Tuesday, September 29, 2015

Prezentacija i promocija podzemnog Beograda

Prezentacija i promocija podzemnog Beograda
Prezentacija i promocija podzemnog Beograda
NVO Vega u okviru kampanje “Zajedno za srećnije detinjstvo”, predstavlja istraživački projekat UNDERГРАД, jedan od prvih koraka ka organizovanoj i sistematičnoj naučnoj evidenciji i zaštiti, medijskoj promociji i praktičnoj revitalizaciji ovih prostora kako bi dobili nov kontekst i novu namenu u kulturnom životu grada. 

Projekat već nekoliko godinа sprovodi Centаr zа urbаni rаzvoj iz Beograda kroz sаrаdnju timа аrheologа, istoričаrа, аrhitekаtа, medijskih profesionаlаcа i vizuelnih umetnikа. 

Različiti prostori kao što su tuneli, lagumi, podrumi, magacini i bunkeri – nastali u rasponu od аntičkog preko srednjovekovnog do turskog i sаvremenog industrijskog dobа i svetskih ratova 20. veka – predstavljaju značajno istorijsko nasleđe glavnog grada Srbije. Većina ovih objekata danas je zapuštena i zaboravljena, daleko od očiju javnosti. 

U okviru prezentacije, autori i saradnici projekta UNDERГРАД podeliće sa gostima zanimljive priče iz istorije Beograda kao i zabavne anegdote iz istraživanja, a takođe će prikazati posetiocima mini-izložbu fotografija i prirediti projekciju kratkog filma "Potraga se nastavlja".

Događaj se organizuje u sklopu projekta „Zajedno za srećnije detinjstvo“, u okviru kog su pokrenuti programi za decu i roditelje sa ciljem osnaživanja porodice i njenog kreativnog potencijala, resocijalizacija roditelja i pedagoško savetovalište u saradnji sa Centrom za rani razvoj http://www.roditelj.org/centar-za-rani-razvoj/ .

Projekat „Zajedno za srećnije detinjstvo“podrzali su USAID i Trag fondacija. NVO Vega je centar čiji su programi posvećeni kreiranju kvalitetnog okruženja za rast i razvoj dece i mladih. Više informacija o nama možete videti na www.vega.org.rs i www.kobayagi.rs.

0 komentara:

Post a Comment

E-mail newsletter

Budite među prvima koji će saznati najnovije informacije
Unesite vaš Email:

* Pogledajte kako izgleda primer maila