Friday, October 16, 2015

Razgovor o knjizi "Platonova filozofska mitologija"

Rahovor o knjizi "Platonova filozofska mitologija"
Razgovor o knjizi "Platonova filozofska mitologija"
Razgovor o knjizi Irine Deretić "Platonova filozofska mitologija" (Zavod za udžbenike, 2014) će se održati u sredu 21. oktobra u sali na I spratu Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, sa početkom u 12 časova. Sa autorkom će o knjizi razgovarati prof. dr Milo Lompar, prof. dr Časlav Koprivica, prof. dr Aleksandar Petrović, docent dr Srđan Damnjanović, docent dr Boris Bratina, Nikola Tanasić i Aleksandar Kandić.

Monografija „Platonova filozofska mitologija“ sistematski i kritički preispituje filozofski karakter i vrednost Platonovog mitotvoračkog mišljenja, kao i njegove raznorodne implikacije i reperkusije na Platonovu filozofiju u celini. 

Irina Deretić je doktor nauka i docent na Odeljenju za filozofiju, Filozofskog fakultetu, Univerziteta u Beogradu, kao i rukovodilac projekta "Istorija srpske filozofije", koje podržava Ministarstvo za obrazovanje i nauku Republike Srbije. Težišta njenog istraživanja su antička filozofija (naročito Platon, Aristotel, Plotin), filozofska hermeneutika, srpska filozofska baština, Hegelova filozofija, etika vrline, bioetika, odnos književnosti i filozofije itd.

http://instifdt.bg.ac.rs/

0 komentara:

Post a Comment

E-mail newsletter

Budite među prvima koji će saznati najnovije informacije
Unesite vaš Email:

* Pogledajte kako izgleda primer maila