Thursday, June 30, 2016

Izložba "Mozaik praksis"

Izložba "Mozaik praksis"
Izložba "Mozaik praksis"

Primeri savremene mozaičke prakse u radovima Ivana Pavića, Dragana Vasića i Olivere Gavrić Pavić

Izložba “Mozaik praksis” je autorski koncept Olivere Gavrić Pavić. Ovom postavkom ona upotpunjuje i ilustruje svoju novu knjigu “Mozaik u Srbiji 1950-2015”, koja je izašla prošle godine iz štampe uz pomoć Ministarstva kulture i informisanja. Autorka je i sama slikar-mozaičar, i jedan od osnivača Umetničke grupe Ametist koja se dugo godina bavila popularizacijom ove tehnike na prostorima bivše Jugoslavije. 

Olivera Gavrić Pavić
Olivera Gavrić Pavić

Izložba MOZAIK PRAKSIS na praktičan način pokazuje poetsko-tehnološku analizu savremenog mozaika koja je opisana u knjizi “Mozaik u Srbiji 1950-2015”, u odeljku “Mozaik između dekoracije i umetnosti”. 

Ivan Pavić
Ivan Pavić

U ovom odeljku knjige započeta su neka razmatranja i podele savremenog mozaika poput: reprodukcija ili samosvojno delo; mozaik-slika i mozaik-skulptura, odnosno varijeteti istih; koloristički i monohromatski mozaik, i njihove varijante; inverzni-liveni mozaik i mozaik rađen direktnom metodom i brojne kombinacije ovih pristupa koje zadiru u eksperimentalni postupak; tradicionalni mozaik i potpuno suprotni pristupi itd. 

Dragan Vasić
Dragan Vasić

Izlozba MOZAIK PRAKSIS otvara se 8. jula u galeriji Narodnog muzeja Cacak.
Kao i do sada nakon otvaranja uslediće predavanje "Mozaik u Srbiji 1950-2015" koje je ujedno i promocija istoimene knjige.

Ova izložba je praktično početak razmatranja jedne nove teme - teorije forme savremenog mozaika, koja zaslužuje posebnu pažnju. Nakon pionirskog poduhvata sastavljanja nacionalne istorije savremenog mozaika, odnosno izlaska iz štampe knjige “Mozaik u Srbiji 1950-2015”, autorke Olivere Gavrić Pavić, tema mozaika kao savremene likovne discipline bi mogla biti ponovo aktuelna u nekoj novoj publikaciji. Izložba se sastoji od 30 mozaika i 14 panoa koji objašnjavaju ove radove prema navedenim kategorizacijama.

Na otvaranju izložbe Olivera Gavrić Pavić održaće predavanje sa projekcijama “Pregled istorije savremenog mozaika u Srbiji”.

0 komentara:

Post a Comment

E-mail newsletter

Budite među prvima koji će saznati najnovije informacije
Unesite vaš Email:

* Pogledajte kako izgleda primer maila