Thursday, February 04, 2016

Izložba “Mozaik praksis”

Mozaik praksis
Mozaik praksis
Pozivamo vas na svečano otvaranje izložbe “Mozaik praksis” primeri savremene mozaičke prakse u radovima Ivana Pavića, Dragana Vasića i Olivere Gavrić Pavić

Galerija savremene likovne umetnost Niš

Galerija “Srbija”

9. februar

19 časova

Izložba “Mozaik praksis” je autorski koncept Olivere Gavrić Pavić. Ovom izložbom predstavljeni su primeri različitih pristupa savremenom mozaiku, zastupljeni u knjizi “Mozaik u Srbiji 1950-2015”, u odeljku “Mozaik između dekoracije i umetnosti”. Reč je o sagledavanju mozaika kao slike, reljefa ili skulpture, zatim o kategorizaciji ovih dela prema koloritu i prema metodama izrade, što u krajnjem dovodi do različitih mozaičkih poetika. Izložba se sastoji od 26 mozaika i više panoa koji objašnjavaju ove radove prema navedenim kategorizacijama.

Na otvaranju izložbe Olivera Gavrić Pavić održaće predavanje sa foto-projekcijama “Pregled istorije savremenog mozaika u Srbiji”, dok će knjiga “Mozaik u Srbiji 1950-2015” biti dostupna po popularnoj ceni.

OLIVERA GAVRIĆ PAVIĆ 

rođena u Beogradu 1964. Diplomirala na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, na odseku slikarstva, 1990. Magistarske studije slikarstva završila na istom fakultetu 1992. Izlagala na brojnim samostalnim i grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Mozaikom se u kontinuitetu bavi od 1988. Izvela 13 mozaičkih kompozicija na sakralnim objektima. Član je ULUS-a, ULUPUDS-a, AICA-e i AIMC-a. Jedan od osnivača Umetničke grupe Ametist, koja se bavila popularizacijom mozaika. Organizovala i osmislila 6 autorskih, grupnih izložbi mozaika. Održala brojna predavanja o mozaiku, od kojih jedan deo u inostranstvu. Objavila je knjigu “Mozaik u Srbiji 1950-2015” u izdanju ULUPUDS-a. 

IVAN PAVIĆ 

rođen u Beogradu 1960. godine. Diplomirao na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, na odseku slikarstva 1984. Magistarske studije slikarstva završio na istom fakultetu 1986. Specijalizaciju na Ecole National Superrieure des Beaux Arts u Parizu stekao 1989. Izlagao brojnim samostalnim i grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Član je ULUS-a, ICOM -a i AIMC -a. Bio je član Umetničke grupe Ametist. Zaposlen u Narodnom muzeju u Beogradu kao šef Odelenja za konzervaciju i restauraciju.

DRAGAN VASIĆ

rođen u Sremčici 1953. Diplomirao na vajarskom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu u klasi profesora Nikole Koke Jankovića. Bio je saradnik u izradi veđeg broja monumentalnih mozaika i javnih spomenika. Učestvovao je u izradi i realizaciji spomenika u Kragujevcu, Aranđelovcu, Zaječaru, Ravnoj Gori, Novom Sadu... Izlagao na brojnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Član je ULUS-a. Bio je član Umetničke grupe Ametist. Živi i stvara u Beogradu, u statusu slobodnog umetnika.

0 komentara:

Post a Comment

E-mail newsletter

Budite među prvima koji će saznati najnovije informacije
Unesite vaš Email:

* Pogledajte kako izgleda primer maila