Thursday, March 24, 2016

Izložba Gordane Kaljalović "Drugi pogled"

Instalacija
Instalacija
Najava aprilske izložbe

Galerija Haos najavljuje izložbu GORDANE KALJALOVIĆ ODANOVIĆ pod nazivom Drugi pogled. Naime, naša poznata vajarka je dobila priliku da realizuje svoje instalacije kao svojevrsne studije o poimanju crteža. Najpre je u jednom ranijem predstavljanju svojih studenata iz Novog Sada (2004) pokazala kako se profiliše relacija crteža prema ravni i prema prostoru kroz projekat Od površine ka prostoru. Ovoga puta, umetnica polazi od primarne pozicije crteža /u ravni papira/ i potencijalnog svojstva linije da "probije" granice i uđe u prostor na nešto drugačiji način nego što je to urađeno u kolektivnom projektu Poetika linije (1992). "Posmatrajući pojave u prirodi: jata ptica, zatalasana polja, nastojala sam da pronađem vizuelni ekvivalent i iskažem energetski potencijal tih konfiguracija – objašnjava autorka ovog zanimljivog i nadasve neobičnog projekta u prostoru Haosa. U ovom najnovijem projektu Drugi pogled, ekspanzivna vrednost linije dobija formu kroz kapilarno širenje u vidu instalacija kojim se osvaja prostor i gradi ambijent. To podrazumeva i određenu telesnu aktivnost u vremenu – "crtačevoj i posmatračevoj suštinskoj delatnosti"/P.Kle/. 

Projekat Drugi pogled – kako nam ga pojašnjava Gordana Kaljalović, bavi se rekonstrukcijom pejzaža, građenjem artificijelnog ambijenta pomoću veštačkih, sintetičkih i drugih materijala čime se referira na postindustrijski pejzaž i savremeno tehnološko doba. Sintetički materijal i žica, koje umetnica koristi upućuju na eru sve veće kontaminacije okruženja proizvodima tehnološke civilizacije. Naglašavanjem kontrasta između prirodnog i sintetičkog, projektom se nameće pitanje o karakteru savremenog pejzaža i njegovoj budućnosti. U drugom nivou čitanja projekta uočava se korišćenje crteža i linije. Polazeći od proširenog shvatanja crteža /i linije - njegovog izražajnog i gradivnog elementa/ i njegovog potencijalnog svojsta da se širi izvan okvira izabranog formata, da” probije”granice koje postavljaju ivice papira i da se oslobodi inercije osnove u koju je inkorporiran, stvaramo da simulirani “prirodni ambijent” putem linearnih konfiguracija - instalacija u prostoru i na zidovima galerije, predstavljaju novinu. Ritam, repeticija, kao i pokret, deo su unutrašnje građe ovih celina sa intencijom širenja.

Pored prostornog crteža /artikulisanog u formi instalacije/, uključen je i proces nastajanja crteža u realnom vremenu, dejstvom vode i tuša na podlogu - papir, u okviru instalacije. Ovako to objašnjava umetnica: Voda ide kroz creva relativno kontrolisanim ritmom. Slivaće se u staklenu posudu i rastvarati crni tuš koji će postepeno valerski natapati papir i stvarati akvarelsku apstraktnu kompoziciju...

U tekstu za katalog ove postavke Radonja Leposavić kaže za umetnicu: Igra se, ispituje prostor, materiju, odnose između različitih stanja, krajnosti: tvrdo-meko, čvrsto-tečno, vidljivo-nevidljivo, gore-dole, malo-veliko, puno-prazno, prirodno-artificijelno...

Izložba Gordane Kaljalović se otvara u utorak, 12. aprila u 20 sati i traje do 06. maja 2016.

Borka Božović

0 komentara:

Post a Comment

E-mail newsletter

Budite među prvima koji će saznati najnovije informacije
Unesite vaš Email:

* Pogledajte kako izgleda primer maila