Thursday, March 10, 2016

Otvoren Natječaj za Nagradu Radoslav Putar 2016.


Nagrada Radoslav Putar 2016.
Nagrada Radoslav Putar 2016.

Institut za suvremenu umjetnost, Zagreb u suradnji s YVAA – Young Visual Artists Award, Residency Unlimited, New York i Trust for Mutual Understanding, New York raspisuje Natječaj za Nagradu Radoslav Putar 2016. za mlade likovne umjetnike do 35 godina starosti, uključujući godište 1981.

Nagrada se dodjeljuje za kvalitetu i inovativnost, za umjetnička djela realizirana u 2015. i 2016. godini.

Natječaj je otvoren zaključno do nedjelje, 10. travnja 2016. (poštanski žig).
Prijave slati na adresu:
Institut za suvremenu umjetnost
TRG KRALJA TOMISLAVA 20, HR - 10000 Zagreb
(za Nagradu Radoslav Putar 2016.)

Sve informacije na mail: nagrada.putar@scca.hr
tel: +385 1 88 97 098 | gsm: +385 91 61 99 454

Svi prijavljeni kandidati ili predlagači biti će u najkraćem roku pismeno obaviješteni o rezultatima natječaja, a najkasnije do 20. travnja 2016.

Dobitnik Nagrade Radoslav Putar dobiti će priliku boraviti na rezidencijalnom programu u Residency Unlimited u New Yorku, (http://residencyunlimited.org/), tijekom veljače i ožujka 2017.Ako obaveze sprečavaju bilo kojeg kandidata da u navedenom razdoblju boravi u New Yorku, molimo da se na Natječaj javite sljedeće godine.

U obzir za natječaj dolaze djela izvedena u svim medijima likovnih umjetnosti: slikarstvu, kiparstvu, grafici, crtežu, instalacijama, fotografiji, videu, novim medijima i performanceu. Djela iz područja primijenjene umjetnosti, dizajna, kazališta i filma nisu uključena u natječaj.

Umjetnici se na Natječaj mogu prijaviti samostalno, a pravo prijedloga kandidata imaju i institucije i profesionalni djelatnici iz područja likovnih umjetnosti.

Prijavljeni kandidati NE MORAJU biti državljani Republike Hrvatske, ali njihov umjetnički razvoj i rad moraju biti vezani uz hrvatsku kulturnu scenu.

PRAVO NA NATJEČAJ

Natječaj je namijenjen umjetnicima do 35 godina starostiisključivo pojedinačno. Rezidencijalni program u New Yorku godišnje može primiti samo jednog umjetnika iz Hrvatske.

Umjetnici koji se prijavljuju na Natječaj moraju imati diplomuformalnog obrazovanja (Akademije / Fakulteta) i biti aktivni na sceni i izlagati u Hrvatskoj, najmanje 3 godine.
Studenti se ne mogu prijavljivati na natječaj.
Kandidati koji žive ili borave u Hrvatskoj a nisu hrvatski državljani, moraju biti prepoznati kao umjetnici koji su kontinuirano aktivni na hrvatskoj likovnoj sceni tijekom nekoliko proteklih godina.

Svi prijavljeni umjetnici moraju tečno govoriti Engleski jezik kako bi mogli aktivno sudjelovati u rezidencijalnom programu tijekom boravka u New Yorku.

PRIJAVA MORA SADRŽAVATI

Osobne podatke i kontakte: ime, prezime, adresa, telefon, e-mail, internetska stranica
Profesionalni životopis (obavezno godinu rođenja!), na hrvatskom i Engleskom jeziku.
Dokumentaciju o umjetničkim djelima nastalima 2015. i 2016. godine, opremljenu i jasno označenu svim podacima o autoru i djelima (naziv, godina, tehnika, dimenzije, mjesto izlaganja, itd.) ili skice još nerealiziranih radova.
Dokumentacija može sadržavati digitalne fotografije, kataloge, skice, video na CD/DVD/USB (najmanje 10 min), uz kvalitetne ispise radova. Digitalne fotografije moraju biti visoke kvalitete (300dpi, max 3MB).
Kratku izjavu umjetnika o vlastitom umjetničkom radu ili obrazloženje predlagača (maksimalno 1 stranica teksta, na hrvatskom i Engleskom jeziku)


Originalni radovi, te nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

IZBOR

Finalisti (4) će biti odabrani temeljem predanih prijava, ranijih izložbi na kojima su sudjelovali, i predstavljenog potencijala.

Međunarodni stručni žiri odabrat će između prispjelih prijava četiri finalista koji će se predstaviti na zajedničkoj izložbi, u Rijeci, u organizaciji MMSU, u četvrtak 09. 06. 2016. u 20:00 sati. 

Na otvorenju izložbe Stručni žiri će, nakon pregleda radova i razgovora sa svakim od finalista, izabrati i proglasiti dobitnika Nagrade Radoslav Putar za 2016. godinu.

Wendy W. Luers, osnivačica i ravnateljica Foundation for a Civil Society je 1990. zajedno s Predsjednikom Vaclavom Havelom i grupom umjetnika disidenata u Čehoslovačkoj osnovala Nagradu Jindrich Chalupecky, s namjerom da se umjetnicima mlađima od 35 godina prizna umjetnička izvrsnosti, i da im se omogući iskustvo boravka u SAD-u.
YVAA – Young Visual Artists Awards program (YVAA -http://www.yvaa.tumblr.com/) osnovan je tijekom godina kao međunarodna mreža sličnih nagrada, s podrškom zaklade Trust for Mutual Understanding iz New Yorka. Danas 10 europskih država članica čine ovu mrežu: Češka, Slovačka, Hrvatska, Kosovo, Srbija, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Albanija i Bugarska.
Residnecy Unlimited (RU) je od 2015. organizator programa YVAA i domaćin rezidencijalnih boravaka u New Yorku. 

Priložena dokumentacija se ne vraća već ostaje pohranjena u arhivu Nagrade Radoslav Putar u Institutu za suvremenu umjetnost.

U razdoblju između 14. 3. i 10. 4. bit će održane 2 radionice s uputama o prijavljivanju na natječaje. Termin će biti naknadno potvrđen. Informacije: nagrada.putar@scca.hr


!! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! 

Institute for Contemporary Art, Zagreb
in collaboration with
YVAA – Young Visual Artists Award,
Residency Unlimited and
Trust for Mutual Understanding, New York

are pleased to announce an open call for the 2016 YVAA –Radoslav Putar Award – for a Croatia artist up to 35 year of age, including artists born in 1981.

The deadline to apply for the award is Sunday, April 10, 2016 & the results of the competition are announced the latest by April 20, 2016.

Send your applications to:
Institut za suvremenu umjetnost
TRG KRALJA TOMISLAVA 20, HR - 10000 Zagreb
(za Nagradu Radoslav Putar 2016.)

All info at
tel: +385 1 88 97 098 | gsm: +385 91 61 99 454

The winner will attend a two-month artist residency program in New York at Residency Unlimited (http://residencyunlimited.org/) in the period of February and March 2017. If obligations preclude an artist from attending during the specified residency period please consider applying at a later date.

Artists working the field of contemporary art including painting, sculpture, prints, drawing, installations, photography, video, new media and performance art are encouraged to apply. Artists working in applied arts, design, theater, dance and film should not apply. Applicants should enter the open call individually or can be nominated by arts professionals active in the field of contemporary art.

ELIGIBILITY

The award is intended for individual artists only up to 35 years of age. The residency program is designed for and can only host one individual artist per country, in a given award year.

Applicant must have graduated from a Academy/University, been active as an artist for at least 3 years in Croatia and have a considerable body of work exhibited in art institutions such as galleries, art centers or museums. Non-citizen artists of Croatiahave to be recognized for their contribution in the developments in the art scene and their artistic career must have significant connection with Croatia. Emigré artists should be members of the country’s artistic community and regularly exhibit in Croatia.

Artists should have command of conversational English in order to participate in the residency program and engage with art professionals and artists in New York.

APPLICATION PROCESS

1. Name, surname, address, phone, e-mail of the applicant
2. Professional curriculum vitae (in language of country and English) – with the mandatory year of birth!
3. Documentation of the submitted works of art, marked with all the
information about the author and the work (title, year, technique,
dimensions, where the work was exhibited). Documentation may include
digital images on a CD / DVD or video (VHS, CD, DVD) - with
a total length of more than 10 min. Photos submitted should be
high-quality (300dpi, max 3MB).
4. A short statement about the artist work in language of the country and English

Original works, late or incomplete applications will not be considered.

SELECTION PROCEDURE

Finalists will be selected on the merit of their portfolio, exhibited artwork in the finalists’ exhibition, prior accomplishments and exhibitions, and demonstrated potential.

A jury of established professionals will select four finalists who will present work in a group exhibition at MMSU, Rijeka, on Thursday, June 9.

A jury, including a representative from Residency Unlimited, who will interview finalists in English, over Skype, will select a winner.

In 1990 Wendy W. Luers, founder and director of Foundation for a Civil Society, together with President Vaclav Havel and a group of dissident artists first established the Jindrich Chalupecky Award in Czechoslovakia to recognize artistic excellence in young visual artists, under 35 years old, and provide them with a U.S. residency experience. The Young Visual Artists Awards program (YVAA - http://www.yvaa.tumblr.com/) was established over several years as an international network of similar awards with support from the Trust from Mutual Understanding, a US foundation. Today 10 European countries are part of this network: Czech Republic, Slovakia, Croatia, Kosovo, Serbia, Macedonia, Bosnia and Herzegovina, Slovenia, Albania and Bulgaria. In 2015, Residency Unlimited (RU) was engaged as the organizer of the YVAA program and host of the NY residency program.


Documentation sent to the competition will not be returned. It will be become archived in Radoslav Putar Award Archive at the Institute for Contemporary Art.

In the period between March 14 and April 10 2 workshops will be organized at the Institute, including presentation of the Award and instructions of how to apply.
Dates to be confirmed. Info: nagrada.putar@scca.hr

0 komentara:

Post a Comment

E-mail newsletter

Budite među prvima koji će saznati najnovije informacije
Unesite vaš Email:

* Pogledajte kako izgleda primer maila