Thursday, May 19, 2016

14. Međunarodni salon stripa

14. Međunarodni salon stripa
14. Međunarodni salon stripa
14. M E Đ U N A R O D N I    S A L O N   S T R I P A

29. 09 – 02. 10. 2016. Srećna Galerija, S K C B E O G R A D

KONKURS MEĐUNARODNOG SALONA STRIPA 2016.

ROK ZA SLANJE RADOVA: DO 15. AVGUSTA 2016.

Adresa za slanje radova: 

SKC, Srećna Galerija 

SALON STRIPA 

Kralja Milana 48

11000 Beograd, Srbija 

Propozicije za učesnike: 

• Pravo učešća imaju autori svih uzrasta.

• Kandidat šalje rad na konkurs poštom (rad će biti prihvaćen i u slučaju da ga kandidat lično donese)

• Rad treba da bude u dobroj kopiji (ili originalu), obima od 1 do 4 table, A3 ili A4 formata.

• Rad može biti delo više autora (crtač, scenarista, kolorista), s tim da crtač ne može podneti na konkurs više od jednog rada.

• Rad može biti prethodno objavljivan.

• Tema, žanr i autorski pristup nisu zadati konkursom. 

• Ne isključuje se mogućnost prihvatanja rada sa strip tematikom u drugim medijima (reljef, skulptura, instalacija, objekat...)

• Tekst u stripu može biti na srpskom ili engleskom jeziku kao i na jezicima sa bivšeg srpskohrvatskog odnosno hrvatskosrpskog govornog područja.

• Uz rad je obavezno poslati (na računaru ili čitko, štampanim slovima, popunjenu) PRIJAVU NA KONKURS MEĐUNARODNOG SALONA STRIPA 2016. koja se može preuzeti OVDE ili dobiti u SKC-u pri predavanju radova na konkurs. 

• Svaku tablu rada na poleđini označiti rednim brojem (primer: 1/4, 2/4, 3/4, 4/4) 

• Radovi će biti žirirani za zvanične nagrade, nagrade prijatelja Salona i izložbu najuspelijih radova.

(radovi koji propagiraju rasnu, versku, nacionalnu, ličnu, kao i druge vidove netrpeljivosti; imaju za cilj propagandu delatnosti pravnih lica, organizacija, udruženja i pokreta; kao i radovi pornografske sadržine, neće se uzimati u razmatranje)

Nagrade: 

• GRAND PRIX SALONA (uključuje novčani iznos od 1000 evra)

• Nagrada za najbolje ostvarenje u domenu klasičnog strip jezika 

• Nagrada za najbolje ostvarenje u domenu alternativnog strip jezika 

• Nagrada za najbolji scenario (ideju) 

• Nagrada za najbolji crtež 

• Specijalna nagrada žirija za inovaciju 

Takmičari do 15 godina starosti:

• MLADI LAV (najbolji rad u kategoriji) 

• Specijalna nagrada žirija za najbolju ideju 

• Specijalna nagrada žirija za zreo i maštovit izraz 

• Specijalna nagrada žirija za najmlađeg autora 

Nagrade prijatelja Salona 

Dodatne informacije: www.salonstripaskc.rstel: 011/ 360 20 440 komentara:

Post a Comment

E-mail newsletter

Budite među prvima koji će saznati najnovije informacije
Unesite vaš Email:

* Pogledajte kako izgleda primer maila