Thursday, January 14, 2016

Program za mlade kritičare i teoretičare u oblasti savremenih izvođačkih umetnosti

Poziv
Poziv 
POZIV ZA PRIJAVE 2016-2017 

Critical Practice (Made in Yugoslavia)

Mentor: Ana Vujanović

Rok za prijavljivanje: 18. januar 2016.

Poziv je upućen autorima – piscima, kritičarima, istraživačima i teoretičarima i svima onima koji su zainteresovani za profesionalni razvoj u oblasti kritičkih praksi u savremenim izvođačkim umetnostima i za usavršavanje veština pisanja i diskusija. 

Ovo izdanje programa Kritičke Prakse (Made in Yu) nastavlja se na konceptualne platforme izvođačkih umetnosti koje su razvijene na geografski nepostojećoj teritoriji Jugoslavije, poput TkH (Teorija koja Hoda), Nomad Dance Academy, Maska, Frakcija itd. Sastoji se od tri jednogodišnja nerezidencijalna programska ciklusa usmerena na obrazovni i prakični rad učesnika. Svrha programa je da unapredi profesionalni razvoj autora i autorki iz regiona bivše Jugoslavije i Evrope i da ohrabri produbljenu i pristupačniju kritičku refleksiju savremenih izvođačkih umetnosti, podstičući njihovu vidljivost i stimulišući dijalog sa publikom. Konkretni rezultati biće članci, eseji, prikazi i drugi formati kritičkog pisanja objavljeni online ili u različitim publikacijama, kao i žive diskusije, intervjui i razgovori sa umetnicima. 

Svaki ciklus ima modularnu strukturu koju čine seminari, radionice i praktični rad na festivalima, konferencijama, izložbama i slično, a sve to u okvirima individualnog i grupnog rada.

Treći ciklus programa počinje uaprilu 2016. i traje do aprila 2017. godine.

U ovom ciklusu organizovana su 4 obavezna okupljanja: 

· Početak maja 2016, Skoplje, domaćin Lokomotiva

· Kraj avgusta 2016, Berlin (domaćin Uferstudios / Tanznacht) 

· 22-25. oktobar 2016, Beograd (Kondenz - Festival savremenog plesa i performansa / Stanica Servis za savremeni ples)

· 25-30. oktobar 2016, Skoplje (Locomotion - Festival savremenog plesa i performansa, Lokomotiva)

Tokom godine organizovaće se povremene skype sesije, redovna email komunikacija i rad na blogu programa, a postoji i mogućnost samoorganizovanog rada i drugih okupljanja.

Školarina, kao i putni troškovi i smeštaj (Skoplje / Berlin / Beograd / Skoplje) okvirne vrednosti od 3.500,00 EUR za svakog učesnika pokrivaju organizatori programa. Učesnici plaćaju samo troškove prijave u iznosu od 350,00 EUR nakon potvrde o prijemu.

Ovo izdanje Kritičkih praksi predstavlja mali obrazovni, istraživački i radni studijski program zasnovan na samoorganizaciji i grupnoj interakicije, čiji je disciplinarni okvir uslovljen temama i pitanjima koje dolaze iz kritičke teorije, umetničkih praksi i kulturne politike. Program je zamišljen da proizvede živu transverzalnu diskusiju sa i o izvođačkim umetnostima – između učesnika i sa publikom. 

Šta nudimo:

Nudimo privremeni radni format za unapređenje veština kritičkog pisanja i razgovora učesnika, za ostvarivanje kontakata sa kolegama iz drugih konteksta i za širi podsticaj kritičkom mišljenju u oblasti savremenih izvođačkih umetnosti.

Nudimo konkretno sledeće: nekoliko seminara i radionica sa teoretičarima, dramaturzima i producentima iz regiona, mentorišemo vaše pisanje, nudimo profesionanu pomoć u pripremi javnih diskusija i razgovora, konsultacije povodom relevantne literature i radova na savremenoj izvođačkoj sceni u našem regionu i Evropi, putovanja i smeštaj na svim obaveznim susretima, karte za predstave na svim događajima, prostor za rad tokom susreta, profesionalnu lekturu vaših tekstova, budžet i praktičnu pomoć u uređivanju i objavljivanju finalne publikacije, kao i pomoć u daljem izdavanju vaših članaka u drugim magazinima, žurnalima i publikacijama.

Šta očekujemo:

Očekujemo vaše učešće na svim obaveznim susretima, prisustvo na grupnim Skype sastancima (jednom mesečno), kao i aktivnu refleksiju o izvođačkim umetnostima kroz razgvore tokom susreta, i tekstove objavljene na blogu i u završnoj publikaciji.

Konkretni rezultati treba da budu: pisanje o događajima koje posećujemo (najmanje jedan tekst po događaju) i organizovanje drugih formata ktitičkih praksi poput javnih razgovora, diskusija itd. (najmanje jedan po događaju), objavljivanje novih tekstova na web stranicama domaćina / organizatora događaja i festivala i na blogu Kritičkih praksi (tokom ili nedelju dana nakon događaja), uređivanje tekstova učesnika na kraju ciklusa (kao poglavlje u magazinu, on line izdanju ili štampanoj publikaciji).

* * *

Kriterijumi:

· Ekvivalent master diplomi u oblasti umetnosti, društvenih i humanističkih nauka, 

· Nema starosne granice,

· Zvanične diplome nisu potrebne.

Ove godine primamo 6 učesnika programa. 

Potrebni dokumenti:

· Curriculum vitae (najviše dve strane)

· Motivaciono pismo, sa objašnjenjem razloga za apliciranje na ovaj program (najviše dve strane)

· Primeri vaših objavljenih ili neobjavljenih tekstova o izvođačkim umetnostima (najviše tri primera)

· Kontakt

Rok za prijave:

Prijave treba da budu poslate najkasnije 18. januara 2016. godine u elektronskoj formi na adresu criticalpractice.madeinyu@gmail.com

Rezultati će biti objavljeni nakon prvog kruga selekcije i posalti svima emailom do 1. februara 2016. Skype intervjui sa odabranim kandidatima za drugi krug biće organizovani tokom vikenda 6-7. februara 2016. Konačni rezultati će biti objavljeni 15. februara 2016.

Žiri: Marijana Cvetković, Biljana Tanurovska Ćulavkovski, Stina Nyberg, Ana Vujanović i Jasmina Založnik.

Za sva pitanja oko procedure obratite se Marijani Cvetković, Biljani Tanurovskoj Ćulavkovskoj i Ani Vujanović na criticalpractice.madeinyu@gmail.com

* * *

Critical Practice (Made in Yugoslavia) partneri:

Nomad Dance Academy www.nomaddanceacademy.org

Stanica Servis za savremeni ples, Beograd www.dancestation.org

Lokomotiva – Centre for New Initiatives in Arts and Culture, Skopje www.lokomotiva.org.mk

Tala plesni centar, Zagreb www.tala.hr

Workspace, Brussels www.workspacebrussels.be

Veem House for Performance, Amsterdam https://veem.house/

Uferstudios, Berlin  http://www.uferstudios.com/

Ovaj program je realizovan kao deo programa Critical Practice – training for emerging dance writers, a u okviru projekta Life Long Burning www.lifelongburning.eu i podržan je od strane programa Kultura Evropske unije. Ciklus 2016. podržan je i od strane Fondacije Allianz Kultur.

0 komentara:

Post a Comment

E-mail newsletter

Budite među prvima koji će saznati najnovije informacije
Unesite vaš Email:

* Pogledajte kako izgleda primer maila