Thursday, June 09, 2016

Predavanje profesora Mišambleda „Pripitomljeno nasilje"

Predavanje profesora Mišambleda
Predavanje profesora Mišambleda  
Po pozivu Akademske knjige iz Novog Sada, Francuskog instituta u Srbiji i Kulturnog centra Beograda u Novom Sadu i Beogradu poznati francuski istoričar i profesor na Univerzitetu Pariz-Sever Rober Mišambled održaće dva predavanja. 

Prvo predavanje profesor Mišambled održaće 15. juna u Novom Sadu u 19 h u Ogranku Srpske akademije nauka i umetnosti (Nikole Pašića 6) pod nazivom „Pripitomljeno nasilje. Kontrola mladalačke agresivnosti od srednjeg veka do danas” (La violence apprivoisée. Le contrôle de l’agressivité juvénile, du Moyen Âge à nos jours). Moderator predavanja biće akademik Tibor Varadi. Drugo predavanje održaće se 16. juna u Beogradu u 19 h u Kulturnom centru Beograda (Dvorana Kulturnog centra Beograda, Kolarčeva 6) pod nazivom „Seksualna represija: Pokretač zapadnog napretka, od 1500. do danas?“ (La répression sexuelle: un moteur du progrès occidental, de 1500 à nos jours?). Moderator predavanja biće dr Adriana Zaharijević. 

Akademska knjiga iz Novog Sada objavila je dve knjige Robera Mišambleda : Istorija nasilja. Od kraja srednjeg veka do danas, 2015, u prevodu Tamare Valčić Bulić (Une histoire de la violence: De la fin du Moyen Age à nos jours) i Orgazam i Zapad. Istorija užitka od XVI veka do danas, 2016, u prevodu Marka Drče (L'orgasme et l'Occident: Une histoire du plaisir du XVIe siècle à nos jours). 

Simultani prevod obezbeđen.

O KNJIGAMA

Rober Mišambled, Istorija nasilja. Od kraja srednjeg veka do danas 

Savremeno doba izvodi nasilje na svetlo pozornice. Tema draga sociolozima i političarima, ono je i predmet istorijskih proučavanja. Suprotno preovlađujućem shvatanju, Rober Mišambled pokazuje da su brutalnost i stopa ubistava od XIII veka naovamo u stalnom opadanju. Sve stroža društvena kontrola mladih neoženjenih muškaraca, praćena prinudnim vaspitavanjem istih vršnjačkih grupa, mogu da objasne to opadanje agresivnosti. Malo -pomalo, muško nasilje nestaje iz javnog prostora, da bi se odmah potom usredsredilo na privatnu sferu, dok popularna književnost dobija katartičnu ulogu. Početak XXI veka kao da označava ponovno pojavljivanje nasilja, naročito u „predgrađima“. Da li će čovek čoveku ponovo postati vuk?

Rober Mišambled, Orgazam i Zapad. Istorija užitka od XVI veka do danas 

Može li se orgazam sjediniti s istorijom? Kao individualna, gotovo neizreciva emocija, a istovremeno i kulturna realnost, orgazam pripada i izmiče kolektivnom iskustvu. Istorija orgazma je istorija pritajenog tela, zabranjene žudnje, putenosti prikleštene između tabua i moralnih načela. Dokumenti koji svedoče o ovom fizičkom, povremeno libertinskom iskustvu, leže duboko zakopani u arhivama i bibliotekama, što ne umanjuje njihovu neverovatnu brojnost i zadivljujuću snagu. Knjiga Robera Mišambleda na videlo dana iznosi sjajne izvore koji nas pozivaju da na nov način sagledamo prošlost, dugo vremena 'uštogljenu' usled dušebrižničkih odabira, ne bismo li otkrili "pozadinu scenografije" i shvatili da sublimacija erotskih nagona nije bila samo predmet religijskog asketizma nego istinski skriveni pokretač zapadnog dinamizma sve do 1960-ih. U pogledu senzualnosti, Engleska i Francuska kretale su se paralelnim putevima, a danas Sjedinjene Američke Države čuvaju oštar pečat ovog zajedničkog represivnog modela. Njega je hedonistička Evropa nedavno napustila u korist plastične seksualnosti čije su korisnice prevashodno žene. Odbacivši okove i strahove kojima ih je reproduktivna uloga pritiskala, žene sada mogu da se izbore za jednakost sa muškarcima i da bez kompleksa tragaju za užitkom koji se telesnim naziva...

0 komentara:

Post a Comment

E-mail newsletter

Budite među prvima koji će saznati najnovije informacije
Unesite vaš Email:

* Pogledajte kako izgleda primer maila