Friday, January 22, 2016

Predavanja "Matične ćelije: alhemija 21. veka" u Muzeju nauke i tehnike

Predavanja "Matične ćelije: alhemija 21. veka" u Muzeju nauke i tehnike
Predavanja "Matične ćelije: alhemija 21. veka" u Muzeju nauke i tehnike
Zbog izuzetnog interesovanja, Muzej nauke i tehnike će ponoviti predavanja „Matične ćelije: alhemija 21. veka“.

Prisutni će saznati šta su matične ćelije, u lečenju kojih oboljenja se mogu primeniti i kojim sve smerovima idu istraživanja iz ove oblasti.

Predavanja će se održati 25. januara u 16 sati na prvom spratu Muzeja nauke i tehnike – ulaz iz Skenderbegove 51.

Predavanje: Matične ćelije: alhemija 21. veka
Predavačica: Dr Jelena Krstić, naučna saradnica, Laboratorija za eksperimentalnu hematologiju i matične ćelije, Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu

Popularnost naučnih pojmova može predstavljati mač sa dve oštrice, kao što je slučaj sa matičnim ćelijama. Ovaj pojam je poznat velikom broju ljudi a da malo njih zna koliko su matične ćelije kompleksne i neispitane. Najčešće se podrazumeva da iz matičnih ćelija mogu nastati sve ćelije organizma i da se shodno tome bilo koje tkivo može lečiti pomoću njih. Međutim, istina je prilično drugačija. Ovo predavanje će ponuditi naučne činjenice koje pokazuju da matične ćelije jesu posebne i fascinantne, ali da nisu super ćelije koje leče sve. Upoznaćete se sa pojmom matične ćelije i raznovrsnim tipovima matičnih ćelija koji postoje. Objasnićemo koja su (prevelika) očekivanja od matičnih ćelija. Daćemo pregled savremenih istraživanja u oblasti matičnih ćelija i pregled njihove primene. Pričaćemo o vremenu i resursima neophodnim da bi jedna ćelijska terapija postala klinički primenljiva. Takođe će biti govora o značaju promocije nauke i upoznavanju javnosti sa naučnim dostignućima.

Predavanje: Istine i zablude o ćelijskoj terapiji u humanoj medicini
Predavačica: Prof. dr Dragana Vujić, pedijatar,  Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Načelnica Odeljenja za transplantaciju kostne srži sa laboratorijom za kriobiologiju Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije “Dr Vukan Čupić”

Ćelijska terapija je značajan oblik lečenja brojnih urođenih i stečenih bolesti,a za pojedine i jedini mogući. Primena krvotvornih matičnih ćelija u humanoj medicini je dobro definisana i rezultat je višegodišnjih ispitivanja. Već više od 50 godina primenjuju se za lečenje samo nekih oblika leukemija, raka limfnih čvorova, urođenih i stečenih slabosti kostne srži i tumora.

Poslednjih godina krvotvorne matične ćelije su predmet brojnih zloupotreba. Činjenice da su samo neke bolesti izlečive, da u pojedinim zemljama nema jasnih zakosnskih regulativa u vezi sa primenom ćelijske terapije ili da suviše konzervativne vlade ograničavaju mogućnosti ispitivanja i primene ćelijske terapije, kao i lažno predstavljanje pojedinaca da su eksperti u ovoj oblasti i davanje lažne nade – stvorili su novi oblik industrije, tzv. zdravstveni turizam. U želji da po svaku cenu obezbede izlečenje, bolesnici se podvrgavaju nestandardnoj terapiji u zemljama u kojima ta oblast nije zakonski regulisana.

Predavanje: Savremena istraživanja u oblasti matičnih ćelija
Predavačica: Dr Drenka Trivanović, istraživač saradnik, Laboratorija za eksperimentalnu hematologiju i matične ćelije, Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu

Sposobnost samoobnavljanja i diferencijacije matičnih ćelija danas je široko korišćena u osnovnim i translacionim istraživanjima u kontekstu njihove primene u medicini. Postoji više oblasti u kojima se pokušavaju iskoristiti sposobnosti matičnih ćelija. Matične ćelije se koriste u razvoju različitih modela oboljenja koji su pogodni za ispitivanje mehanizma nastanka bolesti na ćelijskom i molekularnom nivou, kao i za otkrivanje ciljnih mesta za delovanje novih terapeutika. 

0 komentara:

Post a Comment

E-mail newsletter

Budite među prvima koji će saznati najnovije informacije
Unesite vaš Email:

* Pogledajte kako izgleda primer maila