Tuesday, June 28, 2016

Izložba „Contemporary Thesaurus“

Contemporary Thesaurus
Contemporary Thesaurus
Izložba „Contemporary Thesaurus“

Gostovanje Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine

29. jun - 24. jul 2016.

Otvaranje: sreda, 29. jun, 2016. u 20h 

Koncept izložbe:Žana Vukičević, viša kustoskinja MSURS

Umetnici: Igor Bošnjak, Ninoslav Kovačević, Nikola Kekerović, Mladen Miljanović, Radenko Milak, Borjana Mrđa, Mila Panić, Selma Selman, Saša Tatić i grupa Tač.ka

Izložba „Contemporary Thesaurus“ osmišljena je kao novi presek savremene vizuelne umetnosti u Republici Srpskoj i bavi se njenim aktuelnim pojavama, teorijskom genezom i medijskim osobenostima. Izložbom su obuhvaćena dela deset autora (Igor Bošnjak, Ninoslav Kovačević, Nikola Kekerović, Mladen Miljanović, Radenko Milak, Borjana Mrđa, Mila Panić, Selma Selman, Saša Tatić i grupa Tač.ka), koji su svojim aktivnim i intenzivnim prisustvom na savremenoj sceni ovog prostora detektovani kao njeni vodeći nosioci.

Koncept izložbe bazira se na pojmu tezaurus (lat. thēsaurus), koji se u muzeologiji odnosi na proces formiranja muzejskih zbirki čineći njihovo misaono i spoznajno utemeljenje, pa izložba kao savremena riznica objedinjuje i predstavlja sabrana/tezaurirana znanja o savremenoj umetnosti Republike Srpske.

„Contemporary Thesaurus“ teži identifikovanju koncepcijskih polazišta savremenih umetničkih praksi koje nastaju u Republici Srpskoj nakon dvehiljadite godine i njihovom pozicioniranju u odgovarajućim kontekstualnim matricama. Selekcijom nekoliko najvažnijih, najreferentnijih i najrecentnijih umetničkih pojava, te njihovom interpretacijom u skladu sa različitim parametrima savremenosti proisteklim iz aktuelnih teorija umetnosti, dobijena je kategorizacija u idejne i kontekstualne celine, a koje pružaju mogući model iščitavanja pojedinačnih autorskih izraza. Ovi individualni umetnički opusi prepoznati su kao jezgra aktivnih razvojnih procesa i kontinuirane kvalitativne nadgradnje, pa se izložbom želi predstaviti kontinuitet trajanja ove žive i heterogene mikro-scene i njene ekspanzije tokom relativno kratkog vremenskog razdoblja, a obeležene izrazitim pluralizmom autorskih izraza nekoliko generacija mladih umetnika.

Koncepcijska osnova izložbe na poseban način povezana je sa crtežima koji se nalaze u unutrašnjosti Spomenika palim Krajišnicima na Banj brdu kod Banje Luke. Ova monumentalna spomenička celina iz 1961. godine djelo je Antuna Augustinčića, a na unutrašnjim zidovima Ismar Mujezinović je, 80-ih godina XX veka, izveo crteže sa prizorima NOB-a prema skicama svog oca, Ismeta Mujezinovića. Najveći deo crteža oštećen je i trajno izgubljen, pa ih je danas moguće samo delimično rekonstruisati na osnovu sačuvane foto dokumentacije. Imajući u vidu parametre istorije, ideologije, politike, kulturnog nasleđa i specifične teritorije, Mujezinovićevim crtežima dodeljena je simbolička uloga objedinjujućeg činioca u procesu tezauracije znanja o bogatoj vizuelnoj umetnosti nastaloj na ovom prostoru.

Koncept izložbe osmislila je Žana Vukičević, viša kustoskinja Muzeja savremene umjetnosti RS.

0 komentara:

Post a Comment

E-mail newsletter

Budite među prvima koji će saznati najnovije informacije
Unesite vaš Email:

* Pogledajte kako izgleda primer maila