Wednesday, August 31, 2016

Umetnička kolonija Ečka

Umetnička kolonija Ečka
Umetnička kolonija Ečka

61. saziv umetnika u Umetničkoj koloniji Ečka „Slika 2016“ trajaće od 5. do 11. septembra i obuhvatiće boravak i rad petoro istaknutih savremenih vizuelnih umetnika u paviljonu Umetničke kolonije Ečka koji će razmatrati i preispitivati pojam slike u različitim kontekstima i medijima. Umetnici će tokom boravka u Ečki imati priliku da sami odaberu temu kojom će se baviti u svojim radovima, odnosno mogućnost da predstave ono što ih je najviše inspirisalo i podstaklo na rad u Ečki, njenom okruženju i kroz druženje i razmenu iskustva sa ostalim učesnicima kolonije.


Učesnici ovogodišnje kolonije „Slika 2016“ su: Mileta Prodanović, Dragana Žarevac, Anica Vučetić, Margareta Jelić i Saša Tkačenko.
Kustoskinja: Sunčica Lambić-Fenjčev

Kratke biografije učesnika kolonije:


Mileta Prodanović (1959)


Studirao arhitekturu i slikarstvo. Završio Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu 1983. godine (klasa profesora Stojana Ćelića) i na istom fakultetu magistrirao 1985. godine (klasa profesora Zorana Petrovića). Specijalizacija u Londonu, na Royal College of Arts 1989-90. godine. Na FLU u Beogradu stekao zvanje doktora likovnih umetnosti pod mentorstvom profesora Čedomira Vasića. Od 1990. radi kao asistent, docent i potom vanredni profesor na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. U periodu 2000 – 2003. i 2011 – 2014. bio je prodekan Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. U svojstvu gostujućeg predavača boravio je na više univerziteta u Evropi i SAD. Učestvovao je na mnogim skupovima iz oblasti kulturnih studija (Regensburg, Notingem, Lajpcig, Amsterdam...), kao i na književnim festivalima u Evropi i SAD. Izlagao (od 1980. godine) na više samostalnih i grupnih izložbi u Jugoslaviji i u više evropskih gradova (Rim, Tibingen, Tuluz, Karkason,Venecija, Beč, Grac, Prag, Regensburg, Kijev…). Radovi mu se nalaze u mnogim privatnim i javnim muzejskim kolekcijama u Srbiji, na prostoru bivše SFRJ i u Evropi. Godine 1986. izlagao na Bijenalu u Veneciji, u jugoslovenskom paviljonu. Od 1983. objavljuje prozu, esejističke tekstove iz oblasti vizuelnih umetnosti i publicistiku. Bio je član redakcije časopisa "Beogradski krug" i "New Moment" (časopis za vizuelne medije). Jedan od osnivača "Foruma pisaca" (1999. godine). Dobitnik je nekoliko nagrada iz oblasti književnosti i likovne umetnosti.


Dragana Žarevac (1959) 


Likovna umetnica koju zanima odnos između stvarnosti i istine. Obrazovanje u muzici i video umetnosti sticala je u Beogradu, Bombaju, San Diegu i Parizu. Krajem sedamdesetih i tokom osamdesetih godina, samostalno ili u saradnji s drugim umetnicima, izvodila je performanse u najvažnijim galerijama bivše Jugoslavije i u inostranstvu. Kao dobitnica više stipendija francuske vlade realizovala je tri video rada u pariskom studiju Grand Kanal. Njeni video radovi prikazani su na brojnim video-festivalima, TV stanicama, izložbama i manifestacijama širom Evrope (Tejt Modern – London, Centar Žorž Pompidu – Pariz, Muzeo Gugenhajm – Bilbao...), u SAD i u Africi, a prisutni su u kolekcijama u Francuskoj i Nemačkoj. Dobitnica je međunarodnih nagrada za video - Nagrada Centra za 

umetnost i tehnologiju medija (ZKM) u Karlsrueu (1998), Zlatna Sfinga za Opus na Festivalu Video Medeja u Novom Sadu (1999) i Nagrada Galerije “Nadežda Petrović”, Čačak, (2005) kao i mnogih priznanja vladinih i nevladinih organizacija. Piše likovne kritike, radi kao selektor na video festivalima i kao autor radionica fokusiranih na odnos između umetnosti i društva.


Anica Vučetić (1962)


Diplomirala slikarstvo 1986, a magistrirala 1989. godine na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Slobodan umetnik od 1986. godine. Bavi se: objektima, instalacijama, mobilima, ambijentalnim radovima i video-instalacijama. Izlagala samostalno u Beogradu, Sarajevu, Čačku, Vršcu, Novom Sadu, Požegi, Raškoj, Mariboru, Muzeju savremene umetnosti Univerziteta u Sao Paulu (1995), Muzeju Ludvig Forum za internacionalnu umetnost u Ahenu (1999, 2001),Galeriji „23 y 10“ Kubanskog istituta za umetnost i kinematografsku industriju u Havani (2002), Muzeju savremene umetnosti Republike Srpske u Banja Luci(2010). Izlagala na više od sto grupnih izložbi u zemlji i svetu.
Anica Vučetić se u svome radu bavi pitanjem individualizacije i odnosom spoljašnjeg i unutrašnjeg prostora individue. 

Margareta Jelić (1967)

Diplomirala je na Fakultetu primenjenih umetnosti, smer - slikarstvo 1992. u Beogradu u klasi profesora Gradimira Petrovića. Magistrirala je 2006 godine na interdisciplinarnim magistarskim studijama na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, na grupi za Višemedijsku umetnost (profesor Čedomir Vasić i profesor Vladan Radovanović). 

Doktorirala je 2008.godine na temu “Teorija pogleda : pogled između slikarstva i medija” na grupi za Teoriju umetnosti i medija (mentor profesor Miško Šuvaković), Univerzitet umetnosti u Beogradu. Godine 2009. doktorira na grupi za Višemedijsku umetnost (mentor profesor Vladan Radovanović), Univerzitet umetnosti u Beogradu na temu “Odnos posmatračeve i junakove percepcije u višemedijskom delu”. Od 1991. godine izlaže redovno na samostalnim i grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Autor je nekoliko umetničkih projekata (“Fludž junior”, “Quaternio terminorum ”, “Pametne neposlušne devojke”, “Animart”). Učesnica je radionica, kolonija i studijskih boravaka u Evropi i SAD. 

Bavi se animacijom kao umetničkim medijem i autor je animiranih radova “Marta i njeni prijatelji” (2000), “Srušeni snovi” (2003) i “Četiri priče o nama” (2007), “Dobar dan Gospodine Noa”(2009) i “Prisustvo i/ili odsustvo” (2011). 

Član je ULUS-a i ULUPUDS-a od 1997. godine, a od 2000.godine i Udruženja likovnih umetnika Austrije BVO (Berufsverband Bildender Kunstler Osterreichs). Živi i radi u Beogradu.


Saša Tkačenko (1979)

Diplomirao vajarstvo na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, a usavršavao se na International Sommerakademie für Bildende Künste u Salcburgu. Izlagao je na više grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu (Beograd, Hamburg, Istanbul, Rivoli, Beč…). Samostalno se, između ostalih, predstavio izložbama Higijena u Kulturnom centru Magacin (2008), Objekt H u Lage Egal galeriji u Berlinu (2011), izložbom Manual Work u galeriji Nova u Beogradu i Kulturnom centru u Pančevu (2012) kao i izložbom Walking and listening. Topographies of vision, sa Goranom Micevskim u Beču (2015).


O umetničkoj koloniji Ečka:


Godine 1956. grad Zrenjanin osniva Umetničku koloniju u Ečki, selu u blizini Zrenjanina. Ečanska umetnička kolonija zaživela je u vreme kada su umetničke kolonije u Vojvodini (Senta, Bačka Topola, Bečej, Kikinda, Ruma, Novi Kneževac) već stekle izvesno iskustvo u organizovanju privremenog boravka umetnika koja postaju stecišta novih umetničkih ideja. Godine 1958. osnovana je Savremena galerija Umetničke kolonije kao institucija koja ima zadatak da se brine o umetničkim delima nastalim uglavnom u Umetničkoj koloniji Ečka, kao i da nastavi sa organizovanjem susreta umetnika u Ečki. Godine 1964. otvorena je Savremena galerija u Zrenjaninu. Od osnivanja 1956. godine Umetnička kolonija Ečka je u svojim sazivima okupljala umetnike koji su se bavili različitim tradicionalnim likovnim disciplinama (slikarstvo, skulptura, grafika, crtež), da bi se vremenom održala samo dva saziva – umetnika koji su se bavili klasičnim slikarstvom u sazivu „Slika“ i umetnika koji su se bavili akvarelom u „Susretima akvarelista“. Tokom sedamdesetih godina prošlog veka kada nove umetničke prakse idu izvan ili protiv tradicionalnog slikarstva odnosno u pravcu dematerijalizacije umetničkog predmeta dolazi do napuštanja kolektivističkog duha svojstvenog kolonijskom delovanju u korist individualnog, subjektivističkog i do kriza u radu Umetničke kolonije Ečka. Od tog vremena organizatori kolonije pokušavaju da sazivima umetnika pronađu nov smisao, novi profil i energiju koji bi održali okupljanja umetnika u Ečki u životu. Godine 2006. na pedesetogodišnjicu osnivanja kolonije došlo je do promene u konceptu tradicionalnih slikarskih okupljanja kada je u skladu sa već uveliko prisutnim pluralizmom i interdisciplinarnošću u savremenoj umetnosti, umetnicima u Ečki omogućeno da se medijski neograničavaju na tradicionalno podeljene likovne discipline već da svoje ideje realizuju u različitim formama savremenog umetničkog izražavanja. Godine 2010. započelo se sa autorskim i problemski koncipiranim sazivima u Umetničkoj koloniji Ečka.

Politikom prikupljanja i obrazovanja zbirke kroz rad Umetničke kolonije Ečka, koja danas sadrži oko dve hiljade osamsto umetničkih predmeta umetnika iz bivše Jugoslavije i inostranstva, nije omogućeno samo praćenje rada kolonije u Ečki već je dobijen gotovo celokupan pregled savremene umetnosti Jugoslavije (i Srbije) od 1946. godine do danas. Neki od značajnijih autora čija se dela čuvaju u zbirci Savremene galerije Zrenjanin su: Milan Konjović, Petar Lubarda, Milenko Šerban, Ivan Tabaković, Jovan Bijelić, dela umetnika Decembarske grupe, Miodrag Mića Popović, Radomir Damnjanović Damnjan, Raša Todosijević, Uroš Đurić, Čedomir Vasić i mnogi drugi. Do osnivanja Muzeja savremene umetnosti u Beogradu 1965. godine, Umetnička kolonija Ečka bila je jedino mesto u Srbiji gde se reprezentativna produkcija jugoslovenske likovne umetnosti mogla videti na jednom mestu.

0 komentara:

Post a Comment

E-mail newsletter

Budite među prvima koji će saznati najnovije informacije
Unesite vaš Email:

* Pogledajte kako izgleda primer maila