Sunday, March 27, 2016

Tribina IFDT-a "Pomaljanje novog očinstva kroz prakse očeva u Srbiji"

Predavanje Dragana Stanojevića
Predavanje Dragana Stanojevića

Sreda 30. mart 2016. u 14.00
Sala na I spratu Instituta za filozofiju i društvenu teoriju

Dragan Stanojević
Filozofski fakultet
Univerzitet u Beogradu


Pomaljanje novog očinstva kroz prakse očeva u Srbiji 

Cilj ovog predavanja je predstavljanje praksi očinstva, identiteta očeva i normativa očinstva u kontekstu porodične i društvene dinamike u Srbiji danas, sa posebnim fokusom na pomaljanje novih oblika koji se u nauci identifikuju kao novo očinstvo. Iz opšteg cilja su izdvojena dva posebna: 1. analitički – da se pomoću kvantitativnih podataka dođe do odgovora na pitanje koji kulturni, društveni i unutarporodični činioci čine determinante stepena uključenosti oca u život deteta; 2. hermeneutički – da se putem kvalitativnih podataka rekonstruiše pojava tzv. novog očinstva, odnosno istraže identiteti i prakse očeva u društvenom i kulturnom kontekstu Srbije.

Na osnovu reprezentativnih podataka očeva u Srbiji može se tvrditi da je među opštom populacijom veoma malo očeva koji pripadajunovom obrascu očinstva. Inače su prakse očeva u velikoj meri tradicionalne. Rezultati pokazuju da su za objašnjenje povećanog učešća očeva u obaveze oko dece, kao i egalitarnije raspodele roditeljskih obaveza značajni i resursi supruge, i vrednosne orijentacije oca, ali i porodična i partnerska dinamika. Kada je reč o onome što otkrivaju narativi očeva koji su na visokom nivou uključeni u obaveze oko svoje dece, prepoznajemo da se novo očinstvo u domaćem kontekstu može ostvariti u najmanje dva „ključa“: individualističkom, gde je roditeljstvo samo još jedan identitet i jedna posebna sfera ostvarenja muškarca, ili žrtvujućemu kome i otac poprima tradicionalističke crte odricanja za dobrobit deteta i porodice. U prvom slučaju ravnopravnost rodnih uloga se ostvaruje kroz vrednosti lične slobode i izbora, a u drugom kroz izjednačavanje značaja relacija i porodice kao grupe za oba pola i po kvalitetu i po kvantitetu. Potonji model novog očinstva može predstavljati specifičan izraz očeva južnoevropskog kruga, gde se roditeljstvo kasne moderne ostvaruje u ambijentu kulturnog nasleđa visokog vrednovanja zajednice/porodice. U tom slučaju su vrednosti primarnih/prisnih odnosa i srodničke solidarnosti okvir refleksivnosti očeva.


Dragan Stanojević je docent na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Završio je osnovne studije na Odeljenju za sociologiju i Odeljenju za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Ključna oblast njegovog interesovanja je sociologija porodice, ali se takođe bavi i omladinom i temama iz opšte sociologije. Njegov dosadašnji rad je bio u velikoj meri empirijski orijentisan. Učestvovao je u više empirijskih istraživanja od kojih su najznačajnija: Mladi u Srbiji, 2015, Mladi, akteri društvenih promena (2010-2012),Jednoroditeljske porodice u Srbiji (2011), Porodični život u Srbiji (2008). Učestvovao je u nekoliko međunarodnih istraživačkih projekata. Koautor je knjiga Mladi u Srbiji 2015 iJednoroditeljske porodice u Srbiji. Objavio je više članaka u domaćim i stranim časopisima.

0 komentara:

Post a Comment

E-mail newsletter

Budite među prvima koji će saznati najnovije informacije
Unesite vaš Email:

* Pogledajte kako izgleda primer maila