Monday, August 22, 2016

Galerija art55 Niš Konkurs za 2017. godinu

Galerija art55
Galerija art55
Galerija art55 raspisuje konkurs za izložbe i druge umetničke projekte za izlagačku sezonu 2017. Pravo učešća na konkursu imaju domaći i strani autori/grupe autora.
Popunjenu prijavu za konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti do 10. oktobra 2016. godine na adresu: Galerija art55, Ćirila i Metodija 17a, 18000 Niš, ili poslati na E-mail: galerija@art55.rs

Dokumentacija:
Lični podaci(kontakt adresa, telefon i E-mail)
Detaljna umetnička biografija
Koncept umetničkog projekta
Tehnički opis umetničkog projekta(dimenzije radova, materijal, tehnički, materijalni i ljudski resursi)
Potrebno je dostaviti 10 reprodukcija radova koji se predlažu za izložbu sa naznačenim dimenzijama, tehnikom i godinom nastajanja(materijal može biti na fotografijama ili na CD-u, u JPG formatu).

Katalozi sa samostalnih i grupnih izložbi ili po najmanje 5 fotografija radova sa izložbi
Konkurs traje do 10. Oktobra 2016. godine. Dostavljene prijave razmatraće Programski savet Galerije art55, a rezultati će biti poznati do 31. oktobra 2016. godine.
Napomena:
Nepotpun konkursni materijal ili materijal koji je stigao nakon naznačenog roka neće biti razmatran.
Konkursna dokumentacija se ne vraća.

0 komentara:

Post a Comment

E-mail newsletter

Budite među prvima koji će saznati najnovije informacije
Unesite vaš Email:

* Pogledajte kako izgleda primer maila