Thursday, May 05, 2016

Savremene kustoske prakse kroz prizmu nove muzeologije

Muzej nauke i tehnike
Muzej nauke i tehnike

Ciklusom predavanja SAVREMENE KUSTOSKE PRAKSE KROZ PRIZMU NOVE MUZEOLOGIJE Muzej nauke i tehnike želi da doprinese razvoju i osavremenjavanju kustoske prakse u Srbiji kroz upoznavanje sa teorijom i praksom nove muzeologije. Predavanja se satoje iz teorijskog i praktičnog dela, kao i razmene mišljenja i iskustava.

u petak 6. maja u 13 sati
dr Milica Božić Marojević

OD "MUZEJA HRAMA" DO "MUZEJA FORUMA", NOVI MUZEOLOŠKI INTERPRETATIVNI MODELI

MEĐUSPRAT - SALA „KULA“
Skender-begova 51
11000 Beograd

Na drugom predavanju u okviru serijala "Savremene kustoske prakse kroz prizmu nove muzeologije" razgovaraćemo o novim muzeološkim interpretativnim modelima kojima se muzej od (pasivnog) hrama pretvara u (aktivni) forum i postaje istinski značajan društveni akter. S tim u vezi, osvrnućemo se i na promenjenu ulogu muzejskog predmeta u "muzejima bez zidova" i onim bez predmeta, na značaj istraživanja, tumačenja, ispitivanja konteksta i, konačno, izložbene prezentacije.

Dr Milica Božić Marojević je generalni sekretar Centra za muzeologiju i heritologiju (CMiH) na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Oblasti njenog uže stručnog interesovanja su istorijski modeli muzealne delatnosti, profesionalizacija muzejske struke, edukacija, te prezentacija i interpretacija kulturnog nasleđa. Poslednjih pet godina intenzivno se bavi regionalnom i međunarodnom muzejskom saradnjom. Međunarodna je konsultantkinja Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) na polju memorijalizacije baštine. Prevela je i bila redaktor više stručnih publikacija i kataloga. Poslednja u nizu tih publikacija je upravo izišla iz štampe u izdanju Muzeja nauke i tehnike. Reč je o kritičkom izdanju, odnosno stručnoj redakciji knjige Ka metodologiji muzeologije Pitera van Menša.

Ulaz je slobodan

0 komentara:

Post a Comment

E-mail newsletter

Budite među prvima koji će saznati najnovije informacije
Unesite vaš Email:

* Pogledajte kako izgleda primer maila