Thursday, May 26, 2016

Raspisan "Književni konkus Ulaznica 2016"

"Književni konkus Ulaznica 2016"
"Književni konkus Ulaznica 2016"

Časopis Ulaznica i Gradska narodna biblioteka „Žarko Zrenjanin“ iz Zrenjanina raspisuju:
Književni konkurs Ulaznica 2016 za NEOBJAVLJENE priče, pesme i eseje

Pravo učešća na književnom konkursu Ulaznica 2016 imaju svi autori/ke koji pišu na bhsc jeziku. 

Radovi se primaju do 15. septembra 2016. godine na adresu Gradska narodna biblioteka „Žarko Zrenjanin“, Trg slobode 2, 23000 Zrenjanin, Srbija, sa naznakom: za Konkurs Ulaznica 2016. 

Radovi se ne mogu slati putem e-maila. Tekst se smatra objavljenim ukoliko se nalazi u knjizi, časopisu i/ili na internetu pre objavljivanja saopštenja žirija Književnog konkursa Ulaznica 2016. 

Otkucani ili odštampani radovi potpisuju se šifrom, a rešenje šifre sa ličnim podacima, adresom, brojem telefona i e-mail adresom autora/ke šalje se u posebnoj koverti koji se prilaže uz radove. 

Očekuje se da stigne najviše do 5 pesama, 3 priče i 3 eseja, s tim da je moguće konkurisati u sve tri kategorije. Dužina pojedinačne priče ili eseja ne može da prelazi 15.000 slovnih mesta, uključujući i razmake. Rukopisi se šalju u tri primerka. Rukopisi se ne vraćaju. 

Odluku o nagradama koje se sastoje od novčanog iznosa, diplome i objavljivanja u posebnom broju Ulaznice doneće žiri koji će imenovati redakcija časopisa. 

Proglašenje dobitnika i uručenje nagrada obaviće se na završnoj svečanosti u Gradskoj narodnoj biblioteci „Žarko Zrenjanin“, u Zrenjaninu, u petak, 16. decembra 2016. godine, u 19 časova. Tom prilikom biće promovisan broj Ulaznice u kojem će biti objavljeni nagrađeni i pohvaljeni radovi. 

Za bliža obaveštenja obratite se na telefon +38123566210 ili na e-mail adresu zrulaznica@gmail.com

0 komentara:

Post a Comment

E-mail newsletter

Budite među prvima koji će saznati najnovije informacije
Unesite vaš Email:

* Pogledajte kako izgleda primer maila