Thursday, April 14, 2016

Ciklus predavanja "Arhitektura u kontekstu"

Kombinovana dečja ustanova u Bloku 61
Kombinovana dečja ustanova u Bloku 61
KULTURNI CENTAR BEOGRADA

Galerija Artget, Trg republike 5/I

Četvrtak, 14. april u 19:00

Ciklus predavanja ARHITEKTURA U KONTEKSTU

TEMATIZACIJA KAO METOD PROJEKTOVANjA U KONTEKSTU

Projektni studio AGM -

Borislav Petrović, Ivan Rašković i Nada Stanić

Autor i moderator razgovora: Dalia Dukanac

Tokom perioda dugog više od dve decenije, projektni studio AGM razvija plodonosni i mnogostruko nagrađivani arhitektonski opus. Delujući kroz različita polja arhitektonske prakse i teorije, autori istražuju uticaj arhitekture u svom neposrednom graditeljskom kontekstu, ali i uticajnost arhitektonskog diskursa u širem kulturloškom, društvenom kontekstu. Njihova stvaralačka praksa, teorijska razmatranja kroz tekst, učešće na sceni arhitektonsko-urbanističkih konkursa, kao i rad na Beogradskom univerzitetu ili u okviru drugih institucija od javnog i stručnog značaja, nezaobilazne su oblasti predstojećeg razgovora.

Kao ishodište uporednog razmatranja mogućnosti kritičkog stava autora i promenljivosti konteksta u kom deluju, izdvajamo tematizaciju kao metod projektovanja. Od uslova projektnog zadatka, preko promišljanja kulturološkog i istorijskog miljea i tehničko-tehnoloških dostignuća do neposrednog odnosa sa klijentom i investitorom, autori pronalaze naročite, jedinstvene motive kao inspiraciju "unikatnog" arhitektonskog odgovora. Kako neponovljivost pristupa svakom pojedinačnom projektu može postati reinterpretacija "autorskog rukopisa" čućemo kroz razgovor sa autorima projektnog biroa AGM.

Studio AGM osnovan je 1992. godine i čini ga grupa renomiranih arhitekata, na čelu sa Borislavom Petrovićem, Ivanom Raškovićem i Nadom Stanić. Pored niza konkursa i realizovanih objekata, arhitekti su aktivni predstavnici akadamske zajednice i učesnici brojnih aktivnosti vezanih za status i promociju arhitektonske struke.

Autor i moderator razgovora: Dalia Dukanac diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (2013) gde upisuje i doktorske akademske studije (2013). Trenutno je zaposlena na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu u zvanju asistenta na Departmanu za arhitekturu.

Napomena: Predavanje je vrednovano sa 5 bodova za prijavljene učesnike, odnosno 10 bodova za predavače koji su članovi Komore i uvršćeno u Program obuke kontinuiranog (permanentnog) profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komore Srbije iz oblasti Nacionalnog programa za 2015.godinu. 

Suorganizator: Inženjerska komora Srbije

Prijatelj serijala: New Cycle

0 komentara:

Post a Comment

E-mail newsletter

Budite među prvima koji će saznati najnovije informacije
Unesite vaš Email:

* Pogledajte kako izgleda primer maila