Friday, April 22, 2016

Umetnički projekat "Samo moje"

"Samo moje"
"Samo moje"


Samo moje
28. april 2016.
Bitef teatar @20h
Ana Dubljević & Igor Koruga

Umetnički projekat “Samo moje” se bavi istraživanjem tzv. ,,negativnih osećanja” pojedinca kao nezanemarljivim odlikama današnjeg svakodnevnog života kapitalističkog društva. Inspiracija za istraživanje, pored ličnih iskustava autora, potiče iz rada američke teoretičarke Ann Cvetkovich, koja tretira ova emotivna stanja pre kao društvene i kulturološke označitelje, nego kao medicinska stanja pojedinca. Rad podržava javno priznavanje ovakvih osećanja na kolektivnom nivou, kao potencijalno polazište za stvaranje novih oblika zajedništva, solidarnosti i društveno-političnog delovanja.

Predstava je nastavak zajedničkog rada Ane Dubljević i Igora Koruge, koji su tokom poslednjih 5 godina kontinuirano umetnički sarađivali kroz nekoliko projekata, istražujući različite teme kroz polje koreografije i plesa: opstanak i ulogu javnog govora u današnjem kapitalističkom društvu, položaj i prava osoba sa retkim bolestima u Srbiji, društveni položaj umetnika nove generacije u oblasti savremenog plesa; istraživanje uslova privremenosti kao osnovnih uslova rada i egzistencije na današnjem umetničkom tržištu itd. Na formalnom planu bave se analizom koreografije u sferi nematerijalne forme ‒ jezika, proizvodeći ,,jezičku koreografiju” kao prošireni oblik scenskog izražaja. Kroz dosadašnju saradnju realizovali su predstave: Practice what you Pitch! (2013), Expose (2013/2014), Na traci / Streamlined (2014/2015);Temporaries (2011‒2013) u saradnji sa još četvoro lokalnih koreografa. 

Scenski prostor: Siniša Ilić
Izrada scenskog prostora: Karkatag kolektiv
Dizajn: Katarina Popović
Produkcija: Ksenija Đurović
PR: Sanja Ljumović

Produkcija: Stanica ‒ Servis za savremeni ples uz podršku mreže Departures and Arrivals (DNA) kroz projekat Kreativna Evropa, Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Bitef teatra

Hvala: Jugoslovensko dramsko pozorište, Magacin u Kraljevića Marka 4 i UK Parobrod

Igor Koruga radi u oblasti izvođačkih umetnosti (savremeni ples i koreografija). Diplomirao je na master studijama na odseku Solo/Dance/Authorship (SODA), Univerzitet umetnosti i Edukativnom Plesnom Centru (HZT) u Berlinu, kao i iz etnologije i antropologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Bio je stipendista plesnih edukativnih programa Nomad Dance Academy i DanceWeb, kao i plesne stipendije Kancelarije gradonačelnika Berlina. Od 2006. godine aktivni je član organizacije Stanica ‒ Servisa za savremeni ples u Beogradu. Od 2015. godine radi kao docent na Institutu za umetničku igru u Beogradu. Kao izvođač, koreograf i dramaturg radio je u okviru brojnih pozorišta i kulturnih organizacija, a učestvovao je i u brojnim umetničkim rezidencijama i platformama lokalno, regionalno i u inostranstvu. Dobitnik je prve nagrade i nagrade kritike na XIX Festivalu koreografskih minijatura u Beogradu, a takođe i nosilac godišnje nagrade Nacionalne organizacije za retke bolesti Srbije (NORBS). Umetničke interese usmerava ka istraživanju koreografije kao proširene prakse scenskog izražaja koja se primenjuje u istraživanju nematerijalnih formi ‒ jezika, i različitih društvenih i kulturnih fenomena.

Ana Dubljević je izvođač i autor u polju plesa, koreografije i koreografije kao proširene prakse. Njeni umetnički interesi bave se plesom koncepata, pitanja, odnosa, jezika i tela. Fokusira svoj rad na pitanje političnosti, s jedne strane umetnosti i umetničkog dela, i sa druge strane političnosti naših svakodnevnih individualnih i kolektivnih života, danas.Od 1999. autor je i/ili koreograf dvanaest komada. Završila je Višu školu likovnih i primenjenih umetnosti u Beogradu. U svom koreografskom radu, koji obuhvata autorske i koautorske predstave, Ana se bavi i pitanjima umetničkih kolaboracija i ima interes za istraživanje različitih načina umetničkog stvaralaštva u nehijerarhijskim strukturama. Kao izvođačica učestvovala je u više od trideset međunarodnih produkcija. Članica je Udruženja baletskih umetnika Srbije i Stanice ‒ Servisa za savremeni ples. 2014. upisala je Master studije koreografija i performans na Institutu za pozorišne studije u Gisenu/Nemačka. Trenutno je stipendista Erasmus+ programa razmene studenata i nastavlja školovanje na Master studijama izvedba Dramaturgije na Sveučilištu u Zagrebu.

0 komentara:

Post a Comment

E-mail newsletter

Budite među prvima koji će saznati najnovije informacije
Unesite vaš Email:

* Pogledajte kako izgleda primer maila