Wednesday, September 30, 2015

Otvaranje izložbe “Vienna/Serbia RAW – Naše nove komšije”

Izložba “Vienna/Serbia RAW – Naše nove komšije”
Izložba “Vienna/Serbia RAW – Naše nove komšije”
03.-13. oktobar 2015.
Trg Nikole Pašića, Beograd
Otvaranje: 02. oktobar, 17:30 časova

Izložba “Vienna/Serbia RAW – Naše nove komšije” rezultat je fotografskih i video radionica koje su se održale između maja i juna 2015. godine sa migrantima u dva grada Srbije (Subotica i Beograd) i Beču. 

Radionice su bile bazirane na umetničkoj praksi fotografskog kolektiva “Belgrade Raw” iz Srbije u saradnji sa organizacijom iz Beča BLOCKFREI. U radu na radionicama učestvovao je i Srđan Keča, istaknuti reditelj dokumentarinih filmova mlađe generacije.

Učesnici su tokom projekta imali prilike da razmene svoja iskustva sa ostalima kao i da rade sa već postojećim fotografskim materijalom ili da naprave novi u kojem se bave svojom prošlošću kao i svojim trenutnim okruženjem. 
Osim pomenutih aktivnosti, kolektiv Belgrade Raw istovremeno je istraživao i reakcije okoline u kojoj se izbeglice nalaze, određujući ovaj aspekt kao odlučujući za određivanje njihove pozicije u novom društvu.
Projekat koristi dokumentarnu fotografiju u kontekstu bavljenja jednom od najrelevantnijih političko-društvenih tema današnjice – temom izbeglica – koja je zajednička za obe zemlje, Srbiju i Austriju, kako bi podstakla veću vidljivost i podizanje svesti o njihovom postojanju u našim sredinama, kultura iz kojih dolaze i nose sa sobom kao i svakodnevnim problemima sa kojima se suočavaju.

Izložba u Beogradu biće održana u javnom prostoru I prikazaće video fotografije koje su nastale tokom trajanja radionica.

U novembru 2015. izložba će biti pokazana u Beču u javnom prostoru.

Projekat su podržali ERSTE Fondacija, Kancelarija Austrijske savezne vlade kao i 10. bečki okrug.

Izložba je deo programa međunarodnog Transevropa Festivala, koji se održava u Beogradu od 1. do 5. oktobra. 

U atmosferi izrazito dinamične fotografske i umetničke produkcije delovanje kolektiva Belgrade Raw, kojeg čini 10 članova, predstavlja nesvakidašnju pojavu. Nastao je gotovo slučajno, bez nekih velikih očekivanja i pretenzija. Oformila ga je generacija mlađih autora povezana identičnim stavovima prema fotografskom mediju, a pre svega u cilju svakodnevnog, subjektivnog beleženja Beograda, grada u kojem je rođena, živi i radi.

Kolektiv Belgrade Raw je do sada izlagao na nekoliko važnih izložbi i manifestacija među kojima su “Donumenta’’ u Regenzburgu 2011. godine i u Salonu muzeja savremene umetnosti (Srbija, Beograd) u okviru izložbe ’’Fotodokumenti 02’’ 2012.


Blockfrei je udruženje osnovano 2013. godine u Beču sa namerom da odgovori na potrebe dijaspore sa prostora bivše Jugoslavije, da se na adekvatan način predstave i pozicioniraju u austrijskom društvu, a posebno u Beču gde čine nezanemariv činilac austrijskog društva, pa tako i u polju umetnosti i kulture. BLOCKFREI nastoji da omogući što veću vidljivost savremene kulturno-umetničke produkcije sa ovih prostora, kao i umetnika i kulturnih radnika sa pomenutim emigrantskim poreklom koji žive u Austriji. Misija organizacije je da doprinese međusobnoj povezanosti ovih umetničkih zajednica, kao i da potpomogne njihovo umrežavanje s austijskim institucijama i širom austrijskom publikom, pozicionirajući ih kao integralan deo ovdašnje bogate internacionalne i multikulturalne umetničke scene.

0 komentara:

Post a Comment

E-mail newsletter

Budite među prvima koji će saznati najnovije informacije
Unesite vaš Email:

* Pogledajte kako izgleda primer maila