Friday, January 29, 2016

Izložba "Branka Janković Knežević. Portreti"

"Branka Janković Knežević. Portreti"
"Branka Janković Knežević. Portreti" 

Muzej grada Novog Sada organizuje otvaranje izložbe „BRANKA JANKOVIĆ KNEŽEVIĆ. PORTRETI“. Autor izložbe je dr Jelena Banjac, istoričar umetnosti, muzejski savetnik.

U umetnosti Branke Janković Knežević jedan od glavnih motiva je portret. Tokom decenija svog stvaralačkog rada, uporedo sa ostalim temama i motivima koji su je pokretali na umetničku akciju, ostvarila je impozantnu galeriju predstava ljudskog lika koja broji na stotine dela. Realizovala ih je u različitim likovnim tehnikama – crtež, ulje na platnu, drvetu ili hartiji, kombinovana tehnika, kolaž, kamenina (glina), često u serijama i ciklusima. Brankini modeli su izabrane ličnosti iz njene okoline i društva, mnogi umetnici, intelektualci, književnici, mitološke ličnosti i likovi iz književnosti. Uvek je reč o ličnostima i likovima koji su u njenom životu imali važnu ulogu, a svojim delima uticali na formiranje autorkinih životnih i umetničkih stavova.

Na izložbi „Branka Janković Knežević. Portreti“ u Muzeju grada Novog Sada predstavljen je značajan deo bogatog stvaralačkog opusa novosadske umetnice. Muzejskoj publici je prikazan reprezentativan odbir autorkinih serija portreta, a među izabranim delima su zastupljene sve likovne tehnike u kojima se ona izražava. Izabrana ostvarenja sa motivom portreta prikazana na izložbi u Muzeju grada Novog Sada su nastala u vremenskom rasponu od četiri decenije. Odlikuje ih energičnost njihovog tvorca, iskrenost bez kompromisa i sklonost ka jednostavnom i istinitom sagledavanju stvarnosti.

Izložbu će otvoriti dr Irina Subotić.
Svečano otvaranje biće u ponedeljak, 1. februara u 19 časova, u Zbirci strane umetnosti, Dunavska 29.
Izložba će biti postavljena do 10. Marta 2016. godine.


Branka Janković Knežević (Novi Sad, 1950) prisutna je na našoj umetničkoj sceni pune četiri decenije. Uporedo se bavi svim likovnim disciplinama, među kojima je crtež dominantan. Inspiraciju za svoje stvaralaštvo Branka pronalazi u sredini u kojoj radi, društvenim i političkim okolnostima u kojima živi i prirodi koja je okružuje. Mnogobrojna dela iz njenog bogatog opusa zastupljena su u muzejskim zbirkama i privatnim umetničkim kolekcijama u zemlji i inostranstvu. Njena dela se čuvaju u Muzeju grada Novog Sada, Galeriji Matice srpske, Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, Muzeju Vojvodine i Rektoratu Univerziteta u Novom Sadu. Dela Branke Janković Knežević nalaze se u zbirkama „Grafičkog kolektiva“, galerije „Haos“, Muzeja Cepter i „Pen kluba“ u Beogradu, u kolekcijama „Mermer i zvuci“ u Aranđelovcu, Etno-selu u Sirogojnu i Kulturnom centru u Bijeljini. Oko 60 njenih radova čuva se u kolekciji „Kunst und Kultur“ Herberta Konrada (Herbert Konrad) u Beču, dvanaest slika u zbirci Erika Taubera (Eric Tauber) u Švajcarskoj, a brojna dela su u kolekcijama Jan Venemansa (Jan Veenemans) i Ursule Vitmer (Ursula Wittmer) u Švajcarskoj i M. C. Ešer fondaciji (M. C. Escher Foundation) u Holandiji.

Diplomirala je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 1976. godine, na Odseku za slikarstvo u klasi profesora Milana Kečića, i magistrirala na Akademiji umetnosti u Novom Sadu kod profesora Milana Blanuše. Član je više umetničkih udruženja: ULUV-a, ULUS-a, „Ex libris“ društva u Beogradu i „Grafičkog kolektiva“ u Beogradu. Od 1994. godine je profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, na predmetu crtanje sa tehnologijom.
Polazište Branke Janković Knežević jeste lik portretisanog, a ishodište – likovnim jezikom saopštena metafora autorkinog unutrašnjeg doživljaja sveta, koji je, najčešće, oštra kritika savremenog društva. Imajući u vidu da je izbor portretisanih ličnosti, pa i izbor umetničkog postupka koji primenjuje u materijalizaciji svojih ideja, nedvosmisleni odraz misli i stavova umetnice, njenog sagledavanja stvarnosti i društva u vremenu u kome stvara i deluje, Brankine serije portreta doživljavamo kao svojevrsne „autoportrete“ stanja duha njenog bića u datom trenutku. Uistinu, njena ostvarenja predstavljaju neposrednu ekspresiju autorkinih unutrašnjih stanja, izraženu likovnim jezikom u materijalu.

Tokom svoje bogate stvaralačke karijere radila je i na konzervaciji i restauraciji mnogobrojnih vrednih umetničkih dela od nacionalnog i evropskog kulturnog značaja u Zbirci strane umetnosti Muzeja grada Novog Sada i Spomen-zbirci Pavle Beljanski u Novom Sadu. Od 1976. do 1994. godine bila je zaposlena kao slikar-konzervator u Pokrajinskom zavodu za zaštitu spomenika kulture u Novom Sadu gde je bila angažovana na projektima zaštite kulturnog nasleđa brojnih manastira i crkava.

0 komentara:

Post a Comment

E-mail newsletter

Budite među prvima koji će saznati najnovije informacije
Unesite vaš Email:

* Pogledajte kako izgleda primer maila