Tuesday, October 13, 2015

Otvaranje izložbe "I am spending my capital" u Galeriji DOB-a

 "I am spending my capital"
 "I am spending my capital"


Otvaranje izložbe u utorak, 13. oktobra u 19:00
Izložba traje do 27. oktobra 2015.
Galerija Doma omladine Beograda

Kustoskinja izložbe: Petja Grafenauer


Petja Grafenauer: "Sanela Jahić je umetnica. Sanela Jahić živi u Škofja Loki, malom gradu u Sloveniji. Sanela Jahić je angažovana građanka. Sanela Jahić je bosanskog porekla. Sanela Jahić je slovenačka umetnica. Sanela Jahić je intelektualka. Sanela Jahić je snalažljiva sa mašinama. Sanela Jahić uspeva ostati oslobođena pojedinka.

Suočeni trenutnom situacijom, svaki radnik u polju umetnosti se susreće sa pitanjem: Zašto stvarati umetnost kada postoje ljudi bez osnovnih potrebština poput hrane, mesta za spavanje i posla sa stalnim prihodom? Zašto baš umetnost u vreme međusobne ljudske mržnje usled zabrinutosti za svoje blagostanje. Zar ne bi trebalo da poezija ne postoji u vremenu poput našeg?

Razmišljajući o tome 1868. godine u kritici Marksovog Kapitala, Engels je ponudio zadovoljavajući odgovor: Kapitalista se bori za svoj profit, radnik za svoje zdravlje, za par sati dnevnog odmora, za uključivanje i u druge ljudske aktivnosti, pored rada, odmora i ishrane."

Multimedijalni projekat i instalacija nastali su na temelju umetničkog istraživanja Sanele Jahić tokom dugog perioda provedenog u lokalnim proizvodnim pogonima u Škofjoj Loci. Deleuzovsko (Gilles Deleuze, filozof) poimanje mašine, stroja, odnosi se na proces, ritam, pauzu. Mašina je tu da bi stvarala iluziju početka i kraja toka.

Mašina transformiše tok koji bi inače bio nezaustavljiv, a tok se jednako vezuje i uz subjekte i uz objekte koji su u tom smislu izjednačeni, pa je tako ljudsko telo zbir mašina poput usta koja otvaranjem i zatvaranjem rade pauzu u toku govora , unošenja hrane i sl .

Slovenačka umetnica Sanela Jahić proizvodi mašine, no za razliku od utilitarnih mašina koje su napravljene sa idejom olakšavanja nekog procesa ljudskog rada, Sanela izrađuje čudne antistrojeve - moćne metafore društvenog poretka . Radovi Sanele Jahić iako su konstruisani kao mašine bave se u deleuzovskom smislu odnosima, relacijama ...

...U radu Friciton machine Sanela Jahić stvara antistroj koji se sastoji od stola, dve knjige i mehanizma koji među knjigama vrši trenje. Knjige su Marksov Kapital i Smrt liberalne klase Krisa Hedgesa. Dok jedna knjiga progovara o socijalnom društvu, druga kasnija, pesimisticki govori o nestanku liberalne klase kao jednom od bedema socijalnog društva.

Za ovaj rad umetnica je realizovala zanimljiv i čudesan fenomen koji se veže upravo za knjige. Naime ako se dve knjige prolistaju tako da se listovi knjiga nađu zajedno jedni izmedju drugih, javlja se efekat vakuuma izmedju stranica papira i sila trenja odvajanje tih dviju knjiga čini praktično nemogućim. Sanela je napravila taj eksperiment i izmerila snagu četvorice radnika koji su knjige pokušali odvojiti i sila odvajanja je iznosila 1200 Njutna, što znači da je sila postupka odvajanja (rada) morala biti izuzetno snažna. Mašina pričvršćena za sto upotrebljava upravo tu silu kako bi odvojila utopijski Marksov Kapital koji izmedju ostalog govori o dostojanstvu čoveka i emancipiranom radu, te Hedgesov mračni prikaz liberalističkog društva koje je zatajilo. Pritom umetnicu zanima odnos teorije i prakse i u metaforičkom i u doslovnom smislu.

Sanela Jahić (1980, Kranj) diplomirala je slikarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti i dizajna u Ljubljani 2008. godine sa radom pod nazivom Društveni subjekat u kinetičkom objektu. Jahić je interdisciplinarna umetnica koja konstruiše vizuelne, tehnološki potpomognute složene kinetičke objekte i instalacije. Kroz tehnološke alate, ona problematizuje društvo i pojedinca u njemu. Njen rad je bio prikazan u Sloveniji i u inostranstvu, a neki od poslednjih su I am spending my capital u galeriji VN u Zagrebu, Device Art u Ars Electronica Center u Lincu i Goldfish u galeriji P! u Njujorku. Godine 2003. je dobila studentsku Prešernovu nagradu za slikarstvo, grafičke umetnosti i video produkciju; 2010. je osvojila treće mesto na takmičenju Art of Engineering u Berlinu; 2011. godine osvaja nagradu na Pixxelpoint international festivalu u Novoj Gorici; 2014. godine dobila je A Look 7 nagradu i nominovana je za nagradu grupe OHO. Kao stipendista Ministarstva kulture Republike Slovenije završila je postdiplomske studije ’’Public Art and New Artistic Strategies’’ na Bauhaus Univerzitetu u Vajmaru 2010. godine. Narednu godinu je provela u Portlandu na rezidencijalnom programu Appendix Project Space. Živi i radi u Škofjoj Loci.


Galerija Doma omladine Beograda
Radno vreme: Utorak-subota od 12:00 do 21:00;
nedeljom od 12:00 do 18:00; Ponedeljkom Galerija ne radi

0 komentara:

Post a Comment

E-mail newsletter

Budite među prvima koji će saznati najnovije informacije
Unesite vaš Email:

* Pogledajte kako izgleda primer maila