Sunday, May 15, 2016

Nagrada Borivoje Drobnjaković i izložba Reklama-ram za sliku savremene žene

Nagrada Borivoje Drobnjaković
Nagrada Borivoje Drobnjaković
ODLUKA KOMISIJE O DODELI NAGRADE "BORIVOJE DROBNJAKOVIĆ", ZA NAJBOLJI MASTER RAD ODBRANJEN U ŠKOLSKOJ 2014/2015. GODINI

Komisija je zasedala u sastavu: dr Mladena Prelić (predsednica), dr Ildiko Erdei, dr Mirjana Menković i dr Miloš Matić, i donela sledeću odluku:

Da se nagrada "Borivoje Drobnjaković" za najbolji master rad odbranjen u školskoj 2014/2015. godini, ove godine ravnopravno dodeli:

Ani Dajić, za rad "Antropološka analiza jedne konstruktorske dečije igre – ‘LEGO’ u Srbiji", i 

Milošu Rašiću, za rad "Plesna antropologija: analiza pokladnih plesova Rumuna u Grebencu kao markera etničkog identiteta"

OBRAZLOŽENJE:

Oba nagrađena rada su, i u formalnom i u sadržajnom obliku, uzorno oblikovana, i zasnovana su na originalnim istraživanjima koje su kandidati sproveli. Time su oni omogućili šire i drugačije uvide u teme kojima su odlučili da se bave unutar oblasti antropologije detinjstva, odnosno antropologije plesa. 

Master rad Ane Dajić, "Antropološka analiza jedne konstruktorske dečije igre - 'LEGO' u Srbiji", napisan je na 134 strane, uključujući priloge i literaturu. Podeljen je na sedam poglavlja u kojima se razmatraju različiti aspekti LEGO igračaka. Posebna pažnja se pridaje njihovoj ulozi u razvoju potrošačke kulture u Jugoslaviji (Srbiji), preispituje se njihova reputacija "rodno neutralnih" igračaka, i predstavlja savremena fan-kultura koja se oko njih oblikuje, kroz aktivnosti kluba ljubitelja LEGA "Skockani". Rezultati ovih manjih istraživanja u završnom poglavlju su interpretirani u kontekstu promena u potrošačkoj kulturi, rodnim ulogama i mikro-zajednicama u periodu postsocijalizma u Srbiji. Time je Ana Dajić ukazala na vitalnost istraživanja materijalne kulture, kao istovremeno bitnog aspekta muzejskog rada i muzeologije, ali i značajnog sredstva za razumevanje društava i društvenih promena.

Master rad Miloša Rašića "Plesna antropologija: analiza pokladnih plesova Rumuna u Grebencu kao markera etničkog identiteta", ima 95 strana, uključujući priloge i literaturu, i kao poseban dodatak CD sa analiziranim plesovima. Podeljen je u šest poglavlja, od kojih se u uvodna dva detaljno razmatraju pojmovna, teorijska i metodološka pitanja u vezi sa određenjima plesa, etničkih identifikacija i terenskog rada kao metodološkog jezgra antropologije; u naredna dva poglavlja se analizira pokladni ples "Kalušari", koji izvode Rumuni i Grebencu; najpre metodom "folklornog dijamanta" Alana Gerija Fajna, a zatim se nudi tumačenje oživljavanja ovog plesa u kontekstu procesa izumljivanja tradicije i uspostavljanja etničke distance u odnosu na Rumune iz Rumunije. Rad odlikuje zrelost u promišljanju, a svojim iskorakom iz diskurzivne analize ka analizi otelotvorenih praksi, Miloš Rašić je unapredio istraživanja etniciteta, kao jedno od ključnih polja etnologije i antropologije u Srbiji. 

Oba rada su teorijski informisana, kandidati umešno i vešto koriste savremenu literaturu, izvore i iskustveni materijal nastao njihovim sopstvenim istraživanjima, i neguju lep i jasan stil pisanja, preporučujući se kao uzor narednim generacijama. Mi im čestitamo na tom postignuću i na nagradama koje su osvojili!
0 komentara:

Post a Comment

E-mail newsletter

Budite među prvima koji će saznati najnovije informacije
Unesite vaš Email:

* Pogledajte kako izgleda primer maila