Wednesday, June 29, 2016

25 godina rada DAH Teatra

25 godina rada DAH Teatra
25 godina rada DAH Teatra

25 godina rada DAH Teatra
Festival i konferencija
Posto(A)janje
30. jun – 3. jul 2016.

DAH Theatre’s 25th Anniversary
Festival and Conference 
Being/Becoming 
June 30th - July 3rd, 2016 

Festival pod nazivom “Posto(A)janje“ je pozorišna platforma na kojoj će se kroz primere trajnih umetničkih kolektiva, u formi dinamičnih razgovora, predstava, radionica i performansa, kroz susrete uživo sa umetnicima i eminentnim profesorima iz zemlje i inostranstva istraživati načini opstanka i trajanja savremene pozorišne umetnosti. Gosti su eminentni umetnici/e i teoretičari/ke iz različitih polja iz oblasti savremene umetnosti iz celog sveta.

Being/Becoming represents a theatre platform where research about ways of survival and the lasting of contemporary theatre art will be carried out through live encounters with artists and eminent domestic and foreign professors. During the event, cases of permanent artistic collectives will be presented. Through the form of dynamic conversations, shows, workshops, and performances, topics related to sustainability of artistic collectives will be explored. Invited guests are prominent artists and theoreticians from different fields related to performing arts from all over the world.
Program festivala

Program festivala

Program / Programme

30. 6. 2016. 

20h 
Svečano otvaranje festivala / Opening ceremony

Projekcija dokumentarnog filma o DAH Teatru “Pogled kroz trajanje”/ Presentation of the documentary film about DAH Theatre - Glance through Continuity

Promocija prve knjige o DAH Teatru “DAH Theatre Sourcebook” - priredio Dennis Barnett, izdavač Lexington Books, SAD / Promotion of the first book on DAH Theatre named DAH Theatre Sourcebook edited by Dennis Barnett, published by Lexington Books, USA

Učesnici(e) / Participants: Dennis Barnett (SAD / USA), Ruth Margraff (SAD / USA), Ivan Medenica (Srbija / Serbia), Amy Sarno (SAD / USA)


Koktel / Cocktail

1. 7. 2016. 

11–14h 
Dramaturgija otpora / Dramaturgy of Resistance

Moderatorka / Moderator: Dijana Milošević (Srbija / Serbia)

Učesnice / Participants: Mirjana Karanović, Milena Dragićević Šešić, Ivana Vujić (Srbija / Serbia) 

Dramaturgija glumice / Dramaturgija rediteljke 
Dramaturgy of an Actress / Dramaturgy of a Director

Predavačica / Lecturer: Anna Furse (Velika Britanija / United Kingdom)

16–17h
Dramaturgija kostima - od Diznija do DAH Teatra, prezentacija / Dramaturgy of the Costume - from Disney to DAH Theatre, presentation

Predavačica / Lecturer: Irina Kruzhilina (Rusija / SAD, Russia / USA)

17–18h
Dramaturgija scenskog prostora / Dramaturgy of the Stage 

Predavač / Lecturer: Miodrag Tabački (Srbija / Serbia)

18–19h
Filmska dramaturgija na primeru filma “Enklava” / Dramaturgy of the Film through the example of the movie Enclava

Predavač / Lecturer: Goran Radovanović (Srbija / Serbia)

20h
“Drhtaj ruže” - predstava DAH Teatra / The Shivering of the Rose – performance by DAH Theatre

2. 7. 2016.

11h
“Alisa u zemlji Zmaja” predstava DAH Teatra za decu i odrasle / Alice in the Land of Zmaj -performance for children and adults by DAH Theatre

13–13.30h
Dramaturgija Festivala – INFANT Festival kao model / Dramaturgy of the Festival – INFANT Festival as an example

Predavač / Lecturer: Simon Grabovac (Srbija / Serbia)

13.30–14h
Rađanje, razvoj i opstanak Instituta za umetničku igru - prvog fakulteta za ples u Srbiji 
The Birth, Development and Survival of the Belgrade Dance Institute - the first high educational institution for dance in Serbia

Predavač / Lecturer: Vladimir Tomašević (Srbija / Serbia) 

16–18.30h
Izazovi opstanka umetničkog kolektiva / Survival Challenges of an Art Collective 

Moderatorka / Moderator: Maja Mitić (Srbija / Serbia)

Učesnici(e) / Participants: 
Kathy Randels (SAD / USA) - 20 godina ArtSpot Productions, Nju Orleans / 20 years of ArtSpot Productions, New Orleans
Dijalog Kathy Randels i Tine Milivojević (Srbija, Kanada / Serbia, Canada) o liku “Crne dame” / Dialogue between Kathy Randels and Tina Milivojević about the Black Lady character 
Siegmar Schröder (Nemačka / Germany) - Treća decenija Teatarlabor-a / Third decade of Teatarlabor 
David Daimond (SAD / USA) - Tradicija La MaMa Teatra – Nastavljanje vizije / Tradition of La MaMa Theatre – Continuing the vision
Nenad Čolić (Srbija / Serbia) – 20 godina Plavog pozorišta / 20 years of Blue Theatre

20–21.30h
Žene, teatar, opstanak i vizija / Women, Theatre, Survival and Vision

Dramaturgija opstanka Magdalena mreže – Internacionalna mreža žena u savremenom teatru 
Dramaturgy of the Survival of the Magdalena Network – International network of women in contemporary theatre

Predavačica / Lecturer: Jill Greenhalgh (Velika Britanija / United Kingdom)

FEMART - Prepreke i realizacija / FEMART – Obstacles and Realization

Predavačica / Lecturer: Zana Hoxha Krasniqi (Kosovo)

Aktivističko-umetnicki angažman u suočavanju sa proslošću – o saradnji DAH Teatra i Žena u crnom / Activist-artistic engagement in dealing with the past – about the collaboration of DAH Theatre and Women in Black 

Predavačica / Lecturer: Staša Zajović (Srbija / Serbia)

Zaplet postajanja – video obraćanje / The complicity of Becoming – video statement

Predavačica / Lecturer: Jadranka Anđelić (Srbija / Serbia)

22h
“25 čaša vina” – predavanje-performans Dijane Milošević povodom 25 godina DAH Teatra
25 Glasses of Wine – lecture-performance by Dijana Milošević for the occasion of DAH Theatre’s 25th Anniversary 

3. 7. 2016.

11–12h
Od sveta snova do sveta aktivizma - spisateljice u savremenom teatru / From the Dreamworld to the World of Activism - Women playwrights in contemporary theatre

Moderatorka / Moderator: Ivana Milenović Popović (Srbija / Serbia)

Učesnice / Participants: Christine Evans (Australija / Australia), Minja Bogavac (Srbija / Serbia) 

12–12.30h
Žene, umetnost, otpor / Women, Art, Resistance

Učesnica / Participant: Zoe Gudović (Srbija / Serbia)

12.30–14.30h
“Ostati ili otići” - Nezavisna pozorišna i plesna scena Srbije - razgovor o načinima opstanka i razvoja umetničke vizije u Srbiji
Should I Stay or Should I Go - The Independent Theatre and Dance Scene in Serbia – talk about survival and development of the artistic vision in Serbia

Učesnici(e) / Participants: Igor Koruga, Mladen Lukešević, Boris Čakširan, Marko Pejović, Nela Antonović, Dragan Simeunović (Srbija / Serbia)

17h
“Ne/Vidljivi grad” - pozorišna akcija DAH Teatra u autobusu na liniji br. 26
In/Visible City - theatre action on bus line 26 by DAH Theatre

Ceo program gosti će moći da prate na srpskom i engleskom jeziku. Program će se odvijati u DAH Teatru Centru za pozorišna istraživanja, u Marulićevoj 8, osim pozorišne akcije “Ne/Vidljivi grad” koja će se odigrati u autobusu na liniji broj 26 (polazak sa početnog stajališta autobusa u Dunavskoj ulici). 

The Festival programme will be in Serbian and English and will be held at DAH Theatre Research Centre, Marulićeva Street No 8, except for the theatre action In / Visible City which will be performed on bus line 26. 

DAH Teatar su osnovale rediteljke Jadranka Anđelić i Dijana Milošević 1991. godine iz potrebe za temeljnim istraživačkim radom. Od samog osnivanja njima se pridružuje glumica Maja Mitić. 1993. godine DAH Teatar povećava svoje aktivnosti formirajući DAH Teatar Centar za pozorišna istraživanja sa programom sastavljenim od radionica, predavanja, seminara, gostujućih predstava i festivala. 2008. godine DAH Teatru se pridružuje glumica Ivana Milenović Popović, a 2013. Nataša Novaković, PR i organizatorka. Kada je 1991. godine počeo je rat u Jugoslaviji DAH Teatar se suočio sa suštinskim pitanjima: "Kakva je odgovornost i dužnost umetnika u mračnim vremenima u vreme nasilja i ljudske patnje?"

Due to a need for profound experimental work, directors Jadranka Anđelić and Dijana Milošević formed DAH Teatar in 1991. Actress Maja Mitić joined them from the beginning. In 1993, DAH Theater enlarged its activities by founding DAH Theatre Research Centre. Actress Ivana Milenović Popović later joined the group, followed by PR officer and organizer Nataša Novakovic. From the beginning, DAH Teatar had to face these questions: What is the role and meaning of theatre? What are the responsibilities and duties of artists in times of darkness, violence and human suffering?

“Da li će biti pevanja u mračnim vremena? Da, biće pevanja o mračnim vremenima.” – B. Breht 

In the dark times, will there be singing in the dark times? Yes, there will be singing about the
dark times. - B. Brecht

Biti nevladina organizacija u ovoj zemlji poslednjih godina je bio veliki izazov. Članice i članovi DAH Teatra se i danas svojim radom i ponašanjem snažno suprotstavljaju ratu i nasilju. 

To be an independent non-governmental group during the past decades has been a great challenge. Through their work the members of DAH Teatar have strongly opposed war and violence. 

"Razaranju i nasilju u savremenom svetu se jedino možemo suprotstaviti stvaranjem smisla" - je moto DAH Teatra i danas.

The founding and continuing motto of DAH Teatar is: In the contemporary world, destruction and violence can only be opposed by the creation of sense.

DAH Teatar veruje da pozorište ima moć da komunicira kroskulturalno i predstavlja jedinstveno sredstvo koje omogućuje različitim glasovima da se čuju. Pozorište uspostavlja komuniciju između različitih nacija, ljudi i istorija. 

DAH Theatre believes that theatre speaks across the cultures, and is a unique vehicle for allowing different voices to be heard. Theatre can unlock communication between different nations, peoples and histories. Posebno zahvaljujemo / Special thanks to: Rekonstrukcija ženski fond / Reconstruction Women’s Fund, Donka Torov, Neša Paripović, Shira Wolfe

0 komentara:

Post a Comment

E-mail newsletter

Budite među prvima koji će saznati najnovije informacije
Unesite vaš Email:

* Pogledajte kako izgleda primer maila