Monday, January 11, 2016

Konkurs za XIX generaciju BCBP stažista

Konkurs za XIX generaciju BCBP stažista
Konkurs za XIX generaciju BCBP stažista


Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) otvorio je konkurs za prijem XIX generacije stažista i stažistkinja. Program stažiranja traje šest meseci, sa mogućnošću produženja saradnje, pa i zapošljavanja.

Rok za prijavu je 18. januar

Nova generacija stažista BCBP će od februara do jula 2016. kroz seminare saznati više o istraživačkim tehnikama, a učešćem u organizaciji stručnih događaja bolje upoznati bezbednosnu zajednicu u Srbiji i regionu. Tokom stažiranja polaznici će se usavršavati i u predstavljanju nalaza istraživanja, uz podršku mentora imaće priliku da napišu istraživački rad, a najbolji će biti objavljeni na sajtu BCBP. 

Ukoliko ste zainteresovani, pošaljite svoju prijavu do 18. januara 2016. godine na adresu: office@bezbednost.org sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS ZA STAŽISTU/KINJU".

Potrebna dokumentacija: 
biografija, ne duža od 3 strane; 
motivaciono pismo, u kom ćete navesti:
a) razloge zbog kojih konkurišete za praksu u BCBP,
b) koliko vremena nedeljno ćete moći da odvojite za stažiranje;
c) zašto mislite da bi baš Vas trebalo da izaberemo;
d) temu/oblast koja vas posebno zanima u skladu sa BCBP interesovanjima. 
primerak ili deo ranije napisanog rada (seminarski, diplomski, istraživanje, analiza, esej i slično), ne duži od 5 strana. 

Studentima i studentkinjama  fakulteta društvenih nauka pruža se jedinstvena prilika da učestvuju u radu nezavisnog istraživačkog centra koji se bavi pitanjima iz oblasti bezbednosti. Kroz aktivno uključenje u aktivnosti BCBP moći će da:

Neposredno iskuse način rada istraživačkog centra (think-tank) koji se bavi pitanjima iz oblasti bezbednosti;

Dobiju stručnu podršku za samostalan istraživački rad i napredovanje u akademskoj 

Upoznaju se sa metodologijom rada i steknu iskustvo u istraživačkim projektima;

Učestvuju u predavanjima, diskusijama i ostalim događajima koje BCBP organizuje u tom periodu;

Steknu kontakte sa predstavnicima domadih i inostranih državnih i nevladinih organizacija, akademske javnosti, ekspertima iz oblasti bezbednosti i donosiocima 

Doprinesu organizovanju konferencija, seminara, radionica, tribina i drugih dešavanja;

Koriste stručnu biblioteku BCBP koja ima preko 3000 naslova;

Napišu tekstove koje demo objaviti u našim publikacijama i internet stranicama.

Postdiplomci ili studenti završne godine studija na nekom od fakulteta društvenih nauka (Fakultet političkih nauka, Ekonomski fakultet, Filozofski fakultet, Pravni fakultet, Fakultet organizacionih nauka, Fakultet bezbednosti...);

Zainteresovanost za pitanja iz oblasti bezbednosti i ideja o željenoj oblasti specijalizacije;

Opšta kultura, informisanost i upudenost u politička dešavanja;

Odlično znanje engleskog jezika (sposobnost samostalnog korišdenja literature na engleskom jeziku, pisanje na istom kao i prevođenje sa engleskog i na engleski);

Kompjuterska pismenost;

Jaka motivacija.


OPIS AKTIVNOSTI:
Od stažiste/kinje se očekuje da:

Dolazi redovno u BCBP i to minimum jedanput nedeljno, a ako je sprečen(a) o tome obavesti koordinatora za obrazovanje;

Pohađa obuku koju organizujemo jednom mesečno;

Pruža neophodnu pomod istraživačima u radu na tekudim projektima;

Napiše jedan autorski tekst koji de biti objavljen na veb sajtu BCBP;

Učestvuje u izradi sadržaja za veb sajt i biltene koje BCBP uređuje.

Sve druge aktivnosti i uslovi angažovanja bide dogovoreni u direktnom kontaktu sa izabranim stažistima.

BCBP stažistima ne obezbeđuje platu, niti snosi troškove smeštaja. Program stažiranja traješest meseci (od februara 2016. godine do kraja jula 2016. godine), sa mogućnošću produženja saradnje.

0 komentara:

Post a Comment

E-mail newsletter

Budite među prvima koji će saznati najnovije informacije
Unesite vaš Email:

* Pogledajte kako izgleda primer maila