Thursday, November 05, 2015

Izložba “Portreti” Nere Matijević

Izložba “Portreti” Nere Matijević
Izložba “Portreti” Nere Matijević

Izložba “Portreti” mlade subotičke umetnice Nere Matijević će biti otvorena u petak, 06.11.2015. u 19.00h u Galeriji Art55 u Nišu i trajaće do 16.11.2015. Izložbu će otvoriti istoričarka umetnosti Radmila Kostić.

Stvaralačka avantura mlade slikarke Nere Matijević započeta je pre nekoliko godina od kada se konstantno, sve do aktuelnog trenutka bavi crtežom.U slikarskom i crtačkom konceptu ove autorke na prvi pogled vidimo da se radi o jednoj autentičnoj i sasvim personalnoj umetničkoj misli. Svedoci smo aktivnog i pažljivog preispitivanja jedne lične stvaralačke nužnosti koja na osnovu duhovne discipline i dubinskog promišljanja sa jedne strane i snažnog impulsa sa druge strane čini osnovu - energetsku podlogu na kojoj se ostvaruje jedan osoben likovni senzibilitet.

Tematski, radovi koje autorka predstavlja svedoci su istraživanja na polju raznolikih fenomena, ličnog, psihološkog, svakodnevnog i njihovim relacijama i pojavnosti u savremenom kontekstu. Nastali radovi su pre svega otisci unutrašnjeg stanja svesti gde svaki pojedinačni prikaz predstavlja trag-svedočanstvo stvaraočeve izoštrenosti opažanja i osluškivanja sveta i pojava koje ga okružuju.

U njenim ikonografskim rešenjima predstavljeni su ljudi - portreti, figure zaumnog izgleda nacrtane načinom dekompozicije vidljivog i slućenog, stvarnog i fantazmagoričnog izgleda, stanja i značenja. Te i takve figure poseduju bogat, višesmislen, snažan i uzbudljiv metaforički potencijal.

Nesputani subjektivizam, njeno specifično ikonografsko rešenje i snažni sadržinski, formalni i poetski ekspresionizam potpuno su „usklađeni“ sa shvatanjem savremenog crteža/slike i njegovog smisla.

U novoj seriji crteža Nere Matijević, pored snažnog i bogatog punjenja materije prefinjenim koloritom susrećemo se sa njegovim redukovanjem i odsustvom. Odnosima tamnih linija, mrlja, površina i beline hartije podcrtava se tragični karakter nacrtanih predstava. Sasvim diskretno, umetnica povremeno u nekim radovima dodaje naznake boje i svedenog kolorizma kojim se podstiče unutarnja atmosfera nacrtanih predstava.

U plastičkom smislu ovde se radi o klasičnom crtežu u kojem linija, mrlja, nanos imaju primarnu ulogu. Oni su suvereni u opisivanju portreta/figure, verodostojni u dokumentarisanju viđenog i doživljenog, ali su, istovremeno i neprikosnoveni u izražavanju umetničkog senzibiliteta.

Nera Matijević svojim crtežima ispoljava snažan, ali nikako bučan ekspresivitet. Sve te ljude Nera crta saučesnički, oni su deo njene i naših biografija. Zato u svom tom bogatstvu crtačke materije ima puno istinskog, ima mnogo od onog usuda kojim su objedinjene sve naše sudbine. Ljudi sa Nerinih crteža poseduju jedno iskustvo crteža. Crtačka materija je njihovo istinsko egzistencijalno obeležje. Njom protiče i ostvaruje se životnost što nas približava ovoj umetnosti, što nas približava ovoj umetnici koja je imala snage da kroz sebe propusti sve te predstave sveta i vremena u kome živimo te da nam ih predoči kao crtačku i duhovnu sublimaciju, kao kreaciju, kao svojevrsni znak ljudskosti koja nam je itekako potrebna.
Dragan Hajrović


Biografija
Nera Matijević je rođena 1990. godine u Subotici. Osnovne akademske studije je završila na Akademiji umetnosti u Novom Sadu - studijska grupa slikarstvo 2014. godine. Trenutno je na master akademskim studijama na Akademiji umetnosti u Novom Sadu - studijska grupa crtanje. Dobitnik je Godišnje nagrade Departmana likovnih umetnosti za najuspešniji umetnički rad iz umetničke discipline Crtanje u školskoj 2013/2014. godini, kao i Nagrade Univerziteta u Novom Sadu za postignut uspeh (preko 9,50) u toku studija 2011, 2012, 2013 i 2014. godini. Dobitnik je mnogobrojnih stipendija - Stipendija Fonda za mlade talente – Dositeja; Stipendija za mlade talente Fondacije “Put ka znanju”; Stipendija za studente sa teritorije grada Subotice; Umetnička stipendija “TOP 5” Fondacije za omladinsku kulturu i stvaralaštvo „Danilo Kiš“; Stipendija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Vlade Republike Srbije. Do sada je realizovala pet samostalnih izložbi i učestvovala na brojnim kolektivnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Radi kao saradnik u nastavi na Akademiji umetnosti u Novom Sadu na katedri za crtanje.

0 komentara:

Post a Comment

E-mail newsletter

Budite među prvima koji će saznati najnovije informacije
Unesite vaš Email:

* Pogledajte kako izgleda primer maila