Tuesday, December 15, 2015

izložba "Okrenuto" - Slovačka savremena umetnost

izložba "Okrenuto" - Slovačka savremena umetnost
izložba "Okrenuto" - Slovačka savremena umetnost

Slovačka savremena umetnost │galerija N
17. decembar 2015 - 3. februar 2016. 
Otvaranje: četvrtak, 17. decembar 2015. godine u 19h

Kustosi: Zuzana PACÁKOVÁ, Vladimír BESKID
Umetnici: Erik BINDER, Andrej DÚBRAVSKÝ, Viktor FREŠO, Matej GAVULA, Jana KAPELOVÁ, Marek KVETAN, Denisa LEHOCKÁ, Ilona NÉMETH, Roman ONDÁK, Milan TITTEL, Ján TRIAŠKA, Olja TRIAŠKA STEFANOVIČ

Izložba OKRENUTO-Slovačka savremena umetnost u Novom Sadu rezultat je saradnje Muzeja savremene umetnosti Vojvodine i Kulturnog centra Košice_Kunsthalle Košice, uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje, Ministrastva kulture i informisanja Republike Srbije i Ministarstva kulture Republike Slovačke. 
MSUV se predstavio u Košicama izložbom: Prigušena egzistencija i ta izložba, koja je u toku, trajaće do 31.januara 2016, dok će istovremeno u Novom Sadu, do početka februara, biti predstavljena izložba Okrenuto- Slovačka savremena umetnost. Izložbe se bаve promocijom i predstаvljаnjem umetničkih prаksi Srbije i Slovačke u okviru internаcionаlnog kulturnog prostorа. U fokusu su umetnički rаdovi koji kroz upotrebu sаvremene umetničke prаkse i proširenih medijа istrаžuju аspekte svog društvenog okruženjа i moguće relаcije umetnosti i mestа ove scene u međunаrodnom kontekstu. Ideja saradnje je da se uspostavi internacionalni dijalog između umetnika Srbije i Slovačke, ali i javnosti i stručne publike.
Izložbom OKRENUTO-Slovačka savremena umetnost će se predstaviti 12 međunarodno afirmisanih umetnika mlađe i srednje generacije, koji će nam pružiti svoj ugao savremenog vizuelnog mišljenja Slovačke. 
Prevashodno se radi o autentičnom predstavljanju današnjice ali i o pokušaju formiranja vlastitih “inverznih” situacija pomoću “art virusa”, koji napadaju ustaljene predstave i stereotipe u društvu. Predstaviće se koncept koji je analitičan, neprikazivački i koji ide ka formiranju vlastitog umetničkog jezika, duplog kodiranja, čak i slenga – uz preferiranje medija objekta, instalacije i videa. Takođe, radi se i o “privatnom” reflektovanju savremene transformacije kapitala i kapitalizma i, na kraju krajeva, o prirodnom respektovanju individualnih programa umetnika/-ca na slovačkoj sceni.
Ideja izložbe je da se kreira živa, čak i vizuelno nekontrolisana sredina, protiv anestezirane političke realnosti kako u masovnim medijima tako i u main streamu. 


Erik Binder (1974, Hnuášťa-Likier, Slovačka) 
Završio Akademiju likovnih umetnosti i dizajna u Bratislavi (Slovačka) i Akademiju likovnih umetnosti u Pragu (Češka). 
Binder je jedinstveni autor koji pripada srednjoj generaciji savremenih slovačkih umetnika. Njegov rad je nesvakidašnje raznovrstan – kreće se od digitalne manipulacije, preko multimedijalnih objekata i instalacija, pa sve do grafike, slika na platnu i sprejom iscrtanih skejtbordova. Humor, preuveličavanje i ironija - jednostavan, ulični stil. 
Živi i radi u Bratislavi. 
Značajnije izložbe: 6. Moskovsko Bijenale, Galerija Belajewo u Moskvi (Rusija), 2015; “Soft Codes – conceptual tendencies”, Muzej savremene umetnosti u Vroclavu (Poljska), 2015; “Same, same, but Different”, SOGA Bratislava (Slovačka), 2014; “La Cena per la Principessa”, Slovački institut, Rim (Italija), 2011; “Sunny Side up!”,Galerija Meulensteen, Njujork (SAD), 2011; “Overground Cloud Down Clown”, Galerija Hilger, Beč (Austrija), 2011; “Superstart”, Češki i slovački paviljon, Venecijansko bijenale (Italija), 2003; itd. 

Erik Binder (1974, Hnuášťa-Likier, SK) 
Studied Academy of Fine Arts and Design, Bratislava (SK) and Academy of Fine Arts, Prague (CZ). 
Binder is a unique author belonging to the middle generation of the contemporarySlovak fine art. His work is unusually versatile – ranging from digital manipulations, through multimedia objects and installation s to graphics, painting on canvas or sprayed skate boards. Humour, exaggeration and irony – simply, a free street style. 
He lives and works in Bratislava. 
Selected exhibitions: 6th Moscow Biennial, Belajewo Gallery Moscow, RU, 2015; “Soft Codes – conceptual tendencies”, Museum of Contemporary Art Wroclaw, PL, 2015; “Same, same, but Different”, SOGA Bratislava, SK, 2014; “La Cena per la Principessa” (Dinner for princess), Slovak Institute, Roma, IT, 2011; “Sunny Side up!”, Gallery meulensteen, New York, USA, 2011; “Overground Cloud Down Clown”, Gallery Hilger, Wienna, AT, 2011; “Superstart”, CZ and SK pavilion, Biennial Venice, IT, 2003; etc. 

Andrej  Dulbravsky (1987, Bratislava, Slovačka) 
Diplomirao na Akademiji likovnih umetnosti u Bratislavi, gde je radio u Ateljeu profesora Ivana Csudai-a. Svoje studije završava u Ataljeu Danijela Fišera +-XX. 
Njegovi radovi bili su prodavani, a mogu se videti i u kolekciji Slovačke nacionalne galerije. Uspešno je izlagao u Njujorku, Berlinu i Pragu. 
Živi i radi na relaciji Bratislava – Njujork. 
Značajnije izložbe: “Rural Desires”, Gradska galerija Bratislave (Slovačka), 2015 ; “Andrej Du Lbravsk ”, Mathew-NYC, Njujork (SAD), 2015; “Sunsets Comments Insects Downloads”, ZAHORIAN & co GALLERY, Bratislava (Slovačka), 2014; “Do You Want To Live Like Me?”, DITCH & SCHLECHTRIEM, Berlin (Nemačka), 2014; “THE EXCITING MYSTERIOUS AQUARIUM”, Depot in Petržalka, Bratislava (Slovačka), 2013; “Golden Sands”, Galerija Jiři Švestka, Prague (Češka), 2013. 
Dobitnik je više nagrada. 

Andrej  Dulbravsky (1987, Bratislava, SK) 
Graduated on the Academy of Fine Arts in Bratislava, having worked in the 4th atelier of Professor Ivan Csudai. He finished his studies in Daniel Fisher’s Atelier +- XXI. 
His work is being sold, and can be found in the collection of the Slovak National Gallery, too. He has had successful exhibitions in New York, Berlin and Prague. 
He lives and works alternately in Bratislava and New York. 
Selected exhibitions: “Rural Desires”, Bratislava City Gallery, Bratislava, SK2015 ; “Andrej Du Lbravsk ”, Mathew-NYC, New York, USA, 2015; “Sunsets Comments Insects Downloads”, ZAHORIAN & co GALLERY, Bratislava, SK, 2014; “Do You Want To Live Like Me?”, DITCH & SCHLECHTRIEM, Berlin, DE, 2014; “THE EXCITING MYSTERIOUS AQUARIUM”, Depot in Petržalka, Bratislava, SK, 2013; “Golden Sands”, Jiři Švestka Gallery, Prague, CZ, 2013 
He is the owner of several awards. 

Viktor Frešo

Viktor Frešo (1974, Bratislava, Slovačka) 
Školovao se na Akademiji likovnih umetnosti - Studio za nove medije (Michael Bielicky), AVU - Studio slikarstva Vladimira Skrepla u Pragu (Češka), kao i Akademiju likovnih umetnosti i dizajna - Departman za skulpturu, objekte i instalacije u Bratislavi (Slovačka). 
Jedan je od najznačajnijih figura savremene umetničke scene Češke i Slovačke, sa kraja 2000-ih godina. Njegov rad snažno reflektuje sliku društvene i kulturne situacije. Umetnik stvara sofisticirane koncepte i projekte koji predstavljaju jednostavna, završena umetnička dela i elemente provokacije. Trenutno radi u polju objekata, skulpture i slikarstva. 
Živi i radi u Bratislavi. 
Značajnije izložbe: “DOKOUPIL – FREŠO ”, Kunsthalle Košice, Košice, Slovačka, 2015; “THE SOFT CODES. Conceptual tendencies in Slovak Art”, Muzej savremene umetnosti Vroclav, Vroclav, Poljska, 2015; 3. Dunavsko bijenale, Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava, Slovačka, 2015; “Niemand in Amsterdam”, Galerija Wanrooij, javni prostori Amsterdama, Holandija, 2015; “Magical Thinking”, Galerija Rene Mele, Njujork, SAD, 2014; “ZERO YEARS”, Muzej Freies, Berlin, Nemačka, 2013; “INTERNATIONAL TRIENNALE OF CONTEMPORARY ART”, Nacionalna galerija u Pragu, Prag, Češka, 2008; itd. 

Viktor Frešo (1974, Bratislava, SK) 
Studied Academy of Fine Art – New media studio, Michael Bielicky and AVU – Painting studio, Vladimir Skrepl in Prague (CZ) and Academy of Fine Arts and Design – Department of Sculpture, Object, Installation in Bratislava (SK). 
He is one of the most outstanding figures of the post2000 contemporary art on the Czech and Slovak scene. His works strongly reflect the social and cultural situation. The artist creates sophisticated concepts and projects which he presents as seemingly simple, finished artistic pieces and elemental provocative gestures. Recently, the author has also been working on objects, sculpture and painting. 
He lives and works in Bratislava. 
Selected exhibitions → “DOKOUPIL – FREŠO ”, Kunsthalle Košice, Košice, SK, 2015; “THE SOFT CODES. Conceptual tendencies in Slovak Art”, Wrocław Contemporary Museum, Wroclaw, PL, 2015; 3rd DANUBE BIENNALE, Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava, SK, 2015; “Niemand in Amsterdam”, Wanrooij Gallery, public space Amsterdam, NL, 2015; “Magical Thinking”, Gallery Rene Mele, New York, USA, 2014; “ZERO YEARS”, Freies Museum Berlin, DE, 2013; “INTERNATIONAL TRIENNALE OF CONTEMPORARY ART”, The National Gallery in Prague, Prague, CZ, 2008; itd. 

Matej Gavula (1972, Bratislava, Slovačka) 
Završio Akademiju likovnih umetnosti i dizajna na Departmanu za primenjene umetnosti (Studio staklarstva) u Bratislavi (Slovačka). 
Radi na Univerzitetu za Likovnu umetnost u Bratislavi. Zajedno sa Milanom Titelom, član je grupe XYZ. Obojica balansiraju na ivici vajarske plastičnosti, prostorne instalacije, digitalne fotografije i performansa. 
Oba umetnika, specijalizovana za skulpturu i staklo,konceptualno ispituju mogućnosti njihove discipline – skulpture, što rezultuje konstantnom tenzijom između vremena, materije i mogućnosti njihove transformacije. 
Živi i radi u Bratislavi. 
Značajnije izložbe: “Všade dobre, doma najlepšie”, Kunsthalle Košice, Košice, Slovačka, 2015; “Soft Codes – conceptual tendencies”, Muzej savremene umetnosti u Vroclavu, Poljska, 2015; “Pobrežie voloviny”, festival BLAF, Bratislava, Slovačka, 2014; “1998“ (Gavula, Tittel, Ondrušek, Csolle), Galerija Photoport, Bratislava, Slovačka, 2014; “1966 – 1972“, Tranzit Ateliéry, Bratislava, Slovačka, 2013; “Good Life“, 53. Oktobarski salon, Geodetski Zavod, Beograd, Srbija, 2012; “Biennale D-O ARK Underground“, Sarajevo/Konjic, BIH, 2011. 

Matej Gavula (1972, Bratislava, SK) 
Studied Academy of Fine Arts and Design – Department of Apllied Art, Studio of Glass, in Bratislava (SK). 
He is working at the University of Fine Arts in Bratislava. Along with Milan Tittel, he is a member of the XYZ group. Both of them balance on the verge of sculptural plasticity, space installation, digital photography and performance. 
Both artist, specialising in sculpture and glass, conceptually examines the possibilities of their own discipline – sculpture, which results in continual tension among time, matter and its possible transformations. 
He lives and works in Bratislava. 
Selected exhibitions: “Všade dobre, doma najlepšie”, Kunsthalle Košice, Košice, SK, 2015; “Soft Codes – conceptual tendencies”, Museum of Contemprary Art Wroclaw, PL, 2015; “Pobrežie voloviny”, festival BLAF, Bratislava, SK, 2014; “1998“ (Gavula, Tittel, Ondrušek, Csolle), the Photoport gallery, Bratislava, SK, 2014; “1966 – 1972“, Tranzit Ateliéry, Bratislava, SK, 2013; “Good Life“, 53rd October Salon, Geodetski Zavod, Beograd, SRB, 2012; “Biennale D-O ARK Underground“, Sarajevo/Konjic, BIH, 2011. 

Jana Kapelová (1982, Trnava, Slovačka) 
Diplomirala je na Pedagoškom fakultetu na Univerzitetu u Trnavu, a kasnije i Departmanu za Intermedijalno i audio-vizualno stvaralaštvo, u Ateljeu docenta Miroslava Nicz-a, akademskog slikara. U periodu od 2009. do 2013. završava i postdiplomske studije u Ateljeu za video i multimediju, pod mentorstvom docentkinje Ane Daučikove, akademske vajarke sa Univerziteta likovnih umetnosti u Bratislavi. Od 2011, Kapelova radi kao asistentkinja Daučikove na Departmanu za nove medije II na akademiji likovnih umetnosti u Pragu. 
Umetnica, aktivistkinja na polju kulture, publicista. Član je inicijative pod nazivom 'Dvadsať rokov od Nežnej neprebehlo' (20 godina od kada Plišana revolucija nije prošla). 
Živi i radi na relaciji Prag – Bratislava. 
Značajne izložbe: “Families of Objects”, Abrons Art Center, Njujork, SAD, 2015; “2 Festival of Minimal Action”, Pariz, Francuska, 2015; “The Production of Too Many Useful Things Results in Too Many Useless People”, Studio Galeria, Budimpešta, Mađarska, 2015; “Art Has No Alternative”, tranzit.sk, Bratislava, Slovačka, 2015; “Beyond the Red Lines”, Studio / FKSE, Budimpešta, Mađarska, 2015. 

Jana Kapelová (1982, Trnava, SK) 
Studied at the Faculty of Pedagogy at the University of Trnava and later at the Department of Intermedia and Audio-visual Creation at the Integrated Research Atelier of docent Miroslav Nicz, academic painter. From 2009 to 2013 she was pursuing her post gradual degree at the Atelier of Video and Multimedia Creation of docent Anna Daučiková, academic sculptor at the University of Fine Arts in Bratislava. Since 2011, she has been an assistant of Daučiková at the Department of New Media II at the Academy of Fine Arts in Prague. 
An artist, a cultural activist, a publicist. She is a member of the initiative called Dvadsať rokov od Nežnej neprebehlo (Twenty Years Since the Velvet Revolution Have Not Passed). 
She lives and works in Prague and Bratislava. 
Selected exhibitions: “Families of Objects”, Abrons Art Center, New York, USA, 2015; “2 Festival of Minimal Action”, Paris, FR, 2015; “The Production of Too Many Useful Things Results in Too Many Useless People”, Studio Galeria, Budapest, HU, 2015; “Art Has No Alternative”, tranzit.sk, Bratislava, SK, 2015; “Beyond the Red Lines”, Studio / FKSE, Budapest, HU, 2015. 

Marek Kvetan (1976, Bratislava, Slovačka) 
Studirao na Akademiji likovnih umetnosti i dizajna – Departman za slikarstvo, u Bratislavi, Akademiji likovnih umetnosti – Departman za multimediju, performans i video u Brnu, kao i Akademiji lepih umetnosti i dizajna – Departman za skulpturu, intermedijalno i slobodno stvaralaštvo, u Bratislavi. 
Slovački multimedijalni umetnik i jedan od jedinstvenih primera mlađe generacije slovačkih umetnika koji su se pojavili na umetničkoj sceni u 21. veku i uspešno ostvarili sebe i u širem, centralnoevropskom, kontekstu. Kventan uvodi postkonceptualne pristupe i preferira konceptualno razmišljanje i dvostruko kodiranje. Projektuje svoje analitičke načine razmišljanja kroz različite medije – u poslednje vreme se fokusira uglavnom na digitalne printove i kreiranje individualnih objekata. 
Živi i radi u Bratislavi. 
Značajnije izložbe: 6. Moskovsko bjenale, Galerija Belajewo u Moskvi, Rusija, 2015; “Soft Codes – Conceptual Tendencies”, Muzej savremene umetnosti u Vroclavu, Poljska, 2015; “Unicorn is More Than Nation”, Galerija Knoll, Beč, Austrija, 2014; “Where Is My Home”, DOX Centar za savremenu umetnost, Prag, Češka, 2014; . 6. Moskovsko bjenale, Galerija Belajewo u Moskvi, Rusija, 2012; “Sovereign European Art Prize”, Barbican Centar, London, Velika Britanija, 2010; “Mutations I.”, Martin Gropius Bau, Berlin, Nemačka, 2006, itd. 
Dobitnik je više nagrada. 

Marek Kvetan (1976, Bratislava, SK) 
Studied Academy of Fine Arts and Design, Department of Painting in Bratislava, Technical University Brno – Faculty of Fine Arts, Department of Multimedia-PerformanceVideo in Brno and Academy of Fine Arts and Design, Department of Sculpture, Intermedia Studio of Free Creativity in Bratislava. 
He is a Slovak multimedia artist and one of the unique figures of the young generation of Slovak art who entered the scene in the 21st century and successfully established themselves in a wider Central-European context. Kvetan introduces postconceptual approaches and prefers conceptual thinking and double coding. He projects his analytical ways of thinking into various media – recently, however, he has been focusing mainly on digital prints and on the creation of individual objects. 
He lives and works in Bratislava. 
Selected exhibitions: 6th Moscow Biennnial, Belajewo Gallery Moscow, RU, 2015; “Soft Codes – Conceptual Tendencies”, Museum of Contemporary Art Wroclaw, PL, 2015; “Unicorn is More Than Nation”, Knoll Gallery, Vienna, AT, 2014; “Where Is My Home”, DOX Centre for Contemporary Art, Prague, CZ, 2014; “6th Moscow Biennale”, Belyaevo Gallery, Moscow, RU, 2012; “Sovereign European Art Prize”, Barbican Centre, London, UK, 2010; “Mutations I.”, Martin Gropius Bau, Berlin, DE, 2006, etc. 
He is owner of several awards.

Denisa Lehocka
Denisa Lehocka

Denisa Lehocká (1971, Trenčín, Slovačka) 
Diplomirala na Akademiji likovnih umetnosti i dizajna, u Bratislavi (Slovačka). 
Bavi se pitanjima intimnosti, žena, porodice (porekla) i drugim poljima, kroz dnevnike slične intuitivnim crtežima/slikama, koji posledično igraju krucijalnu ulogu u daljim instalacijama. Njen rečnik je izgrađen od fundamentalnih elemenata kao što su potoci, korenje i granje, tanjiri i vaze, voće i biljke, stolice i stolovi, jezera i ostrva, linije, krugovi, tačke i kristali u kombinaciji sa gestovima i geometrijom. Ona ostavlja bez teksta (objašnjenja), nikada komentarišući svoje radove, koji, takođe, ostaju Bez naziva. 
Živi i radi u Bratislavi. 
Značajnije izložbe: Kijevsko bijenale, Ukrajina, 2015; “Denisa Lehocká 2012”, Slovačka Nacionalna galerija u Bratislavi, Slovačka, 2012; “Try to describe the colour…”, Badischer Kunstverein, Karsruhe, Nemačka, 2011; “Denisa Lehocká 1991 – 2010”, Galerija Jana Koniareka, Trnava, Slovačka , 2011; “Gender Check”, MUMOK Beč, Austrija, 2009; “Cutting Realities”, Kontakt, Austiran Culture Forum, Njujork, SAD, 2008, itd. 

Denisa Lehocká (1971, Trenčín, SK) 
Finished studies on the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, SK. 
She deals with questions of intimacy, femininity, family (pedigree) and other nets through a diary like intuitive drawings / paintings which consequently play crucial roles in further very extensive installations. Her vocabulary is built by fundamental elements like streams, roots and branches, plates and vases, fruits and plants, chairs and tables, lakes and islands, lines, circles, dots and crystals in conjunction of gesture and geometry. Lehocka L obviously remains speechless, never commenting her works which obviously, as well, remain Untitled. 
She lives and works in Bratislava. 
Selected exhibitions: Biennial of Kijiv, UA, 2015; “Denisa Lehocká 2012”, Slovak National Gallery Bratislava, SK, 2012; “Try to describe the colour…”, Badischer Kunstverein, Karsruhe, D, 2011; “Denisa Lehocká 1991 – 2010”, Gallery of Jan Koniarek, Trnava, , 2011; “Gender Check”, MUMOK Vienna, A, 2009; “Cutting Realities”, Kontakt, Austiran Culture Forum, New York, USA, 2008, etc. 

Ilona Németh (1963, Dunajská Streda, Slovačka) 
Završila doktorske studije na Mađarskoj akademiji likovnih umetnosti u Budimpešti (Mađarska) i Mađarskom koledžu primenjenih umetnosti, na Departmanu za tipografiju i tipografsku umetnost, takođe u Budimpešti. 
Dok je tokom devedesetih godina rad Ilone Nemet bio koncentrisan uglavnom na političke teme, umetničke instalacije i vizualno bogatstvo, od ranih 2000-tih godina, okreće se javnoj umetnosti i društveno angažovanom radu. Pitanja identiteta, odnosi između privatne istorije, politike i ideologije, potrebe javnih prostora i kontekstualni pristupi predstavljaju glavnekarakteristike njenog trenutnog umetničkog stvaralaštva. 
Živi i radi na relaciji Slovačka – Mađarska. 
Značajnije izložbe:“Inside Out – Not So White Cube”, Gradska umetnička galerija Ljubljana, Slovenija, 2014/2015; ''Private Nationalism”, Open gallery, Bratislava; Kunsthalle Košice, Slovačka, 2014/2015; “Revised Version”, Tranzit.sk, Bratislava, Slovačka, 2014; “Good Girls”, Muzej savremene umetnosti, Bukurešt, Rumunija, 2013; “The Harpoon Project”, Univerzitetska umetnička galerija, Univerzitet Masačusets Dartmouth, New Bedford, SAD, 2013; “Blood”, Slovačka nacionalna galerija, Bratislava, Slovačka, 2012; “The Hero”, the Heroine and the Author, Ludwig muzej – Muzej savremene umetnosti, Budimpešta, Mađarska, 2012; “Identity of the Space”, The Brno Haus of Arts, Brno, Češka, 2012; “Dilemma”, Muzej Ernst, Budimpešta, Mađarska, 2011; “Invitation for a Visit”, Paviljon Češke i Slovačke, Venecijansko bijenale, Italija , 2001. 
Dobitnica je više nagrada. 

Ilona Németh (1963, Dunajská Streda, SK) 
Finished DLA Hungarian Academy of Fine Arts, Budapest, HU and Hungarian College of Applied Art, Department of Typography and Typographic Art, Budapest, HU. 
Whereas in the nineties, the work of Ilona Németh concentrated mostly on politics, installation art and visual pregnancy, since the early 2000’s she has turned to public art and socially engaged work. The question of identity, the relationship between private history, politics and ideology, issues of the public space and contextual approach represent the main characteristics of her art up to the present. 
Ilona Ne Lmeth lives and works in Slovakia and Hungary. 
Selected exhibitions:“Inside Out – Not So White Cube”, City Art Gallery, Ljubljana, SLO, 2014/2015; Private Nationalism”, Open gallery, Bratislava; Kunsthalle Košice, SK2014/2015; “Revised Version”, Tranzit.sk, Bratislava, SK, 2014; “Good Girls”, Museum of Contemporary Art, Bucharest, R, 2013; “The Harpoon Project”, The University Art Gallery, University of Massachusetts Dartmouth, New Bedford, USA, 2013; “Blood”, Slovak National Gallery, Bratislava, SK. 2012; “The Hero”, the Heroine and the Author, Ludwig Museum – Museum of Contemporary Art, Budapest, HU, 2012; “Identity of the Space”, The Brno Haus of Arts, Brno, CZ, 2012; “Dilemma”, Ernst Museum, Budapest, HU, 2011; “Invitation for a Visit”, Pavilion of the Czech and Slovak Republic, Venice Biennial, IT , 2001. 
She is owner of many awards. 

Roman Ondák (1966, Žilina, Slovačka) 
Diplomirao na odseku za grafički dizajn i slikarstvo Akademije likovnih umetnosti u Bratislavi. Pohađao i studije na Slippery Rock Univerzitetu u Pensilvaniji, Helveticum kolegijum u Cirihu i CCA u Kitakjušu. 
Nakon plišane revolucije u Čehoslovačkoj 1989. godine i političkih promena koje su usledile, Ondakove instalacije, performansi i crteži, bili su izlagani na mnogim internacionalnim izložbama. 
Živi i radi u Bratislavi. 
Značajnije izložbe: Art Basel, Bazel, Švajcarska 2015 “Soft Codes – Conceptual Tendencies”, Muzej savremene umetnosti u Vroclavu, Poljska, 2015; “Invocable Reality”, MACBA, Barselona, Španija, 2015; “Escena”, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid, Španija, 2013; “Documenta 13”, Kasel, Nemačka, 2012; “Do Not Walk Outside This Area”, Deutsche Guggenheim, Berlin, Nemačka, 2012; “Measuring the Universe”, Muzej moderne umetnosti, Njujork, SAD, 2009; “Loop”, Češki i slovački paviljon, 53. Venecijansko bijenale, Venecija, Italija, 2009; “It Will All Turn Out Right in the End”, Tate Modern, London, Velika Britanija, 2006. 

Roman Ondák (1966, Žilina, SK) 
Studied graphic design and painting at the Academy of Fine Arts in Bratislava from 1988 to 1994. He also studied at the Slippery Rock University, Pennsylvania (1993); Collegium Helveticum in Zurich (1999 – 2000); the CCA in Kitakyushu (2004). 
After the Velvet Revolution in Czechoslovakia in 1989 and the political changes that accompanied it, Ondák’s installations, performances, and drawings were exposed at many international exhibitions. 
He lives and works in Bratislava. 
Selected exhibitions: Art Basel, Basel, CH 2015 “Soft Codes – Conceptual Tendencies”, Museum of Contemporary Art Wroclaw, PL, 2015; “Invocable Reality”, MACBA, Barcelona, E, 2015; “Escena”, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid, E, 2013; “Documenta 13”, Kassel, D, 2012; “Do Not Walk Outside This Area”, Deutsche Guggenheim, Berlin, DE, 2012; “Measuring the Universe”, Museum of Modern Art, New York, USA, 2009; “Loop”, Czech and Slovak pavilion, 53. Venice Biennale, Venice, IT, 2009; “It Will All Turn Out Right in the End”, Tate Modern, London, UK, 2006. 

Milan Tittel (1966, Litomyšl, Češka) 
Završio studije na Akademiji likovnih umetnosti i dizajna – Departman za skulpturu, objekte, instalacije u Bratislavi (Slovačka). 
Titelov zasniva se na skulpturi, koja je, kao disciplina zajedničkog kreativnog dijaloga Titela i Mateja Gavule, u konstantnom ispitivanju, u pokušaju da se postigne autentično umetničko iskustvo. Oni komuniciraju putem proširenog shvatanja između skulpturalne senzibilnosti i plastične figuracije. Balansiraju na ivici skulpturalne plastičnosti, prostorne instalacije, digitalne fotografije i performansa. 
Značajnije izložbe: ”Všade dobre doma najlepšie”, Kunsthalle Košice, Košice, Slovača, 2015; “1998”, Photoport Galerija Bratislava, Slovačka, 2014; “19661972”, Tranzit Bratislava, Slovačka, 2013; “Opera Lcia ulice”, Marianska ulica Bratislava, Slovačka, 2012; “Hole in the Flow”, Hunt Kastner Galerija u Pragu, Češka, 2011. 

Milan Tittel (1966, Litomyšl, CZ) 
Finished his studies on the Academy of Fine Arts and Design – Department of Sculpture, Object, Installation in Bratislava, SK. 
The work of Tittel is based on sculpture, which, as a discipline in their common creative dialogue along with Matej Gavula, is continually verified, aiming at achieving an authentic artistic experience. They communicate by means of an extended understanding between the sculptural sensibility and plastic figuration. They balance on the verge of sculptural plasticity, space installation, digital photography and performance. 
Selected exhibitions: ”Všade dobre doma najlepšie”, Kunsthalle Košice, Košice, SK, 2015; “1998”, Photoport Gallery Bratislava, SK, 2014; “1966-1972”, Tranzit Bratislava, SK, 2013; “Opera Lcia ulice”, Marianska ulica Bratislava, SK, 2012; “Hole in the Flow”, Hunt Kastner Gallery Praha, Prague, CZ, 2011. 

Jan Triska
Jan Triska

Ján Triaška (1977, Novi Sad, Srbija) 
Završio master i doktorske studije na Akademiji likovnih umetnosti i dizajna, na Departmanu za slikarstvo i druge medije, u Bratislavi (Slovačka). 
Živeo je u Bačkom Petrovcu. Posmatrano iz perspektive slikarske tradicije, njegove slike su destruktivne. Ne prate tradiciju slovačke moderne, niti pokušavaju da umanje tradiciju. Njihov karakter je inovativan i izražava sopstveno mišljenje. Triaška predstavlja interesantan primer toga kako ne ući u ćorsokak slikarstva, već kako, naprotiv, imati koristi od konzervativnih i misaonih esencija, i kako time dostići visoko individualno iskustvo. 
Živi i radi u Bratislavi. 
Značajnije izložbe: “SMOG”, House of Art, Bratislava, Slovačka, 2013; “Slepá škvrna”, Galerija NTK, Prag, Češka, 2013; Asking Architecture, 13. Internacionalno bijenale arhitekture u Veneciji, Common Ground, Češki i slovački paviljon, Italija, 2012; “I Don’t Like”, Galerija Nitra, Nitra, Slovačka, 2010; “Painting after Painting”, Slovak Contemporary Painting, Slovačka nacionalna galerija, Bratislava, Slovačka, 2010. 

Ján Triaška (1977, Novi Sad, SRB) 
Finished his master and doctoral studies on Academy of Fine Arts and Design - Department of Painting and Other Media in Bratislava, SK. 
He comes from Báčsky Petrovec. From the perspective of the painting tradition,his paintings are destructive. They do not continue in the tradition of Slovak modern, nor are they eclectic to downplay the tradition. Their character is innovative, it brings its opinion. Triaška represents an interesting example of how not to get into a dead-end of painting, but how, on the contrary, to benefit from these conservative and contemplative essences and doing so, to acquire highly individual experience. 
He lives and works in Bratislava. 
Selected exhibitions: “SMOG”, House of Art, Bratislava, SK, 2013; “Slepá škvrna”, the NTK gallery, Prague, CZ, 2013; Asking Architecture, 13th International Architecture Exhibition of la Bienale di Venezia, Common Ground, Czech and Slovak Pavilion, IT, 2012; “I Don’t Like”, Nitra Gallery, Nitra, SK, 2010; “Painting after Painting”, Slovak Contemporary Painting, Slovak National Gallery, Bratislava, SK, 2010. 

Ol a Triaška Stefanović (1978, Novi Sad, Srbija) 
Završila master studije na Akademiji lepih umetnosti i dizajna, Departman za fotografiju i nove medije, u Bratislavi (Slovačka). 
Zanimaju je kvaliteti prostora koji imaju mogućnost transformacije u generalnije filozofske kategorije kao što su praznina i iscrpljivanje. U njenom trenutnom stvaralaštvu, ona se kreće između fotografije i prostora, aseksualnog prostora, istorijskih i društvenih memorija prostora, granica između unutrašnjosti i spoljašnosti, nestajanja prostora, ali takođe i sa promenama njegove funkcionalnosti i simulacijom prostora. 
Živi i radi u Bratislavi, Slovačka. 
Značajnije izložbe: “Relay Race of Youth”, Mesec fotografije, Galerija Z, Bratislava, Slovačka, 2014; “Museum – Silence and Emptiness”, M. Žilinskas umetnička galerija nacionalnog muzeja M. K. Čiurlionis u Kaunasu, Litvanija, 2014; “This Could Be a Place for Nice Life”, Design Factory, Bratislava, Slovačka, 2013; “DELETE”, Slovačka nacionalna galerija, Bratislava, Slovačka, 2012; “Finalist, Award 333 2010”, Nacionalna galerija u Pragu, Češka, 2010 

Ol a Triaška Stefanović (1978, Novi Sad, SRB) 
Finished her Master studies on Academy of Fine Arts and Design, Department of Photography and New Media in Bratislava (Slovakia). 
She is interested in the qualities of places transformable into more general philosophical categories such as emptiness or depletion. In her actual work, she has been dealing with the relationship between photography and space, asexual space, historical and sociological memory of space, boundaries between interior and exterior, the fade of space but also with the change of its functionality and the simulation of space. 
She lives and works in Bratislava, Slovakia. 
Selected exhibitions: 2014 “Relay Race of Youth”, Month of Photography, Z Gallery, Bratislava, SK, 2014; “Museum – Silence and Emptiness”, M. Žilinskas Art Gallery of the National M. K. Čiurlionis Art Museum in Kaunas, LT, 2014; “This Could Be a Place for Nice Life”, Design Factory, Bratislava, SK, 2013; “DELETE”, Slovak National Gallery, Bratislava, SK, 2012; “Finalist, Award 333 2010”, National Gallery Prague, CZ, 2010 

0 komentara:

Post a Comment

E-mail newsletter

Budite među prvima koji će saznati najnovije informacije
Unesite vaš Email:

* Pogledajte kako izgleda primer maila