Monday, April 04, 2016

Saša Marković Mikrob - Projekcija filmova i videa

Saša Marković Mikrob - Projekcija filmova i videa
Saša Marković Mikrob - Projekcija filmova i videa

U sklopu izložbe ZBOGOM ANDERGRAUND,
S. M. Mikroba, održat ćemo projekciju filmova i videa,
u četvrtak, 7. 4. 2016. u 19:00 sati
u Institutu za suvremenu umjetnost
Trg kralja Tomislava 20, Zagreb

Program:

MIKROB’S ROOM , 16’ 27’’
autor: Mixup, decembar 2010.
(na Engleskom)

„Prijateljstvo sa britanskim umetnikom Stephen Howard – om (Mixup) iz Nottingham-a koji se takođe bavio umetničkim radovima nastalim u foto-auomatu, započelo je krajem 80-tih godina na jednom od putovanja Mikroba u omiljenu mu Englesku. U saradnji sa Mixupom nastalo je dosta samostalnih i zajedničkih radova jer je ovo prijateljstvo podrazumevalo da se oba umetnika susretnu bar svakih par godina u Beogradu ili Nottingham-u. U jesen 2010. Godine Mixup dolazi u Beograd da oda poštu svom prijatelju. Odseda u stanu porodice Marković i tako nastaje ovaj zapis.“

MIKROB I STEVAN, 18’ 18’’
režija: Miloš Tomić, 2010.

„Dokumentarni film o prijateljstvu i radu dva umetnika koji su činili grupu Radar sniman je neposredno pred smrt Saše Markovića. Film izbliza prati kreativni proces grupe.
Grupu Radar su u proleće 2008. u Beogradu osnovali Saša Marković i Stevan Novaković. 
„Bogatstvo đubreta, otpada, krša, štrasa, odbačenih predmeta i stvari – robe i gardarobe, antikviteta koji patinom simuliraju vrednost. Igračke i rashodovani alat, komadi nameštaja, delovi mašina, uništeni instrumenti svake vrste... Cigani, penzioneri, sirotinja. I čudaci. Ali baš tu, na periferiji prolupalog sistema, otpočinje komunikacija. Lepota i beda svuda. Ukrug.“ (SM i SN)

CIKLOTRON: DEDA MRAZ 15’ 30’’
Emitirano 31. 12. 2000. godine na TV B92, trajanje 15:26
autori Dušan Šaponja i Dušan Čavić, B92, 2000.

„Ciklotron je kultni serijal dokumentaraca emitovanih na TV B92 početkom 2000-tih. U epizodama Ciklotrona predstavljani su fenomeni srpskog društva na kritičan ali veoma zabavan način. Jedan od prvih dokumentaraca je bio posvećen fenomenu Deda Mraza a glavnu ulogu nosi Saša Marković, u poseti Pirotu, neposredno pred novu 2000. godinu.“

Na izložbi možete vidjeti i filmove:
BEOGRADSKI RADIO MLADOŽENJA, 11’45’’
režija: Janko Baljak, produkcija B92, 1994
OD SOCIJALIZMA DO KAPITALIZMA I NAZAD, 20’
autori: Milica Tomić i Saša Marković, 2007
ORANJE MARKA KRALJEVIĆA, 1'52''
autori : Saša Marković, Aleksandar Vasiljević i MIXUP, produkcija OUR Picturez,
Nottingham – Beograd, 2003.

Podsjetnik:

Izložba SAŠA MARKOVIĆ MIKROB, ZBOGOM ANDERGRAUND, kustosica Darka Radosavljević, Remont – nezavisna umetnička organizacija, Beograd, ostaje otvorena do 9. 4. 2016. Radno vrijeme galerije Utorak – subota od 12:00 do 19:00 sati
Natječaj za Nagradu Radoslav Putar je otvoren do 10. 4. 2016.
Radionice Kako se prijaviti na natječaj (i ne upropastiti svoje šanse)
Sljedeće otvorenje 14. 4. 2016. Uskoro više.....


SAŠA MARKOVIĆ MIKROB
Films and videos projection

In the frames of the exhibition GOODBYE UNDERGROUND
by Saša Marković Microbe, 
we are organsing films and videos projection: 
on Thursday, April 7, 2016. at 7:00 p.m.
at the Institute for Contemporary Art
Trg kralja Tomislava 20, Zagreb

Program:

MIKROB’S ROOM , 16’ 27’’
author: Mixup, December 2010
(in English)

Friendship with the British artist Stephen Howard (Mixup) from Nottingham, who also dealt with the artistic works created in the photo booths, started in the late 80s on one of the Microbes trips to his favourite England. Cooperation with the Mixup resulted with a lot of individual and group works, because this friendship meant that artists meet at least every couple of years in Belgrade or Nottingham. In the autumn of 2010 Mixup is coming to Belgrade to pay honour to his friend. He's staying in the apartment of the family Marković and so created this record.

MIKROB & STEVAN, 18’ 18’’
director: Miloš Tomić, 2010

"Documentary film about friendship and the work of two artists who formed the group Radar was filmed shortly before the death of Saša Marković. The film follows the creative process of the group.
Radar Group was founded in the spring of 2008 in Belgrade by Saša Marković and Stevan Novaković.
"Wealth of garbage, waste, rubble, rhinestone, discarded objects and things - goods and robes, antiquities simulate value by patina. Toys and disposing of tools, pieces of furniture, machine parts, destroyed instruments of every kind ... Gypsies, pensioners, the poor. And weirdos. But right there, on the outskirts of the failed system communication begins. The beauty and misery everywhere. in a circle. " (SM and SN)

CIKLOTRON: DEDA MRAZ 15’ 30’’ [Ciklotron: santa Claus]
authors: Dušan Šaponja & Dušan Čavić, B92, 2000

"Ciklotron is an iconic series of documentaries broadcast on TV B92 from early 2000s. The episodes of Cyclotron presented phenomena of Serbian society in a critical but very fun way. One of the first documentaries was dedicated to the phenomenon of Santa Claus with Saša Marković in a leading role, visiting Pirot, just before the New Year 2000. "

at the exhibition you may see following videos:
BEOGRADSKI RADIO MLADOŽENJA, 11’45’’ [Belgrade Radio Groom]
director: Janko Baljak, production B92, 1994
OD SOCIJALIZMA DO KAPITALIZMA I NAZAD, 20’ [From Socialism to Capitalism and Back]
authors: Milica Tomić & Saša Marković, 2007
ORANJE MARKA KRALJEVIĆA, 1'52'' [Plowing of Price Marko]
authors : Saša Marković, Aleksandar Vasiljević i MIXUP, production OUR Picturez,
Nottingham – Belgrade, 2003

Reminder:

Exhibition SAŠA MARKOVIĆ MICROBE, GOODBYE UNDERGROUND, curator Darka Radosavljević, Remont – independent art organisation, Blegrade, remains open until 9. 4. 2016. Gallery Hours: Tuesday – Saturday - 12:00 – 7:00 p.m.
Radoslav Putar award Competition is open until April 10, 2016
Workshops: How to apply to a competition (and not ruin your chances)
Next exhibition opening in our gallery is on April 14. More soon....

0 komentara:

Post a Comment

E-mail newsletter

Budite među prvima koji će saznati najnovije informacije
Unesite vaš Email:

* Pogledajte kako izgleda primer maila