Friday, November 06, 2015

Izložba crteža URBAN (E)SCAPE

URBAN (E)SCAPE
Izložba crteža URBAN (E)SCAPE
Izložba crteža URBAN (E)SCAPE biće otvorena 7. novembra u 20h u Društvu književnika Vovodine (Braće Ribnikar 5, Novi Sad).

URBAN (E)SCAPE je umetnički projekat koji se likovnim pristupom, a kroz tematiku gradskih pejzaža i periferije gradskog prostora, bavi problemom dehumanizacije i socijalne izolacije u specifičnom kulturno-istorijskom prostoru Balkana i jugoistočne Evrope

Crtež je pokazatelj i snažni hroničar dešavanja koje savremeni čovek, čija je svakodnevica preopterećena informacijama iz mas-medija, ne opaža, udaljavajući se na taj način od realnog prostora bivstvovanja.

Ciklus crteža URBAN (E)SCAPE ukazuje na problem alijenacije kroz udaljavanje savremenog čoveka od prostora u kojem živi, a koji bi trebalo da bude spona, pokazatelj i nosilac, njegovog fundamentalnog odnosa prema sebi i drugima u kojim se njegovo sopstvo i ogleda.

0 komentara:

Post a Comment

E-mail newsletter

Budite među prvima koji će saznati najnovije informacije
Unesite vaš Email:

* Pogledajte kako izgleda primer maila