Monday, April 11, 2016

Jerzy Olek: Neuhvatljiva dimenzija - Elusive Dimension

Jerzy Olek: Neuhvatljiva dimenzija - Elusive Dimension
Jerzy Olek: Neuhvatljiva dimenzija - Elusive Dimension

Četvrtak, 14. 4. 2016.

Program:
- 19:00 sati: Ilustrirano predavanje: Igranje s prostornim iluzijama, na poljskom i s prijevodom na engleski,
prevoditeljica: Anna Rojkowska
- 20:00 sati: Otvorenje izložbe

Institut za suvremenu umjetnost
Trg kralja Tomislava 20, Zagreb

Radno vrijeme galerije:
Utorak – subota od 12:00 – 19:00 sati
- Izložba ostaje otvorena do 30. 4. 2016.

Kustosi izložbe: Jean de Breyne i Janka Vukmir

Jerzy Olek je poljski umjetnik iz Wroclawa koji se ovom samostalnom izložbom prvi puta predstavlja u Hrvatskoj.
Na izložbi će biti izloženi crteži, fotografije, kolaži, grafike, fotogrami, kompjutorska grafika, zidna instalacija i video.
Jerzy Olek je umjetnik i teoretičar. Jedan je od začetnika pokreta proširenih medija i fotografije u Poljskoj tijekom 70-ih godina. Osnivač je galerije „Foto-medium- art” (1977.) koja je djelovala u Wroclawu do 2007., a koja je sada u Krakowu, pod pokroviteljstvom Zaklade Muzeja nove umjetnosti.
Od 70-ih godina je član redakcija u časopisima "Fotografija", "Europska Fotografija", "Projekt", "Art Life", "Arteon" i "Artluk".
Od 1989. kustos je „Fotokonferencje Istok-Zapad”. Od 1999. godine je umjetnički ravnatelj festivala "Labirint" u Kłodzku.
Profesor je na Akademiji likovnih umjetnosti u Poznanju i Gdanjsku, te na Sveučilištu u Wroclawu.
Od 1991. godine realizira autorsku ideju "Bezdimenzionalnost iluzije"kroz multimedijalne izložbe i publikacije. U okviru tog projekta organizirao je više od 100 samostalnih izložbi i umjetničkih dijaloga.
Autor je brojnih knjiga i publikacija u poljskim i inozemnim časopisima.
U Starom Gierałtówu organizira radionicu pod nazivom. "Sudjelovanje u zajednici", a u vlastitoj galeriji „ef” predstavlja zbirku fotografskih minijatura umjetnika iz mnogih zemalja koje je sakupio kao kolekcionar.

Jerzy Olek
Elusive Dimension

Thursday, April 14, 2016

Program:
- 19:00: Illustrated lecture: Playing With Spatial Illusions,
(in Polish and translated to English)
translator: Anna Rojkowska
- 20:00: Opening of the exhibition

Institute for Contemporary Art
Trg Kralja Tomislava 20, Zagreb

Gallery hours:
Tuesday - Saturday 12:00 to 7:00 p.m.
- The exhibition remains open until April 30, 2016

Curators: Jean de Breyne and Janka Vukmir

Jerzy Olek is a Polish artist from Wroclaw and this is the first presentation of his works in Croatia.
The exhibition includes drawings, photographs, collages, prints, photograms, computer graphics, wall installation and video.
Jerzy Olek is the artist and theorist. He is one of the pioneers of the movement of expanded media and photography in Poland during the 70s, the founder of the gallery "Foto-Medium- art" (1977), which was active in Wroclaw until 2007, and which is now in Krakow, at the Foundation of the Museum of New Art.
Since 70s he was a member of the editorial boards at "Fotografja", "European Photography", "Projekt", "Art Life", "Arteon" and "Artluk".
Since 1989 Olek was curator of the "Fotokonferencja East-West". Since 1999, the artistic director of the festival "Labyrinth" in Klodzko.
He is a professor at the Academy of Fine Arts in Poznan and Gdansk, and at the University of Wroclaw.
Since he has 1991 realized authorial idea "Dimensionlessness of illusion" through multimedia exhibitions and publications. As part of the project has organized more than 100 solo exhibitions and artistic dialogue.
He is the author of numerous books and publications in Polish and foreign journals.
In Stary Gierałtów he is organising a workshop entitled. "Participation in the community," and in his own gallery "ef" he presents a collection of photographic miniatures of artists from many countries that he has collected on his own.

0 komentara:

Post a Comment

E-mail newsletter

Budite među prvima koji će saznati najnovije informacije
Unesite vaš Email:

* Pogledajte kako izgleda primer maila