Tuesday, March 08, 2016

Nagrade Zavoda za kulturu Vojvodine

Nagrade Zavoda za kulturu Vojvodine
Nagrade Zavoda za kulturu Vojvodine
ZAVOD ZA KULTURU VOJVODINE

21000, Novi Sad, Vojvode Putnika br.2

Broj: 116

Datum: 1.3.2016. godine

Tel: 021/4754-128 faks: 021/457 521


E-mail: zkvojvodina@nscable.net

Obaveštavamo vas da Zavod za kulturu Vojvodine od 2010. godine dodeljuje četiri godišnje nagrade za stvaralačke rezultate u kulturi i umetnosti i unapređivanju kulturnog života, uvažavajući sve posebnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Zavod za kulturu Vojvodine dodeljuje sledeće nagrade:

1. Iskre kulture - za savremeno stvaralaštvo

mladom autoru do 35 godina

2. Medalja kulture za multikulturalnost i interkulturalnost

3. Medalja kulture za očuvanje kulturnog nasleđa

4. Medalja kulture za ukupno stvaralaštvo/rad.

Nagrade se sastoje od umetničkog predmeta i primerenog novčanog iznosa.

Molimo da obrazložene i dokumentovane predloge za neku od pomenutih nagrada predlagači dostave Zavodu na adresu naznačenu u zaglavlju ovog dopisa u tri primerka, do 31. marta 2016. godine.

Posebno molimo da naznačite za koju od četiri nagrade podnosite predlog, kao i Vaš e-mail, kontakt telefon i adresu.

Navedene informacije možete preuzeti i na FB stranici Zavoda za kulturu Vojvodine.

Kontakt telefon za eventualne dodatne informacije:

021/4754-128 (Svetozar Nešić).

0 komentara:

Post a Comment

E-mail newsletter

Budite među prvima koji će saznati najnovije informacije
Unesite vaš Email:

* Pogledajte kako izgleda primer maila