Saturday, April 09, 2016

Prezentacija Konkursa za finansiranje umetničkih dela iz oblasti vizuelnih umetnosti

Dve godine konkursa za finansiranje umetničkih dela
Dve godine konkursa za finansiranje umetničkih dela
Sa zadovoljstvom vas pozivamo na prezentaciju Konkursa za finansiranje umetničkih dela iz oblasti vizuelnih umetnosti, koju Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije u saradnji sa Umetničkim prostorom U10 organizuje 11. i 12. aprila 2016. godine. Cilj prezentacije je da se javno predstave analize ovog konkursa, kao i da se stručna javnost uputi u detalje konkursne procedure.

Program prezentacije:

Ponedeljak, 11. april 2016. godine, u 19 časova: izložba vizualizacije podataka i finansiranih umetničkih dela i finansiranih umetničkih dela

Utorak, 12. april 2016. godine, u 12 časova: prezentacija konkursne procedure i analize konkursa, Dimitrije Tadić, savetnik za vizuelne umetnosti i multimedije, Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije

Umetnički prostor U10, Kosovke devojke 3, Beograd 

Konkurs, kao nov instrument kulturne politike, pokrenut je 2014. godine, te se prvi put posle 2001. godine finansira već postojeća ali i produkcija novih umetničkih dela. Konkurs je osmišljen u nekoliko konkursnih kategorija, putem kojih se finansiraju umetnička dela za kolekcije javnih ustanova kulture, vizuelno uređivanje prostora javnih ustanova, kao i umetnička dela koja nastaju u okviru projekata koji se bave umetnošću u javnom prostoru. Pored upotpunjavanja kolekcija ustanova kulture recentnim delima savremenih umetnika, značaj konkursa leži i u interresornoj saradnji (kultura-obrazovanje, kultura-zdravstvo, kultura-turizam, i sl.). Tako je u protekle dve godine finansirano više projekata koji su realizovani u prostorima javnih ustanova, poput bolnica, porodilišta, fakulteta, osnovnih škola ili centara za zaštitu odojčadi, dece i omladine.

To je razlog zbog kojeg je konkurs značajan ne samo za ustanove kulture i kustose kolekcija savremene umetnosti, umetnike i druge profesionalce iz oblasti kulture, već i za sve građane usled dostupnosti dela savremenih umetnika putem realizacije projekata kako u javnom prostoru, tako i u javnim ustanovama.

Cilj konkursa je podsticanje razvoja vizuelnih umetnosti putem osavremenjivanja umetničkih zbirki (kolekcija) i jačanja kapaciteta ustanova kulture, podrška savremenim vizuelnim umetnicima i osnaživanja sistemskog razvoja umetničkog tržišta, razvijanja vizuelne kulture, kao i kroz razvijanje intersektorske (javni, civilni i privatni sektor) i interresorne saradnje (kultura-prosveta, kultura-zdravstvo itd.). 

Na prezentaciji konkursa biće predstavljeni nalazi analize konkursa u protekle dve godine, kao što su: broj uključenih umetnika, njihov pol i struktura, broj finansiranih umetničkih dela, broj uključenih ustanova, gradova i opština, vrste i struktura ustanova, dodeljeni iznosi po gradovima, opštinama i okruzima, vrsta realizovanih projekata, i dr.

0 komentara:

Post a Comment

E-mail newsletter

Budite među prvima koji će saznati najnovije informacije
Unesite vaš Email:

* Pogledajte kako izgleda primer maila