Tuesday, June 14, 2016

Arhitektura u kontekstu 2

Arhitektura u kontekstu 2
Arhitektura u kontekstu 2
Galerija Artget, Trg republike 5
sreda, 15. jun u 19:00
ARHITEKTURA U KONTEKSTU 2
„Profesija arhitekta-konzervator"


O profesiji arhitekta-konzervator, o uslovima rada u našoj sredini, domaćim i međunarodnim standardima, legislativi i ličnom iskustvu na brojnim projektima razgovaraju Aleksandra Šević, arhitekta i Vera Pavlović-Lončarski, istoričarka umetnosti.
Zaštita kulturnog nasleđa ne predstavlja očuvanje svega onoga što se može podvesti pod kategoriju „zaveštanje prošlosti“. U odnosu na graditeljsko nasleđe štiti se samo ono što je kroz proces vrednovanja prepoznato kao značajno. U tom procesu je izuzetno važna uloga arhitekte-konzervatora koji mora da prepozna vrednost nasleđa, da ga prouči, izvrši njegovu valorizaciju i da bude u stanju da ga sagleda u širem kontekstu. Arhitekta- konzervator je dužan da poznaje ne samo istoriju arhitekture, stilske karakteristike, građevinske materijale, tehnike građenja, već i društvene procese koji su uslovili nastanak objekta koji je predmet zaštite. Ta vrsta znanja je neophodna kako bi se kulturno nasleđe na najbolji način integrisalo u sve savremene procese.

U ulozi projektanta arhitekta-konzervator mora da iskaže i kreativnost posebne vrste. Njegova uloga je izuzetno složena, jer bolje od ostalih projektanata mora da razume ograničenja, a da pri tom stvori novu vrednost koja će ne samo naglasiti značaj već će i doneti novi kvalitet objektu koji je pod zaštitom. Taj novi kvalitet ogleda se u produžetku trajanja spomenika kulture, njegovom celishodnijem korišćenju, integraciji sa prostorom, komunikaciji sa posmatračima i održivom razvoju.

0 komentara:

Post a Comment

E-mail newsletter

Budite među prvima koji će saznati najnovije informacije
Unesite vaš Email:

* Pogledajte kako izgleda primer maila