regionalne okvire i postao jedan od najznačajnih svetskih festivala u oblasti kratkometražne filmske umetnosti. Broj autora i prijavljenih filmova iz godine u godinu raste, tako da je za Treći festival konkurisao 681 film iz 59 zemlja.


4. Youth Cinema Network konferencija

NOSILAC PROGRAMA

� Kulturni centar Gornji Milanovac

MESTO I VREME REALIZACIJE KONFERENCIJE

Gornji Milanovac, 24 – 27. septembar 2015, u okviru 3. međunarodnog festivala kratkog filma Kratka forma

O PROGRAMU

Konferencija filmskog stvaralaštva mladih - Youth Cinema Conference (YCC), redovni je godišnji sastanak članova mreže - Youth Cinema Network (YCN). Predstavnici filmskih festivala mladih i medijskih centara iz 15 evropskih zemalja septembra 2013. godine sastali su se na međunarodnom festivalu srednjoškolskog filma, Four River Film Festival u Karlovcu, Hrvatska, gde su zajednički osnovali Youth Cinema Network (YCN). Reč je o Mreži filmskih festivala mladih, organizacija i nastavnika medijske kulture (edukatora) koja ima za cilj da promoviše i pospešuje filmsko stvaralaštvo mladih. Mreža nastoji da motiviše mlade filmsake autore da pričaju svoje priče, dajući im alate i perspektive koji su im za to potrebni. Vizija YCN-a je, da kroz međunarodnu saradnju, predstaviti mlade filmske autore i njihove priče široj međunarodnoj javnosti. Krajnji cilj je obogatiti Evropsku filmsku kulturu, motivisati mlade za profesionalno bavljenje filmom i pružiti im stručnu i tehničku pomoć kako bi svoja filmska ostvarenja mogli da predstave na festivalima širom Evrope.

Konferencija u Gornjem Milanovcu, Srbija četvrta je nizu (prva je održana u Tromsu, Norveška 2012, druga u Karlovcu, Hrvatska 2013, treća u Dubrovniku, Hrvatska 2014.) i biće organizovana u okviru festivala kratkog filma Kratka forma.

Cilj konferencije je razmatranje aktuelnih tema u oblasti filmskog stvaralaštva dece i mladih. Teme su intelektualna svojina, odnosno autorska prava u oblasti kinematografije, edukacija mladih, razmena iskustava i veće uključivanje filma u procese neformalnog i formalnog obrazovanja. Konferencija treba da kreira i potvrdi metodologiju povezivanja procesa filmskog obrazovanja, motivisanja mladih za kreativni rad - filmsko stvaralaštvo, vrednovanje filmskih ostvarenja i unapređivanje medijsko-informatičke pismenosti. Konferencija treba da inicira i dugoročnu saradnju u području filmske, odnosno medijske pismenosti u školama, sa stalnom razmenom znanja i iskustava, i mladih i njihovih nastavnika.

CILjEVI PROGRAMA

� Uspešnim prezentacijama i predavanjima, Mreža (YCN) će tragati za kvalitetnijim pristupom kreativnom procesu stvaranja filmskih dela (sa akcentom na međunarodnoj saradnji već u pripremnoj fazi projekta).

� Mreža će doprineti i promociji višejezičnosti, a samim tim i boljem razumevanju, jer je upotreba medija-filma ujedno i svojevrsni kreativni prevod ideja, mišljenja i zaključaka mladih iz različitih sredina.

� Stvaranje aktivne mreže medijskih edukatora i trenera u interesu intenziviranja međunarodne razmene iskustava, znanja i unapređenja medijske pedagogije, takođe je cilj Mreže.

OČEKIVANI REZULTATI PROGRAMA

� Efikasniji pristup u odnosu na publiku i njeno obrazovanje i uključivanje, u ocenjivanje / žiriranje / vrednovanje filmova.

� Stvaranje održivih odnosa između festivala u interesu povezivanja segmenata medijske kulture u trouglu: radionica (medijske pismenosti i razvoja kreativnosti) - festival (prezentacija, komparacija i

vrednovanje) - informatička pismenost (marketing, promocija, vidljivost).

Prezentacija rezultata obavlja se na više nivoa:

� Objavljivanjem zaključaka Konferencije i štampanjem posebne publikacije koja se šalje svim učesnicim projekta, nakon završetka Konferencije,

� Objavljivanjem zaključaka u svim za struku relevantnim medijima (internet portali, stručni časopisi...),

� Prezentacijom zaključaka u okviru redovne delatnosti svih partnera projekta (tribine i okrugli stolovi s edukatorima u pojedinim sredinama koji uključuju dalju razradu zaključaka) i

� Prezentacijom zaključaka na festivalima - članovima YCN mreže

Ciljne grupe u prezentaciji zaključaka su mladi filmski autori i edukatori u svim zemljama partnerima projekta.

0 komentara:

Post a Comment

E-mail newsletter

Budite među prvima koji će saznati najnovije informacije
Unesite vaš Email:

* Pogledajte kako izgleda primer maila