Tuesday, March 08, 2016

Kako uskladiti nauku sa stvarnim potrebama društva?

CPN
CPN
Kako uskladiti nauku sa stvarnim potrebama društva?

Dugoočekivani set alata, koji će podstaći bolje usklađivanje ciljeva naučnih istraživanja sa vrednostima društva objavljen je 07. marta 2016. godine. CPN jedan od partnera ovog projekta

Nalazimo se u verovatno najuzbudljivijem periodu razvoja gotovo svih naučnih disciplina. Međutim, kako potraga za istinama o svetu i njihova primena ne bi krenule stranputicom, neophodno je ciljeve naučnih istraživanja uskladiti sa vrednostima na kojima počiva društvo.

S tim na umu, Evropska komisija sve više ističe koncept odgovornog istraživanja i inovacija kako bi podstakla i osnažila istraživačku delatnost koja odgovara na izazove društva, ali je istovremeno i odgovorna ka društvu. Projekat RRI Tools, na kojem je CPN jedan od partnera, danas je objavio 356 alata koji će svim činiocima društva pomoći u ostvarivanju ovog cilja. 

U okviru RRI Tools projekta, Alati za odgovorno istraživanje i inovacije, prikupljen je i razvijen veliki broj primera dobrih praksi, alata i instrumenata. Kao finalni proizvod nastao je set alata (engl. RRI Toolkit) – internet platforma sa velikim brojem vodiča, uputstava i primera iz prakse, koja ima cilj da svim zainteresovanim stranama pomogne u realizaciji ideje o odgovornom istraživanju i inovacijama. 

Osim što je jedan od 26 partnera ovog velikog panevropskog konzorcijuma, Centar za promociju nauke istovremeno ima ulogu koordinatora za nekoliko zemalja u regionu: Srbiju, Hrvatsku, Crnu Goru, Albaniju i Bosnu i Hercegovinu. 

Među primerima dobrih praksi RRI seta alata našao se projekat Centra za promociju nauke SATORI, usmeren ka istraživačkoj etici, kao i genderSTE mreža, koja se bavi pitanjem rodne ravnopravnosti u nauci. Projekat EuroBioAct, koji vodi tim naučnika sa riječkog univerziteta, uvršten je u set alata kao inspirativna praksa u oblasti procene bioetičkih standarda.

VIŠE INFORMACIJA

Čemu služi RRI set alata?

Osnovni cilj ovog seta alata je da pomogne istraživačima, kreatorima politika, privredi i industriji, obrazovnoj zajednici i organizacijama civilnog društva da usklade proces istraživanja i inovacija sa očekivanjima i stvarnim potrebama društva. Takođe, set alata nudi odgovore na pitanja koja se tiču dostupnosti podataka, rodne ravnopravnosti u nauci, etičnosti istraživanja, naučnog obrazovanja, upravljanja i učešća javnosti.

RRI set alata je interaktivna platforma otvorena za rastuću evropsku zajednicu korisnika. Priključivanjem ovoj zajednici korisnici će biti u mogućnosti da učestvuju u diskusijama i dobiju pomoć i podršku od drugih članova. Takođe, registrovani korisnici moći će da doprinesu razvoju RRI platforme svojim alatima i drugim relevantnim materijalima. Finalna verzija seta alata biće dostupna u julu 2016. godine.

Šta čini RRI set alata?

Trenutno RRI set alata čini 356 različitih primera dobrih praksi, koje treba da posluže svim zainteresovanim akterima kao pomoć i podrška u osmišljavanju i realizaciji projekata, kao i daljem obučavanju o konceptu odgovornog istraživanja i inovacija. U okviru platforme, između ostalog, predstavljene su neke od najinspirativnijih institucija, ali i drugi evropski projekti.

RRI set alata uključuje:

• primere dobre prakse;

• upustva, vodiče, kataloge i baze podataka različitih izvora;

• dodatna dokumenata poput prezentacija, izveštaja, analiza i istraživanja širom Evrope; 

• druge evropske projkete koji su rezultirali RRI alatima i

• vodič za samo-refleskiju korisnika (instrument za preispitivanje sopstvene prakse i smernice za moguće unapređenje) 

Set alata: primeri dobrih praksi

Tri odabrane lokalne zajednice u Hrvatskoj nedavno su bile izložene ekološkim pretnjama, poput mesta Plomin i Bakar, ili predstavljaju izuzetno vredno i osetljivo ostrvsko područje, poput Malog Lošinja. Na osnovu teorijskih osnova i saznanja stečenih tokom niza radionica, tokom projekta EuroBioAct biće definisani bioetički standardi, tj. skup načela i mera pravilnog odnosa ljudi prema svom zdravlju, životinjama, biljkama i eko-sistemu u celini. Povelja „bioetičkih standarda” mogla bi uticati na podizanje svesti lokalne zajednice o očuvanju životne sredine i na razvijanje konkretnih smernica za njen održiv razvoj.

GenderSTE (Gender Science, Technology and Environment) je evropska mreža kreatora i kreatorki politika i istraživača i istraživačica okupljenih oko ideje ravnopravne zastupljenosti žena u oblastima naučnog istraživanja i inovacija, kao i boljoj integraciji i većem doprinosu rodnih studija u ovoj oblasti. Rad Mreže podržava i finansira COST akcija za međunarodnu saradnju istraživača i istraživačica, naučnika i naučnica i drugih zainteresovanih strana.

Različiti zakonski okviri koji regulišu naučna istraživanja ponekad se u velikoj meri razlikuju, pogotovo između razvijenih i nerazvienih zemalja. Glavni cilj međunarodnog projekta SATORI je uspostavljanje globalnog okvira na nivou Evrope za ocenu etičkih standarda i procedura u naučnoistraživačkoj delatnosti, kako različito postavljeni zakonski okviri ne bi doveli do javljanja neetičkih praksi. Tokom četiri godine trajanja projekta, partneri će nastojati da stvore zajedničku platformu, koja će omogućiti uniformnije i odgovornije postupanje u procesu istraživanja.

O RRI Tools projektu

RRI Tools projekat traje tri godine (2014–2016), a finansira ga Evropska komisija u okviru Sedmog okvirnog programa (FP7). Cilj projekta predstavlja izrada set digitalnih resursa – seta alata za odgovorno istraživanje i inovacije kako bi dalje promovisao i implementirao koncept odgovornog istraživanja. Kroz saradnju sa svim zainteresovanim stranama, konačni cilj projekta je da uspostavi širi krug korisnika seta alata u Evropi, koji će osigurati upotrebu, razvoj i unapređenje seta. RRI Tools čini 26 partnera, koji putem 19 regionalnih centara pokrivaju čak 30 iz Evropskog istraživačkog prostora. Koordinator projekta je la Caixa fondacija iz Španije.

Budite u toku!

Kako biste bili u toku sa aktuelnim dešavanjima, prijavite se na RRI Tools bilten: http://www.rri-tools.eu/register

Pratite RRI Tools putem društvenih mreža:0 komentara:

Post a Comment

E-mail newsletter

Budite među prvima koji će saznati najnovije informacije
Unesite vaš Email:

* Pogledajte kako izgleda primer maila