Sunday, June 19, 2016

Poziv za učešće na I međunarodnom naučnom skupu „Tradicionalno i savremeno u umetnosti i obrazovanju“

Tradicionalno i savremeno u umetnosti i obrazovanju
Tradicionalno i savremeno u umetnosti i obrazovanju
Poziv za učešće na I međunarodnom naučnom skupu „Tradicionalno i savremeno u umetnosti i obrazovanju“ 

Kosovska Mitrovica – Zvečan, 4‒6. novembar 2016. godine 

Datum održavanja skupa 

4‒6. 11. 2016. 

Ključne reči 

Naučni skup, poziv za učešće 

Početak konkursa: 

01.06.2016. 

Kraj konkursa: 

15.07.2016. 

Sadržaj vesti 

Fakultet umetnosti Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici - Zvečanu organizuje I međunarodni naučni skup „Tradicionalno i savremeno u umetnosti i obrazovanju” koji će se održati od 4. do 6. novembra 2016. godine na Fakultetu umetnosti u Kosovskoj Mitrovici. 

Pozivamo vas da u skladu sa svojim naučnim interesovanjima date doprinos u razmatranju ponuđenih pitanja iz oblasti nauka o umetnosti i obrazovanju. 

Učesnicima skupa su predlažene sledeće tematske oblasti: 

1) Kulturno i umetničko nasleđe Kosova i Metohije 

· Očuvanje tradicije i nacionalnog identiteta na Kosovu i Metohiji 

· Umetnost i obrazovanje na Kosovu i Metohiji od srednjeg veka do danas 

· Problemi izučavanja i očuvanja baštine Kosova i Metohije 

· „Srednjovekovni spomenici na Kosovu“ na listi Svetske baštine u opasnosti – problemi savremene zaštite nasleđa 

· Tradicionalne i duhovne pesme sa Kosova i Metohije – modeli očuvanja 

2) Tradicionalni i savremeni pristupi u umetničkom obrazovanju i vaspitanju 

· Koncepcija savremene metodike nastave umetničkog obrazovanja i vaspitanja 

· Savremena umetnost i metodika nastave umetničkog obrazovanja 

· Značaj umetničkog obrazovanja i vaspitanja u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama 

· Uloga tradicije u kreiranju nastavnog procesa 

3) Umetnost kao prostor pamćenja 

· Rekreiranje/interpretiranje/recikliranje tradicije u savremenoj umetnosti 

· Pozicija umetnika u savremenom društvu 

· Tradicionalne tehnike u novoj umetničkoj praksi 

· Novi pristupi u očuvanju nasleđa 

· Muzeji kao mesta sećanja 

· Baština i novi mediji 

· Uloga filma u kreiranju prostora pamćenja 

· Baština i popularna kultura 

4) Tradicionalno i savremeno u umetničkoj igri 

· Obrazovanje za umetničku igru 

· Savremena igra i teorije roda 

· Rod, telo, ples 

· Igra kao prostor ženske ekspresije 

· Ritualno u savremenom pozorištu pokreta 

· Koreografska imaginacija, kompozicija i plesne tehnike 

· Povezivanje narodnih igara u baletskom nasleđu na bivšem jugoslovenskom prostoru 

Zvanični poziv i obrazac za prijavu referata koju treba poslati najkasnije do 15. jula 2016. godine možete preuzeti sa ove stranice


0 komentara:

Post a Comment

E-mail newsletter

Budite među prvima koji će saznati najnovije informacije
Unesite vaš Email:

* Pogledajte kako izgleda primer maila