Tuesday, August 30, 2016

Otvaranje izložbe "From Diaspora To Diversities 3"

Otvaranje izložbe "From Diaspora To Diversities 3"
Otvaranje izložbe "From Diaspora To Diversities 3"

Galerija Remont 
Maršala Birjuzova 7 

From Diaspora to Diversities
diSTRUKTURA, Verica Kovačevska, mirko nikolić, Rajko Radovanović
Kustos izložbe: Miroslav Karić 

Od 5.9. do 23.9.2016 
Otvaranje izložbe u ponedeljak, 5. septembra u 19h 

Važan aspekt u razmatranju svake priče o dijaspori ostaju masovne ili individualne migracije ljudi. One mogu biti složene i bolne kada su prinudne, uzrokovane ratom, političkim neizvestnostima ili ekonomskim nestabilnostima, čega smo bili svedoci i na ovim prostorima ali se i danas suočavamo sa aktuelnom migrantskom i izbegličkom krizom u Evropi. Drugi razlozi (i)migriranja i izmeštanja neretko su aspiracije pojedinca za novim profesionalnim usavršavanjima i sticanjem znanja (ne više samo u zemljama zapada), kao i želje da se u dužim boravcima ili kraćim i frekventnim geografskim dislociranjima otkrivaju i neposredno dožive ponekad potpuno različita društvena i kulturna okruženja. Ciklus izložbi u okviru regionalnog projekta From Diaspora to Diversities ima za cilj da kroz umetničke produkcije i prakse autora/ki različitih generacija rasvetle neke od tema i pitanja vezanih za fenomen dijaspore u savremenim kontekstima. Promišljajući sam pojam izvan dominantnih etnocentričnih i etničkih definicija, u fokusu se tako nalazi širok spektar iskustava privremenih i trajnih izmeštanja iz matičnih sredina odnosno života i/ili rada "negde napolju". Redefinisanje termina i koncepta dijaspore je već neko vreme u žiži teorijskih debata. Diskusije su posebno inicirane novim konstelacijama globalnih društveno-političkih, tehnoloških, komunikacionih tokova i kretanja, povećane internacionalne mobilnosti ili recimo poslednje dve decenije sve prisutnijeg i intenzivnijeg kulturnog nomadizma razvijanog kroz hiperprodukciju međunarodnih događaja i rezidencija za umetnike i kulturne radnike širom sveta. Kakva su iskustva u svakodnevnom i profesionalnom životu, koji su sve izazovi u prilagođavanjima i interakcijama sa specifičnostima drugih/nematičnih sredina polazna su pitanja u projektnim istraživanjima različitih vidova dijasporske egzistencije i povoda migracionih kretanja aktera međunarodne umetničke i kulturne scene poreklom sa Zapadnog Balkana. Na izložbama će biti predstavljeni umetnici/ce koji su druga generacija dijaspore, umetnici/ce koji trenutno žive i rade u inostranstvu, kao i autori/ke koji transnacionalnu mobilnost, česte i privremene boravke u različitim geografskim, kulturnim, društvenim kontekstima značajno integrišu u svoju umetničku praksu. 

Radove predstavljene na trećoj izložbi u okviru projekta From Diaspora to Diversities povezuju različita problemska istraživanja pejzaža, njegova šira sagledavanja ne samo kao geografskog, već i kao društvenog, kulturnog, ekonomskog i političkog pojma. Urbani i prirodni ambijenti koje umetnici opsreviraju i istražuju izvan svojih matičnih sredina i konteksta polazišta su im za promišljanje niza najpre univerzalnih tema o procesima, dinamikama, vezama, uticajima kroz koje se definišu, oblikuju, transformišu današnji humani i prirodni habitati. Autori/ke ih u izloženim radovima dalje tematizuju u specifičnostima lokaliteta (Evropa i Severna Amerika), pojavama i događajima analizirajući širok spektar manifestovanja savremenosti: od tekovina i simbola civilizacijskog progresa i njima pripradajućih sistema vrednosti i normi, globalnih tehnoloških, ekonomskih kretanja i promena, do različitih vidova društvenih i kulturnih praksi kroz koje danas opažamo, interpretiramo i uređujemo svet koji nas okružuje. Psihogreografske mape, crteži, fotografski i video zapisi, perfomativne akcije, dokumentarna građa, statistički podaci i grafikoni samo su neki od medija, pristupa, izraza u umetničkim refleksijama u čijem fokusu su brojne problematike: ekološka (ne)osvešćenost i potreba za odgovornijim mehanizmima u odnosima čovek - priroda; finansijske institucije, tehnokratski sistemi, instrumenti i regulative i njihova (ne)posredna intervenisanja na ljudska okruženja; vizije i politike urbanističkog planiranja i džentrifikacija; pejzaž kao kulturni i simbolički konstrukt. 

Projekat From Diaspora to Diversities se realizuje u saradnji Remont – nezavisne umetničke asocijacije (Beograd), Evropskog kulturnog centra Esperanza (Skoplje), Kunst Ost (Grac) i Instituta za suvremenu umjetnost (Zagreb). 

The project From Diaspora to Diversities is funded by Balkan Arts and Culture Fund BAC.
BAC is supported by the Swiss Government through the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) and the European Cultural Foundation (ECF). 

Podrška projekta Kooperativa - regionalna platforma za kulturu. 

Biografije

(diSTRUKTURA) Milica Milićević i Milan Bosnić su diplomirali i magistrirali na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, na Odseku za slikarstvo. Od 2005. rade na zajedničkim projektima kao umetnički par pod nazivom diSTRUKTURA. Trenutno žive i rade u Beogradu. Kao diSTRUKTURA izlagali su na skoro 30 samostalnih izložbi, i preko 70 grupnih u zemlji i inostranstvu. Takodje su učesnici više kolonija, radionica i rezidens programa u Nemačkoj, Švajcarskoj, Holandiji, Austriji, Italiji, Sloveniji, Egiptu, Srbiji i Finskoj. Njihov rad su podržale brojne fondacije i institucije a dobitnici su i Pollock-Krasner stipendije za 2015.


Verica Kovačevska (1982, Skoplje) diplomirala je 2004. godine na University of Plymouth (Engleska) na predmetu Vizuelna umetnost sa pozorištem i scenskim nastupom. Godine 2007. magistrirala je na University of Cambridge (Engleska) na predmetu Umetnost, kultura i obrazovanje. Živi i radi u Cirihu. U svom medijski raznolikom radu (performans, video, instalacija, nove tehnologije) Kovačevska istražuje i uzajamno deluje sa javnim gradskim prostorima. Umrežavanje različitih učesnika i prostora su ključni elementi njenog rada. Učestvovala je na mnogim međunarodnim izložbama i festivalima kao što su Manifesta 11 (Cirih); re.act.feminism, Akademie der Kunste (Berlin); 4. Bijenale savremene umetnosti (Moskva); Beograd: Nemesta , Muzej savremene umetnosti (Beograd); Other Possible Worlds – Dictionary in Space, Casino Luxembourg (Luxembourg). Među samostalnim izlaganjima je izložba Everyday Art, The Art of the Everyday, Muzej na sovremenata umetnost, Skopje. 


Kroz hibridne oblike istraživanja i prakse, mirko nikolić materijalno i simbolički ocrtava alternative anti-ekološkim mehanizmima finansijskog-informacionog kapitalizma. Performativne akcije, smeštene između javnog prostora i interneta, sadašnjosti i bliske budućnosti, pokušavaju da odigraju moguće eko-utopijske saradnje između prirodnih i ljudskih tela. Skoriji projekti su se bavili kvantifikacijom biološkog rada u ovčarstvu i industriji vune (Sirogojno), korelacijom interneta i globalnog zagrevanja (Kanterberi), (de)kolonizacijom kamenja i ptica na ostrvu u norveškom Severnom moru, i rudarstvom kao istorijskim procesom koji uvezuje ljudske, tehnološke, i mineralne živote u zajedničke planetarne sudbine (Finska, Vels, Srbija).


Rajko Radovanović (1954, Valjevo). Pohađao je Školu primenjenih umetnosti u Zagrebu, Univerzitet u Brightonu, Velika Britanija (odsek alternativne umetničke prakse). Živeo i radio umetnost u Zagrebu, Brightonu, Manchesteru, Londonu i Istri. Trenutno to isto radi u New Orleansu. Izlagao na preko 200 izložbi u Evropi i Sjedinjenim američkim državama. Upotrebljava različite medije kao sto su fotografija, video, performans, slikarstvo i instalacije. Ne podnosi umetničko cepidlačenje i lažni patriotizam.

0 komentara:

Post a Comment

E-mail newsletter

Budite među prvima koji će saznati najnovije informacije
Unesite vaš Email:

* Pogledajte kako izgleda primer maila