Tuesday, June 14, 2016

Otvaranje izložbe skulptura Zorana Maleša & Zorana Simića

Otvaranje izložbe skulptura  Zorana Maleša & Zorana Simića
Otvaranje izložbe skulptura  Zorana Maleša & Zorana Simića

Sreda , 15.jun 2016. u 19h
Dositejeva 1, Beograd

 Moderni tradicionalizam Zorana Maleša 

Kada se promišlja trodecenijski opus beogradskog vajara Zorana Maleša (1962) treba imati u vidu da je on umetnički i zanatski među najboljim novijim srpskim majstorima figuracije. Njegove kamene skulpture poštuju sve zakone klasično izvedenog portreta i figure ali Maleš u svako ostvarenje unosi lični pomak, izdižući dela iz najsolidnijeg zanatstva. Na mnogim skulpturama, posebno bronzanim, umetnička intervencija je u smeru izduženja forme, figura kao da barokno teži uvrtanju oko svoje ose, zavojita nalik tordiranom stubu. Vitki obrisi ljudi i životinja upućuju na vajara koji osim akademskih pouka zna i za Đakometija (A. Giacometti) i modernističke figuralne krajnosti, pa u svojoj plastici srećno spaja suprotnosti. Baveći se pretežno animalistikom a ne mnogo monumentalnom spomeničkom skulpturom Maleš je ostao veliki majstor kamerne forme, skulpture koja se lako i dobro smešta u svakodnevni ambijent. 

Zoran Maleš
Zoran Maleš

Dela ovog umetnika saobražena su ljudskoj meri a kreativni momenti su stilizacija i deformacija prirodnog oblika. U praksi to znači da su izmirene dve sukobljene poetike, dva stila koji se isključuju. Njegov realizam i ekspresionizam čitaju se i na nivou gesta, poteza, traga ljudske ruke koja oživljuje skulpturu, odvajajući od industrijskog predmeta. Reč je o svojevrsnoj nervaturi zajedničkoj svim vidovima likovnosti, načinu merenja povišene stvaralačke temperature u radu. Osim bronzanih po kojima je poznat, novije njegove radove čine skulpture od patinirane terakote na kojima je uočljivo htenje ka još slobodnijem izrazu, ali razbarušene forme bika i medveda poštuju anatomske zakone. Strelac i Kopljanik predstavljaju ga kao modernog tradicionalistu koji se upućuje ka velikim likovnim izazovima; ta bronzana ostvarenja u malom kriju monumentalne vrednosti i po kvalitetu bi mogla da se pozicioniraju u međuratnu skulpturu. 

Zoran Maleš nikada ne odstupa od humanističkih vrednosti umetnosti koja između ostalog treba i da pobudi osećanja. Ma koliko snažne, dinamičke, poletne, pa i tragične bile njegove trodimenzionalne studije, otkrivaju umetnika kome su bliski intimizam i ljudskost, polazišta koja nestaju iz današnje umetnosti i stvarnosti. 

Dejan Djorić

Idealni predmet

Pojedini veliki mislioci kao Nikolaj Berđajev (Nikolai Berdyaev) prezirali su misaono bavljenje predmetima a drugi kao Leonid Šejka davali su mu prvenstvo. Kada je po njegovom proročanstvu svet pa i kosmički prostor oko nas postao đubrište, kada se predmeti pravo samo da bi ubrzo bili odbačeni u ništavilo, jedan beogradski stvaralac uzdigao je njegovo veličanstvo umetnički predmet. Na sredini između skulpture, prerađenog predmeta, objektne umetnosti i možda neke vrste igračaka za odrasle, Zoran Simić je u srpsku umetnost na visok način vratio samopoštovanje majstora i umetnika.

Zoran Simić
Zoran Simić

Počeo je od savršenog, od jajeta kao prve skulpture, optočivši je limom i nastavio u pravcu idealnog. Svakim svojim umetničkim objektom teži vrhunskom, što se očituje na nivou najmanjih detalja kao i celine. Njegovi brižljivo izrađeni, najpre isto tako nacrtani, visoko polirani ili u kontrolisanu rđu okovani avioni, lokomotive, brodovi i podmornice, udaljeni su od modelarstva koliko to skulptura jeste. 

Idealni predmeti jedne umetničke strasti sećaju na neko bolje vreme kada se svetu i predmetima a time i čoveku pridavala velika pažnja. Otuda toliko nostalgije i prijatnosti u njegovim delima. On počinje tamo gde savremeni vajari završavaju, vraća se u detinjstvo i fantastično, metamorfozom pretvara avion u pticu. Njegova ostvarenja posve su drugačija od svega na našoj umetničkoj sceni, jer je on stvaralac koji zaranja u umetničko kao idealno.

Dejan Đorić

0 komentara:

Post a Comment

E-mail newsletter

Budite među prvima koji će saznati najnovije informacije
Unesite vaš Email:

* Pogledajte kako izgleda primer maila