Tuesday, September 01, 2015

Galerija SULUJ raspisala konkurse za samostalne izložbe, autorske projekte i boravak umetnika u srpskim ateljeima u Parizu

Galerija SULUJ raspisala konkurse za samostalne izlozbe autorske projekte i boravak umetnika u srpskim ateljeima u Parizu
Galerija SULUJ raspisala konkurse za samostalne izlozbe autorske projekte i boravak umetnika u srpskim ateljeima u Parizu
Galerija SULUJ 

Terazije 26-II, 11 000 Beograd Srbija

011 2685 780, 065 5555 428 /kustos Mirjana Bajić

I Konkurs za samostalne izložbe i autorske projekte- izlagačka sezona 2016. godine 

II Konkurs za rezidencijalni boravak umetnika u srpskim ateljeima pri CITE Internationale des Arts Paris tokom 2016. godine

Umetnički savet SULUJ-a raspisuje konkurse za selekciju za dva odvojena projekta čiji je jedinstveni nosilac pred (su)finansijerima – Republičkim ministarstvom za kulturu i informisanje i Gradskim sekretarijatom za kulturu Beograda. 

I Selektovane samostalne izložbe ( do 12 ukupno) odnosno projekti kolektivnih tematskih –autorskih izložbi (do 2) će se održati tokom 2016. godine u prostoru galerije SULUJ- Terazije 26.Beograd. Galerija zadržava pravo rasporeda termina, u dogovoru sa odabranim autorima, sa pauzom tokom dela jula i avgusta 2016. godine.Galerija i uprava SULUJ-a će doneti, u zavisnosti od rezultata konkursa pri Ministarstvu odnosno Gradskom sekretarijatu za kulturu, odluke o ličnom (su)finansiranju projekata koje će ući u uslove novog Ugovora o izlaganju u Galeriji SULUJ-a.

Mogu konkurisati članovi ULUS-a, ULUV-a, ULUKiM (odnosno konstitutivnih članica SULUJ-a), izuzetno ULUPUDS-a ( sa kvalitetnim projektima iz oblasti likovne odnosno vizuelne umetnosti). Napominjemo da se kao samostalno izlaganje računa izlaganje do tri umetnika. Kod autorskih-grupnih projekata važno je napomenuti da će prednost imati projekti regionalne saradnje i aktuelne problematike, te prve samostalne izložbe mladih umetnika i magistarski,doktorski projekti. Za svoje projekte autori mogu da (kombinovano) samostalno konkurišu kod Ministarstva i informisanja odnosno Gradskog sekretarijata za kulturu i navedu SULUJ kao korisnika sredstava i prostor u kome će se održati projekat.

II Rezidencijalni boravak u srpskim ateljeima CITE – PARIS 2016

SULUJ odnosno raspolaže sa sledećim terminima i ateljeima tokom 2016. godine u CITE-u.

(I ) januar, februar i mart (jedan atelje sa mogućnošću boravaka 2 umetnika), II- mart, april, maj, juni- jedan atelje sa mogućnošću boravka 2 umetnika( u terminu april, maj i juni SULUV /Savez udruženja likovnih umetnika Vojvodine/ raspolaže sa jednim ateljeom), (III)- juli, avgust, septembar- dva ateljea sa mogućnošću boravka po 2 umetnika ili umetnika i pratioca (IV) oktobar, novembar, decembar (jedan atelje sa mogućnošću boravka 2 umetnika). Ukupno SULUJ može da odobri 5 termina za učešće članova ULUS-a, SULUV-a, ULUKiM-a. Maksimum je 10 umetnika koje će poslati u CITE tokom 2016.

Napominjemo da je, tokom 2012, 2013, 2014, država odobrila sredstva u iznosu (2015 nije odobrila sredstva ni za projekat „Retrospektive jugoslovenskog i srpskog učešća u CITEu“ ni za projekat „Rezidencijalni boravak umetnika u CITE“) od 400 do 450 eura po ateljeu i da bi , autori koji konkurišu za ateljea u 2016 g. trebalo da projektuju sopstveno učešće ili donatora. Osim toga, mesečna cena ateljea po osobi se kreće od oko 520 eura, za samostalno korišćenje, do mnogo povoljnije varijante od 670 eura za studio u kome borave dvoje rezidenata, da bi progresivno opadala prema dužini boravka (maksimalni termin je 4 meseca, minimalni 1 mesec, sa prekidima i do 1 godinu). Na zahtev CITE-a, mada organizacija ne podrazumeva i žiriranje domaćih kandidata (ono se vrši u Beogradu) poželjni su rezidenti sa savremenim umetničkim tendencijama i aktuelnim projektima, mlađih generacija.

Autori koji konkurišu za konkurs I ili II, precrtavaju konkurs na kome ne žele da učestvuju, odnosno naglašavaju da učestvuju paralelno na oba konkursa. Fotodokumentacija odnosno cd je obavezan u oba slučaja, samog aktuelnog projekta i novijeg rada, kao i katalozi najvažnijih izložbi u prethodne dve godine.

Popunjeni formular i dodatnu dokumentaciju, uz dokaz o uplati 1500, 00 dinara na račun SULUJ-a sa naznakom za konkurs ( I i/li/ II i imenom na uplatnici) predati kustosu svakog radnog dana od 14 – 16 časova u kancelariju SULUJ-a, (počev od 12. IX 2016 do 10. X 2015.) ili ULUPUDSa, Terazije 26, ili poslati poštom na gore navedenu adresu. Konkurs traje do 30.IX 2016.

Uplate slati od 1.IX do 10. X 2015. 

br. t. računa SULUJ, Terazije 26 Bg 

355-1008625-71 (Vojvođanska banka ad) 

sa naznakom ZA KONKURS 2016

Dodatne informacije

011 2685/780

kustos Mirjana Bajić 065 5555/428

Za dobijanje formulara pišite na sulujgalerija@yahoo.com

0 komentara:

Post a Comment

E-mail newsletter

Budite među prvima koji će saznati najnovije informacije
Unesite vaš Email:

* Pogledajte kako izgleda primer maila